Page 1

Avisprosjekt på 8.trinn i uke 21

I forbindelse med kapittelet «Avisskriverier», gjennomfører hele 8.trinn avisprosjekt i uke 21. Den ordinære timeplanen løses opp denne uken. Målet med prosjektet er at elevene skal produsere en elektronisk avis med tekster i ulike avissjangere. Avisen skal presenteres for klassen/lærere fredag 25. mai. Det blir gitt en individuell muntlig vurdering med karakter på selve presentasjonen. Vurderingskriteriene vil bli lagt ut på It's Learning. Elevene skal jobbe hovedsaklig hjemme, «ute i felten» og ha veiledning på skolen. Hver gruppe får også tildelt en lærer som skal veilede gruppa underveis. De dagene gruppene jobber utenfor skolen, må de melde seg til veileder via It's Learning ved arbeidsdagens begynnelse og slutt. Om dette ikke gjøres korrekt, vil dette kunne påvirke ordenskarakteren. Vi gleder oss til å ta fatt på prosjektet og vet av erfaring at avisprosjektet generer kreative aviser fulle av gode tekster. Hilsen lærerne på 8.trinn

Svarslipp returneres til skolen innen onsdag 16. mai_____________________________________

Jeg tillater at ................................................................................. klasse:........................................ ( elevens navn) kan arbeide hjemme og utenfor skolens område i løpet av prosjektuka.

.................................................................................. Underskrift foresatt

Test 2  

adsflkadsjdfladskf

Test 2  

adsflkadsjdfladskf

Advertisement