Page 1

PalmaSocialista Nº5 juliol-agost 2010

Resultats d’una bona gestió econòmica

L'Ajuntament de Palma s'aproxima a l'equilibri pressupostari


Continguts Nº5. Juliol i Agost 2010 02

Bona gestió econòmica

03

Entrevista Andreu Alcover Breus

04

Finestreta única d’urbanisme Guia de platges accesibles Consell Polític Tast’m

05

Ordenança civisme Opinió: Toni Bujosa

06

Bona valoració de l’Ajuntament Vehicle elèctric Carril bici Avingudes

07

Carril bici Gènova Baluard del Príncep Breus

08

Debat sobre l’Estat de la Ciutat Actualitat Joventuts

09

Opinió

10

Actualitat Agrupacions

11

Actualitat Balears

12

In memoriam: Fèlix Pons

Dipòsit Legal: PM.387-2010 imprimeix: Copisteria Instiut Realitzada per: Departament de comunicació de l’Agrupació Socialista de Palma Adreça: Carrer del Miracle nº1 Tercer pis. Palma Mail: Comunicació@palmasocialista.org Telèfon: 971 71 24 44 Facebook: facebook.com/palmasocialista Web: www.palmasocialista.org

02 Palma Socialista

Resultats d’una bona gestió econòmica La bona gestió econòmica realitzada pels socialistes a l’Ajuntament de Palma ha permès liquidar el pressupost de l’any 2009 amb una situació pròxima a l’equilibri pressupostari, el dèficit registrat de 887.000 euros està molt per sota al de l’exercici anterior, que va fou

amb responsabilidat i austeritat

de 2,5 milions d’euros. Aquest resultat, que es pot considerar molt positiu, reflecteix uns comptes municipals sanejats en una situació econòmica de crisi generalitzada i d’important minva d’ingressos municipals.

més amb menys

sense reduir serveis als ciutadans

Un equip previsor La situació d’equilibri pressupostari ha estat possible perquè durant 2009 ja es varen prendre mesures d’austeritat que han permès tancar l’exercici de 2009 amb bons resultats i que també tindran repercussions positives en el de 2010 com són. Dur a terme retencions de crèdit per un import aproximat de 9 milions d’euros per tal de reduir la despesa corrent. Impulsar noves licitacions per tal de reduir costos i optimitzar els recursos, tot afavorint la concurrència, així en el present semestre s’han impulsat licitacions en les següents matèries: despesa telefònica fitxa i mòbil, adquisició de mobiliari centralitzada (adjudicat novembre 2009), estant actualment en fase d’elaboració els plecs corresponents al subministrament elèctric. Formalització d’un nou Conveni de recaptació amb la CAIB tot reduint la despesa inherent al serveis rebuts.

sense augmentar la pressió fiscal

comptes municipals sanejats

Prop a l’equilibri pressupostari

Mesures complementàries •Limitar els increments salarials de les empreses. •Aplicar l’acord de la comissió executiva de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en relació a la reducció de salaris dels càrrecs electes i alts càrrecs locals aplicant els mateixos criteris i escales establertes pel Govern per a l’Administració General del Estat (AGE). •No cobrir deu places de personal directiu i alts càrrecs amb un estalvi anual aproximat de mig milió d’euros. •Suprimir la major part del cotxes oficials a l’ajuntament, empreses i organismes públics, i no cobrir les places de xofer vacants. Aquestes mesures suposen una menor despesa quantificable en dos cent mil euros anuals. •Racionalitzar, tot limitant i restringint l’ús de la telefonia mòbil. •Millorar el compliment de les obligacions tributàries, tot reduint el frau fiscal.


Andreu Alcover. Regidor d’hisenda de l’Ajuntament de Palma

“L’equilibri pressupostari s’aconsegueix amb una gestió molt acurada i responsable” -Com s’aconsegueix apropar-se a l’equilibri pressupostari amb una herència com la que va deixar el PP i amb aquesta crisi econòmica? -Amb una gestió molt acurada i responsable. Ara se parla de plans d’austeritat i de reduir despesa, però l’Ajuntament de Palma ja ho va fer el 2009. Quan varem veure que els ingressos queien i amb la situació de crisi, varem prendre mesures per evitar el dèficit, ho varem aconseguir i hem tancat l’any amb un dèficit de 887.000 euros, que és quasi l’equilibri pressupostari. A més varem reduir molt el pressupost de 2010, per això ara no hem hagut de fer gaires retalls. Nosaltres, ens varem trobar l’any 2007 un pressupost consolidat -el que aglutina l’Ajuntament, organismes autònoms i empreses públiques- de 649 milions; l’any 2010, quatre anys després és de 586 milions d’euros. A nosaltres ens varen acusar d’apujar impostos, i de malbaratament de doblers, quan tenim una gestió absolutament acurada sense pujar impostos al contrari del que ha fet el PP a Marratxí, Calvià i Llucmajor. -És una davallada de pressupost molt important? -Jo no he vist cap administració amb un percentatge de davallada com el de l’Ajuntament de Palma, que ha passat de 649 milions en l’any 2007 a 649 milions en 2010; si ni ha alguna m’agradaria conèixer-la. El Partit Popular en lloc de donar lliçons d’austeritat hauria de prendre nota de l’Ajuntament de Palma per aplicar-ho allà on governa. -I a més amb l’afegit de fer front a la mala gestió dels populars. -La legislatura passada era una festa, viatges, dinars... I qui havia de controlar, el Sr. Julio Martínez, que era director d’Hisenda i representant d’Hisenda als Consells d’Administració de la Funerària i de l’EMOP, aquesta persona, és la que vol donar lliçons d’austeritat... ¡No el creuen ni els votants del PP!. Aquesta persona que havia de controlar la Funerària i l’ EMOP, amb els resultats més que coneguts per tothom, és la que ara ens diu que hem de gastar, aquesta és la

