Page 26

26

PALOMIESTEN ALTISTUMISTUTKIMUS:

Koulutuskiertueella oikaistiin väärät käsitykset ASA-rekisteröinnistä Viime vuonna valmistuneen Työterveyslaitoksen palomiesten altistumistutkimuksen tuloksia ja johtopäätöksiä esiteltiin viidessä koulutustapahtumassa.

K

oulutukset käynnistyivät viime vuoden lopulla Tampereelta ja Helsingistä, jonka jälkeen alkuvuodesta kiertue kävi Kuopiossa, Jyväskylässä ja Oulussa. Kuopion tilaisuuteen Neulamäen paloasemalle 18. tammikuuta oli saapunut kolmisenkymmentä kuulijaa viideltä eri pelastuslaitokselta, Pelastusopistolta sekä kahdesta työterveyshuollosta. Aamupäivällä kuultiin tiivistys altistumistutkimuksesta ja sen suosituksista. Hankkeen Vähentääkö Skellefteå-malli palomiesten altistumista operatiivisessa työssä johtopäätöksiä esitteli vanhempi tutkija Juha Laitinen Työterveyslaitokselta. Tutkijat muun muassa esittävät palomiesten terveydentilan tehostettua seurantaa, palomiesten rekisteröintiä syöpävaarallisille aineille altistuvien työntekijöiden ASA-rekisteriin sekä käytännön ohjeistusta esimerkiksi palopaikkojen suojavyöhykkeistä ja suojainten käytöstä kalustonhuollossa. Iltapäivällä kuultiin käytännön kokemuksia altistumisen ehkäisystä Keski-Suomen pelastuslaitoksella.

PELASTUSALAN AMMATTILAINEN

Paloesimies Jarkke Lahti kertoi Puhdas paloasema -mallin viimeisimmistä huomioista.

Operatiivisille työntekijöille suositellaan ASA-rekisteröintiä Palomies altistuu työssään vaarallisille kemikaaleille hengitysteiden, ihon ja ruoansulatuskanavan kautta. Osalla aineista on nopea vaikutus (kuten syaanivety, kloorivety), osa aiheuttaa terveysongelmia pitemmällä ajalla (kuten asbesti, bentseeni). – Aineiden yhteisvaikutus terveyden kannalta voi olla yllättävä ja tuntematon. 1 + 10 voi olla vaikka 50. Hyvin ikävästä cocktailista on siis kyse, vanhempi tutkija Juha Laitinen muistutti. Työterveyslaitos on valmistellut pelastuslaitoksille ohjeen henkilöstön ASA-rekisteröintiin. ASA on Työterveyslaitoksen STM:n ohjauksessa ylläpitämä rekisteri työntekijöistä, jotka työssään altistuvat syöpävaaraa aiheuttaville aineille. Ohjeessa suositellaan, että kaikki aktiivisessa operatiivisessa työssä mukana olevat palomiehet ilmoitettaisiin

ASA-rekisteriin. Saadut tutkimustulokset viittaavat siihen että jo yksi pidempi savusukellus tuottaa elimistöön altistekuorman, joka on verrattavissa tapaturmaiseen altistumiseen. Lisäksi varusteiden huollot, pakolliset savusukellusharjoitukset, liikennevälinepalot, kemikaalionnettomuudet ja erityisesti metsäpalot ovat erittäin merkittävä lisä palomiehen kokonaisaltistumisen kannalta.

Biomonitoroinnissa ei ole piilossa kustannuspommia ASA-rekisteröinnin myötä altistuminen tulisi hyvin dokumentoiduksi, mistä olisi hyötyä, jos palomies joskus sairastuisikin vakavasti esimerkiksi syöpään. – Monen sairauden latenssiaika on pitkä. Silloin on hoidon kannalta hyvä jos altistumisen historiatietoa on käytössä pitkältä ajalta. Kuopion koulutustilaisuudessa oikaistiin yksi keskeinen väärinymmärrys palomiesten ASA-rekisteröinnistä: – Itse ASA-rekisteröinti ei aiheuta kustannuksia, esimerkiksi kiinteitä vuosikustannuksia jokaisen palomiehen

Pelastusalan ammattilainen 1/17  

Suomen Palomiesliitto SPAL ry:n jäsenlehti

Advertisement