Page 1

www.palmaactiva.com


nº 19 Emprenedors i llançats: ILSBA “Discapacitat: la inclusió social com a oportunitat” Elianne Scarafile, italiana. Va viatjar per diversos països i va arribar a Barcelona, on va aprendre la llengua de signes. Va estudiar a la Universitat Pompeu Fabra. Sonia Sard, mallorquina. Va conèixer una usuària sorda i en no poder atendre-la adequadament va decidir anar a Barcelona a formar-se. Ambdues es quedaren en atur. Amb formació superior en llengua de signes, varen pensar fer una cosa en comú i decidiren llançar-se amb ILSBA, empresa pionera a les Balears en interpretació de llengua de signes i accessibilitat sensorial.

www.palmaactiva.com


“És possible convertir l’accessibilitat en una oportunitat productiva”

www.palmaactiva.com


Segons estadístiques d’Eurostat (Oficina Estadística de la Commissió Europea), a Europa hi ha 37 milionzs de persones amb alguna discapacitat. Segons l’OMS (Organització Mundial de la Salut) al món hi ha més de 360 milions de persones amb discapacitat auditiva. Només a Espanya hi ha 3,5 milions i d’aquests es calcula que devers 2,5 milions no viatgen per falta d’accessibilitat. Aquest grup requereix l’ampliació d’un turisme accessible i inclusiu, que només es podrà assolir amb el treball conjunt de tots els sectors implicats: Administració pública, empreses de transport, empreses turístiques i associacions de persones amb discapacitat. Per això el turisme inclusiu és molt més que accessibilitat per a discapacitats; és un turisme que cerca crear espais per a tothom. Des del sector turístic es reconeix la seva importància clau i els beneficis que aquest generarà: millorarà la qualitat de l’oferta turística donant-li un valor afegit del qual es beneficiaran tots els clients; -suposarà un augment de la quota de mercat reduint l’estacionalitat -millorarà la imatge de les destinacions accessibles en convertir-se en llocs referents de la igualtat de drets i condicions de totes les persones, -i, finalment, ajudarà a la creació d’una oferta turística més sostenible, ja que s’augmenta el nombre dels seus usuaris i, per tant, l’autonomia i l’amortització d’aquest. ILSBA reuneix l’esforç empresarial amb l’afany de construir una societat més inclusiva I la idea de crear ILSBA, com va néixer? Al principi sol teníem la idea, una gran il·lusió i vàrem treballar des de les nostres cases i sense salari. No teníem formació empresarial, per la qual cosa la intervenció de PalmaActiva amb l’assessorament rebut va ser decisiva per a definir el projecte. L’obertura del local al Centre d’Empreses de PalmaActiva i el premi Jove Emprenedor 2011 atorgat per Joves Empresaris va suposar un impuls vital per a obtenir publicitat.

Qui formau l’equip d’ILSBA? ILSBA som Sonia i Elianne, però contam amb un personal contractat d’entre dos i quatre persones depenent de la càrrega de treball i els encàrrecs que rebem. De les dues persones contractades fixes, una d’elles és sorda i llicenciada universitària, la qual cosa significa un reconeixement a l’esforç realitzat per un percentatge bastant representatiu, com és l’1,5% de sords del total de la població espanyola. Quins productes i serveis oferiu? Els nostres productes inclouen cursos de formació en llengua de signes i accessibilitat, vídeo, adaptació de mitjans audiovisuals, interpretació, guia interpretació per a persones sordcegues, etc. Venem accessibilitat per a un món més igualitari, però al mateix temps ampliam la productivitat de les empreses. També realitzam plans sobre accessibilitat per a l’Administració. Certament la crisi ha minvat molt els recursos disponibles, però l’actitud d’organismes públics i privats és bastant positiva cap a l’accessibilitat. Quins són vostres principals segments de clients? La nostra estratègia ha estat sempre diversificar els clients, amb un 50% públic i un 50% privat. No obstant això, a hores d’ara un segment de clients important ho representa el turisme inclusiu per a persones sordes provinents de mercats tant nacionals com internacionals. El turisme inclusiu constitueix una oportunitat que no requereix una gran inversió. Permetrà la desestacionalització del turisme i contrarestar l’alt atur actual.


Amb quin finançament inicial comptàveu? Vàrem iniciar la nostra activitat sense subvencions. No volíem dependre de ningú. Teníem clar que el projecte havia d’avançar tot sol. Finalment ens varen concedir dos crèdits ICO de 6.000 i 2.000 euros respectivament, per a una inversió inicial de 20.000 euros que incloïa l’adquisició d’ordinadors i algun altre equipament.

Com transcorre el dia a dia d’ILSBA? El dia a dia transcorre per tasques rutinàries; classes de llengua de signes, serveis diversos d’interpretació i adaptacions d’arxius audiovisuals. A ISLBA ens complementam amb les singularitats dels estils de treballs de cadascú i arribam sempre l’equilibri.

Estar al Centre d’Empreses de PalmaActiva ha significat una ajuda? Un Centre d’empreses et permet proximitat física, que és fonamental per a poder compartir i rendibilitzar recursos. Les oportunitats sorgeixen quan es comparteix informació i coincideixen els interessos. La nostra experiència ens ho diu. Ara col·laboram amb altres emprenedors en noves idees.

