Page 1

Βουλευτικές εκλογές 2012

Πρόταση προεκλογικής συνεργασίας


Βουλευτικές εκλογές 2012

Tο πολιτικό πλαίσιο Σε ένα ρευστό, πολυκερματισμένο, πολιτικό και ιδεολογικό περιβάλλον με σημαντικές μετακινήσεις ψηφοφόρων, επικοινωνιακό θόρυβο και κατάργηση των παραδοσιακών γραμμών

η στρατηγική έχει τον πρώτο ρόλο.


Βουλευτικές εκλογές 2012

Προσφέρουμε Ολοκληρωμένη στρατηγική προσέγγιση με καθετοποιημένη επικοινωνιακή υποστήριξη, που συνδυάζει κλασσικές τεχνικές με σύγχρονα επικοινωνιακά εργαλεία


Βουλευτικές εκλογές 2012

Βασικό μας εργαλείο: η έρευνα Στηρίζουμε την επικοινωνιακή μας πρόταση με αξιόπιστα ερευνητικά ευρήματα από την ανάλυση υπαρχόντων ερευνών αλλά και το σχεδιασμό & υλοποίηση νέων tailor made ερευνών

Έρευνα πεδίου για την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, την ανάλυση των ιδεολογικών, πολιτικών και κοινωνικών παραμέτρων, την εκτίμηση της εκλογικής συμπεριφοράς των ψηφοφόρων για την χάραξη στρατηγικού σχεδίου για τον υποψήφιο.


Βουλευτικές εκλογές 2012

Στόχος μας η στρατηγική επικοινωνία Μελετάμε τα δυνατά και αδύνατα σημεία του υποψηφίου για να παράγουμε ένα σύγχρονο πολιτικό image με ξεχωριστή τοποθέτηση, που υποστηρίζει την αλήθεια, το όραμα, τις αξίες του υποψηφίου

χτίζουμε μια εικόνα …έξω από το κάδρο

Δημιουργία στρατηγικού πλαισίου και καθορισμός της γενικότερης επικοινωνιακής στρατηγικής, με αξιοποίηση των στοιχείων της έρευνας πεδίου. Καθορισμός πλαισίου θέσεων και προγράμματος υποψηφίου Προσδιορισμός στόχων ανά target group


Βουλευτικές εκλογές 2012

Θέλουμε να δημιουργήσουμε με απλότητα (μηνυμάτων, εικόνων), συνέπεια και μια ιδιαίτερη, στρατηγικά ελεγχόμενη δημιουργική προσέγγιση μια συμπαγή, ξεκάθαρη εικόνα, που εστιάζει και υποστηρίζει στόχους εφικτούς κα μετρήσιμους.

ένα εύκολο, απόλυτα αξιόπιστο μήνυμα

Ανάπτυξη concept επικοινωνίας και μηνυμάτων, σχεδιασμός και υλοποίηση δημιουργικού υλικού, οργάνωση οπτικοακουστικού υλικού, επιλογή ΜΜΕ και νέων μέσων, Concept εκδηλώσεων/ συγκεντρώσεων


Βουλευτικές εκλογές 2012

Δίνουμε έμφαση στον πολιτικό λόγο επιδιώκοντας την άμεση εμπλοκή των πολιτών αξιοποιούμε κάθε δυνατό δίαυλο επικοινωνίας διαμορφώνοντας πάντα σε συνεργασία με τον υποψήφιο ένα αξιόπιστο πολιτικό λόγο με οραματικά χαρακτηριστικά αλλά και πειστικές τοποθετήσεις σε επιμέρους θέματα

για να δημιουργήσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης

Παρακολούθηση πολιτικού τοπίου / ανάλυση επικαιρότητας. Σχεδιασμός και παρακολούθηση δημοσίων εμφανίσεων Επιμέλεια ομιλιών – δηλώσεων υποψηφίου Επιμέλεια συνεντεύξεων (προετοιμασία ερωτήσεων – απαντήσεων) Υποστήριξη καλλιέργειας σχέσεων του υποψηφίου με τα Μ.Μ.Ε. Προσωπικό image making του υποψηφίου


