Page 1

digestiu respiratori 2012.notebook

November 14, 2011

oct 29­22:12

1


digestiu respiratori 2012.notebook

November 14, 2011

energia

aparell digestiu procesa els aliments  que estan formarts per

els transforma

polímers Polisacàrids Lípids  Proteïnes

monòmers Monosacàrids Àcids grassos Glicerina Aminoàcids

oxidant els  monòmers obtenen absorció 

sang

les cèl∙lules  transporta a

intercanvi de gasos

amb els monòmers  construeixen

oxigen

la seva pròpia matèria

aparell respiratori capta de l'aire

nov 5­12:12

2


digestiu respiratori 2012.notebook

November 14, 2011

Aparell Digestiu

nov 17­19:23

3


digestiu respiratori 2012.notebook

November 14, 2011

gola dents

amigdales Glàndula paròtida

llengua

Glàndules salivars Glàndula sublingual

Glàndula submaxilar

En els adults es distingeixen 32 dents. En cada mandíbula hi ha:  • 4 incisius (per a tallar),  • 2 canins (per a esquinçar o estripar),  • 4 pre­molars (per a triturar) i  • 6 molars (per a mastegar).  Els últims molars són els denominats queixals del seny i no són  presents a la primera dentició, la denominada dentició de llet. 

nov 17­19:25

4


digestiu respiratori 2012.notebook

November 14, 2011

És un conducte (12cm) que va des del final de la cavitat bucal fins el principi de l'esòfag. Es comunica amb la laringe a través de la glotis, amb les fosses nasals a través de les coanes   i amb l'oïda mitjà, a través de les trompes d'Eustaqui.

nov 17­19:33

5


digestiu respiratori 2012.notebook

November 14, 2011

L’ESÒFAG : Format per fibres musculars longitudinals i circulars,  recubertes per una mucosa  Té una longitud d'uns 25cm. A l'introduir­se en ell l'aliment s'originen contraccions i relaxacions  musculars (moviments peristàltiques) que provoquen l'avanç del bol alimentari. 

nov 17­19:38

6


digestiu respiratori 2012.notebook

November 14, 2011

L’ESTÒMAC : Forma de sac d'uns 2,5 litres de capacitat.

La seva pared està formada per quatre capes:serosa, muscular, submucosa i mucosa.  És pot distingir tres regions: Regió cardíaca. És la que comunica amb l'esòfag a través de l'esfínter càrdia  Regió del fundus. És la més gran i és la que correspon a la gran curvatura.  Regió pilòrica. És la que comunica amb el duodè a través de l'esfínter pílor. 

glàndula secrecció  gàstrica

nov 17­19:43

7


digestiu respiratori 2012.notebook

November 14, 2011

GLÀNDULES ANEXES

Fetge Conducte hepàtic

tall hepàtic

Pàncrees Duodé

Conducte pancreàtic

nov 17­19:47

8


digestiu respiratori 2012.notebook

November 14, 2011

VESÍCULA BILIAR Conducte hepàtic

Conducte cístic

nov 17­19:54

9


digestiu respiratori 2012.notebook

November 14, 2011

PÀNCREAS Glàndula  que té una funció exocrina (secreció a l'exterior i a l'interior del tub digestiu),  la de segregar el suc pancreàtic. 

Funció endocrina (secreció a l'interior dels cos, és a dir a la sang), la de segregar les hormones insulina i glucagó. 

nov 17­19:58

10


digestiu respiratori 2012.notebook

November 14, 2011

INTESTÍ PRIM

( 25 cm )

( 3 m )

( 3,5m )

