Page 18

18

PELASTUSTOIMEN INDIKAATTORIT -HANKE:

Tarvitsemme laadun mittareita Toimintavalmiusajat ja yksiköiden vahvuudet osataan tilastoida ja raportoida, mutta miten kertoisimme pelastustoimen yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta? Pelastusopistolla käynnissä olevassa hankkeessa etsitään ensimmäistä kertaa kansallisia laatumittareita.

P

elastustoimesta on toistaiseksi puuttunut valtakunnalliset, toiminnan vaikuttavuutta kokonaisuutena tarkastelevat laadulliset mittarit. Niitä kuitenkin tarvittaisiin, sillä politiikan ja talouden ratkaisuja tehtäessä kysytään yhä useammin, mikä on päätöksen vaikuttavuus? Mutu-tieto tai mielipiteisiin perustuvat arvailut eivät enää riitä. Tähän asti mittarit ovat olleet pääosin pelastuslaitosten omia mittareita, joilla toiminnan tunnuslukuja on esitelty isäntäkunnille: kalustoa, henkilötyövuosia, koulutuspäiviä. Puutteeseen haetaan ratkaisua Pelastusopiston tutkimusyksikössä käynnissä olevassa pelastustoimen indikaattorit -hankkeessa. Tavoitteena on muodostaa pelastustoiminnan vaikuttavuutta kokonaisuutena tarkasteleva, mittareihin perustuva pelastustoimen

PELASTUSALAN AMMATTILAINEN

kansallinen arviointijärjestelmä. Syyskuun loppuun asti kestävä hanke on Palosuojelurahaston rahoittama ja sen projektipäällikkönä toimii tutkija, FT Heidi Tiimonen. – Yhtenäinen mittaamisjärjestelmä pitää luoda, jotta pystymme systemaattisesti suuntaamaan pelastustoimen kehitystä. Mittarein tuotettu tieto ohjaa toimialan tulevaa kehitystä sekä strategisen päätöksenteon että operatiivisen toiminnan tasoilla, Tiimonen kertoo hankkeen tavoitteista. – Perinteisiä mittareita — kuten palokuolemia tai rakennuspaloja — ei vesitetä, mutta niiden rinnalle tarvitaan uusia työkaluja.

Keskiössä on asiakas Indikaattorit-hanke on osa pelastustoimen strategian 2025 toimeenpanoa.

Hanke kytkeytyy erityisesti strategian ensimmäiseen kansalliseen tavoitteeseen: jatkuvaan analyysiin perustuvaan tilannekuvamuodostukseen. Muodostettavien mittareiden ylätasoina tarkastellaan pelastustoimen lakisääteisiä ydintehtäviä, tuloksellisuutta, taloudellisuutta, asiakaspalvelukykyä ja laatua sekä henkilöstöä.

Profile for Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL

Pelastusalan ammattilainen 1/17  

Suomen Palomiesliitto SPAL ry:n jäsenlehti

Pelastusalan ammattilainen 1/17  

Suomen Palomiesliitto SPAL ry:n jäsenlehti

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded