Page 1


L’aventura del pensament

           

1r.- PRESENTACIÓ: MUVIM significa… Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat, és un centre d’exposicions permanents i temporals. És va iniciar en 1995 i es va inaugurar en 2001.

2n.- ESPAI: “Els monestirs medievals” a) QUINA IMPORTÀNCIA TENIEN ELS MONJOS COPISTES EN LA CULTURA DE L’ÈPOCA MEDIEVAL? Els monjos tenien una gran importància en l'època de medieval ja que a part de que eren els únics que sabien llegir , escriure i comprendre els textos també eren els els encarregats de copiar els manuscrits, textos religiosos i els primers manuals utilitzats en la universitats.

b) ESTAVA PERMÈS ALS MONJOS DUBTAR DE LES VERITATS QUE COPIAVEN? PER QUÈ ÉS IMPORTANT AQUESTA NOVA ACTITUD A LES NOVES ACABALLES DE L’ÈPOCA MEDIEVAL?

Als monjos no se'ls estava permès dubtar del que copiaven ja que la seua única labor era copiar i no donar la seua opinió si canviaven una mica del text o dubtaven eren castigats amb greus tortures per a evitar açò els monjos sempre estaven acompanyats d'un vigilant al qual havien d'obeir.


3r.- ESPAI: “La impremta” QUINA IMPORTANCIA VA TINDRE LA IMPRENTA EN LA HITÒRIA DE LA HUMANITAT?

La impremta va ser un invent que revolucione la humanitat ja que gràcies a ella van començar a difondre's tot tipus de pensaments i coneixements que no coneixia tota la població i es va utilitzar per a substituir als monjos copistes pel seu baix cost la seua eficàcia i la seua rapidesa.

4t.- ESPAI: “La revolució cosmológica” a) PER QUÈ EL MODEL TEOCÈNTRIC CRISTIÀ XOCAVA AMB ELS DESCOBRIMENTS SOBRE ASTRONOMIA?

El model teocéntric xocava amb els descobriments sobre l'astronomia perquè la idees plantejades en els descobriments eren totalment diferents i deixava en evidència a l'església, a com quan es va demostrar el que la terra girava al voltant del sol i no al contrari com predicava l'església o en el descobriment de la qual la terra era redona desmentint la teoria de l'església que era plana.

b) VAN

TENIR ALGUNA CLASSE DE PROBLEMES ELS CIENTÍFICS I FILÒSOFS PER DEFENSAR LES SEUES IDEES? DESCRIU QUINS I AMB QUI. FEU ESPECIAL MENCIÓ A GALILEO GALILEI.

Els científics i filòsofs en creure en la ciència rebutjaven totes les idees que tenien a veure amb l'església i el teocentrisme aquesta actitud els va portar tot tipus de problemes des de pena de morts fins a terribles tortures.


Galileu Galilei va ser un important filosofe, matemàtic i astrònom per al desenvolupament de la humanitat aquest gran astrònom que aporte idees i ajude mitjançant el telescopi a descobrir que la terra era redona i girava al voltant del sol per aquests descobriments i altres Galileo va ser perseguit i acusat d'un contradir la paraula d'església, per a evitar aquestes acusacions i per la tant la pena de mort Gailleo va decidir acceptar el teocentrisme públicament.

5é.- ESPAI: “L’home màquina”

a) AL SEGLE XVII ES DESENVOLUPA UNA NOVA CIÈNCIA DE LA MÀ DE DESCARTES. LA SEUA AFIRMACIÓ, “PENSE ALESHORES SÓC” ÉS CONSIDERA TOTA UNA REVOLUCIÓ, PER QUÈ? La nova ciència va començar quan Descartes tom una posició de desconfiança en la qual va començar a dubtar de tot el que tènia a la seua al voltant, de les explicació a fets molt complexos i de la manera de raonar. Així de desenvolupament una nova ciència que consistia a dubtar i crear un mètode d'anàlisi i justificació a tots els fets acompanyat per la simplicitat i l'organització per a no oblidar cap detall important en l'estudi o la demostració d'un fet.

b) QUÈ REPRESENTA LA PLATAFORMA MÒBIL? A QUI FA REFERÈNCIA AQUESTA MÀQUINA PERFECTA?

La plataforma mòbil representa el paral·lelisme entre la vida i els humans i fa referència al pas del temps, com a anat evolucionant l’home i l’univers i a que la màquina perfecta és l’home.


C) QUINA IMPLICACIÓ VA TENIR NEWTON I ELS SEUS DESCOBRIMENTS EN EL PENSAMENT DE L’EPOCA?

Newton era un home amb un gran enginy i era el màxim interprete de partitura de l'univers va tenir una gran implicació en el pensament de l'època amb els seus descobriments i les seues lleis revolucionàries com la llei la gravitació universal, la llei de la interacció i la força i la llei d'acció-reacció a més d'aquestes lleis Newton també col·labore en el descobriment que la terra girava al voltant del sol i que per tant no era el centre de l'univers.

6é.- ESPAI: “L’enciclopèdia” QUÈ PRETENEN DIDEROT I D’ALEMBERT CONFECCIONANT L’ENCICLOPÈDIA?

L'enciclopèdia va ser la porta a un nou món on Diderot i d’Alembert juntament amb altres col·laboradors com Voltaire pretenia que tota la població a més de no oblidar les idees dels il·lustrats coneguera nova formes de govern , noves maneres de relacionar-se , idea flamants, conceptes revolucionaris francesos, tot el que havien après i que l'home necessitava saber per a conquistar el món i tenir confiança en si mateix i així acabar amb l'antic règim.


7é.- ESPAI: “La Il·lustració espanyola i valenciana” a) HI HAVIA IL·LUSTRATS ESPANYOLS I FINS I TOT VALENCIANS? POSA 3 EXEMPLES. - Benito Jerónimo Feijoo i Montenegro: considerat el primer assagista de la literatura espanyola i un dels més famosos membres de la qual és considerada la Primera il·lustració Espanyola en 1725, Feijoo va començar a publicar les seues obres, quasi totes elles col·leccions d'opuscles polèmics que va cridar discursos. - Gaspar Melchor de Jovellanos: va ser un dels representants mes importants de les idees il·lustrades a Espanya Jovellanos va conrear diversos gèneres literaris (com a poesia i teatre) però els seus escrits principals van ser assajos d'economia,política, agricultura, filosofia, costums; des de l'esperit reformador del Despotisme il·lustrat. - Josep Climent i Avinent: va ser un religiós valencià il·lustrat va fer possible la utilització del valencià en la redacció de les visites pastorals i va ser denunciat a la inquisició

b) ANOMENA

ALGUNS CIENTÍFICS DEL SEGLE XVIII I XIX QUE APAREIXEN EN L’ESCENA DEL BALCÓ. QUINA VA SER LA SEUA RELLEVÀNCIA?

- Antoine Lovoisier: fundador de la química moderna.! - Edward Jenner: desenvolupà la primera vacuna contra la pigota. - Louis Proust: va establir la llei de les proporcions definides. - John Dalton: va descriure el defecte del daltonisme, va enunciar la llei de les prevencions parcials i múltiples, i va establir la teoria atònica segons la qual la matèria esta composta per unitats molt xicotetes.


c) DESCRIU EL SALÓ BURGES.

Inspirat en la il·lustració i en el segle XVIII. Els salons burgesos eren els llocs on els il·lustrats es reunien i debatien les noves idees, on prenien té, xocolata i cafè. Eren espais molt grans, decorats amb quadres de l’època. El sòl estava fet de taulells, mobles amb colors clars i amb detalls de colors més vistosos com el daurat, el verd o el roig. Hi havia diverses taules redones amb quatre cadires al seu voltant i per ambientar la gent es podia apreciar una lleu música l’època.

8é.- ESPAI: “Les millors i les pitjors creacions de la Humanitat” EXPLICA ALGUNS ASPECTES POSITIUS DE LA CIÈNCIA AL LLARG DEL S. XIX I S. XX - Es va produir l'arribada de l’Internet per a accedir a molta més informació d'una manera més econòmica i lliure.

- Van millorar les condicions higièniques per tant es va reduir la mortalitat i es van produir grans avanços en la medicina com les vacunes i el descobriment dels gens i del genoma humà. Es va desenvolupar la biotecnologia. - Aparegueren els avions com a mitjà de transport. - Es van inventar la bombeta i la teoria quàntica de la relativitat i de l’origen de les espècies. - La diversificació d'idiomes per Europa i la instauració del capitalisme.


ARA COMENTA ALGUNS ASPECTES NEGATIUS DE LA UTILITZACIÓ DE LA CIÈNCIA AL S. XX

- La Guerra biològica que va comportar la creació d’armes biològiques i la Guerra Mundial com a creació de bombes i armament.

- Els Bombardejos atòmics sobre Hiroshima i Nagasaki. - L’accident del transbordador espacial Challenger. - Les epidèmies a causa de la mala utilització del genoma per a la clonació. - En la química es van crear agents nocius i mortals.

Boix Gutiérrez, Paloma Bravo Gilabert, Fernando Cercos Fernandez, Jose Ángel Sánchez Bolivar, Mateo 4t A

Qüestionari MUVIM  

Projecte 4t ESO

Qüestionari MUVIM  

Projecte 4t ESO