Page 1

Informacinis biuletenis

2 0 1 1 1 0 2 6 / N r. 5

ISSN 2029-7874

Savivaldybės diena Vilkijoje:

TRUMPOSIOS ŽINIOS

dabarties iššūkiai ir rytojaus vizijos Spalio viduryje vyko antras įvairių sričių specialistų susitikimas, kurio tikslas įvardyti pagrindines Kauno rajono seniūnijų problemas, rasti galimus jų sprendimo būdus, planuoti artimiausios ateities darbus. Mėnesio pradžioje aplankius Garliavą, šįkart Savivaldybės diena vyko Vilkijoje. „Vilkija – unikalus kampelis tiek urbanistine, tiek turizmo, gamtos ir kultūros pavaldo prasme. Mes privalome tą unikalumą išryškinti, kad Vilkija būtų patraukli atvykstantiems, sukurti geresnes gyvenimo sąlygas gyventojams, todėl privalome žinoti, kokią Vilkiją norime matyti ateityje“, – sakė Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius Ričardas Pudževelis. Susitikimo dalyviai įvardijo, kad miestelio vaizdą pakeistų viešosios erdvės sutvarkymas, reklama, kuri jį puoštų, o ne darkytų, netgi asbesto programa, kurią vykdant būtų pakeisti šiferio stogai ir finansuota dalis išlaidų. Atnaujinama kelio danga Vydūno alėjoje

Lopys asfalto dangą Viena opiausių Vilkijos problemų – vykdant vandentvarkos projektą

išardytos gatvės. Konkursą nutiesti nuotekų tinklus laimėjo UAB „Steiner“ ir UAB „Sienojus“. Pastaroji bendrovė turi didelių finansinių sunkumų, nevykdo įsipareigojimų ir kituose objektuose. Tiesa, dalį darbų minėtosios bendrovės atliko, tačiau jau kuris laikas Vilkijos miesto vaizdą darko išardytos, nepravažiuojamos ir sunkiai praeinamos gatvės. Šiuo metu Vilkijoje šalinami defektai ir ruošiami pagrindai asfalto dangai „užlopyti“. Artimiausiu metu bus atnaujinama asfaltbetonio danga, kuri buvo pažeista vykdant inžinerinių tinklų klojimo darbus. Vilkijoje numatyta nutiesti apie 3,5 km nuotekų tinklų, įrengti nuotekų išvadus. Įgyvendinus projektą prisijungti prie nuotekų tinklų galimybę turės 120 naujų vartotojų.

Biblioteka, į kurią eiti gera Važiuojant pagrindine Garliavos gatve akį traukia modernus stiklinis pastatas su intriguojančiu užrašu „Daugiau negu biblioteka“. Lankytojus pasitinka kvietimai dalyvauti kursuose, pristatymuose, knygų sutiktuvėse, lankyti parodas. Kokie jokiais materialiais matais neįkainojami turtai slepiasi už pastato durų, kam jie skirti, ir kas juos puoselėja kalbamės su Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktore IRENA STANČIAUSKIENE.

ISSN 2029-7874

Prieš šešerius metus pradėjus Kauno r. savivaldybės viešosios bibliotekos rekonstrukciją, pakito ne tik patalpų plotas (jis padidėjo apie 700 kv. m – dabar siekia 1800 kv. m), bet išsiplėtė ir suteikiamų paslaugų spektras. „Bibliotekos nebegalime vadinti tik švietimo, informacijos ir kultūros centru. Ji tapo ir socialinė institucija. Gyventojai kviečiami ne tik skaityti grožinę literatūrą, rasti reikiamą informaciją spausdinto žodžio ir elektroninėje erdvėje kaupiamuose fonduose, bet ir rengiamuose mokymuose ugdyti

informacinius ir kompiuterinio raštingumo gebėjimus, gauti reikiamą konsultaciją (į skaitytojų klausimus atsakoma ir bibliotekos tinklapyje www.krsvbiblioteka.lt), plėsti akiratį įvairiuose kultūros renginiuose. Be to, čia įkurtas ir Vaikų centras, skirtas vaikų ir jaunimo užimtumui, sudaromos sąlygos dalyvauti kūrybinėje veikloje – vaikai skaito, piešia, interpretuoja, karpo perskaitytų knygų motyvais. Aktyvių darbuotojų parengti ir vykdomi projektai leidžia net ir nutolusiems nuo centro gyventojams susitikti su įvairiais žymiais šalies žmonėmis: dailininkais, poetais, muzikais, kitų profesijų atstovais “, – teigė I. Stančiauskienė. nukelta į 2 p.

nukelta į 3 p.