persona que se’n va anar a Madrid a un hotel de súper luxe -600 euros el cap de setmana- a costa de la Funerària que era una empresa arruïnada. A més, vull recordar que els quatre anys de la legislatura passada, varen ésser anys de bonança econòmica i nosaltres, per exemple, varem entrar hi ens varem trobar 85 milions compromesos i sense pressupostar i hi varem haver de fer front. Sí que vull destacar que hem tingut l’ajut inestimable del Govern Balear amb la Llei de Capitalitat, i el canvi de criteri del PSOE, que compleix la llei que no complia el PP, ha suposat un canvi. També vull destacar les inversions del Pla E. -En lloc d'això el que fan és exigir que s'immobilitzi el 20% del pressupost municipal. És aquesta la seva fórmula per paralitzar l'Ajuntament? -Quan ells varen descartar la moció de censura, que per cert, nosaltres sosteníem que mai la farien, sempre han intentat boicotejar l’acció de govern. Acusen a la batlessa de tics no democràtics i posen con exemple que ha signat un conveni col—lectiu, i que ha aprovat l’Ordenança del botellot en Junta de Govern... Només faltaria, és que hem de governar. El que és un tic no democràtic és baixar-li un punt més el sou a la batlessa, intentar deixar a les dues executives de govern sense sou, bloquejar el pressupost per impedir executar les accions i que tinguem que demanar autorització al PP per gastar; això són tics no democràtics.

Comença la millora de Santa Catalina Les obres de millora urbana de Santa Catalina ja estan en marxa. L’Ajuntament de Palma, gràcies a la ajuda del Pla E i amb una inversió de 1,4 milions d’euros, millorarà la xarxa de drenatge de pluvials, renovarà la xarxa d’aigua potable, substituirà el clavegueram, instal—larà nou mobiliari urbà per conviure, nou enllumenat públic, millorarà l’accessibilitat, dotarà la barriada de nous paviments preparats tant per a vianants com per a trànsit rodat, millorà la jardineria, col—locarà nous contenidors soterrats i soterrarà línies de baixa tensió i telefonia. El termini d’execució és de sis mesos.

Més infraestructures a Arxiduc Lluís Salvador L’Ajuntament de Palma, dirigit per Aina Calvo, compleix amb el seu compromís amb la ciutat i continua amb la feina per a millorar Palma; per això, adaptarà i remodelarà les infraestructures del carrer de l’Arxiduc Lluís Salvador, al tram comprès entre el carrer de Rosselló i Caçador i el carrer 386. El termini de l’execució és de 7 mesos, crearà 49 nous llocs de feina de manera directa i és possible gràcies al Pla E.

Solucions pel carrer Son Espanyolet Els socialistes responen les reivindicacions veïnals i, per això, l’Ajuntament de Palma treballa al carrer de Son Espanyolet per solucionar la manca d’espai per a vianants i amb la voluntat de transformar el barri en un lloc més amable pel gaudi dels seus residents. Quan finalitzin les obres, es disposarà de voravies amples pel passeig, accessibles i amb nou paviment, reordenació dels arbres i nou enllumenat.

03 Palma Socialista


L’Ajuntament de Palma obre la Finestreta Única d’Urbanisme L’Ajuntament de Palma, en la línia de feina marcada pels socialistes per afavorir la transparència i que tots els ciutadans i ciutadanes de Palma puguin accedir amb igualtat d’oportunitats als serveis, ha inaugurat les noves dependències de la planta baixa de l’edifici municipal d’Avingudes, que integren la Finestreta Única de la Gerència d’Urbanisme, la UIAP d’Avingudes i un espai per fer inscripcions a les escoletes municipals. La Finestreta Única és una aposta per acostar la informació urbanística a la ciutadania i al sector, per un nou model de ciutat que promou un urbanisme més amable, més transparent, més al costat de la ciutadania i de l’interès general.

La ASP se reúne en Consell Polític El pasado miércoles 14 de julio, la Agrupación Socialista de Palma se reunió en Consell Polític ordinario para debatir la actualidad política, repasar las actuaciones que se han desarrollado desde el último encuentro y fijar los objetivos que deben marcar el trabajo en los próximos meses. La Secretaria General, Aina Calvo, destacó el esfuerzo realizado para sacar adelante la mejor gestión para los ciudadanos y ciudadanas con menos recursos y con los constantes impedimientos de la oposición. Durante la jornada, la regidora de Turismo, Joana Maria Borrás aprovechó para dar a conocer el trabajo dentro del área que dirige.

04 PalmaSocialista

La Finestreta Única suposa la culminació de tot el procés de modernització i millora de la Gerència d’Urbanisme de Palma, que s’ha realitzant assolint, des de fa dos anys, els objectius marcats en un Pla d’acció: 1. Concessió de llicències d’obres menors simples en línia. Les 24 hores 2. Concessió de llicències d’obra menor de forma exprés. Al moment 3. Concessió de llicències d’obra major en la meitat del termini reglamentari (un mes i mig)

4. Nova ITE. “Per la seguretat de ca teva”. 5. Atenció diària als ciutadans, tant administrativa com tècnica, per part de tots els departaments de la Gerència d’Urbanisme 6. Concessió de permisos necessaris per obrir petits negocis en un dia. “El teu negoci, en un dia” 7. Concessió de llicències innòcues en línia. “El teu negoci, en un clic” 8. Finestreta Única. Per facilitar tràmits.