Tub d'uns 7 metres de longitud i uns 2,5 centímetres de diàmetre. En ell es pot diferenciar tres parts:  •  Duodè.És la primera part de l'intestí prim. Es comunica amb l'estómac a través d'una vàlvula  denominada pílor. Té una longitud d'uns 30cm. En ell s'aboquen la bilis, el suc pancreàtic i el suc intestinal  procedent de les glàndules que hi ha englobades en les seves parets.  •  Jejú. És la part intermèdia de l'intestí prim i també la de major grandària. Presenta moltes curvatures  sobre si mateix, les anomenades nanses intestinals.  •  Ili. És l'última part de l'intestí prim. Es comunica amb l'intestígros a través de la vàlvula ileo­cecal.

nov 17­20:01

11


digestiu respiratori 2012.notebook

November 14, 2011

Replegaments paret interna budell prim

Microvellositats

nov 17­20:03

12


digestiu respiratori 2012.notebook

November 14, 2011

nov 19­9:42

13


digestiu respiratori 2012.notebook

November 14, 2011

INTESTÍ GROS

Conducte d'uns 1,7 metres de llargada i uns 8 centímetres de diàmetre. En el seu interior abunden els bacteris, la denominada  flora bacteriana. En ells es pot diferenciar tres trams, que són:   Cec. És la primera part de l'intestí gruixut (conducte sense sortida : cec). Al final presenta un apèndix vermiforme , que si no  buida pot infectar­se i inflamar­se (apendicitis) i que si es perfora es produeix una infecció generalitzada (septicèmia) que pot  provocar la mort.  Colon. És la segona part de l'intestí gruixut. Aquest va des del final de l'intestí prim, l'ili, amb el qual comunica a través de la  vàlvula ileo­cecal, fins el recte. En l'intestí gruixut es poden diferenciar tres sectors denominats: colon ascendent, colon  transvers i colon descendent.

 Recte. És l'última part de l'intestí gruixut. Finalitza en l'anus. 

nov 17­20:08

14


digestiu respiratori 2012.notebook

November 14, 2011

Recte i anus

nov 17­20:11

15


digestiu respiratori 2012.notebook

November 14, 2011

Fisiologia de la digestió La digestió compren diversos processos: Digestió bucal: Comença a la boca amb la masticació, on l’aliment és esmicolat amb les dents, i es barreja amb la saliva mitjançant la llengua. L’aliment passa a anomenar‐se bol alimentari i baixa per la faringe cap a l'esòfag, i després fins l’estómac. Digestió estomacal: Es produeix a l’estómac i es barregen amb el suc gàstric que els descompon . Després passa a dir‐se quim, que passa per l’intestí prim. Digestió intestinal: Aquí el quim, després de barrejar‐se amb altres sucs, passa a dir‐se quil, i després es absorbit per l’intestí prim i introduït als capil·lars sanguinis. Les substàncies que no son absorbides van a parar a l’intestí o budell gros. Després s’expulsen, mitjançant bacteris intestinals simbionts, per l’anus.

