Page 6

6

RAKENNEUUDISTUS

Isot kysymykset vielä auki – Aluepäätöksen jälkeen pelastustoimen uudistus lähtee eteenpäin kiihtyvällä vauhdilla, sanoo hankepäällikkö Taito Vainio SM:stä.

P

äätös pelastustoimen alueista tarvitaan, jotta uudistushanke lähtisi voimallisesti eteenpäin. Pohjatyötä on jo tehty sisäministeriön pelastusosastolla, mutta vielä odotetaan ratkaisevaa lähtölaukausta. – Toivon, että aluejako saataisiin selville. Silloin valmistelu lähtee kunnolla liikkeelle. Tällaisia kokemuksia meillä on edellisestä pelastustoimen järjestelmäuudistuksesta: silloin tehtiin ensin päätös aluejaosta, jonka jälkeen valmistelu lähti hyvin eteenpäin, hankepäällikkö Taito Vainio sanoo. Pelastusosastolla on valmisteltu pelastustoimen järjestämislakia, joka on tarkoitus saada voimaan samassa aikataulussa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämislain ja itsehallintoaluelain kanssa. Lainvalmistelua on tehty, vaikka kaikki tärkeimmät kysymykset ovat vielä auki. Varsinaisen aluejaon lisäksi näitä ovat muun muassa sote- ja itsehallintoalueiden väliset päätöksentekosuhteet, omaisuuden siirrot sekä rahoitusmalli. – Järjestämislaki on hallinnollinen laki, jossa määritellään uuden pelastustoimen hallinto, alueet

PELASTUSALAN AMMATTILAINEN

ja rahoitus. Nämä kaikki tärkeimmät kysymykset ovat vielä auki, Vainio esittelee. Toinen valmisteltava laki on uusi pelastuslaki, jonka kanssa ei ole niin kiire kuin järjestämislain kanssa. – Pelastuslaki tuo sisällölliset asiat pelastustoimen kehittämiseen. Sen myötä pelastustoimeen saadaan uudet yhtenäisemmät toimintamallit. Sisäministeriö haki viime vuoden lopulla neljää asiantuntijaa työskentelemään uudistushankkeen parissa. Helmikuun alkuun mennessä kolmesta nimityksestä oli tehty päätös – ICT-asiantuntijan rekrytointi oli vielä kesken. Pelastustoimen kehittäminen -hankkeeseen palkattiin johtavaksi asiantuntijaksi Jussi Rahikainen, joka on työskennellyt kehittämispäällikkönä Kuntaliitossa ja riskienhallintapäällikkönä KeskiUudenmaan pelastuslaitoksessa. Yhteistoiminta pelastustoiminnassa ja poikkeusoloissa -hankkeeseen nimitettiin eritysasiantuntijaksi yliopettaja Jussi Korhonen Pelastusopistolta. Henkilöstön, talouden ja ict:n hankkeeseen valittiin erityisasiantuntijaksi Hanna-Mari Talka, joka on aikaisemmin työskennellyt muun muassa KeskiUudenmaan pelastuslaitoksen hallintopäällikkönä. Hankepäällikkö Vainion mukaan määräaikaiset hanketehtävät kiinnostivat kiitettävästi ja työpaikkoihin saatiin paljon hakijoita. Esimerkiksi johtavan asiantuntijan virkaan tuli 68 hakemusta.

SAKARI PIIPPO / VALTIONEUVOSTON KANSLIA

PELASTUSTOIMEN UUDISTUS:

Pelastusalan ammattilainen 1/16  

Suomen Palomiesliitto SPAL ry:n jäsenlehti

Pelastusalan ammattilainen 1/16  

Suomen Palomiesliitto SPAL ry:n jäsenlehti

Advertisement