Page 3

3

PÄÄKIRJOITUS Päätökset on tehty — pulinat pois! PELASTUSLAITOKSIA on vuoden voimavarojen kohdentamisen ydin2019 alusta alkaen viisi. Päätöksellä tehtäviin, operatiiviseen toimintaan. pyritään turvaamaan pelastusviranomaistoiminta. KATSEET on käännettävä tulevaiReaktiot valtioneuvoston ratkaisuuteen. On ryhdyttävä kokoamaan suun ovat vaihdelleet äärilaidasta muutosjohtamisen tiimiä, joka kyketoiseen. Toiset näkevät muutoksen nee näkemään tulevaisuuden mahmahdollisuutena varmistaa pelasdollisuudet ja ryhtyy luomaan pelastustoimen resurssit taloudellisesti tustoimeen uutta toimintakulttuuria. haasteellisena aikana. Samalla on Löytyisikö uuden kulttuurin vahmahdollisuus uudistaa pelastustoivuus yhteistyöstä? Esimerkiksi sisämen rakenteita, prosesseja ja toiministeriö, viisi pelastusjohtajaa ja mintakulttuuria nykyajan vaatimusammattijärjestö rakentaisivat määräten mukaisesti. Toiset ovat nähneet tietoisesti ja ennen kaikkea yhdessä muutoksen pelastustoimen tuhona, pelastustoimelle visiota ja strategiaa? Löytyisikö jossa ei ole mitään positiivista. Tulisiko tästä toimintamallista pelasErilaisten tunteiden läpikäyminen tustoimelle lisäarvoa — paikallistasolla uuden on ymmärrettävää ja niiden käsittesekä keskustasolla? kulttuurin lylle on annettava aikaa. vahvuus Tässä vaiheessa erottuvat tulevaiUUDISTUKSEN vastustajat ovat vilyhteistyöstä? suuden muutosjohtajat niistä johtajelleet perättömiä huhuja, joiden mujista, jotka kaivavat poteroita ja jarrutkaan SPAL haluaa vähentää päällystavat väistämätöntä kohtaloa. Ymtöä tai hallintohenkilöstöä. Tai että märrän tunnekuohut ja pelkotilat. työaika tulee muuttumaan. Tai että Ei ole helppoa astua tuntemattomalalueiden laajennettua palomiehiä le maaperälle, ja erityisesti, mikäli muutos kohdistullaan heittelemään huvin vuoksi satojen kilomettuu omaan jakkaraan tai asemaan organisaatiossa. rien päähän asemapaikalta toiselle. Ruhtinas Machiavellia lainaten: Kaikki ne vastustaPötypuhetta! Työaika ei tule muuttumaan pevat uudistusta, joille vanhasta järjestelmästä on ollastustoimen alueiden laajentumisen johdosta, eikä lut etua ja sitä puolustavat vaimeasti ne, jotka siitä surkea henkilöstöjohtaminen ole yhdenkään pelasehkä hyötyisivät. tuslaitoksen etu. Vielä vähemmän SPALin tavoitteena on ollut vähentää henkilöstöä pelastuslaitoksista. PELASTUSTOIMEN uudistamisen tarkoitus ei tietenkään ole alan toimijoiden omien intressien ajaNYT on korkea aika ryhtyä kehittämään pelastusminen. Uuden pelastustoimen lähtökohtana on patoimea merkittäväksi sisäisen turvallisuuden toimirantaa kansalaisten turvallisuutta: mahdollistaa pejaksi niin valtakunnassa kuin maakunnissa. Muutoslastustoimelle riittävät toimintaedellytykset sekä arta ei voi pysäyttää, mutta voimme ohjata sitä oikekipäivän onnettomuuksiin että laajempiin kriiseihin. aan suuntaan. Uudistus mahdollistaa pelastusviranomaisten Kim Nikula uuden yhtenäisen toimintakulttuurin luomisen sekä järjestön johtaja

PELASTUSALAN AMMATTILAINEN

Pelastusalan ammattilainen 3/16  

Suomen Palomiesliitto SPAL ry:n jäsenlehti

Pelastusalan ammattilainen 3/16  

Suomen Palomiesliitto SPAL ry:n jäsenlehti

Advertisement