Page 1

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Multimedia arazoa wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Unibertsoa opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjkl Landa Munduate cvbnmqwertyuiopa Eider Palacios dfghjklzxcvbnmqweOihane Hualde rtyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Hezkuntzari Aplikatutako Teknologia Berriak


Multimedia arazoa Hezkuntzari aplikatutako teknologia berriak

Aurkibidea 1. Izenburua.................................................................................................................................. 3 Unibertsoa. Ingurunearen ezaguera 3. zikloa ............................................................................... 3 2. Katalogazio-ezaugarrika ........................................................................................................... 3 2.1 IKT Maila .............................................................................................................................. 3 2.2 Tipologia .............................................................................................................................. 3 2.3. Orientabide didaktikoa....................................................................................................... 4 3. Testuinguraketa........................................................................................................................ 4 4. Helburu didaktikoak ................................................................................................................. 4 5. Oinarrizko konpetentziak ......................................................................................................... 5 6. Edukiak ..................................................................................................................................... 7 7. Jarduera Sekuentzia eta azalpena ............................................................................................ 7 8. Ebaluazio irizpideak ................................................................................................................ 10 8.1. Arloarekiko ...................................................................................................................... 10 8.2. IKT-ekiko ......................................................................................................................... 11

2


Multimedia arazoa Hezkuntzari aplikatutako teknologia berriak

1. Izenburua

Unibertsoa. Ingurunearen ezaguera 3. zikloa

2. Katalogazio-ezaugarrika 2.1 IKT Maila Tarteko Maila Proposatutako jarduera hauek bakarka egiteko izango dira, azaldutako gaia eta kontzeptuak ea ondo ulertu eta barneratu dituzten jakin ahal izateko. Beraz ariketa hauek teoria praktikara eraman eta haurra ebaluatu ahal izateko sortutako baliabidea izango da, zeina Cuadernia programa itxiaren bitartez egin dugun. Metodo digital honen bidez, ikasteko metodo tradizionala alde batera utziko dugu, haurra mundu digitalean barneratuz unibertsoa ikasteko aitzakiaz. Ordenagailua ikasteko tresna bezala aurkeztu behar diogu ikasleari, teoria eta ariketak egiteko modu dibertigarri eta erraza bezala hain zuzen. Guk proposatutako unitate didaktiko hau, Lehen hezkuntzako hirugarren ziklora dago zuzendua. Gaur egun teknologia berriak ia ikastetxe guztietan dute presentzia handia,eskola 2.0 dugu honen adibide. Beraz gure konklusioa, irakasleak teknologia berrietara moldatzeko beharra dutela da, hauek baitira etorkizuneko hezkuntzaren tresna nagusia.

2.2 Tipologia Ikasketa objektua Hamahiru jardueraz osaturiko sekuentzia didaktiko bat sortu dugu, non teoria eta ariketak tartekatzen diren. Hau da, Eguzkiaren inguruko teoria jardueretatik, gaiaren inguruko jarduera praktikoetara pasako dira haurrak, ondoren Lurraren inguruan aritzeko. Ariketa hauek bakarka egingo dituztenez, irakasleak haurraren

3


Multimedia arazoa Hezkuntzari aplikatutako teknologia berriak

ebaluazio zuzena egin ahalko du, gaiaren inguruan barneratu duena jakinaz, ebaluazio irizpideen bitartez. 2.3. Orientabide didaktikoa

Ikasketa-objektuen sailkapena

-Esplorazio-jarduera.

Multzokatzea

-Banakakoa.

Formatu teknikoa

- Exekutagarria. - Konprimitua. - Html-a.

3. Testuinguraketa Gure jarduerak prestatzeko erabili dugun liburua Lagunartean Zubia argitaletxekoa da. Liburu hau hirugarren zikloko seigarren mailari dagokio. Liburu honen aukeraketaren arrazoia irudi asko eta antolakuntza aproposa duelako izan da. Gure helburua, aldiz, unibertsoari buruzko kontzeptuak eta ideiak ikastea ariketa eta irudien bitartez.

4. Helburu didaktikoak • Eguzki sistema Eguzkiaz eta bere inguruan dauden astroez osaturik dagoela ohartzea. • Izarrak tamaina erraldoiko gas esferak direla eta euren barnean energia kantitate handia sorrarazten dutela aztertu eta ulertzea. • Izarren ezaugarri garrantzitsuenak bereganatzea: kolorea, tamaina, argitasuna eta distira. • Izarrak euren artean multzokatu eta galaxiak sortzen dituztela ulertzea. • Unibertsoan astro argidunak eta astro argi-gabeak daudela ohartzea.

