Page 88

GELOVEN IN AMSTERDAM Voor de fotoserie Geloven in Amsterdam legt fotograaf Friso Kooijman al sinds 2008 Amsterdammers met een religieuze overtuiging vast. Gedurende een aantal jaar was hij regelmatige bezoeker van ongeveer veertien gebedshuizen. Hij fotografeerde hier tijdens activiteiten en diensten. Kooijman wilde een antwoord geven op de negatieve beeldvorming over religie in de media. Hij kwam erachter dat de gelovigen meer overeenkomen dan dat ze verschillen: ‘De manier waarop mensen hun geloof beleven en uiten lijkt op elkaar. Ze gaan allemaal naar hun gebedshuis waar ze eten, drinken en een sociaal leven hebben. De basis van hun beleving van het geloof en de manier waarop ze dat samen met hun geloofsgemeenschap beleven toont vele gelijkenissen.’ De fotoserie, die mede met behulp van crowdfunding bij voordekunst tot stand is gekomen, zal vanaf juni geëxposeerd worden in verschillende Amsterdamse gebedshuizen en door Amsterdam trekken. Locaties vind je op de website!

geloveninamsterdam.com frisokooijman.com

Nieuw Amsterdam #3  

Nieuw Amsterdam doet bericht over de stad in transitie: over de creatieve economie, over nieuwe verhoudingen tussen de systeemwereld en de b...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you