 Spalio 27 d. Kauno rajono savivaldybėje vyks Tarybos posėdis. Su darbotvarkės ir sprendimų projektais galima susipažinti Savivaldybės tinklapyje (www.krs.lt).  Atnaujinta Babtų mokyklosdarželio sporto aikštelė atvira visai seniūnijos bendruomenei. Pasinaudojus LEADER programos parama išasfaltuota aikštelė, išlieta danga, nudažytos linijos, įrengti du krepšinio stovai, universalūs stovai su tinklu tinkliniui ir badmintonui žaisti, medinės lygiagretės, buomas, horizontalios kopėtėlės, suoliukai.  Spalio 21 d. apdovanoti gražiausiai tvarkomų Ežerėlio sodybų šeimininkai. Nugalėtojais tapo Auksutė ir Valdas Šapailai (I vieta), Aldona Vaitiekienė (II vieta), Roma ir Rimas Motiejaičiai (III vieta).  Priešpaskutinį spalio savaitgalį Raudondvario kultūros centre vyko Kauno rajono kultūros darbuotojų, susibūrusių į veteranų klubą, susitikimas. Kitas susitikimas, kuriame bus dalijamasi prisiminimais ir bendraujama su buvusiais bendradarbiais, numatomas pavasarį.  Tvarkant Kauno rajono seniūnijų viešąsias erdves, pamiškes ir pakeles surinkta 214,3 tonos automobilių padangų. Aplinkos ministerija joms išvežti skyrė 29,2 tūkst. Lt. Kadangi šios sumos nepakako, 15 tūkst. Lt skyrė Savivaldybė.  Spalio 21–28 d. Kauno rajone vyksta Vilkijos skautų tunto „Ąžuolai“ ir Vilkijos gimnazijos organizuojamas tarptautinis projektas „Emigruojantys paukščiai“. Jame dalyvauja 70 Lietuvos, Rusijos, Lenkijos, Ukrainos, Baltarusijos, Maltos ir Vokietijos skautų.

Patogiai įsitaisius galima klausytis muzikos, pasakų, radijo teatro spektaklių

 Lapkričio 11 d. Teisės skyriaus darbuotojai Kauno rajono gyventojams suteiks informaciją apie jų teises ir galimybes tinkamai jas ginti. Konsultacijos vyks nuo 8 val. 30 min. iki 10 val. Užliedžių seniūnijoje, nuo 10 val. 30 min. iki 12 val. Domeikavos seniūnijoje, nuo 13 val. iki 15 val. Lapių seniūnijoje. Išsamiau kviečiame skaityti Kauno rajono savivaldybės tinklapyje www.krs.lt


2

Pakaunės ŽINIOS | 2011 10 26 | Nr. 5

Mūsų krašte

Pirmoji šalyje parengė dviračių maršrutų schemą Įtikinėti, kad važiavimas dviračiu suteikia daug teigiamų emocijų, stiprina sveikatą, apsaugo nuo ligų – nebereikia. Kylančios degalų kainos – taip pat svarus argumentas sėsti ant dviračio. Spalio 21 d. A. Stulginskio universitete surengtoje tarptautinio projekto „Nauji tiltai – miesto ir kaimo sąveikos valdymo tobulinimas siekiant geresnės gyvenimo kokybės” baigiamojoje konferencijoje buvo pristatoma ir nagrinėjama dviračių transporto plėtros strategija Kauno rajone. Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas, nuo pat pradžios aktyviai besidomintis šiuo projektu ir pats mėgstantis leisti laisvalaikį ant dviračio, sakė, kad žmonių požiūris keičiasi – jie nori gyventi sveikiau, savo laisvą laiką leisti įdomiau, todėl būtina atsižvelgti į jų nuomonę ir sudaryti tam sąlygas. Vykdydama projektą Kauno rajono savivaldybė parengė Kauno rajono dviračių infrastruktūros plėtros galimybių ir poreikio vietos ir turizmo reikmėms analizę, galimą dviračių maršrutų schemą. Ji suderinta su jau parengtu Kauno miesto dviračių takų specialiuoju planu, numatomos konkrečios dviračių takų jungties vietos. Kol kas nė vienas šalies rajonas tokios schemos neturi.