4


Multimedia arazoa Hezkuntzari aplikatutako teknologia berriak

• Unibertsoa zeruko astro guztiek eta astro horien arteko espazioak osatzen dutela barneratzea. • Eguzki sistemako bederatzi planetak eta horien sateliteak Eguzki inguruan biraka ibiltzen direla ulertzea. • Lurraren bi higidura motak aztertzea: errotazioa eta translazioa. • Lurraren inklinazioa eta translazioaren ondorioz urtaroak bereizten direla aztertu eta ulertzea. • Eklipse motak aztertzea.

5. Oinarrizko konpetentziak 

Gestión y desarrollo profesional:

1. Comprender la potencialidad de las TIC para producir materiales de apoyo a la gestión administrativo-docente (listados, carteles para el aula, carátulas, boletines con información para los padres, juegos de mesa, normas de convivencia para el trabajo durante el año escolar) 2. Ser capaz de comprender el concepto de tutorial y utilizarlo como una ayuda para aprender cualquier recurso TIC (software, pizarra electrónica, escáner, impresora, lápiz óptico, sensor) 3. Realizar operaciones básicas con contenidos multimedia ( formato, insertar una imagen, sonido, texto, video, bajar una imagen de un sitio web)

5


Multimedia arazoa Hezkuntzari aplikatutako teknologia berriak

Didáctica, pedagogía y curriculum:

1. Diseñar, poner en práctica y evaluar experiencias de aprendizaje que permitan a los alumnos trabajar de acuerdo a sus propios intereses, su propio ritmo, sus estilos de aprendizaje y sus habilidades utilizando recursos TIC ya existentes. 2. Diseñar, poner en práctica y evaluar experiencias de aprendizaje para promover en sus alumnos habilidades para el siglo XXI tales como colaboración, trabajo en equipo, pensamiento crítico, resolución de problemas, empatía y creatividad utilizando recursos TIC. 3. Identificar y evaluar recursos TIC que permitan: -

Comprender y desarrollar contenidos de la disciplina (hechos, ideas, teorías y conceptos) y establecer relaciones y jerarquías entre ellos.

-

Utilizar métodos, procedimientos y formas de validación del conocimiento, propios de la disciplina.

Competencias TIC específicas para Infantil hasta 5º y 6º de primaria:

-

Aprendizaje para toda la vida:

A.1. Comunicarse y colaborar: 1. Utilizar recursos TIC específicos para colaborar con pares y docentes, trabajar en equipo, pensar críticamente y resolver problemas. A.3. Gestionar, producir y valorar la información: 1. Buscar, seleccionar y clasificar información basada en la web utilizando criterios externos en relación a la validez de las fuentes.

6


Multimedia arazoa Hezkuntzari aplikatutako teknologia berriak

2. Aplicar métodos y procedimientos básicos del área en cuestión con ayuda de un adulto.

6. Edukiak Kontzeptuzkoak: • Eguzki sistema: Eguzkia eta bere inguruko astroak. • Lurraren bi higidurak: errotazioa eta translazioa. • Eklipse motak:Eguzki eklipsea eta Ilargi eklipsea. • Unibertsoan: astro argidunak eta astro argi-gabeak. • Izarren ezaugarriak: kolorea, tamaina, argitasuna eta distira.

Prozedurazkoak: • Izarrak tamaina eta konposizioaren azterketa. • Izarren multzokatzea eta galaxien sorkuntzaren ulermena.

7. Jarduera Sekuentzia eta azalpena 1. jarduera. Teoria Lehenengo jarduera honen bitartez, haurrak menperatzea lortu nahi dugun teoria zatia irakurri eta barneratu egin behar dute. Horretarako, bakoitzak behar duen denbora izango du. Barneratzeko dagoen teoria: - Unibertsoa eta zeruko astroak - Astro argidunak eta argigabeak - Galaxia milioika izarren multzoa eta galaxia ezberdinak - Eguzki sistema eta eguzkiaren inguruan biraka ibiltzen diren astroak - Eguzkia - Eguzki sistemako planetak eta sateliteak

7


Multimedia arazoa Hezkuntzari aplikatutako teknologia berriak

Lehenago esan bezala, teoria hau haurrak irakurri eta barneratu beharko dute, beraien artean hitz eginez eta komentatuz.

