Page 8

8

RAKENNEUUDISTUS

Turun keskustassa paloi kahdeksankerroksisen asuintalon ullakko 2. tammikuuta.

PELASTUSTOIMEN UUDISTUS:

Tehokkuutta hallinnon keskittämisestä Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston Tuottavuus pelastustoimessa -raportti sisältää Palomiesliiton mukaan useita kannatettavia asioita. Pelastustoimen kehittämistyöhön liitto kuitenkin vaatii kokonaisvaltaisempaa otetta.

PELASTUSALAN AMMATTILAINEN

H

elmikuussa julkaistussa Kumppanuusverkoston raportissa esitetään useita muutoksia pelastuslaitosten toimintavalmiuteen, resurssien käyttöön, työaikakäytäntöihin, johtamiseen ja esimiestyöhön sekä henkilöstön osaamisen hallintaan. Kumppanuusverkoston mukaan raportin tarkoitus on toimia keskustelunavauksena ja jatkoselvityksen pohjana. Palomiesliitto pitää myönteisenä sitä, että pelastuslaitokset ylipäätään valmistelevat kehittämistoimia. Raportissa kuitenkin tarkastellaan tuottavuutta

Pelastusalan ammattilainen 2/16  

Suomen Palomiesliitto SPAL ry:n jäsenlehti

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you