Page 3

3

PÄÄKIRJOITUS Nyt on uudistumisen aika SELVITYSMIES Lauri Tarasti esittää 12:n pelastuslaitoksen perustamista siten, että alueet ovat yhteensopivia ensihoitopalvelujen kanssa. Lisäksi Tarasti toteaa, että pelastustoimen varautumisen järjestäminen tullaan selvittämään myöhemmin. Esitys on ehdottomasti oikean suuntainen, vaikka pelastuslaitosten lukumäärä voisi olla huomattavasti vähäisempikin. Uudistuksella ei pitäisi olla vaikutusta asemaverkostoon tai operatiivisen henkilöstön määrään — uudistus on hallinnollinen. Pelastustoimen ja ensihoidon siirtyminen itsehallintoalueille vuonna 2019 odottaa poliittisten päättäjien siunausta. Toivottavasti pelastuslaitosten ja ensihoitoalueiden lukumäärä on enintään 12.

Kuinka monta päällekkäistä hallinto- ja tukitoimintoa tarvitaan?

HENKILÖSTÖN, kaluston ja tilojen siirtäminen itsehallintoalueille ei ole läpihuutojuttu. Edessä on monta monimuotoista asiaa, jotka on ratkaistava ennen vuoden 2017 vaaleja. Pelastuslaitosten lukumäärän piirtäminen kartalle on uudistuksen helpoin vaihe. Henkilöstö siirtynee ns. liikkeenluovutussäännön mukaisesti. Työnantajan edustajakin neuvotteluissa säilynee suurin piirtein samana. Lisäksi työ- ja virkaehtosopimukset säilyvät ainakin käynnistysvaiheessa samoina. Jatkossa tulisi kartoittaa tarve pelastustoimen- ja ensihoitohenkilöstön oman työ- ja virkaehtosopimuksen käyttöönottamiseksi. Kaluston ja tilojen omistus- ja hallintaoikeuksistakin kyetään löytämään kompromissiratkaisu omistajien kesken. Tilojen vuokraaminen ja hallinnointi toteutunee Kuntaliiton perustaman osakeyhtiön toimesta.

Rahoitus toteutunee joko kokonaan valtion talousarviosta tai alueille annetaan verotusoikeus. Tuntuu loogiselta, että itsehallintoalueiden toiminta rahoitetaan kokonaan valtion talousarviosta jo valmistelun kiireisen aikataulunkin johdosta. Pelastustoimen sirpaleisen johtamisjärjestelmän näkökulmasta olisi perusteltua, että rahoitus tulisi kokonaan valtiolta. Tällä hetkellä sisäministeriöllä ei ole juuri mitään mahdollisuuksia vaikuttaa pelastuslaitosten toimintaan. On syytä muistaa, että OECD otti maaraportissa kantaa tähän epäkohtaan ja hallitusohjelmassa siihen on luvattu korjausta.

ITSEHALLINTOALUEILLE siirtymisen yhteydessä on olennaista selvittää, kuinka monta päällekkäistä hallinto- ja tukitoimintoa pelastuslaitoksilla tarvitaan? Tällä hetkellä niitä tuotetaan kaikilla 22 alueella. Tämä ei ole mitenkään perusteltua jatkossa. Pelastustoimen henkilöstörakenne on vääristynyt edellisten uudistusten yhteydessä. Paloautoissa operoivaa henkilöstöä on karkean arvion mukaan alle 50 prosenttia koko henkilöstömäärästä. Tämä suhdeluku tulee korjata itsehallintoalueille siirryttäessä hallintorakenneuudistuksen myötä. Sisäministeri Petteri Orpo toteaa lehden haastattelussa, että tehdään hyvästä vielä parempi. Herra ministeri, se edellyttää sisäministeriöltä vahvaa otetta uudistusten läpiviemiseksi. Nyt on aika uudistaa pelastuslaitoksia.

Kim Nikula järjestön johtaja

PELASTUSALAN AMMATTILAINEN

Pelastusalan ammattilainen 1/16  

Suomen Palomiesliitto SPAL ry:n jäsenlehti

Pelastusalan ammattilainen 1/16  

Suomen Palomiesliitto SPAL ry:n jäsenlehti

Advertisement