2. jarduera. Puzzlea

Bigarren jarduera hau, lehenik ikusi dugun teoriaren irudi bisuala da. Puzzlea osatzean, eguzki sisteman dauden planeten ordena eta kokapena ikusiko dute. Ariketa hau ikasleak unibertsoaren ulermen errazago bat izateko lagungarria izango da.

3. jarduera. Hutsuneak bete

Ariketa honen bitartez, lehenagotik irakurritako teoria praktikan jarri behar dute, horretarako garrantzitsua da lehengoko teoria ongi barneratua izatea. 4. jarduera. Lotu.

Ariketa honekin, planetei buruz irakurri dutena praktikan jarriko dute. Planeten irudiak haien izenekin lotu behar dituzte, eta haien artean bakoitzaren desberdintasunak komentatu behar dituzte.

5. jarduera. Puzzlea

Aurretik ikusitako teoriaren ulermen on bat egiteko, eta unibertsoa eta unibertsoaren kontzeptu ezberdinak ongi ulertzeko, planeten arteko tamainen konparazioa egiten duen irudi bat osatu beharko dute. Horretarako, puzzlea osatu beharko dute lehenik, eta bukatzean irudia ongi aztertu, konparaketak egin eta beste ikasleekin komentatu beharko dute.

8


Multimedia arazoa Hezkuntzari aplikatutako teknologia berriak

6. jarduera. Teoria

Unibertsoa gaiarekin jarraitzeko, gure Lurra aztertu behar dugu, horretarako jarduera honetan Lurraren higidura azalduko dugu, hau da, errotazio eta translazio mugimenduak.

7. jarduera. Hutsuneak bete

Lurraren mugimenduei buruz ikusi dugun teoria praktikan jarri behar da ariketa honetan, horregatik ongi ulertu behar da aurrekoa. Lurraren mugimenduari buruzko esaldi batzuetan falta diren zatiak osatu behar dira.

8. jarduera. Teoria

Lurrean eragin duten bi eklipse motak, Eguzki eklipsea eta Ilargi eklipsea, azaldu eta aztertu egingo ditugu ariketa honetan. Ikasgelan, bertako materialarekin eta bonbilla batekin irakasleak hobeto azaldu dezake, eta ikasleak zalantzak eta dudak baditu bertan argitu daitezke.

9. jarduera. Esplikatiboa

Eklipse desberdinak argazkiarekin eta testuarekin azaltzen ditu.

10. jarduera. Lotu

Lurraren bi mugimenduak haien ezaugarriekin lotu behar dira. Lurraren mugimenduak lehenago, teoria ariketa batean azaldu ditugu, beraz, ongi barneratu behar dituzte ariketa ongi egiteko.

9


Multimedia arazoa Hezkuntzari aplikatutako teknologia berriak

11. jarduera. Teoria

Espazioaren esplorazioaren historia eta gertaera garrantzitsuak aztertzen dituen jarduera teorikoa da. Haurrak ariketa banaka irakurri behar dute eta haien artean komentatu.

12. jarduera. Galdera

Lehenagotik ikusitako teoria atala ongi barneratu ondoren, galdera ireki bat proposatzen zaie jarduera honetan.

13. jarduera. Hizki zopa

Sekuentzia didaktiko osoan ikusitako hiztegia bilatu beharko dute hizki zopa batean.

8. Ebaluazio irizpideak 8.1. Arloarekiko • Ea Eguzki sistema Eguzkiaz eta bere inguruan dauden astroez ostuta dagoela dakien. • Ea ulertzen duen, izarrak tamaina erraldoiko gas esferak direla eta euren barnean energia kantitate handia sorrarazten dela. • Ea izarren ezaugarri garrantzitsuenak barneratu dituen. • Ea izarrak euren artean multzokatu eta galaxiak sortzen dituztenaz ohartzen den. • Ea ohartzen den unibertsoan astro argidunak eta astro argi-gabeak daudela.

10


Multimedia arazoa Hezkuntzari aplikatutako teknologia berriak

• Ea Eguzki sistemako bederatzi planetak eta horien sateliteak Eguzki inguruan biraka ibiltzen direla ulertzen duen. • Ea dakien Lurraren higidura motak azaltzen. • Ea azaltzen dituen urtaroak, Lurraren inklinazioa eta translazioa dela eta. • Ea dakien eklipse motak aztertzen.

8.2. IKT-ekiko  Ea ondo moldatzen den ariketen formatuekin.  Ea ulertzen dituen kontzeptuak elektronikoak.

11

Multimedia Arazoa  
Multimedia Arazoa  

multimedia arazoa

Advertisement