Schemoje suplanuota 371,8 kilometro dviračių trasų, maršrutų ir perspektyvinių maršrutų. Įgyvendinti šiam sumanymui reikėtų 80 mln. Lt. Per dešimt metų iš įvairių šaltinių pritraukti lėšų ir jas paskirstyti neturėtų būti didelė našta. Projekte sukurtas pagrindas tolesnės dviračių takų infrastruktūros plėtros pagrindas penkiose savivaldybėse. Pasak UAB „Statybos strategija“ ekspertės Aidos Mačerinskienės, net jei pavyktų įgyvendinti tik vieną trečdalį sumanymų, jau būtų didelis laimėjimas. Kaip teigia specialistai, dažniausia klaida – savivaldybėse įrengiami ruožai be jungčių. „Pirmiausia numatyta sujungti Lampėdžių dviračių taką su Raudondvariu,

Kleboniškį su Karmėlava, o planuojamą Jotvingių gatvės dviračių taką – su Domeikava“, – teigė Kauno miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos skyriaus vyresnioji specialistė Inga Bendorienė.

Lina Domarkienė teigė, kad Kauno rajono savivaldybė pasirengusi įgyvendinti valstybinę dviračių transporto plėtros strategiją

Baigiamojoje konferencijoje veiklos ir rezultatus apžvelgė Kauno rajono savivaldybės Ekonomikos skyriaus vedėjo pavaduotoja, projekto vadovė Gražina Čepulienė, pranešimą „Dviračių transporto plėtros iššūkiai ir galimybės Lietuvos savivaldybėse“ skaitė Susisiekimo ministerijos vyriausioji patarėja Lina Domarkienė. Pranešėja teigė, kad Kauno rajono savivaldybė, skirtingai nei kitos savivaldybės, pasirengusi įgyvendinti valstybinę dviračių transporto plėtros strategiją. 

Biblioteka, į kurią eiti gera atkelta iš 1 p. Lankytojų patogumui – gausybė paslaugų Šiandien Kauno r. viešoji biblioteka suteikia galimybę užsisakyti leidinius iš namų, o grąžinti juos savarankiškai bet kuriuo paros metu (tam skirtas prie bibliotekos durų esantis specialus įrenginys), naudotis šalies bei tarptautinėmis duomenų bazėmis, nuolat pildo nuo 2001 m. kuriamą elektroninį katalogą, kuria žinynus, skaitmenina kraštotyrą, teikia nemokamą prieigą prie interneto, dalyvauja kūrybiniuose projektuose, siūlo kitas lankytojams reikalingas paslaugas. Visapusiška bibliotekos veikla ypač suintensyvėjo 2008 m. – pradėjus dalyvauti nacionaliniame projekte „Bibliotekos pažangai“ (jį vykdo Kauno r. savivaldybės viešoji biblioteka ir 30 filialų). Bibliotekos aprūpintos kompiuteriais, programine įranga, interneto ryšiu, pastatyti daugiafunkciai įrenginiai – galima šviesti, spausdinti, skenuoti. Įvertinti visos šalies mastu Tam, kad bibliotekos paslaugos būtų kokybiškos ir pateisintų lankytojų lūkesčius, itin didelis dėmesys teikiamas darbuotojų kvalifikacijai kelti. „Bibliotekos darbuotojai dalyvauja įvairiuose projektuose, psichologijos, pedagogikos, bendravimo įgūdžių stiprinimo seminaruose. Jie turi būti universalūs ir atitikti keliamus didelius reikalavimus“, – sakė bibliotekos direktorė. Dauguma bibliotekų darbuotojų baigė pagrindinius kompiuterinio raštingumo ir interneto išteklių kursus, išlaikė testus Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimams (ECDL Start) gauti, studijavo specialius suaugusiųjų

