Page 34

Popis služby: Pomoc rodičům s dětmi překonat krizové období poskytnutím krátkodobého ubytování, poradenství, vzdělávacích a volnočasových aktivit. Služba je určena těhotným ženám, matkám, otcům s dětmi v tíživé životní situaci spojené se ztrátou bydlení. Ječmínek, o.p.s. - Terénní práce Jiřího z Poděbrad 402/15, Žďár nad Sázavou Telefon: 566 620 008, e-mail: opsjecminek@centrum.cz, www.ops-jecminek.cz kontaktní osoba: Mgr. Miroslava Machková Provozní doba: 7:30 -15:30 Popis služby: Terénní práce nabízí pomoc při řešení dluhových problémů, pomáhá komunikovat s úřady, poskytuje informace o sociálních dávkách, pomáhá při hledání zaměstnání, řešení bytové situace. Služba je poskytována v přirozeném prostředí, např v domácnosti a využívá zdrojů dostupných v dané lokalitě. Psychocentrum - manželská a rodinná poradna kraje Vysočina Horní 22, Žďár nad Sázavou telefon: 566 621 404, www.psychocentrum.cz, e-mail: poradna.zr@psychocentrum.cz kontaktní osoba: PhDr. Ivana Šimková Popis služby: Poskytuje psychosociální služby formou poradenství a psychoterapie. Azylová ubytovna pro muže Brodská 33, 59101 Žďár nad Sázavou telefon: 778 548 489, 778 548 487, e-mail: azyl@socsluzbyzdar.cz, www.socsluzbyzdar.cz Kontaktní osoba: Bc. Jiří Juřena Domácí hospic Vysočina, o.p.s. Vratislavovo nám. 115, Nové Město na Moravě Telefon: 566 615 196, 731 679 933, e-mail: info@hhv.cz, web: www.hhv.cz Kontaktní osoba: ing. Petr Havlíček, ředitel Poskytované služby: Domácí hospicová péče Odlehčovací služby pro seniory a chronicky nemocné Hospicové péče na rodinných pokojích v nemocnici Odborné sociální poradenství – Poradna Alej Domácí zdravotní péče Půjčovna zdravotnických pomůcek Dobrovolnické služby v sociálních a zdravotnických zařízeních Popis služby: Nejdůležitější poskytovanou službou je domácí hospicová péče, která je určena nevyléčitelně nemocným lidem, jejichž onemocnění je v závěrečném stádiu a kteří si přejí strávit poslední čas svého života doma, v kruhu svých blízkých a také těm, kteří se o tyto nemocné doma starají... Domácí hospicová péče - Oblastní charita Žďár nad Sázavou Adresa: Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou Tel.:: 739 389 244, zdravotní služba: 605 325 733 e-mail: dhp@zdar.charita.cz, www.zdar.charita.cz Provozní doba: služba je poskytována nepřetržitě podle potřeb uživatelů Vedoucí služby: Marie Miličková Poskytované služby: Jedná se o terénní službu, která pomáhá těžce nevyléčitelně nemocným a umírajícím a poskytuje podporu i jejich pečujícím osobám. Tým pracovníků zahrnující pečovatelky, zdravotní sestry, lékaře paliativní medicíny, sociálního pracovníka, psychologa a duchovního umožňuje pacientovi setrvat v jeho přirozeném domácím prostředí mezi svými blízkými Fakultativní služba: zapůjčení zdravotnických pomůcek uživatelům služby Domácí hospicové péče Centrum pro zdravotně postižené Komenského 1, Žďár nad Sázavou telefon: 566 625 703, e-mail: czp.zdar@volny.cz, www.zdravotnepostizeni-vysocina.cz Kontaktní osoba: Květoslava Růžičková Popis služby: Základní a odborné sociální poradenství, půjčovna kompenzačních pomůcek Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím Masarykovo nám. 47, 58601 Jihlava Telefon: 606 520 546, 567 215 532, e-mail: ic.vysocina@volny.cz, www.psychocentrum.cz Provozní doba: 8:00-17:00

32

Sociální služby v Bystřici nad Pernštejnem a okolí

Inforočenka 2017 - 2018  
Inforočenka 2017 - 2018  
Advertisement