Cort edita una guia de platges accessibles a Palma L’Ajuntament de Palma, en la seva línia de feina per aconseguir que de tota la ciutat, els seus espais i recursos es puguin gaudir per tots els ciutadans i ciudadanes per igual, ha editat una guia informativa d’accessibilitat de les platges de Palma per donar a conèixer els seus serveis als ciutadans i als visitants. Està pensada per a totes les persones que desitgen accedir a les platges i conèixer els serveis que ofereixen abans de desplaçar-se.

Tasta’m convida a llegir als usuaris de la EMT L’Ajuntament de Palma, en la seva aposta per la cultura, se suma a la campanya Tasta’m, que convida als ciutadans a llegir al temps que promou la producció editorial en llengua catalana. Durant el trajecte o en arribar a casa els usuaris de les línies d’autobús de l’Empresa Municipal de Transport (EMT) podran fer ‘un tast de lectura’ d’algunes de les novetats editorials que es publiquen en català.


Els socialistes aconsegueixen unanimitat per l’ordenança reguladora de l’ús cívic dels espais públics L’Ajuntament de Palma, reunit en ple extraordinari i urgent, ha aprovat per unanimitat la Ordenança reguladora de l’ús cívic dels espais públics després de més de dos anys de feina i de mantenir converses amb tots els grups implicats. L’objectiu es defensar els drets de totes les persones, tant de les que viuen a la ciutat com de les que ens visiten i garantir que puguin exercir-los.

nòmens que, com la pràctica del “botellón”, alteren greument la convivència ciutadana, fomenten el consum d’alcohol per part de menors i que fan malbé la imatge de la nostra ciutat.

Amb aquesta norma, els socialistes volen regular la convivència pacífica en els espais públics de Ciutat, garantint la salut pública, el respecte al medi ambient, la protecció dels menors, el dret al descans i tranquil—litat del veïnatge i la utilització cívica de l’espai públic.

És importat tenir en compte que el “botellón” és un fenomen que durant molts d’anys s’ha produït a Palma sense abordar-se i que la ordenança surt de la proposta de l’Àrea d’Educació, Igualtat Drets Cívics.

Es tracte d’una resposta contundent, immediata i eficaç a una sèrie de fe-

Amb l’aprovació de l’Ordenança queden garantits el dret a la utilització dels es-

El corredor verd del parc de les Vies dóna les primeres passes L’Ajuntament de Palma ha començat la primera fase del corredor verd del parc de les Vies, que abasta la superfície compresa entre l’encreuament de Jacint Verdaguer i Tomás Luis de Victoria, i creua per davall la via de cintura fins al solar públic municipal, sense arribar al torrent. Les obres inclouen la renovació i la reordenació de les xarxes dels serveis bàsics (enllumenat, pluvials, sanejament…) i dels elements urbans (voravia, calçada, trànsit, arbrat, mobiliari urbà….).

pais i els béns en condicions òptimes, a la tranquil—litat i al descans, a la circulació afable, a l’espai públic i a la convivència, a la informació i orientació, a rebre tracte respectuós, adequat i igualitari. Així, es prohibeix el consum d’alcohol en grup quan causi molèsties als qui utilitzin l’espai, i/o als veïns i veïnes; afecti la tranquil—litat de l’entorn, deteriori de forma greu i rellevant els espais públics o qualsevol de les seves instal—lacions i elements –mobles o immobles–, danyi la imatge de la ciutat o provoqui situacions d’insalubritat. També queda prohibit el consum als menors d’edat de begudes alcohòliques i altres drogues als establiments i espais públics. L’incompliment de la normativa implicarà sancions de fins 3.000 euros.

OPINIÓ. Toni Bujosa Homar. Secretario General Juventudes de Palma

Jóvenes y botellón

H

ace unos meses pude leer las siguientes palabras: “Nuestra juventud gusta del lujo y es mal educada, no hace caso a las autoridades y no tiene el menor respeto por los de mayor edad. Nuestros hijos hoy son unos verdaderos tiranos. Ellos no se ponen de pie cuando una persona anciana entra. Responden a sus padres y son simplemente malos”. Al leerlo, me dispuse a contestar en mi blog al autor de esas palabras. Quería decirle que los jóvenes somos el presente y el futuro, que los jóvenes españoles de esta generación somos los mejores preparados de toda la historia. Quería decirle que frente a los problemas de ahora y del futuro que se vislumbran en nuestra sociedad, somos los jóvenes los primeros en movilizarnos. Mi sorpresa fue mayor cuando pude ver quien era el autor de las palabras que tanta indignación había hecho crecer en mí. Obviamente no puedo contestar a Sócrates. Lo que si puedo hacer es contestar a aquellos que ahondan en la negatividad o criminalización de la etiqueta “joven”. En estos últimos meses hemos podido ver cómo se nos ponía en el punto de mira a los jóvenes por el llamado botellón. Yo he hecho botellón, aunque ahora haga un tiempo que no lo realizo y no quiero que a los jóvenes se nos criminalice por ello. El botellón no es un problema, es un fenómeno socializador y de ocio al que recurren los jóvenes. Es un punto de encuentro dónde te puedes encontrar a todas tus amistades, conocer gente y pasarlo bien. En definitiva, los jóvenes disfrutan de su derecho al ocio en el botellón. Otra de las posibles causas del botellón son los precios de las consumiciones. Cervezas a 4 y 5 euros, cubatas a 8 euros. En estos tiempos de crisis, ¿que joven puede permitirse esos precios? Son puras matemáticas, con una botella de alcohol, una de mezcla, hielos y vasos pue-

