Page 1


Palanačke novine  
Palanačke novine  

Palanačke - Nezavisne varoške novine izlaze dva puta mesečno na području opštine Smederevska Palanka, Srbija

Advertisement