Page 8

8

PELASTUSTOIMEN UUDISTUS:

Viiden vastuulle Pelastustoimen järjestämislain luonnos julkistetaan vielä kevään aikana.

P

elastuslaitosten lukumäärästä saatiin ratkaisu, kun maan hallitus 6. huhtikuuta julkisti päätöksen maakunnille eli itsehallintoalueille siirtyvistä tehtävistä. Pelastustoimen ja ensihoidon järjestävät yhteistyöalueittain ne viisi maakuntaa, jotka ylläpitävät yliopistollista keskussairaalaa. Käytännössä Suomessa on vuoden 2019 alusta viisi maakunnallista pelastuslaitosta, jos uudistuksen aikataulu pitää. Yliopistosairaalat sijaitsevat Helsingin seudulla, Turussa, Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa. Pelastustoimen järjestäjiksi tulevat siten Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan, Pohjois-Savon ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnat. Maakuntien yhteistyöalueista eli siitä, mihin uuteen pelastuslaitokseen kukin nykyisestä 22 laitoksesta kuuluu, tullaan säätämään pelastustoimen järjestämislaissa. Sisäministeriö valmistelee lakia parhaillaan ja on luvannut julkistaa luonnoksen vielä kevään aikana. Sisäministeriön käynnistämälle pelastustoimen uudistukselle hallituksen päätös oli tärkeä välietappi. Uudistuksella ministeriö tavoittelee tehokkaampaa ja taloudellisempaa pelastustoimen järjestelmää. Ministeriö korostaa, että ”kyse ei ole vain hallinnon uudistamisesta, vaan samalla on tilaisuus uudistaa pelastustoimen sisältöä ja toimintatapoja”. Palomiesliitto pitää päätöstä viidestä pelastuslaitoksesta hyvänä lähtökohtana pelastustoimen uudistamiselle — sillä edellytyksellä, että uudistuksessa huolehditaan riittävistä voimavaroista pelastustoimen ydintehtäviin. Ministeriö on perustanut uudistustyötä valmistelemaan neljä osahanketta, joissa käsitellään pelastustoimen kehittämistä ja yhteistoimintaa, henkilös-

PELASTUSALAN AMMATTILAINEN

töä, taloutta ja ict-kysymyksiä sekä lakimuutoksia. Hankkeiden alle nimitetään työryhmiä, joihin kutsutaan muun muassa ammattiliittojen edustajia. Muutoksessa pelastuslaitosten henkilöstön työnantajaksi tulee maakunta, ei yksittäinen kunta. Henkilökunta siirtyy maakunnalle liikkeenluovutusperiaatteen mukaisesti eli ns. vanhoina työntekijöinä, joka tarkoittaa että palvelussuhteen ehtoihin ei siirtymisen johdosta tule muutoksia. Palkkojen harmonisointia on odotettavissa, mutta käytännössä muutokset toteutuvat usean vuoden aikana. Siirtymävaiheessa noudatetaan voimassa olevia kunta-alan virka- ja työehtosopimuksia ja niiden umpeuduttua neuvotellaan uudet sopimukset. Palomiesliitto tiedottaa jäsenilleen pelastustoimen uudistamishankkeeseen sekä maakunnallisen pelastustoimen valmisteluun liittyvistä edunvalvonta-asioista sähköisten jäsenuutiskirjeiden, tiedotteiden sekä jäsenlehden kautta. Muutoksista keskustellaan myös tulevissa jäsentapahtumissa. SPALin paikallisyhdistyksissä tulevat muutokset ovat myös esillä. Esimerkiksi Helsingin, LänsiUudenmaan, Keski-Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitosten alueilla toimivat yhdistykset ovat perustaneet neuvottelukunnan, jossa alkuvaiheessa muodostetaan yhteinen tilannekuva siitä, mitä uudistus tulee henkilöstön ja yhdistysten näkökulmasta merkitsemään. n

Pelastustoimen uudistus on aiheena Pohjois-Savon Paikalliskierroksella 13.—14.5. sekä Turvallinen Suomi -seminaarissa Helsingissä 25.5.

Pelastusalan ammattilainen 3/16  

Suomen Palomiesliitto SPAL ry:n jäsenlehti

Pelastusalan ammattilainen 3/16  

Suomen Palomiesliitto SPAL ry:n jäsenlehti

Advertisement