Page 24

24

KOULUTUS

HÄTÄKESKUSAMMATTILAISTEN LIITTO ESITTÄÄ:

Hätäkeskuksiin tarvitaan koulutuspolku Hätäkeskuspäivystäjällä ei ole oman alan jatko-opiskelumahdollisuutta: alalta puuttuu esimiestutkinto. Päivystäjä tarvitsisi koulutuspolun aina korkeakoulututkintoon saakka.

H

ätäkeskusammattilaisten liitto HALin tavoitteena on saada hätäkeskusalalle oma esimiestutkinto ja kehittää ammatillista tutkintoa edelleen, mahdollisesti koulutusta pidentämällä tai koulutusta muuttamalla AMK-tutkinnoksi yhdessä muiden turvallisuusalojen tutkintojen kanssa. Minimi tavoitteena on, että alalle saataisiin vastaavanlainen alipäällystötutkinto kuin on poliisi- ja pelastusalalla. HALin puheenjohtaja Tiina-Riikka Nyman painottaa, että tutkintojen kehittämisessä on kysymys paitsi hätäkeskusalan kehittämisestä myös päivystäjien työuramahdollisuuksien parantamisesta. Tällä hetkellä hätäkeskuspäivystäjätutkinnon suorittanut on tavallaan uransa huipulla, sillä alalla ei ole jatkoopiskelumahdollisuuksia. – Jos päivystäjätutkinnon suorittanut haluaa kehittyä ja edetä esimerkiksi esimies- tai asiantuntijatehtäviin, hänen on lähdettävä opiskelemaan jotakin

PELASTUSALAN AMMATTILAINEN

muuta alaa, joka ei välttämättä anna riittävästi eväitä hätäkeskuslaitoksen tehtäviin, toteaa Nyman. – Mikäli joku haluaa kehittyä ja kehittää omaa ammattitaitoa, pitäisi siihen olla mahdollisuuksia oman alan sisällä, hän korostaa. Hätäkeskuslaitos on aikoinaan järjestänyt vuoromestarikursseja yhteistyössä Pelastusopiston kanssa, mutta niitäkään ei ole toteutettu enää vuosiin. Ongelmallisena Nyman näkee, että kurssit eivät valmistaneet mihinkään tutkintoon ja niihin ei voinut kuka tahansa päivystäjätutkinnon suorittanut hakea, vaan työnantaja päätti, ketkä niihin pääsivät. – Esimiestason tutkintokoulutukseen pitäisi olla hätäkeskuspäivystäjätutkinnon suorittaneille yleinen haku ja pääsykoe, ihan vastaavalla tavalla kuin on pelastusalan alipäällystökoulutukseenkin. Esimiestutkinnon suorittaneet voisivat sitten hakea esimiestehtäviä, kun Hätäkeskuslaitoksessa avautuu paikkoja, Nyman esittää.

Päivystäjän koulutusta pidennettävä Hätäkeskuspäivystäjien koulutuksessa on HALin mielestä vielä kehittämisen varaa, vaikka se onkin jo erinomaisella tasolla. Pelastusopistolla hätäkeskustiimissä opettajana toimineen Nymanin mielestä koulutus voisi olla pidempi. Nyt puolessatoista vuodessa joudutaan omaksumaan valtavasti asioita. – Puolitoista vuotta on lyhyt ammattitutkinto verrattuna siihen, että päivystäjä työskentelee vastuullisissa tehtävissä ja hänen on hallittavia paljon asioita, toteaa Nyman.

Pelastusalan ammattilainen 3/17  

Suomen Palomiesliitto SPAL ry:n jäsenlehti

Pelastusalan ammattilainen 3/17  

Suomen Palomiesliitto SPAL ry:n jäsenlehti

Advertisement