mokymo pagrindus, baigė nuotolinius viešųjų ryšių bei „Žiniatinklis 2.0“ kursus. Įgytus įgūdžius nuolat taiko konsultuodami ir mokydami bibliotekų lankytojus. „Džiugu, kad bibliotekų darbuotojai aktyvūs. Įvairiuose projekto „Bibiotekos pažangai“ akcijose dalyvavo ir buvo pažymėta Šlienavos (bibliotekininkė Elena Grušienė), Raudondvario (bibliotekininkės Nijolė Glušauskienė ir Audronė Simonavičienė), Liučiūnų (bibliotekininkė Lina Gudaitienė), Vilkijos biblioteka (bibliotekininkė Jolita Bačėnienė) ir kiti padaliniai“, – pasiekimais džiaugėsi I. Stančiauskienė. Išradingai sprendžia opias problemas Nors tikrai yra kuo pasidžiaugti ir didžiuotis, esama ir rūpesčių. Anot bibliotekos direktorės, viena opiausių nūdienos problemų – lėšų, reikalingų spaudiniams įsigyti, stygius. „Tiek lėšų, kiek reikėtų, Kultūros ministerija neskiria. Vienam rajono gyventojui per metus tenka apie 80 ct. Šių lėšų tikrai nepakanka poreikiu tenkinti. Taigi Kauno r. savivaldybės viešoji biblioteka rengia 6–7 „keliaujančius knygų lagaminus“, kurie vežami į kitas rajono bibliotekas. Į vieną lagaminą įdedame 40–60 spaudinių – taip rajono gyventojai gali perskaityti naujausias knygas“, – apie gražią dalijimosi tradiciją sakė I. Stančiauskienė. Kaip teigia I. Stančiauskienė, knygų poreikį tenkinti padeda ir dar viena paslauga – tarpbibliotekinis abonementas. Elektroniniame kataloge radus reikiamą knygą, skaitytojui ji gali būti atsiunčiama ir išduodama Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje. 

 Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka (KRSVB) – 32 Kauno rajono bibliotekų tinklas.  Per metus rajono bibliotekose apsilanko apie 180 000 lankytojų, yra apie 14 000 skaitytojų.  Kauno r. bibliotekų spausdintų, elektroninių, garso ir vaizdo dokumentų fondas – 331 000 egz.  Kauno r. savivaldybės viešosios bibliotekos fondas – 67 000 egz.  Kauno rajono bibliotekose įrengta 130 kompiuterizuotų, turinčių internetą darbo vietų lankytojams ir 50 darbuotojams.  Per 2010 m. bibliotekose buvo mokyta 560, o šiemet jau mokyti 948 gyventojai.  KRSVB prenumeruoja 15 elektroninių duomenų bazių. Skaitytojams suteikiami slaptažodžiai – galima prisijungti prie duomenų bazių iš namų.  KRSVB veikia Profesinio orientavimo ir konsultavimo taškas (PIT) mokiniams, mokytojams, tėvams.  Bibliotekoje įrengta kompiuterinė darbo vieta su specializuota programine įranga neregiams ir silpnaregiams.  Teikiamos konsultacijos ir pagalba besinaudojantiems kompiuteriais ir internetu.  Biblioteka vykdo kompiuterio pagrindų ir interneto išteklių bei elektroninių paslaugų mokymus (pagal poreikį bibliotekininkai moko patys, dalyvauja projektinėje veikloje su kitomis organizacijomis „Kompiuterinio raštingumo ugdymas gyventojams“).  Biblioteka bendradarbiauja su Darbo birža, konsultuojami gyventojai, ieškantys darbo skelbimų internete.

PAV.

Vaikų ir jaunimo užimtumui skirtas jaukus Vaikų centras

Už bibliotekos durų slepiasi materialiais matais neįkainojami turtai

Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė I. Stančiauskienė 2011 m. gavo Metų garliaviečio apdovanojimą už 2010 m. atliktus darbus kultūros srityje, 2001 m. paskelbta Respublikos bibliotekininke, 2001 m. už nuopelnus valstybei Prezidento apdovanota Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino I laipsnio medaliu


Pakaunės ŽINIOS | 2011 10 26 | Nr. 5

MŪSŲ KRAŠTE

Savivaldybės diena Vilkijoje: dabarties iššūkiai ir rytojaus vizijos atkelta iš 1 p. Rekonstruos lopšelio-darželio aikštyną Susitikime seniūnas Leonardas Deglius pabrėžė, kad Vilkijoje dar niekada nebuvo vykdoma tiek daug projektų. Aktyvi bendruomenė taip pat pritraukė lėšų – projektas „Vilkijos lopšelio-darželio „Daigelis“ aikštyno rekonstrukcija“ vykdomas LEADER programos lėšomis. Projekto metu bus rekonstruota ir sutvarkyta lopšelio-darželio kiemo teritorija: nutiesti kietos dangos takeliai, pakeista įvažiavimo į kiemą kelio danga, suremontuoti vandentiekio ir nuotekų šuliniai, pavėsinės ir ūkinis pastatas, teritorija aptverta nauja tvora, pastatyti nauji vartai, įrengta teritorijos saugos sistema, sporto aikštelė ir baseinas su fontanu, sumontuoti nauji įrenginiai žaidimų, sporto ir poilsio erdvėse.

rūpestingai prižiūrimos, įrengtas kapinių parkas.

