Page 10

10

Sisäministeriössä valmistaudutaan malliin, jossa kuntien pelastustoimi muuttuisi valtion rahoittamaksi alueelliseksi toiminnaksi. Pelastuslaitoksien omistajina olisivat itsenäiset sote-alueet.

Ensihoito viemässä pelastuslaitoksia sote-alueille

P

elastuslaitoksia ollaan vahvasti tarjoamassa mukaan tulevaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen. Hallituksen odotetaan tekevän pitkään velloneesta sote-uudistuksesta ratkaisevia päätöksiä. Pohjaksi on valmistunut asiantuntijaselvitys, joka esittää itsenäisten sote-alueiden määräksi 9–12 ja palveluiden rahoittajaksi valtiota. Sipilän hallituksen ohjelma linjasi tätä ennen korkeintaan 19 aluetta. Kansliapäällikkö Päivi Nergin mukaan sisäministeriö aikoo olla vahvasti mukana hallituksen valmistelussa. Hän toteaa pelastustoimen olevan ”täysin naimisissa sote-alueiden ratkaisun kanssa.” Soten aluejakopäätös tehtäneen Nergin arvion mukaan mahdollisesti jo syksyn aikana. – Jos asiat etenevät niin kuin me toivomme, siinä yhteydessä linjattaisiin jo pelastustoimen aluejako, Nerg sanoo. Asiantuntijaesityksen mukaan sote-alueet voisivat aloittaa 2019. Sitä ennen olisi virkamiehillä kolme työn täyteistä vuotta muutoksen valmistelussa.

Ratkaisisi ohjausongelman Sisäministeriön pelastusylijohtaja Esko Koskinen ennakoi, että pelastuslaitosten lukumäärä, koko ja alueet muotoutuvat tulevan sote-mallin mukaan. – Mallihan on vielä auki. Ajatellaan että syntyy aluehallinto sote-palvelujen, pelastustoimen pal-

PELASTUSALAN AMMATTILAINEN

Uusi itsehallintoalue voisi tuottaa omana toimintanaan ensihoitopalvelun.

velujen ja mahdollisten muiden palvelujen hoitamiseen, Koskinen sanoo. – Ensihoidon hoitaminen vaatinee sen, että olemme mukana sotessa. Jos emme ole, niin meidän täytyy todennäköisesti ajatella palokunta ilman ensihoitoa. Koskisen mukaan kiireellisestä ensihoidosta 80 prosenttia hoidetaan pelastuslaitosten toimesta. Strateginen linjaus on, että pelastuslaitokset haluavat olla edelleen mukana samalla volyymillä. Tämä johtaisi siihen että ensihoitoa tuottava pelastuslaitos olisi ”syytä olla samalla ylläpitäjällä” kuin ensihoitopalvelun tilaaja. Koskinen arvioi, että pelastuslaitoksille malli olisi hyvä, sillä niillä säilyisi oma itsenäinen päätäntävaltansa, mutta valtion rahoituksen kautta tulisi mahdollisuus kohdentaa kehittämiseen, tutkimukseen ja yhteiseen tekemiseen uudella tavalla voimavaroja. Uudistuksen yhteydessä tehtäisiin lakiremonttia. Pelastustoimen osalta se antaisi Koskisen mielestä

Pelastusalan ammattilainen 4/15  

Palomiesliiton jäsen- ja sidosryhmälehti

Pelastusalan ammattilainen 4/15  

Palomiesliiton jäsen- ja sidosryhmälehti

Advertisement