Βουλευτικές εκλογές 2012

Αξιοποιούμε τη γνώση και την εμπειρία μας στις κλασσικές επικοινωνιακές τεχνικές για να προσφέρουμε άμεσα λύση σε κάθε επικοινωνιακή ανάγκη του υποψηφίου. Βασική μας προτεραιότητα η αμεσότητα της εξυπηρέτησης, που προσφέρουν υπεραξία και στηρίζουν αποτελεσματικά την υποψηφιότητα

για έξυπνες και αποτελεσματικές δράσεις

Σχεδιασμός / Υλοποίηση –εκδηλώσεων Σήμανση προεκλογικών χώρων Σχεδιασμός ενεργειών direct marketing: Αποστολή εντύπων, εντυποδιανομές, τηλεφωνική επικοινωνία-call center Καταχωρήσεις σε έντυπο/ ηλεκτρονικό Τύπο Media Planning – Media Buying


Βουλευτικές εκλογές 2012

Ψηφιακό marketing γιατί Σήμερα το internet είναι βασικό εργαλείο της πολιτικής επικοινωνίας . Με ένα απόλυτα εξειδικευμένο team συνεργατών αναλαμβάνουμε τη διαδικτυακή παρουσία του υποψηφίου και είμαστε πάντα δίπλα του για αν προσφέρουμε οn line υποστήριξη σε κάθε του ανάγκη

...η καινοτομία οδηγεί στην επιτυχία


Βουλευτικές εκλογές 2012

Website mastering

Η παροχή υπηρεσιών δημιουργίας ιστοσελίδας απευθύνεται στους υποψηφίους που είτε δεν έχουν διαδικτυακή παρουσία, μέσω προσωπικής ιστοσελίδας, είτε χρειάζεται να την αναδιαμορφώσουν και να εμπλουτίσουν το περιεχόμενό της. Η ιστοσελίδα ενός πολιτικού προσώπου αποτελεί το ψηφιακό Γραφείο Τύπου, όπου μπορεί ο πολίτης και τα ΜΜΕ να αντλούν ενημέρωση. Ως εργαλείο επικοινωνίας η ιστοσελίδα προσδίδει προστιθέμενη αξία στον υποψήφιο, ειδικότερα όταν παρέχει τη δυνατότητα διαλόγου με τους πολίτες (blogging)


Βουλευτικές εκλογές 2012

Profile SEO

Το Search Engine Optimization είναι το σημαντικότερο εργαλείο προβολής του συνόλου της διαδικτυακής παρουσίας ενός υποψηφίου. Το SEO έχει πάψει να περιορίζεται απλά στη βελτίωση της προβολής της ιστοσελίδας στις μηχανές αναζήτησης. Η υπηρεσία βελτιστοποίησης της προβολής είναι το σύνολο των ενεργειών που αυξάνουν την επισκεψιμότητα αλλά και την αναγνωρισιμότητα του προφίλ του υποψηφίου


Βουλευτικές εκλογές 2012

Newsletter campaign

Η υπηρεσία καμπάνιας newsletter έρχεται να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας προς τα ΜΜΕ και να προσδώσει κύρος με την εμφάνιση και τη συνέπεια στην αποστολή των Δελτίων Τύπου και των ενημερωτικών θεμάτων. Κάθε φορά που στην ιστοσελίδα αναρτώνται νέα, ειδήσεις και δελτία τύπου, η υπηρεσία newsletter campaign αναλαμβάνει να διαχειριστεί το περιεχόμενο, να δημιουργήσει το αντίστοιχο newsletter και να κάνει την αποστολή του, αυτοματοποιημένα.