Rekonstruojama Vilkijos slaugos ligoninė

Susitikime taip pat aptarti sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, nusikalstamumo mažinimo, įstaigų bendradarbiavimo ir kiti klausimai.

Aptarė esamus ir būsimus projektus

Nurodė artimiausius darbus

Pernai įrengtas šaligatvis Bažnyčios gatvėje, šiuo metu atnaujinama Vydūno alėjos važiuojamoji dalis ir apvadai, kitais metais Savivaldybė atnaujins susidėvėjusią šaligatvių dangą. Vilkijoje yra 11,3 km gatvių, 10,7 km iš jų – asfaltuotos. Dar šiais metais ketinama pradėti parko prie Vilkijos prieplaukos, pėsčiųjų ir dviračių takų, apžvalgos aikštelių, laiptų įrengimą. Taip pat ketinama rekonstruoti laikinuosius globos namus Vilkijoje.

Po susitikimo seniūnijoje Savivaldybės atstovai – meras Valerijus Makūnas, Administracijos direktorius Ričardas Pudževelis, jo pavaduotojas Kęstutis Povilaitis, Aplinkos skyriaus vedėjas Egidijus Katilius, Ekonomikos skyriaus vedėjas Artūras Pupalė, l. e. Kelių ir transporto skyriaus vedėjos pareigas Gita Petrauskaitė, Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Irena Marcinkevičienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja Angelė Ščiukauskienė ir Urbanistikos skyriaus vyr. architektė Irena Bertašiūtė – apžiūrėjo pradėtą statyti katilinę, iš kurios bus šildomi keturi miesto daugiabučiai, lopšelio-darželio

Nemažai darbų atliekama seniūnijos lėšomis ir iniciatyva. Vienas iš pavyzdžių – naujosios kapinės. Jos suplanuotos pagal poreikius,

Vilkijos seniūnija (plotas 2,700 kv. m) viena iš tankiausiai apgyvendintų Kauno rajono vietovių|Viename kvadratiniame kilometre gyvena 816 žmonių|Rajonas vystymo ir planavimo žemėlapyje patenka į miesto ir turizmo plėtros zoną|Miestelyje veikia 41 įmonė. Nors tai tesudaro 2,3 proc. rajono įmonių, Vilkijoje labai išplėtotas paslaugų sektorius|Didžiausią nekilnojamojo turto mokestį moka „Vilkijos gija“ ir „Vilkijos duona“.

Planuojama švietimo ir ugdymo įstaigų tinklo pertvarka Susitikime buvo aptarti ir švietimo klausimai. Anot susirinkusiųjų, laikas parodė, kad Savivaldybės tarybos sprendimas likviduoti Vilkijos lopšelį-darželį „Saulutė“ buvo teisingas. Pasak Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjos Irenos Marcinkevičienės, visi tėvelių, norinčių leisti vaikus į ikimokyklinio ugdymo įstaigą Vilkijoje, prašymai patenkinti, šešiose grupėse, „Daigelį“ lanko 105 vaikai, iš viso čia yra 120 vietų. Vilkijoje planuojama ir kitų švietimo ir ugdymo įstaigų tinklo pertvarka.

3

Atnaujinamas lopšelio-darželio „Daigelis“ aikštynas

„Saulutė“ patalpas. Jas ketinama perduoti labdaros ir paramos fondui „Nemuno krašto vaikai“. Renginio dalyviai domėjosi Vilkijos ligoninėje vykdomu projektu, apžiūrėjo

Bendruomenės iniciatyva išdrožtas ir pastatytas originalus suolelis

„Daigelyje“ vykdomus darbus. Meras pabrėžė, kad kitas žingsnis – atlikti šio lopšelio-darželio šilumos ūkio auditą ir parengti pastato renovacijos techninį projektą. Į artimiausių

darbų Vilkijoje sąrašą ketinama įtraukti bažnyčios – kultūros paveldo objekto – stogo remontą. Taip pat bendrauta su gyventojais, vietoje spręstos jų keltos problemos. 