den beber 4 ó 5 personas toda una noche por lo que cuesta una cerveza en un local. A veces me pregunto si realmente es el no consumir en los bares y discotecas el problema y no las conductas incívicas que se derivan del botellón. Eso sí, yo no creo en el derecho al ocio sin límites. Hay que actuar frente a las actitudes incívicas que se producen en torno al botellón. Pero no nos engañemos, el botellón no es el origen de todos los males. Las actitudes incívicas se pueden producir cuando juntas el ambiente festivo con el alcohol, no sólo en el botellón, también en las fiestas, verbenas e incluso en la entrada y salida de los locales de fiesta. Por otra parte tenemos el derecho al descanso de los vecinos, el derecho a poder pasear por una ciudad limpia, en definitiva en poder disfrutar de vivir en nuestra ciudad. Es aquí, en el choque del disfrute de dos derechos dónde entra la política. La solución no es negar alguno de los derechos, hay que poder disfrutar por partes iguales lo derechos al descanso y al ocio. En definitiva hay que garantizar el poder vivir, convivir y disfrutar de nuestra ciudad. Por ello mismo creo que la solución no viene prohibiendo botellón. La solución tiene que venir de trabajar sobre todas las conductas incívicas que se puedan producir en nuestra ciudad. No sólo con medidas punitivas, hay que utilizar la educación cívica. La ordenanza propuesta por el ayuntamiento es una buena herramienta para ello. El objetivo tiene que ser claro, que nuestra Ciudad, Palma, una ciudad mediterránea y abierta al mar no sea una ciudad dónde se niega derechos. Nuestra ciudad tiene que ser una ciudad en la que se pueda vivir, convivir, descansar y pasarlo bien. Una ciudad en que se garanticen todos nuestros derechos sin excepción.

05 PalmaSocialista


Son Moix, oci saludable els vespres d’estiu

L’Ajuntament de Palma entre els 16 millor valorats per l’Índex de Transparència Internacional L’Ajuntament de Palma, dirigit per la socialista Aina Calvo, ha quedat entre els 16 millors valorats d’Espanya a l’índex de Transparència Internacional que avalua un total de 18 indicadors dividits en cinc àrees relatives a la corporació municipal, les relacions amb els ciutadans i la societat, la transparència econòmica-financera i les contractacions de serveis en matèria d’Urbanisme i Obres Públiques. Aquest és un avanç important ja

que fa sols dos anys, concretament l’any 2008, Palma estava situada al número 67 d’aquest rànquing, amb una puntuació de 46 punts. Enguany Palma, juntament amb Madrid, Soria i Terrassa, ocupa el número 16 amb 91 punts.

L’Institut Municipal de l’Esport obre les instal—lacions exteriors del Palau d’Esports de Son Moix els vespres d’estiu, fins a les 23 hores, per a la realització d’activitats esportives donant una alternativa d’oci saludable als joves. Aquesta iniciativa es part de la proposta desenvolupada pels socialistes per oferir als joves alternatives al botellot. L’organització d’activitats esportives nocturnes representa una opció per als joves amb vacances escolars els mesos de juliol i agost. Es farà un seguiment d’impacte i acceptació per part de la ciutadania per tal de valorar aquesta prova pilot que seria exportable i aplicable a altres instal—lacions.

Aquesta millora és fruit de la feina dels socialistes, d’un canvi substancial en la manera d’actuar i d’administrar els recursos, que ara es caracteritza per el servei públic i l’honestedat.

Els socialistes amb el vehicle elèctric La batlessa de Palma, Aina Calvo, va assistir a la inauguració del primer punt de càrrega de vehicles elèctrics a l’hotel Gran Victoria per a donar suport a aquest tipus de vehicles que aposten per energies més sostenibles. Aquesta iniciativa s’emmarca dins el protocol de col—laboració Palma Turisme Responsable de l’Ajuntament de Palma, desenvolupada pels socialistes amb l’objectiu de promocionar Palma com a destinació responsable, sensibilitzar residents i turistes i donar a conèixer les millors pràctiques mediambientals de les empreses de Palma.

El carril bici d’Avingudes suma prop de 1.000 desplaçaments diaris Les xifres avalen l’èxit de la implantació del carril bici a Palma; una mesura propulsada pels socialistes. Al carril d’Avingudes es produeixen els dies laborables una mitjana de 996 desplaçaments en bicicleta cada dia. L’àrea de Mobilitat de l’Ajuntament de Palma està comptabilitzant el número de desplaçaments que es produeixen al carril bici d’Avingudes com a passa

06 PalmaSocialista

prèvia a la implantació de la bicicleta pública, l’instrument que reforçarà l’ús de la bicicleta a Ciutat. Aquesta xifra de 996 desplaçaments diaris correspon al mes de juny. No és l’únic mes del qual es tenen dades, també s’han contat els desplaçaments dels mesos de febrer i maig, amb una mitjana de 459 i 395 desplaçaments diaris, respectivament. Recreació del parc


El Poliesportiu Borja Moll es licitarà de nou La Junta de Govern de l’Ajuntament de Palma ha aprovat la resolució del contracte de les obres del tancament del poliesportiu Francesc de Borja Moll, així com el pressupost assignat per a l’obra, degut a la necessitat de fer canvis, que superen el 20%, i per això s’ha de tornar a licitar l’obra. Si el procediment administratiu no es demora, el mes d’octubre ja podran començar les obres, que duraran entre tres i quatre mesos.

Un nou carril bici uneix Gènova i Son Rapinya La xarxa de carrils bici de Palma continua creixent gràcies a l’esforç dels socialistes, que han apostat per aquest sistema de transport sostenible, amable, segur i de qualitat. L’àrea de Mobilitat de l’Ajuntament de Palma, dirigida per José Hila, ha

habilitat un nou tram de carril bici al camí dels Reis, que uneix la redona de Son Suredeta (coneguda com a redona de Gènova) amb el col—legi Mare Alberta i que permet incorporar a la xarxa de carrils bici 1.280 metres; de aquesta manera Ciutat compta ja amb 43,2 quilòmetres.