Βουλευτικές εκλογές 2012

SMS Campaign

To SMS αποτελεί ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέσα προώθησης μηνυμάτων. Όμως η τυπική αποστολή SMS χωρίς τη σωστή διαχείριση μπορεί να αποφέρει αρνητικά αποτελέσματα. Η υπηρεσία διαχείρισης καμπάνιας SMS σε συνδυασμό με τη στατιστική αναφορά των αποστολών αλλά κυρίως η σωστή και αποτελεσματική χρήση της, παρέχεται ως ολοκληρωμένη υπηρεσία, η οποία εξασφαλίζει αποδοχή από τον παραλήπτη του μηνύματος.


Βουλευτικές εκλογές 2012

Κοινωνικά δίκτυα Η εξάπλωση και η αμεσότητα των κοινωνικών δικτύων τα έχουν κάνει σημαντικό εργαλείο πολιτικής επικοινωνίας. Τα κοινωνικά δίκτυα όχι μόνο μεταφέρουν μήνυμα αλλά με τη διαδραστικότητα τους επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα του.


Βουλευτικές εκλογές 2012

YouTube channel

Το YouTube έχει εξελιχθεί σε μια παγκόσμια βιντεοθήκη που δίνει τη δυνατότητα στον υποψήφιο να διαμορφώσει την παρουσία του στο διαδίκτυο μέσα από βίντεο με συνεντεύξεις και ομιλίες του. Η δημιουργία ενός YouTube channel αποτελεί στην ουσία τη δημιουργία της πολιτικής βιντεοθήκης, η οποία μπορεί να συνεργάζεται με την ιστοσελίδα, με το Facebook, αλλά και με το σύνολο της διαδικτυακής παρουσίας του υποψηφίου.


Βουλευτικές εκλογές 2012

Twitter

Ως εργαλείο επικοινωνίας Twitter παρέχει τη δυνατότητα άμεσης αποστολής μηνυμάτων προς τους followers – πολίτες και MME και παράλληλα αποτελεί ένα μέσο διαλόγου. Η δημιουργία, παραμετροποίηση και προσέλκυση followers, αλλά και η συνεργασία του λογαριασμού Twitter με το σύνολο της διαδικτυακής παρουσίας του υποψηφίου, είναι ενέργειες της παρεχόμενης υπηρεσίας.


Βουλευτικές εκλογές 2012

Facebook page

Η παρουσία μέσω του Facebook αποτελεί το πιο άμεσο βήμα επικοινωνίας με τους πολίτες και ένα μέσω στο οποίο πρέπει να εκτίθεται θετικά ο υποψήφιος. Η υπηρεσία απευθύνεται σε υποψηφίους που είτε έχουν προσωπική σελίδα, είτε έχουν πολιτική σελίδα, είτε θέλουν εκ νέου να δημιουργήσουν – αναδιαμορφώσουν την παρουσία τους στο Facebook. Η υπηρεσία παρέχει διασύνδεση της ιστοσελίδας με το Facebook, συνεργασία του Facebook με το Twitter και το YouTube, παραμετροποίηση ρυθμίσεων ασφαλείας και ενημερώσεων, καθώς και την προβολή της για την προσέλκυση φίλων.


Βουλευτικές εκλογές 2012

Opinion Monitoring

Η υπηρεσία opinion monitoring είναι το ψηφιακό αυτί προς τα blogs, τα κοινωνικά δίκτυα αλλά και τις ιστοσελίδες, το οποίο παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο κάθε εγγραφή που αναρτούν οι χρήστες στο σύνολο του διαδικτύου δίνοντας παράλληλα λεπτομερή αναφορά στον υποψήφιο. Μέσω του opinion monitoring μπορεί να αντιμετωπισθεί άμεσα κάποια κακόβουλη κριτική, αλλά και να επισημανθεί κάθε καλόβουλη. Μια πολύτιμη υπηρεσία για την άμεση αντίδραση και συμμετοχή σε οποιοδήποτε blog ή σελίδα κοινωνικής δικτύωσης.