Com aprofita ILSBA les xarxes socials? Les usam molt i de forma intencionada a través del hub que aglutina diferents entitats, que al seu torn distribueixen la informació a través d’altres canals. Per a nosaltres és estratègic aprofitar les oportunitats que ofereixen d’arribar a un màxim de públic amb la menor inversió de recursos possible. Al mateix temps hem desenvolupat la nostra pròpia aplicació, que té en compte la varietat de dispositius tecnològics amb els quals s’accedeix a la informació.

Quin és la innovació que ofereix ILSBA sobre el món de la discapacitat? La nostra principal innovació consisteix a canviar el punt de vista de la discapacitat a la capacitat. Intentam reinterpretar la discapacitat i en lloc de veure-la com una despesa oferir-la com una oportunitat productiva. S’ha generat molt interès entre el sector hoteler per les oportunitats que pot generar el turisme inclusiu.

Al mateix temps treballam des de la perspectiva de l’“accessibilitat low cost”, que implica oferir preus accessibles a tots els possibles clients o usuaris. Com explicaríeu la rellevància del vostre servei? La situació amb la discapacitat implica sempre atenció especial, però s’agreuja en conjuntures de crisi quan les persones es veuen atrapades en situacions de falta de recursos i orientació. Hem tingut casos de persones sordes que varen signar hipoteques sense tenir la més bàsica informació, o altres de retingudes per la policia sense poder comptar amb el suport d’un intèrpret per a aclarir les possibles confusions. Cal saber prioritzar els pressuposts i invertir a humanitzar l’atenció al ciutadà. És possible convertir l’accessibilitat en oportunitat productiva tant a nivell privat com públic.

“Es possible convertir l’accessibilitat en oportunitat productiva tant a nivell privat com públic” Quines oportunitats laborals ofereix treballar a l’àmbit de l’accessibilitat? L’accessibilitat és una gran oportunitat de feina i de millora social, encara que és fonamental continuar amb la sensibilització i la conscienciació de l’entorn. La discapacitat sol residir en l’entorn i no només en una persona. Actualment l’intèrpret de llengua de signes és una necessitat però no una demanda; és important canviar el concepte per a crear oportunitats de feina. D’altra banda, fa falta que l’Administració entengui l’abast de l’impacte de l’accessibilitat i poder atendre totes les demandes.

www.palmaactiva.com


Una iniciativa fàcil i ràpida per a fomentar l’accessibilitat… En general qualsevol pàgina web podria ser accessible i facilitar l’arribada de nous clients. Però més concretament els codis QR representen una forma més econòmica. Un codi QR (quick response code, “codi de resposta ràpida”) és un mòdul útil per a emmagatzemar informació en una matriu de punts o barra bidimensional que va ser creat per una companyia japonesa. La seva adaptació per a les persones sordes els ha obert grans possibilitats per a la seva accessibilitat. I quin missatge donaries a altres emprenedors? Els diria que perseverin, treballin dur, encara que també és important un bon matalàs econòmic. Al principi tot són despeses i no s’ha de ser impacient, ja que els ingressos tarden a arribar, encara que sempre s’han de fer les coses ben fetes. Quin és el balanç de la vostra experiència com a emprenedores? Treballar per a una mateixa produeix un plaer especial. Certament ens agradaria tenir més vacances però reconeixem que gaudim el dia a dia exercint el control sobre les teves pròpies decisions. No obstant això en temps de crisi no és fàcil llançar-se... Més que mai en temps de crisi s’ha de ser innovador. És important cercar la veta de mercat i posar-hi imaginació. La crisi és dura però té un costat bo, ja que força moltes persones a obrir la ment i generar il·lusió i imaginació. Per a això és fonamental no tenir por al fracàs.

Des de l’empreniment com valorau el vostre impacte

www.palmaactiva.com

social? Nosaltres cercam constantment models de negocis sostenibles i igualitaris. El fet de tenir un dèficit o una discapacitat no justifica el sobrecost d’alguns serveis i productes accessibles. Pensar en adaptacions universals és invertir en un estalvi futur tant per a l’empresa com per a l’usuari. Es creen, d’aquesta forma, un valor afegit i una societat més igualitària. Aquest és l’impacte social que cercam generar des de ILSBA; no considerar la persona sorda com un discapacitat, sinó com persones amb capacitats diferents. L’accessibilitat hauria de ser un dret per llei i oferir oportunitats a tothom de la mateixa manera.

MÉS INFORMACIÓ: ILSBA C/ Bosc, 29 - 07002 - Palma de Mallorca Telèfon: 971 573 386 | 610 401 018 info@ilsba.es


info@palmaactiva.com www.palmaactiva.com T. gratuito 900 139 138

Cromatiks 19 ilsba cat  

Elianne Scarafile, italiana. Va viatjar per diversos països i va arribar a Barcelona, on va aprendre la llengua de signes. Va estudiar a la...

Cromatiks 19 ilsba cat  

Elianne Scarafile, italiana. Va viatjar per diversos països i va arribar a Barcelona, on va aprendre la llengua de signes. Va estudiar a la...

Advertisement