Page 21

Mgr. Kateřina Kolářová Justová - advokátka Masarykovo náměstí 11, Bystřice nad Pernšt. telefon: 732 120 151 e-mail: akjustova@outlook.cz JUDr. Jiří Komárek, soudní exekutor Sídlo: Jihlavská 1007, 591 01 Žďár nad Sázavou telefon: 566 631 023 e-mail: podatelna@exekucezr.cz internet: www.exekucezr.cz

Ing. Jana Juráková, soudní znalec - oceňování nemovitých věcí, Realitní kancelář JUKO v.o.s Masarykovo nám. 15, Bystřice nad Pernštejnem telefon: 603 156 800 Úřední hodiny: Po, St, Pá 8:00 - 11:00 - další dny a hodiny po tel. dohodě e-mail: ingjurakova@atlas.cz

Ostatní správní úřady Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Jihlavě kontaktní pracoviště Bystřice n. Pernštejnem Masarykovo náměstí 15 Dávky pro osoby se zdravotním postižením: telefon: 950 177 207 - 209, 219 Hmotná nouze: telefon: 950 177 204 - 206 Státní sociální podpora: telefon: 950 177 221 - 223

Okresní správa sociálního zabezpečení Husova 7, Žďár nad Sázavou telefon: 566 691 111 Důchodové pojištění, nemocenské pojištění, pojištění na sociální zabezpečení, posuzování zdravotního stavu. e-podatelna: posta.zr@cssz.cz Pracovní doba: Po, St 8:00 - 17:00 úřední den Út, Čt 8:00 - 14:00 Pá 8:00 - 12:00

Vedoucí: Ing. Vojtěch Starý tel.: 950 177 210 e-mail: vojtech.stary@zr.mpsv.cz

Finanční úřad pro Kraj Vysočina Územní pracoviště v Bystřici nad Pernšt. Masarykovo náměstí 15 telefon: 566 591 311, 566 591 303 Úřední hodiny: Po, St 8:00 - 17:00 Podatelna Út, Čt 8:00 - 15:30 Pá 8:00 - 14:00

Úřední hodiny: Po, St 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00 Út, Čt 8:00 - 11:00 Pá 8:00 - 11:00 - jen pro evidenci nových uchazečů o zaměstnání a příjem žádostí o nepojistné sociální dávky či pozvané klienty

Katastrální úřad pro Vysočinu Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou Kontaktní místo Bystřice nad Pernštejnem Masarykovo náměstí 15 telefon: 777 355 951 internet: www.cuzk.cz Po, St 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00

Zaměstnanost: telefon: 950 177 211 - 214, 217

Sdružení obrany spotřebitelů - asociace z.s. Živnostenský úřad MěÚ, Příční 405 Bystřice nad Pernštejnem Každé sudé pondělí 15:00 - 17:00

Informační středisko Správy úložišť radioaktivních odpadů Masarykovo nám. 57, Bystřice nad Pernštejnem telefon: 221 421 593 e-mail: isbystrice@surao.cz

Otevírací doba: Po a St 8:00 - 12:00 Pá 8:00 - 12:00 Jinak dle domluvy

13:00 - 16:00 13:00 - 15:00

Ostatní správní úřady

19

Inforočenka 2017 - 2018  
Inforočenka 2017 - 2018  
Advertisement