Cort respon als veïns de Son Cladera L’Ajuntament de Palma ha millorat l’enllumenat i el mobiliari urbà al barri de Son Cladera en resposta a la petició dels veïns d’aquesta barriada, a la qual cosa ha destinat devers 31.000 euros.

Cort demanarà al Congrés dels Diputats que reguli la utilització del vel integral L’Ajuntament de Palma ha acordat per unanimitat instar al Congrés dels Diputats a regular la utilització del vel integral en espais públics al considerar que és un tema que necessita un tractament unitari i uniforme a nivell nacional. L’Ajuntament de Palma considera

que l’educació en el respecte a la dignitat personal i la igualtat entre homes i dones és un dels instruments més eficaços per assolir la cohesió i la convivència social sobre la base dels valors constitucionals que regeixen la nostra societat democràtica, oberta i plural.

Cort millora l’enllumenat al Coll d’en Rabassa Els socialistes responen una nova reivindicació veïnal i l’Ajuntament de Palma millora el nivell i l’eficiència de l’enllumenat urbà al Coll d’en Rabassa. Per aquesta acció, que suposa augmentar la seguretat i la confortabilitat al carrer, s’han invertit uns 40.000 euros.

Foment garanteix la restauració del Baluard del Príncep Gràcies a l’acord de col—laboració entre els Ministeris de Foment i l’Ajuntament de Palma podrà continuar amb el projecte de “Restauració i rehabilitació del passeig de Ronda de la murada de Pama sector Baluard del Príncep”. La ajuda s’ha establert en 2.597.758 euros. Aquesta inversió permetrà subvencionar el 75% del cost de la segona i

la tercera fase de la recuperació del Baluard del Príncep, que puja a 3.463.677 euros.

07 PalmaSocialista Recreació del parc


Debat sobre l’Estat de la Ciutat

El ple aprova totes les propostes socialistes, la majoria per unanimitat Durant la celebració del Debat sobre l’Estat de la Ciutat, els passat dies 23 i 24 de juny, l’equip de govern d’Aina Calvo va aconseguir que s’aprovessin la totalitat de les 84 propostes presentades i la majoria d’elles per unanimitat. Entre els acords aprovats està el no incrementar les taxes i

preus municipals, la congelació en 2011 de la revisió dels valors cadastrals, la paralització de la reforma de la plaça de Pere Garau, posar en marxa la finestreta única d’urbanisme, impulsar la creació d’un observatori de consum, construir un aparcament soterrat a la plaça Progrés i el regular el botellot mitjançant una ordenança.

AINA CALVO: “Des del govern de la ciutat hem hagut de fer un exercici de responsabilitat mantenint-nos en una situació de minoria complicada. Havíem de triar entre l’esperança d’intentar canviar l’ordre de les coses i la por alimentada per aquells que s’estimen més que no canviï res. Varem triar l’esperança i, me creguin, ha valgut la pena”.

Pots llegir el discurs de la batlessa, Aina Calvo a la web palmasocialista.org

Actualitat joventuts Música i diversió a la gran festa ‘La movida dels anys 80’ El passat dia 3 de juliol els Joves Socialistes de Palma organitzarem la festa “La movida dels anys 80“. Una festa per celebrar els finals d’exàmens, el principi de l’estiu i celebrar que ja feia 30 anys que es va iniciar “La movida”. Tot començà a les 20:30 a la Sala Motown on varem poder veure i gaudir tot junts la victòria d’Espanya davant Paraguay als quarts de final del mundial de futbol. Una vegada acabat el partit i aprofitant tot lo que teníem per celebrar, va començar la festa recordant allò de: "sombra aquí y sombra allá...", "me asomo a la ventana eres la chica de ayer...", "vaya, vaya aquí no hay playa...” o:"a quién le importa lo que yo haga, a quién le importa lo que yo diga..." Va ser una nit llarga, de diversió i celebració, en la que varen assistir molts joves socialistes de tota Balears, a més dels companys i companyes de les Agrupacions de Districte i de l’Agrupació Municipal. Com a presència destacada,

08 PalmaSocialista

ens varen acompanyar dos companys de l’executiva federal de Joventuts Socialistes: César Luena, Secretari d’Organització i Chus Greciet, Secretari de Política Institucional.

A tots els que vareu assistir, moltes gràcies. Als que no vareu poder assistir, no passeu pena. Vos esperem a la festa de l’any qui ve, en la que tindrem moltes coses a celebrar, entre d’altres la victòria socialista a les Eleccions Municipals!


Comunica’t

Envia les cartes a comunicacio@palmasocialista.org

Juan Cifre Quetglas:

V

emos que para superar la crisis o paliarla, el PP colabora con el Gobierno y lo hace a su modo, haciéndose suyo un adverbio de negación, o sea, decir NO a todo, y no sale de ahí. Lo que no he oído nunca es contrapropuesta seria alguna a las medidas adoptadas por el Gobierno, ni buena ni mala, ninguna. Eso si, el glosario de siempre, lo que justamente sólo se puede hacer cuando el país tiene superávit y hay alegría económica: bajar los impuestos, invertir sin mesura y otras lindezas así. Ellos saben perfectamente que en tiempos de crisis, precisamente mundial, paro, tener que atender prestaciones, etc…, esto no es posible, tampoco son tontos, porque nos conduciría a la bancarrota sin retorno; pero es lo que a la gente le gusta oír, y así la embaucan, no a todos por supuesto. Otro aspecto que destaco del panorama político nacional, son las siempre peculiares declaraciones de la Sra. Cospedal; recuerden: hace un tiempo nos torturaba por activa y por pasiva, con su manía del espionaje; aseguraba, y esta escrito en todos los medios, que se espiaba, mas no sabia quien espiaba ni a quien espiaban, que ya es no saber nada de nada. Algo así como un espionaje sacado de una película de Alberto Sordi o los Hermanos Marx, no es para menos, digo yo. Y ahora vuelve a atacar con su manía persecutoria contra el PP y sus miembros más destacados, por parte de Interior con Rubalcaba a la cabeza; a quienes ha llegado a calificarles de fascistas. Y el Sr. Rajoy, añadiendo la coletilla de que cuando el era ministro, estas cosas no pasaban. ¡Y claro que no pasaban! Porque los cambalaches de los suyos se ignoraban o se

"tapaban", tal vez por aquello tan piadoso como que es peor "el pecado del escándalo" como se ha dicho en alguna sacristía. La Sra. Cospedal, también doña Soraya lo ha dicho alguna vez, creen que el PP está en el punto de mira. Pues miren, tal vez la ciudadanía, si los tiene en el punto de mira, y no es para menos, basta con leer los medios de comunicación, que todos los días sacan nuevos "casos", Burgel, Brugal y tantos otros de resonancia nacional; y parece ser que aun no se han levantado todas las alfombras, todo se verá. Lo curioso del caso, es que los líderes del partido mantienen plena confianza y dan todo su apoyo a quienes están procesados, con preventivas a sus espaldas; con la esperanza de que "no será nada", hay que esperar; mejor seria no decir nada. El panorama que veo es de apaga y vámonos. Y es que los jueces y fiscales no dan abasto, nunca se había visto tanta movida. ¿Tendrá que volver Torquemada para acabar con todo? Y en nuestra casa, el panorama no difiere en nada, no somos menos; tenemos "nuestros casos", Palma Arena, Scala, Metro, Turismo, Ca'n Domenge, Son Oms, etc. Todos ellos del PP/UM. Fiazas preventivas y gente en la carretera de Soller. Y ocurre algo también muy curioso; en las primeras comparecencias, los llamados a declarar, no saben nada de lo que les pegunta el juez y los fiscales. Todos se sienten sorprendidos y engañados, mártires y vírgenes de toda acusación. Luego, en otras declaraciones van recordando algo. Ahora mismo, el Sr. Cardona ha recordado "saber algo" y que aviso no se a quien, que no continuaran "haciéndolo" o algo parecido he leído en los medios. Otro diputado, ya sentenciado y cumpliendo condena por parte de su reper-

Toni Sampol:

H

oy voy a permitirme el lujo de echar unas cuantas flores para casa coincidiendo con la celebración del décimo aniversario de la proclamación de José Luís Rodríguez Zapatero como Secretario General del Partido Socialista y me voy a permitir el lujo de destacar algunas ideas del discursó de nuestro compañero, el cual podéis ver completo en el siguiente enlace http://www.psoe.es/ambito/actualidad/home.do Ser los herederos del partido que fundó Pablo Iglesias es una enorme responsabilidad que asumió nuestro Presidente desde el momento en que cogió las riendas de nuestro partido y así se reflejó en la primera tarea de Gobierno que llevó a cabo cuando asumió la Presidencia del Gobierno en el año 2004, la retirada de nuestras tropas de Irak, una guerra que no comprendían ni querían la mayoría de los

Oteando el panorama político torio; habrá recapacitado, pensado que no lo volverá hacer, que lo pasado ya pasó; y ha pedido el indulto. Otros imputados con fuertes fianzas impuestas, piden rebajas al considerarlas demasiado elevadas. Una ex directora general de no se qué, al habérsele acabado el Colacao espera turno en la cola del INEN (los jueces no deberían mandar gente al paro). Y otros, que ahora se abanican, están en lista de espera en los Juzgados. Y en nuestra villa, el panorama también entristece. Una alcaldesa, que inmerecidamente tiene que aguantar lo suyo, para mantener en lo posible su compromiso y su programa ciudadano, porque la oposición, también ha hecho suyo el adverbio de negación, otra vez NO a todo y además haciendo fuego cruzado sin ton ni son. Y como dije antes, sin presentar contrapropuesta alguna. En los plenarios escuchamos peregrinas disertaciones de la oposición, cual encantadores de serpientes, sin contenido practico alguno; buscando apoyos externos a los cuatro de siempre. Ahora mismo, tenemos la polémica sobre la calle Fábrica (Blanquerna II). No entiendo que se les quiera dotar a la calle nuevas infraestructuras, nuevo pavimento, nuevo alumbrado, transformar la calle en una calle más moderna, mas cómoda, mas cívica y más amable, ¡Y no la quieren! Son pocos, pero hacen mucho ruido unidos a la oposición, o tal vez sean utilizados por aquella para hacer ruido, o sea, fuego cruzado Debería hacerse un referéndum y que votaran todos, vecinos y comerciantes, y ya veríamos el resultado. Da pena que el salón de plenos se haya convertido en el gallinero común; o mejor, en el reñidero municipal. Y acabo, no he oído a nadie del PP que haya dedicado un solo elogio a la labor de Moratinos en Cuba.