Būsimieji saboniai treniruojasi Ringauduose Rugsėjo 1 d. baigtoje statyti Ringaudų pradinės mokyklos sporto salėje jau dunksi kamuoliai, aidi pergalių šūksniai. „Balandžio mėnesį baigtame statyti Garliavos sporto centre treniruojasi ir žaidžia Kauno rajono „Sirenų“ krepšininkės, „HC-Garliava-SM“ rankininkės, Garliavos moksleiviai. Atnaujintos sporto salės Garliavos J. Lukšos ir Babtų gimnazijose, Lapių pagrindinėje ir Ežerėlio vidurinėje mokykloje. Neseniai atidarytos modernios aikštelės Kulautuvoje ir Babtuose, rengiamos Ežerėlyje, Noreikiškėse“, – spalio 21 d. Ringauduose vykusioje dviguboje šventėje sakė Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas. Dviguba ją vadinti galima todėl, kad iškilmingai atidaryta Ringaudų pradinės mokyklos sporto salė ir pristatytas krepšinio mokyklos „Tornado“ 2011 / 2012 m. sezonas. Krepšinio mokykla „Tornado“, kurioje treniruojasi per 80 Kauno rajono moksleivių, dešimtą sezoną pradeda bendradarbiaudama su Kauno rajono savivaldybe. Komanda treniruosis ir rungsis regioninio krepšinio lygoje Ringaudų pradinės mokyklos sporto salėje. Pirmąsias varžybas su Kauno „Katos grupės“ ekipa Kauno rajono „Tornado“ jau laimėjo. Salės atidarymo ir „Tornado“ sezono pristatyme šoko Kauno „Žalgirio“ šokėjos, „Tornado“ treneriai varžėsi

su savo auklėtiniais, žiūrovų laukė įvairios atrakcijos ir siurprizai, vyko estafetės ir dėjimo į krepšį varžybos mažiesiems krepšinio mokyklos auklėtiniams. Kauno rajono savivaldybės dėmesį sportui pastebėjo ir įvertino Lietuvos krepšinio federacija. Federacijos generalinis sekretorius Mindaugas Balčiūnas merui Valerijui Makūnui už Lietuvos krepšinio plėtrą įteikė „Eurobasket 2011“ medalį. Daug gražių padėkos žodžių šventėje išsakė Lietuvos moksleivių krepšinio lygos vykdantysis direktorius Dainius Čiuprinskas, krepšinio mokyklos „Tornado“ projektų vadovas Evaldas Stankevičius.   Ringaudų pradinės mokyklos rekonstrukcija pradėta 2008 m.  Šių metų rugpjūčio 28 d. baigtas I rekonstrukcijos etapas.  733 kv. m salėje sumontuoti keturi krepšinio stovai: du pagrindiniai ir du šoniniai treniruotėms, tribūnos, talpinančios 300 žiūrovų.  Salėje galima rengti krepšinio, tinklinio, rankinio, kvadrato varžybas.  Iki 14 val. sale naudosis šios mokyklos mokiniai, vėliau – bendruomenės nariai.

Kauno rajono „Tornado“ ekipa įveikė Kauno „Katos grupės“ krepšininkus

Įtemptos dėjimo į krepšį varžybos

Estafetės mažiesiems „Tornado“ žaidėjams


4

Pakaunės ŽINIOS | 2011 10 26 | Nr. 5

RENGINIAI, KONTAKTAI

Kauno rajono „Sirenos“ gaivina prieškario tradicijas Vasarą įkurta Kauno rajono moterų krepšinio komanda „Sirenos“ atgaivino prieškario moterų krepšinio tradicijas žaisti su suknelėmis – žaidėjos nevilki įprastų šortų ir marškinėlių. Naujai suburtą komandą treniruoja ilgiausiai Lietuvos krepšinio istorijoje viename klube be pertraukos dirbęs treneris Linas Šalkus. Jis penkiolika metų praleido Vilniaus „Sakalų“ krepšinio komandoje. Beje, jis ne vienintelis žmogus klube, išsiskiriantis krepšinio istorijoje. „Sirenų“ ekipoje žaidžia pati aukščiausia žaidėja Lietuvos moterų krepšinio istorijoje (20 metų, 205 cm, vidurio puolėja) Kristina Alminaitė. Vienija bendra istorija Spalio 21 d. surengtoje spaudos konferencijoje klubo direktorius Nedas Kundrotas pristatė komandą ir jos siekius, Lietuvos moterų krepšinio lygos direktorė Audra Ginelevičienė ir Baltijos moterų krepšinio lygos direktorius Algimantas Ivašauskas pasidžiaugė, kad moterų krepšinis Lietuvoje populiarėja, didelio dėmesio ir

