Page 6

6

PELASTUSTOIMEN UUDISTUS

Ydintehtävät jäävät ensihoidon varjoon Palomiesliitto katsoo, että ensihoito on saanut pelastustoimen uudistuksessa osittain liian keskeisen aseman.

Vaarana on, että palvelut tuotetaan "ensihoito edellä" eli ensihoidon ehdoin, jolloin pelastustoimen lakisääteiset tehtävät voivat vaarantua. Pelastuslaitoksien hybridiyksiköt ovat esimerkki tästä kehityksestä. – Ajatuksena hybridi on hyvä. Yksikkö voi osallistua tarpeen mukaan ensihoito- tai pelastusteh-

PELASTUSALAN AMMATTILAINEN

Kokonaisuutena hallituksen esitys pelastustoimen järjestämislaista on Palomiesliiton mukaan mainio pelastustoimen uudistamisen aloittava säädös. Lakiesityksellä yhdenmukaistetaan pelastuslaitosten toimintatapoja ja käytäntöjä, tehostamalla valtakunnallista ohjausta ja valvontaa. – Nyt esityksessä on otettu ensimmäiset varovaiset askeleet ministeriövetoiseen johtovastuuseen. Tämä on hyvä avaus ja tulevaisuuden suunta, liitto kommentoi hallintovaltiokunnalle. Juha Sipilän hallituksen ohjelmassa tavoiteltu pelastustoimen kustannustehokkuus ei kuitenkaan toteudu esitetyssä 18 pelastuslaitoksen mallissa. Esimerkiksi Uudenmaan pelastuslaitokselta ei voida olettaa kustannussäästöjä, kun huomioidaan laitoksen asema ja merkittävyys valtakunnassa. Pelastustoimen uudistuksen tavoitteena on varmistaa pelastustoimen resurssien tehokas käyttö niin, ettei toimintavalmius heikkene. Palomiesliiton mukaan toimintavalmiuden säilyttämisessä on suurimpien kaupunkien ulkopuolella valtavasti tekemistä jo nykyisellään, eikä ole oletettavaa että 18 maakunnallisen pelastuslaitoksen malli helpottaisi tilannetta. Palomiesliitto on koko pelastustoimen uudistuksen valmistelun ajan kannattanut viiden pelastuslaitoksen mallia. Liiton mukaan viiden malli olisi tuonut uusia mahdollisuuksia myös pelastajien urapolkujen suunnitteluun. – Nyt on oletettavaa, että mikään ei Uuttamaata lukuun ottamatta tule muuttumaan ja edelleen

LEHTIKUVA

P

elastustoimen ydintehtävien kehittäminen ovat jäämässä ensihoidon varjoon, toteaa Suomen Palomiesliitto eduskunnan hallintovaliokunnalle toimittamassaan lausunnossa. Hallintovaliokunta käsittelee parhaillaan hallituksen esitystä pelastustoimen uudesta järjestämislaista. Palomiesliiton järjestön johtaja Kim Nikula oli valiokunnan kuultavana 26. huhtikuuta. Pelastustoimen uudistamisessa tavoitteena on varmistaa, että pelastustoimi voi jatkossa toimia ensihoidon palveluntuottajana. Ensihoito on terveydenhuollon lakisääteinen tehtävä, ei pelastustoimen. Pelastustoimi osallistuu ensihoitoon vain, jos vuodesta 2019 alkaen maakunnat haluavat niin sopia pelastuslaitosten kanssa. – Pelastustoimen ja ensihoidon yhteydestä tulee siis päättämään maakunnan sote-viranomainen. Tätä taustaa vasten katsottuna ensihoito on saanut pelastustoimen uudistuksessa osittain liian keskeisen aseman. Pelastustoimen ydintehtävät ja niiden kehittäminen ovat jääneet varjoon, Palomiesliiton Nikula sanoo.

täviin. Tietyillä alueilla käytäntö on osoittanut, että hybridistä on muodostunut sataprosenttisesti ensihoidon yksikkö, joka ei osallistu pelastustoimen tehtäviin. Silloin siihen sijoitettu pelastaja vähentää alueen pelastustoimen jo entuudestaan olematonta toimintavalmiutta, Nikula täsmentää.

Pelastusalan ammattilainen 3/17  

Suomen Palomiesliitto SPAL ry:n jäsenlehti

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you