Page 3

OBSAH Důležitá telefonní čísla Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem - podatelna, starosta, místostarosta, tajemník Odbor správní a školství Odbor správy majetku a investic Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor financí a obecního živnostenského úřadu Odbor dopravy a silničního hospodářství Odbor životního prostředí Odbor územního plánování a stavebního řádu Odbor bytového hospodářství Zastupitelstvo Města Bystřice nad Pernštejnem Školy a školská zařízení Zdravotnictví Úřady a instituce, bezpečnost, hasiči, služby Notářství, advokátní kanceláře Ostatní správní úřady Finance, pojištění, banky Sociální služby v Bystřici nad Pernštejnem a okolí Kultura a volný čas Sportovní a zájmové organizace Osadní výbory v obcích v působnosti Města Bystřice nad Pern. Obce, školy, pošty ve správním obvodu Bystřice nad Pern. Informace pro krizové situace Vaše poznámky

Obsah

2 3 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 18 19 20 25 33 34 36 37 44 44

1

Inforočenka 2017 - 2018  
Inforočenka 2017 - 2018  
Advertisement