Diez años de Secretario General

ciudadanos de nuestro país. El socialismo es ensanchar caminos, abrir posibilidades y nosotros, los socialistas, no podemos conseguir que todo el mundo triunfe en la vida, pero sí que podemos conseguir que todo el mundo acceda a los medios en igualdad de oportunidades. Los ciudadanos no van a consentir que se vuelva atrás en los beneficios sociales y lo que verdaderamente nos debe importar y nos importa, debe ser una visión de futuro, mejorar las condiciones de la población con Leyes. Leyes como la de Igualdad que nos debe enorgullecer como dignos herederos de aquellos socialistas y que han provocado que desde el exterior nos vean como un país dialogante y luchador contra las discriminaciones. Vivimos en un país en el que ahora no se usa a la lengua como elemento de separación, sino como elemento de pluralidad y

de unidad. Donde hay un socialista, hay un actor por la convivencia y así se debe continuar, con responsabilidad. Y los ciudadanos saben que siempre hemos sabido aceptar las críticas y siempre debemos ser capaces de empezar el diálogo desde cero si así trabajamos en beneficio de la Democracia. Las críticas y el respeto a estas nos dan carácter. Los ciudadanos desean que se les informe de forma veraz y agradecen esta información, aunque sean malas las noticias. También se recordaron en el discurso, ausencias como la de Alfonso Perales y su visión de distancia, una visión, característica de los socialistas, que ha escrito las mejores páginas del Socialismo en España. Por último, recordamos el lema con el que se llegó al Gobierno y lo reforzamos. No estamos tan mal, estamos mucho mejor de lo que parece y lo vais a vivir…

09 PalmaSocialista


Actualitat Agrupacions Intercambio de ideas y opiniones

Llevant El debate que celebramos los militantes en la Agrupación el pasado día 8 de julio, trajo consigo una petición; mayor presencia de los cargos del Partido para que “escuchen” la opinión de la militancia. Dicho y hecho, nuestro Secretario de Organización, Toni Mesquida, se puso en contacto con Rosa

Eixample

María Alberdi y Carles Manera para que visitaran la Agrupación y debatieran con los militantes, petición que aceptaron encantados. Fue una actividad que contó con la participación masiva de los militantes y que fue muy positiva por el sano y necesario intercambio de pareceres que siempre nos clarifica las ideas. Esperamos que se repita muy pronto.

Aposta per la política municipal El dia 23 de juny, l’Agrupació Socialista Palma Eixample va celebrar la seva assemblea ordinària, en la qual, després de l’informe de gestió de la secretària general, va tenir lloc un interessant debat sobre política municipal, les perspectives de cara a les properes eleccions, les activitats que convé posar en marxa a partir de setembre

Més aprop de la gent

Ponent La Secretaria de Organització de la Agrupació de districte Palma Ponent, va posar en marxa el passat mes una iniciativa de apropament i motivació als/les milita’ns, aquest apropament es du a terme organitzant sopars en grups molt reduïts per explicar, d’una manera més relaxada i distesa, les actuacions duites a terme pels companys que formen part del executiu i motivar-los per la feina de campanya que començarà al mes de setembre .

Nord

10 PalmaSocialista

per entrar ja en precampanya electoral, etc. Seguidament es va fer una assemblea extraordinària per a votar els delegats d’Eixample per a la Convenció Municipal dels Socialistes de Mallorca que va tenir lloc el dia 26 de juny amb la participació de 13 delegats de la nostra agrupació i un nombrós grup de convidats.

Aquest pla pilot es seguirà portant a terme a fi de arribar al major nombre de participants, sent aquesta la tasca de reunir companys en el mateix lloc complicada, al haver de tenir que fer coincidir companys i companyes amb realitats quotidianes tan diverses, i tenir que sintetitzar en un sopar tota la bona feina portada a terme per tots els companys i companyes des de el Govern de la Comunitat, el Consell de Mallorca, i l’Ajuntament de Palma.

Aina Calvo a les festes de Sa Indioteria Amb motiu de les festes patronals de Sant Joan, l’Associació de Veïnats del poble de S’Indioteria presidida pel nostre company Pep Cardona, organitza unes de les més tradicionals i concorregudes festes d’estiu de Ciutat. Es celebraren múltiples activitats: recital de poesia, festa per la gent gran, jocs infantils, cercaviles, obra de teatre, trampó a la fresca, actuació del grup musical “els pirates pirats”, comptant en tot moment amb una gran animació.

Els socialistes sempre hem estat molt propers i hem impulsat les festes populars als barris de Palma. Mostra d’això es la participació en aquestes festes de la Batlessa de Palma, Aina Calvo, acompanyada dels regidors Yolanda Garví, Paco Donate i Begoña Sánchez, així com de Jesús Mullor, Director de Serveis Socials del Consell de Mallorca, i d’afiliats de l’Agrupació Socialista de Palma-Nord com Toni Pérez, entre d’altres."


Actualitat Balears

28 millones de inversión para el desarrollo rural en Balears hasta 2015 Balears recibirá un total de 28 millones de euros entre 2011 y 2015 para actuaciones relacionadas con la ejecución del Programa de Desarrollo Rural Sostenible. El Govern socialista de Francesc Antich y el ejecutivo de Rodríguez Zapatero financiarán el programa al 50%.s persones i a les seves necessitats.

El parlament dóna llum verda a la revalorització integral de Platja de Palma Aquesta iniciativa, impulsada pel Grup de revalorització i rehabilitació integral de la Platja de Palma, així com els insSocialista, ha estat possible gràcies al truments d’ordenació i gestió neconsens entre els grups de la cessaris de les Illes Balears. Cambra i permetrà posar en Platja de L'acord també reforça el diàleg marxa moltes actuacions i iniPalma mira entre les diferents forces políticiatives dins del gran pla de reconversió de la Platja de Palma. cap al futur ques i el consorci, perquè el projecte es dugui a terme amb rapidesa, eficàcia i eficiència. FoAmb la llei, que declara la revalorització de la Platja de Palma com a ob- menta la comunicació i la participació jectiu d’interès públic prioritari per dels actors socials implicats i dóna sua la Comunitat Autònoma, es podrà de- port un mecanisme de rendiment públic finir i regular les actuacions i operacions de comptes per part del Consorci.