palaikymo sulaukiama iš vietos valdžios. Ne vieno žymaus krepšininko biografija susijusi su Kauno rajonu: Arvydas Sabonis mokėsi tuometinėje Lietuvos žemės ūkio akademijoje, šiandien rajone dirba Vitoldas Masalskis, Algirdas Linkevičius, Mindaugas Arlauskas ir kiti. Tadą Klimavičių, Artūrą Milaknį, Vytenį Lipkevičių ir Adą Juškevičių vienija ne tik tai, kad visi jie 2011 m. LKL čempionate užkopė ant prizininkų pakylos. „Krepšininkų šaknys – Kauno rajone. Čia jie gimė, augo, mokėsi, kai kurie iš jų iki šiol gyvena mūsų krašte. Vilkijos apylinkių seniūnijoje gimė ir augo pirmasis Lietuvos lengvosios atletikos istorijoje pasaulio jaunimo čempionas (2010 m.) disko metikas Andrius Gudžius. Kauno rajoną Europoje ir pasaulyje garsina

karmėlaviškė dailiojo čiuožimo atstovė Goda Butkutė“, – sakė komandą „Sirenos“ remiančios Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas. Džiugino dovanos ir atrakcijos Klubo pristatymas ir pirmosios Baltijos moterų krepšinio lygos sezono varžybos Garliavos sporto centre tapo tikra švente susirinkusiems ne vien dėl gražios „Sirenų“ pergalės. Žiūrovus linksmino „Kaukių akademija“ – profesionalių aktorių trupė, virtusi pasaulinio garso atlikėjais, surengta įvairių atrakcijų ir varžybų, išdalyta daugybė dovanų. Komandos masažuotojas Juozas Petkevičius žiūrovams steigė prizą šventės dalyviams „Kineziterapijos kursas pas Juozuką“. Jis burtų keliu atiteko „Sirenų“ žaidėjos Kristinos Alminaitės mamai. 

Dėl nugalėtojo vardo ir apdovanojimų Kauno rajono arenoje Garliavoje varžėsi keturios komandos: „HC Garliava-SM“, Kauno „Acme-Žalgiris“, Panevėžio KKSC ir Vilniaus VPU „Eglė-Šviesa“. Šiųmetinio turnyro nugalėtojas – Kauno „Acme-Žalgiris“.

Mintis pagerbti garsų trenerį, pirmąjį Kauno rajono sporto mokyklos rankinio trenerį ir rankinio sporto šakos puoselėtoją prieš trejus metus kilo Kauno rajono savivaldybės merui Valerijui Makūnui. Tuomet sveikindamas trenerio auklėtinius, bendradarbius bei bendraminčius, trenerio artimuosius, jaunuosius rankininkus meras prasitarė, kad netrukus turnyrus ir kitus sporto renginius bus galima rengti planuojamame statyti sporto komplekse. Daugumai sunkmečiu atrodė, kad

PAV.

Mielieji Kauno rajono gyventojai,

Trečias turnyras garsiam treneriui atminti Spalio 21 d. Garliavos sporto cente surengtas trečias rankinio turnyras treneriui Vytautui Griškevičiui atminti.

Kauno r. savivaldybės meras Valerijus Makūnas suvenyrą įteikia aukščiausiai Lietuvos krepšinio istorijoje krepšininkei Kristinai Alminaitei

tai – tik graži svajonė, tačiau jai įgyvendinti prireikė vos trejų metų. Apžiūrėdama naują ir šiuolaikišką sporto kompleksą trenerio žmona Eleonora Griškevičienė tvirtino: „Jeigu Vytautas būtų tarp mūsų, neabejoju, jis pasakytų: grįžtame į Garliavą“. Renginyje dalyvavo ir V. Griškevičiaus brolis. Susirinkusieji turėjo galimybę ne tik stebėti rankininkių kovas, bet ir nuotaikingus jaunųjų Kauno rajono sporto mokyklos šokėjų bei gimnastų pasirodymus. 

