Page 8

8

RAKENNEUUDISTUS

SPAL tiiviisti mukana uudistuksessa Työnantaja vaihtuu ja odotettavissa on palkkojen yhteensovitusta. Muutos tarjoaa enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia, nähdään Palomiesliitossa.

Palkanmaksua, hankintaa, ICT:tä sekä muuta hallinto- ja tukitoimintoa keskitettäisiin.

PELASTUSALAN AMMATTILAINEN

ten aluejaon 12 päivystävän sairaalan malliin. Toisena vaihtoehtona on pidetty 15 sote-alueen mallia.

Vaikuttamisen paikka Palomiesliitto on pelastustoimen uudistuksen sekä sote- ja aluehallintouudistuksen käynnistymisen jälkeen tavannut valmistelevia virkamiehiä sekä poliittisia päättäjiä ja tuonut tapaamisissa esiin liitolle tärkeitä asioita. Esimerkiksi selvitysmies Tarastin liiton johto tapasi joulukuun lopulla. – Lopputalven ja kevään aikana jatketaan tapaamisia uudistukseen liittyvien kansanedustajien ja virkamieskunnan kanssa. Tähänastisesta yhteydenpidosta on jäänyt positiivinen käsitys siitä, että viestiämme on haluttukin kuunnella, jotta valmisteluun saataisiin eväitä kentältä, sanoo työmarkkinalakimies Pasi Jaakkola. Jaakkola on SPALin edustajana STTK:n taustatyöryhmässä, joka avustaa valtiovarainministeriön alaista sote-henkilöstön asemaa selvittävää työryhmää. Kaikkiaan sote- ja aluehallintouudistusta valmistelee 23 työryhmää, mutta henkilöstöasiat on keskitetty yhteen ryhmään. Palomiesliitto on jo vuosien ajan kannustanut pelastustoimea uudistumaan. Liitto on ollut aloitteellinen

Yhdistyksille mietittävää Palomiesliiton paikallisyhdistysten osalta pelastuslaitosten yhdistymisten vaikutukset ovat niiden omissa käsissä. – Yhdistykset itse päättävät, miten toimivat. Palomiesliiton tavoite on, että jokaisen pelastuslaitoksen alueella olisi yksi yhdistys, johon työntekijät ovat järjestäytyneet. Perustavatko nykyiset paikallisyhdistykset uuden yhteisen neuvotteluyhdistyksen vai miten neuvottelutoiminta järjestetään – tässä on varmasti monenlaisia variaatioita, Kim Nikula SPALista ennakoi.

muun muassa pelastusalueiden määrän vähentämisessä, työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden kehittämisessä sekä koulutuksen uudistamisessa. – Jos tilaisuus hyödynnetään oikein, muutos avaa pelastustoimelle enemmän mahdollisuuksia kuin uhkatekijöitä. Pelastustoimen tavoitteena on ollut yhtenäiset toimintamallit ja tätä kautta niihin voidaan päästä, Nikula sanoo.

SASU MÄKINEN

S

elvitysmies Lauri Tarastin esitys 12 pelastuslaitoksesta antaa Palomiesliiton mielestä hyvät lähtökohdat pelastustoimen kehittämiseksi. Samoin esitys siitä, että aluejako tulee toteuttaa yhteensopivasti sosiaali- ja terveystoimen ensihoitopalvelujen kanssa, on oikean suuntainen. – Lähtötilanne on hyvä, vaikka Palomiesliiton kannattama viiden pelastuslaitoksen malli olisi ollut ideaalimpi, järjestön johtaja Kim Nikula sanoo. Tätä lehteä valmisteltaessa ei ollut vielä tietoa, mikä on lopullinen päätös pelastuslaitosten määrästä ja aluejaosta. Tarastin esitys liittäisi pelastuslaitos-

Pelastusalan ammattilainen 1/16  

Suomen Palomiesliitto SPAL ry:n jäsenlehti

Pelastusalan ammattilainen 1/16  

Suomen Palomiesliitto SPAL ry:n jäsenlehti

Advertisement