Rubalcaba inaugura la I Convenció Municipal dels Socialistes de Mallorca Els socialistes de Mallorca celebraren el passat 26 de juny la I Convenció Municipal, que va a servir per aprovar una ponència marc elaborada per un grup de quaranta persones, la majoria d'elles amb responsabilitat a ajuntaments, i que recull les línies programàtiques socialistes amb una visió clarament municipalista. L’acte va comptar amb la presència d'Alfredo Pérez Rubalcaba, Ministre d'Interior, Francesc Antich, Secretari General del PSIB-PSOE, Francina Armengol, Secretària General dels Socialistes de Mallorca, i Aina Calvo, Secretària General dels Socialistes de Palma.

Els i les socialistes treuen targeta vermella al maltractament Els i les socialistes de Balears es sumaren a la campanya del Ministeri d'Igualtat del Govern de l’Estat ‘Saca tarjeta roja al maltratador’ aprofitant la visita al PSIB-PSOE de la ministra Bibiana Aído, que va a explicar les polítiques d’igualtat i la nova llei del avortament.

El Consell assumeix la gestió de Raixa Segons l’acord signat, la gestió i manteniment de la finca és responsabilitat exclusiva del Consell de Mallorca, qui s’encarrega a partir d’ara de la seva administració, ordenació dels usos, programació d’activitats i gestió en general de la finca i de les seves instal—lacions. La Fundació Biodiversitat s’ha compromès a enllestir les inversions en rehabilitació i millora de la finca que es duen a terme actualment, per un import de 3 milions d’euros. A més, la Fundació continuarà assumint els costos de manteniment de la finca.

Antich confirma a Armengol com número dos del PSIB en les eleccions de 2011 El Secretari General del PSIB, Francesc Antich, ha confirmat que la Secretaria General dels Socialistes de Mallorca, Francina Armengol, serà la número dos del PSIB en les pròximes eleccions autonòmiques de maig de 2011.

11 PalmaSocialista


IN MEMORIAM

El pasado 2 de julio falleció en Palma nuestro compañero Fèlix Pons dejando un gran vacío en nuestros corazones. Había nacido en Palma en 1942 y fue uno de los políticos más relevantes de la transición española y un ejemplo para todos por su talante, entrega y formas. Licenciado en derecho, ingresó en las filas del PSOE en 1975. Durante el primer mandato de Felipe González ocupó la cartera ministerial de Administración Territorial. En 1986 fue nombrado presidente del Congreso de los Diputados, cargo que ejerció hasta 1995. La Gran Cruz de Carlos III y la Medalla de Oro de la Comunidad Autónoma de Baleares fueron algunas de las distinciones que recibió.

Félix Pons Irazazabal.Socialista C omo consecuencia del doloroso fallecimiento de nuestro compañero y entrañable amigo Félix, han aparecido en los medios de comunicación opiniones y artículos de amigos suyos, periodistas y políticos, glosando su figura como persona honesta y honrada donde las hubiera, como magnífico abogado y profesor de la UIB, como político conciliador y dialogante, como sin par “hombre de Estado”, y como excepcional ser humano. Pero yo que fui uno de los privilegiados antiguos amigos suyos, y que le conocí en años difíciles, he echado en falta algún comentario y/o escrito, en el que se glosara y destacará, una de las facetas más importantes de su personalidad: su condición de convencido socialista y militante del PSOE. El joven Félix de los años 70, ya brillante abogado, Presidente de la Asociación de Abogados Jóvenes” que fue, no parecía el típico militante anti franquista que acabaría en el partido socialista. Aparentemente nada en su corta biografía parecía conducirle en esa dirección: hijo de un gran líder de la Democracia Cristiana, Félix Pons Marqués (desterrado en Canarias por la dictadura), católico convencido y practicante, de talante moderado y conciliador, de ideas nada extremistas, nada en él parecía, digo, empujarle hacia un PSOE que, en aquellos años de clandes-

12 PalmaSocialista

tinidad, era un partido que se declaraba marxista, republicano y radicalmente laico, y bastante extremista en su concepción de cómo debía ser la salida de la dictadura.

Félix habría sido recibido con los brazos abiertos y encumbrado, en cualquiera de los partidos de centro, que acabaron formando en 1977 la UCD, que ganó con facilidad, las primeras elecciones democráticas en nuestro país. Pero no, animado y asentado en sus profundas ideas progresistas de libertad, justicia, igualdad y solidaridad, eligió la vía para él más difícil del socialismo. Pidió su ingreso en el PSOE a principios de 1975 (según creo recordar), en donde al comienzo se le miró con ciertas reservas, por sus convicciones religiosas y su ideología moderada. Nunca se quejó, jamás protesto, sus ideas eran muy firmes y, quizás, con su poderosa inteligencia, supo interpretar el futuro de nuestro partido y nuestra democracia, con mayor clarividencia que otros muchos que nos las dábamos de socialistas de pura cepa. Y lo que sigue es bien conocido, la línea política que él defendía se impuso en el partido, y se le reconoció su valía como militante y gran político, con cargos de la máxima relevancia. “Los buenos socialistas no mueren, se plantan” (Pablo Iglesias dixit). Emilio Alonso Sarmiento. Socialista y Montañero

Palma Socialista nº5  

Resultats d'una bona gestió econòmica

Palma Socialista nº5  

Resultats d'una bona gestió econòmica