Kauno rajono savivaldybėje

Gyventojai priimami: Pirmadieniais 10.00–12.00 val. | Trečiadieniais 14.00–16.00 val. Savanorių pr. 371, Kaunas  Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas (302 kab.)  Kauno rajono savivaldybės mero pirmasis pavaduotojas Petras Mikelionis (304 kab.)  Kauno rajono savivaldybės mero pavaduotojas Antanas Makarevičius (314 kab.) Registracija į mero ir pavaduotojų priėmimą: tel. (8 37) 305 571 | el. p. meras@krs.lt  Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius Ričardas Pudževelis (202 kab.)  Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Raminta Popovienė (204 kab.)  Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Povilaitis (222 kab.) Registracija į Administracijos direktoriaus ir pavaduotojų priėmimą: tel. (8 37) 305 503 | el. p. administratorius@krs.lt Dėmesio! Registruodamasis asmuo turi nurodyti savo vardą, pavardę, adresą, telefoną ir vizito tikslą. Asmenys turi galimybę reikšti savo nuomonę apie aptarnavimo kokybę, išdėstyti savo pageidavimus ir pasiūlymus raštu ir įmesti juos į pageidavimų, pasiūlymų, pastabų dėžutę, esančią I aukšte. Gyventojai prašymus, skundus gali siųsti el. p. info@krs.lt

NAudingI kontaktai UAB Komunalinių paslaugų centras Vytauto g. 71, LT-53258 Garliava, tel. (8 37) 393 078 Gyvenamųjų namų administravimas, komunalinės paslaugos, butų ūkis. Inžinerinių tinklų eksploatavimas, priežiūra, remontas, vandens tiekimas, nuotėkų šalinimas, fekalijų išvežimas. Kauno rajono SBĮ visuomenės sveikatos biuras Lietuvių g. 22, LT-44169 Kaunas, tel. (8 37) 209 390 Sveikatos priežiūra, seminarai, konsultacijos. Kauno rajono turizmo informacijos centras Akacijų al. 29, LT-53485 Kulautuva, tel. (8 37) 543 318

Mielieji Kauno Rajono Gyventojai, Mums labai rūpi Jūsų nuomonė apie Kauno r. savivaldybės leidžiamą informacinį biuletenį. Kviečiame išsakyti savo nuomonę ir pageidavimus žemiau nurodytais kontaktais. Laukiame Jūsų grįžtamojo ryšio – rašykite (indre.sekeviciene@krs.lt arba Savanorių pr. 371–322, Kaunas) ir siūlykite aktualias temas, klauskite. Esame atviri Jūsų nuomonei, ilgam ir maloniam bendradarbiavimui.

Kauno rajono turizmo informacijos centro skyrius VĮ Kauno aerouostas. LT-54460 Karmėlava, tel. 8 699 48833 Informacija apie Kauno rajoną: lankytinas vietas, apsigyvenimo ir laisvalaikio praleidimo galimybes. Kviečiama įsigyti šio krašto menininkų ir tautodailininkų suvenyrų su Kauno rajono simbolika. Kauno rajono SBĮ socialinių paslaugų centras Ežero g. 3, LT-47166 Kaunas, tel. (8 37) 328 195 Socialinių paslaugų teikimo programų ir projektų Savivaldybės teritorijoje rengimas ir įgyvendinimas. Įvairios kokybiškos socialinės paslaugos senyvo amžiaus, neįgaliems žmonėms, šeimoms.

Valstybės garantuojama teisinė pagalba

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJA

Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas Pirminę teisinę pagalbą Kauno r. gyventojams teikia Teisės skyriaus darbuotojai:  I–IV 8.00–17.00; V 8.00–15.45 (221 kab.)  I 8.00–12.00; II–IV 8.00–17.00 (112 kab.)

Kauno rajono savivaldybės informacinis biuletenis. Tekstų ir fotografijų autoriai: Kęstutis Fedirka, Vilma Kasperavičienė, Živilė Bilotaitė-Jokubauskienė, Indrė Sekevičienė. Apipavidalino Alina Butrimė. Redaktorė Indrė Sekevičienė (indre.sekeviciene@krs.lt). Spausdino UAB Spaudos namai „Arx Baltica“. Platinamas nemokamai. Tiražas 26 000 egz. Savivaldybės biudžetinė įstaiga | Kodas 188756386 | Adresas: Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas | Tel. (8 37) 305 571 | Faks. (8 37) 305 501 | El. p. info@krs.lt | www.krs.lt

Pakaunes_zinios_Nr.5  
Pakaunes_zinios_Nr.5  

Kauno r. savivaldybes informacinis biuletenis

Advertisement