Page 12

12

PELASTUSTOIMEN UUDISTUS:

Kevääksi eduskuntaan Pelastustoimen järjestämislaista odotetaan lopullista hallituksen esitystä helmi-maaliskuun vaihteessa. Pelastuslaki lähtee lausuntokierrokselle elokuussa.

S

Ministereiden joulukuinen linjaus 18 pelastuslaitoksesta viiden sijaan tarkoitti, että Uudellamaalla yhdistettäisiin Helsingin, Keski-Uudenmaan, LänsiUudenmaan ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitokset sekä Pohjois-Pohjanmaalla Oulu-Koillismaan ja Jokilaaksojen pelastuslaitokset. Uudenmaan kaupungeissa nousi tämän jälkeen mielialoja nykyisten pelastuslaitosten säilyttämisen

PELASTUSALAN AMMATTILAINEN

puolesta. Esimerkiksi Helsingin kaupunki päätti esittää valtioneuvostolle, että kaupungilla olisi jatkossakin oma pelastuslaitoksensa. Vantaan kaupunki päätti esittää vastaavasti, että Keski-Uudenmaan pelastuslaitos jatkaisi nykyisellään. Ratkaisu on valtioneuvoston käsissä, mutta hankejohtaja Vainio ennakoi helmikuun alussa, että lainsäädännöllisesti Uudenmaan neljän pelastuslaitoksen jatkaminen itsenäisinä olisi valmistelun tässä vaiheessa vaikeasti toteutettavissa: – Uudenmaan erillisratkaisu pelastustoimessa, ensihoidossa sekä maakuntien ja kuntien tehtävänjaossa tarkoittaisi tuplalainsäädäntöä usean lain osalta. – Epäilen että erillisratkaisun esteeksi tulevat jo pelkästään lainsäädännön aikatauluongelmat. Järjestämislain jälkeen sisäministeriössä viimeistellään uuden pelastuslain sisältöä. Lakimuutoksia valmistelevalta työryhmältä odotetaan esitystä siten, että lakiesityksen lausuntovaihe alkaisi elokuussa ja hallituksen esitys menisi eduskuntaan 2018 alkupuolella. – Nykyinen pelastuslakihan on kohtuullisen tuore ja ajantasainen, vuodelta 2011, mutta on nähty että siinä on tiettyjä kehittämistarpeita, Vainio kertoo. Pelastustoimen uudistustyöryhmistä on tullut sadan sivun verran esityksiä pelastuslakiin, erityisen runsaasti niitä on tullut onnettomuuksien ehkäisyn työryhmästä. Onnettomuuksien ehkäisyn ryhmällä esitykset liittyivät keskeisesti kolmeen teemaan: ns. paloriskiasuntojen käsittelyyn, tiedonsaantioikeuksien täsmentämiseen sekä valvontaprosessin muutoksiin. Aikataulusta johtuen sisäministeriössä joudutaan tekemään valintoja.

VESA LINDQVIST / EDUSKUNTA

ote- ja maakuntauudistuksen lakipaketin lopullinen esitys on määrä antaa eduskunnalle aivan lähiaikoina. Samoin pelastustoimen järjestämislakia koskeva hallituksen esitys julkistetaan tulevina viikkoina. Nämä aikataulut pätevät — jollei poliittiseen valmisteluun edelleenkin oteta lisää aikaa. – Kovin paljon aikataulut eivät enää voi venyä, jotta lait pystytään vielä kevään aikana käsittelemään eduskunnassa, hankejohtaja Taito Vainio sisäministeriön pelastusosastolta laskee. Eduskunnan kevätistuntokaudelle — jota sävyttävät kuntavaalit huhtikuussa — odotetaan myös lakiesityksiä sote-valinnanvapaudesta sekä maakuntien muista tehtävistä. Hallituksen suunnitelman mukaan lait saataisiin voimaan 1. heinäkuuta, jonka jälkeen maakuntien väliaikaishallinnot pääsisivät valmistelemaan toimintoja, joiden on määrä käynnistyä vuoden 2019 alussa. Lakien ensimmäiset luonnokset julkistettiin viime kesänä, jonka jälkeen lausuntovaihe käytiin syksyllä. Joulukuun lopulla ministereiden reformiryhmä ilmoitti päälinjauksista, jotka pelastustoimen osalta tarkoittivat 18 maakunnallista pelastuslaitosta ja pelastustoimen ensihoito-palvelukytkentämahdollisuuden säilymistä.

Pelastusalan ammattilainen 1/17  

Suomen Palomiesliitto SPAL ry:n jäsenlehti

Pelastusalan ammattilainen 1/17  

Suomen Palomiesliitto SPAL ry:n jäsenlehti

Advertisement