Βουλευτικές εκλογές 2012

Live streaming

Η υπηρεσία παροχής live streaming διατίθεται για την ζωντανή παρουσίαση των εκδηλώσεων και των ομιλιών του υποψηφίου. Δίνεται η δυνατότητα μετάδοσης της εκδήλωσης σε πραγματικό χρόνο μέσα από την ιστοσελίδα, από το Facebook, αλλά και από συσκευές κινητής επικοινωνίας. Κατά το live streaming μπορούν οι θεατές να σχολιάσουν αλλά και να υποβάλλουν τις ερωτήσεις τους. Ακόμη δίνεται η δυνατότητα να ενημερώσουν τους φίλους τους μέσω email, να κάνουν like / share στο Facebook αλλά και να στείλουν tweet σχετικά με την παρουσίαση. Επιπρόσθετα η υπηρεσία Live Streaming προσφέρει και τη δυνατότητα της ζωντανής διαδικτυακής συνέντευξής με τους θεατές - ψηφοφόρους με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων σε θέματα που θέλουν να ρωτήσουν οι πολίτες.


Βουλευτικές εκλογές 2012

Smart tagging

Xρησιμοποιώντας την τεχνολογία Smart Tagging, δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες των συσκευών κινητής επικοινωνίας να λάβουν περισσότερες πληροφορίες από αυτές που αναγράφονται σε ένα έντυπο. Επίσης παίρνετε στατιστική αναφορά για το πότε και που έχει χρησιμοποιήσει κάποιος χρήστης το smart tag σας δίνοντας ταυτόχρονα στους πολίτες τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν μια καινοτόμα τεχνολογία λειτουργώντας διαδραστικά με το περιεχόμενο που τους παρέχετε


Βουλευτικές εκλογές 2012

Ποιοι είμαστε Εκτος από τους βασικούς συνεργάτες που ηγουνται της ομάδας ενα μεγάλο επιτελείο ανθρώπων της επικοικωνίας, με απόλυτη εξειδίκευση και εμπειρία στελεχώνουν το team δινοντας άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις.

Η ομάδα που κάνει τη διαφορά


Βουλευτικές εκλογές 2012

Πασχάλης Αλέξανδρος Τεμεκενίδης | PALMOS ANALYSIS Ο Πασχάλης Τεμεκενίδης σπούδασε στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. και συνέχισε τις σπουδές του στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας στο Chemical Engineering Department του University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST) στη Μεγάλη Βρετανία. Η επαγγελματική του πορεία ξεκινά στην εταιρία Applied Photosynthetics Ltd ως Design Engineer, στο Μάντσεστερ της Μεγάλης Βρετανίας, όπου παίζει καθοριστικό ρόλο στον πρωτοποριακό σχεδιασμό φωτοβιοαντιδραστήρων. Το 1997 αναλαμβάνει την επέκταση της εταιρίας στην Μεσόγειο και την διαχείριση των έργων εγκατάστασης των φωτοβιοαντιδραστήρων της εταιρίας σε πελάτες της στην Ελλάδα, τη Γαλλία και την Ιταλία. Τον Αύγουστο του 1999 ιδρύει την εταιρία Ανατολικό Κέντρο Εκπαίδευσης ΕΠΕ και δραστηριοποιείται στο χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης, δημιουργώντας νέες φροντιστηριακές μονάδες σε όλη την Ανατολική Θεσσαλονίκη ως Διευθυντής Ανάπτυξης. Σήμερα το «Ανατολικό Φροντιστήριο» θεωρείται ο μεγαλύτερος και πλέον αναγνωρισμένος φροντιστηριακός οργανισμός στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Το 2011 ολοκληρώνει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (MBA) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ενώ το 2006 ιδρύει την Παλμός Ανάλυσις ΕΠΕ, της οποίας είναι σήμερα Διευθυντής Ερευνών και δραστηριοποιείται στην έρευνα αγοράς, τις δημοσκοπήσεις, τις οικονομοτεχνικές μελέτες και την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών. Έχει υλοποιήσει σημαντικά έργα έρευνα και στρατηγικής επικοινωνίας ( Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, ΟΛΘ ΑΕ, ΔΕΘ ΑΕ, Pfizer Hellas, Public κ.α). Έχει υλοποιήσει πολυάριθμα ερευνητικά και επικοινωνιακά έργα από όλους τους πολιτικούς χώρους. Αρθρογραφεί στον Τύπο (Αγγελιοφόρος της Κυριακής, Μακεδονία)


