Page 18

18

LEHTIKUVA

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos sammutti omakotitalon tulipaloa Keravalla kesäkuussa 2015.

Järjestämislaki eduskuntaan Pelastustoimen järjestämislakia koskeva hallituksen esitys on edennyt eduskunnan käsittelyyn. Lakiesityksen lähetekeskustelu käytiin maaliskuun puolivälissä, jonka jälkeen esitys meni hallintovaliokunnan käsittelyyn.

V

iime syksyn luonnokseen nähden lakiesityksessä ja sen perusteluosassa on huomioitu valtioneuvoston joulukuun lopussa tekemä päätös pelastustoimen alueiden määrästä sekä lainsäädännön arviointineuvoston helmikuussa antama palaute. Esityksen mukaan vuoden 2019 alusta pelastustoimen järjestää 18 maakuntaa. Lakiesityksen perusteluosan mukaan uudistus ei automaattisesti hillitse pelastustoimen menojen kasvua, vaan se edellyttää "palvelutarpeiden arvioimista ja sen mukaista voimavarojen kohdentamista."

PELASTUSALAN AMMATTILAINEN

Kustannusten nousun taittaminen on tarkoitus toteuttaa sisäministeriön ohjauksella niin, että palvelutaso ei alene. Eräitä pelastustoimen palveluja kootaan yhteen tai useampaan maakuntaan. – Henkilöstörakennetta painotettaisiin nykyistä paremmin turvallisuuspalveluihin ja pelastustoimintaan sekä hallittaisiin luonnollisen poistuman aiheuttamaa henkilöstövoimavarojen muutosta esimerkiksi henkilökohtaisia urapolkuja kehittämällä, esityksessä todetaan. Perusteluissa todetaan, että "valmiusjärjestelyjä optimoitaisiin niin, että otetaan huomioon vaihtelut riskeissä vuorokauden- ja vuodenajan mukaan". – Pelastuslaitosten henkilöstöstä on seuraavan viiden vuoden aikana jäämässä eläkkeelle noin 380 henkilöä, jolloin toimintamalleja kehittämällä on uudessa organisaatiossa mahdollista kohdentaa virkoja uudelleen, esityksessä arvioidaan. Vielä viime syksyn lakiluonnoksessa eläkkeelle jäävien määräksi arvioitiin 500, joista 120 olisi päällystöviranhaltijoita. n

Pelastusalan ammattilainen 2/17  

Suomen Palomiesliitto SPAL ry:n jäsenlehti

Pelastusalan ammattilainen 2/17  

Suomen Palomiesliitto SPAL ry:n jäsenlehti

Advertisement