Page 7

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Drahomíra Lukšová vedoucí odboru Sociální poradensví, sociální pracovník telefon: 566 590 342, e-mail: drahomira.luksova@bystricenp.cz

ÚSEK SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ (SPOD) Zora Daňková - náhradní rodinná péče - péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost - kurátor pro mládež - sociální poradenství telefon: 566 590 353 e-mail: zora.dankova@bystricenp.cz Anna Metzenauerová - opatrovnictví a poručnictví - péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost - sociální poradenství telefon: 566 590 351 e-mail: anna.metzenauerova@bystricenp.cz

Anna Dokulilová - opatrovnictví a poručnictví - péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost - sociální poradenství telefon: 566 590 352 e-mail: anna.dokulilova@bystricenp.cz Bc. Marcela Polanská Klusáková - opatrovnictví a poručnictví - péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost - sociální poradenství telefon: 566 590 339 e-mail: marcela.polanska@bystricenp.cz

reklamní agentura tisková pøíprava a tisk strojní vyšívání laserové gravírování výroba razítek i na poèkání www.production24.cz, tel.: +420 561 116 693

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

5

Inforočenka 2017 - 2018  
Inforočenka 2017 - 2018  
Advertisement