Page 3

3

PÄÄKIRJOITUS Aluepelastuslaitoksista itsehallintoalueiksi STM:N asettama selvitysryhmä antoi 14.8. esityksensä uudesta soteorganisaatiosta, -alueista ja -rahoitusjärjestelmästä. Se esittää, että sote-palvelut siirtyvät järjestettäväksi 9—12 itsehallintoalueelle. Ensisijaisesti rahoitusvastuu olisi valtiolla, koska perustuslaillisen ristiriidan johdosta rahoitusvastuu ei voi olla kunnilla. Toissijaisesti ryhmä esittää verotusoikeutta itsehallintoalueille. Lisäksi ryhmä toteaa, että maakuntien liiton ja valtion aluehallinnon tehtäviä sekä muita kuntien tehtäviä voitaisiin siirtää perustettavalle itsehallintoalueelle. Esityksen mukaan järjestämisvastuu siirtyisi itsehallintoalueille vuodesta 2019 alusta lukien.

Tarvitaan rohkeutta johtamaan muutos oikeaan suuntaan.

SISÄMINISTERIÖN kansliapäällikkö Nerg ja pelastusylijohtaja Koskinen kannustivat pelastustoimea tarttumaan tilaisuuteen. Sote-mallin kanssa olemme naimisissa, totesi kansliapäällikkö Pelastusalan ammattilaisen verkkouutisessa. Pelastusylikohtaja Koskinen ennakoi puolestaan, että sote-mallista tulee myös pelastuslaitosten organisaatiomalli. Olisiko sote-malli vastaus pelastustoimen välttämättömien uudistusten läpiviemiseksi? Olisivatko 9—12 aluetta riittävän laajoja ylläpitämään ja turvaamaan pienemmän pelastustoimen palvelut tulevaisuuden haasteet huomioiden? Miksi esimerkiksi terveydenhuoltolaitoksen esittämä viisi ERVA-aluetta ei olisi parempi vaihtoehto pelastuslaitosten alueiksi — tai jokin muu malli? EDELLISEN hallituksen pelastustoimen rakenneuudistusyritys kaatui, koska väitettiin, ettei uudistusta valmisteltu yhdessä pelastuslaitosten kanssa ja ha-

luttiin odottaa sote-selvitystä. Esitys rakentui 11 alueellisen pelastuslaitoksen mallin mukaan, mutta se unohdettiin jo seuraavassa budjettiriihessä. Kun palauttaa vielä mieleen hallitusohjelman kirjaukset, sisäministeriön strategisen tilannekatsauksen sekä strategiatyön kolme päätavoitetta — häiriö-, kriisi- ja katastrofivalmiuden valmiuden parantaminen, ensihoitopalveluiden järjestämisvastuun turvamineen lainsäädännöllä sekä kansallisesti keskeisten toimintamallien yhtenäistäminen — on helppo hahmotella eri skenaarioita joilla tavoitteisiin päästään. On väistämätöntä, että pelastustoimen sisäisiä prosesseja ja organisaatiorakenteita uudistetaan. Pelastuslaitosten palveluprosessien ylläpitäminen nykyisessä 22 aluepelastuslaitoksen järjestelmässä lienee mahdotonta, kun huomioidaan taloudelliset resurssit.

NYT tarvitaan alan toimijoilta rohkeutta johtaa muutos oikeaan suuntaan. Sote-selvityshanke on hyvänä lähtökohtana myös pelastustoimen rakenteiden uudistustyöhön. Toisaalta ihan puhtaasti sote-selvityshankkeen pohjalta en pelastustoimen rakenteita ja prosesseja uudistaisi, koska toimintamallit ja organisaation resurssit poikkeavat toisistaan merkittävästi. Suotavaa olisi, että sisäministeriö perustaisi nopealla aikataululla pelastustoimen selvityshenkilöryhmän, joka selvittäisi pelastustoimen edellytyksiä ja mahdollisuuksia toteuttaa rakenteelliset uudistukset esimerkiksi 9—12 sote-alueen tai viiden ERVAalueen mallin mukaisesti.

Kim Nikula järjestön johtaja

PELASTUSALAN AMMATTILAINEN

Pelastusalan ammattilainen 4/15  

Palomiesliiton jäsen- ja sidosryhmälehti

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you