Βουλευτικές εκλογές 2012

Αργυρώ Λιαγκα | ΝΕΧΤLINE ADV Η Aργυρώ Λιάγκα, σπούδασε Οικονομικά και Επικοινωνία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το 1988 ανέλαβε τη διεύθυνση του τμήματος διαφήμισης και δημοσιών σχέσεων του ραδιοφωνικού σταθμού ΕΝΑΤΟ ΚΥΜΑ. Συμμετείχε στην ιδρυτική ομάδα της ΕΤ3 και διετέλεσε διευθύντρια του τμήματος προβολής και διαφήμισης (1990-1991) Παράλληλα το 1990 δημιούργησε τη διαφημιστική εταιρίας PROLINE adv. την οποία διεύθυνε μέχρι το 2011. Κατά την 20ετή σταδιοδρομία της στο χώρο της επικοινωνίας έχει εκτελέσει ένα μεγάλο αριθμό projects tτου ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Παράλληλα έχει συνεργαστεί ως σύμβουλος επικοινωνίας και image maker με μεγάλο αριθμό υποψηφίων και έχει υλοποιήσει καμπάνιες πολιτικής επικοινωνίας γνωστών πολιτικών προσώπων της χώρα μας. Έχει διδάξει επικοινωνία και διαφήμιση ως εισηγήτρια σεμιναρίων σε φοιτητές και επαγγελματίες. Η Νext Line adv. είναι η νέα της εταιρία διαφήμισης, προώθησης και πολιτικού marketing.


Βουλευτικές εκλογές 2012

Στρατος Βλασακίδης | ΙDunited Ο Στράτος Βλασακίδης, ιδρυτής της IDUnited, είναι υπεύθυνος σχεδιασμού και ανάπτυξης υπηρεσιών ψηφιακού marketing και καινοτόμων λύσεων για συσκευές κινητής επικοινωνίας. Με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΤΠΕ, συμμετείχε στην ανάπτυξη έργων προστιθέμενης αξίας για την προώθηση προσώπων και εκδηλώσεων, αλλά και για την υλοποίηση ενεργειών προώθησης υπηρεσιών. Μέσω τη IDUnited ανέπτυξε τα πρώτα έργα πελατειακής επιβράβευσης βασισμένα στην τεχνολογία της κινητής τηλεφωνίας (mobile loyalty) καθώς και έργα διαδραστικής εμπειρίας χρηστών κινητών τηλεφώνων μέσω έξυπνων tags, στην Ελλάδα. Ο Στράτος Βλασακίδης έχει τιμηθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Κέντρο Καινοτομίας της Microsoft ως ένας από τους δέκα νέους καινοτόμους νεοφυείς επιχειρηματίες του 2010 και παράλληλα συμμετέχει στην ομάδα καινοτομίας “Innovation Farm”, παρέχοντας προτάσεις και λύσεις στον τομέα της κοινωνικής δικτύωσης και της καινοτομίας μέσω της τεχνολογίας. Για περισσότερες πληροφορίες στο http://www.linkedin.com/in/stratosvlasakidis


Βουλευτικές εκλογές 2012

Σας ευχαριστούμε

Πρόταση Προεκλογικής Συνεργασίας  

PALMOS ANALYSIS, ΝΕΧΤLINE ADV, ΙDunited

Advertisement