nov 17­20:13

16


digestiu respiratori 2012.notebook

November 14, 2011

Digestió

nov 18­18:25

17


digestiu respiratori 2012.notebook

November 14, 2011

nov 17­20:35

18


digestiu respiratori 2012.notebook

November 14, 2011

LA DEGLUCIÓ

tractament mecànic i  químic dels aliments

regulació nerviosa de la digestió

nov 17­19:35

19


digestiu respiratori 2012.notebook

November 14, 2011

oct 29­9:49

20


digestiu respiratori 2012.notebook

November 14, 2011

CIRCULACIÓ DELS NUTRIENTS

nov 17­20:31

21


digestiu respiratori 2012.notebook

November 14, 2011

ABSORCIÓ DELS  NUTRIENTS

nov 17­20:33

22


digestiu respiratori 2012.notebook

November 14, 2011

nov 17­20:51

23


digestiu respiratori 2012.notebook

November 14, 2011

oct 22­9:30

24


digestiu respiratori 2012.notebook

November 14, 2011

oct 29­9:48

25


digestiu respiratori 2012.notebook

November 14, 2011

estudiar el tema en EDU365

el aparell digestiu

http://www.edu365.cat/aulanet/coshuma/ alimentació sana

http://www.edu365.cat/aulanet/coshuma/

nov 17­22:27

26


digestiu respiratori 2012.notebook

November 14, 2011

malalties de l'aparell digestiu .Càries està causada per certs tipus de bacteris  productors d'àcids que causen dany en  presència de carbohidrats fermentables com la sacarosa , la fructosa i la glucosa .  Els nivells d'àcid resultants a la boca afecten les dents pel fet que el contingut mineral  de la dent és sensible al pH baix. Específicament, una dent ­el contingut de la qual es  essencialment mineral­ està en constant procés de desmineralització i remineralització.  Quan el pH de la superfície de la dent està per sota de 5,5, la desmineralització predomina  sobre la remineralització, és a dir. hi ha una pèrdua neta de l'estructura mineral de la dent.  Les organitzacions dentals aconsellen mesures preventives, com la higiene oral regular i  modificacions a la dieta. • Úlceres pèptiques no causades per bacteris. Erosions de la paret interna de  l'estómac o del duodè a causa de un excés de secreció d'àcid clorhídric. Poden  derivar en perforacions.  • Hemorroides. Dilatació de les venes que envolten l'anus. Dificulten molt poder­se  asseure.  • Càlculs biliars. Dipòsits de colesterol precipitat en la vesícula biliar.  • Obesitat. Augment excessiu de la capa de teixit adipós que es troba sota la pell  en determinades zones. Pot deure's a un excés d'aliments o a un trastorn del  metabolisme.  • Anorèxia nerviosa. Alteració psíquica consistent en no voler menjar per veure's  obès malgrat que en realitat s'estigui esquelètic. Pot provocar la mort per  desnutrició.  • Bulímia. Alteració psíquica consistent en una sensació de fam intensa que  comporta grans ingestes d'aliment seguides de vòmit a causa de la sensació de  culpabilitat.  • Malalties infeccioses: Víriques: galteres (infecció de les glàndules salivals) i  hepatitis (infecció vírica de fetge). Bacterianes: càries dental, apendicitis  (infecció de l'apèndix), úlceres pèptiques (estómac i intestí), salmonelosis  (diarrees), còlera (forts diarrees i vòmits). Degudes a protozous: disenteria  amebiana (diarrea intermitent). 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Categoria:Malalties_de_l%27aparell_digestiu video anorexia

http://www.directoalpaladar.com/2007/03/10­imagen­de­la­anorexia anorexia i bulimia

http://www.educar.org/articulos/bulimiayanorexia.asp

nov 18­19:29

27


digestiu respiratori 2012.notebook

November 14, 2011

Exercicis

exercicis

http://www.aula2005.com/html/cn3eso/05nutricio/encreuat5.htm

http://www.aula2005.com/html/cn3eso/05nutricio/questionari52.htm

http://www.aula2005.com/html/cn3eso/07digestiu/dibuixdigestiu.htm http://www.aula2005.com/html/cn3eso/07digestiu/questionari71.htm http://www.aula2005.com/html/cn3eso/07digestiu/questionari72.htm http://www.aula2005.com/html/cn3eso/07digestiu/encreuat7.htm

nov 7­13:07

28


digestiu respiratori 2012.notebook

November 14, 2011

nov 16­20:37

29


digestiu respiratori 2012.notebook

November 14, 2011

sep 29­13:03

30


digestiu respiratori 2012.notebook

November 14, 2011

L’APARELL RESPIRATORI: constituït per una conjunt d’òrgans interconectats                                              per tal que l’aire arribi als pulmons i es pugui dur                                               a terme  l’intercanvi de gasos.                                                                                                                  

cavitat nasal

faringe

tràquea

laringe

pleura

bronqui

pulmó dret

pulmó esquerre

diafragma

nov 18­18:58

31


digestiu respiratori 2012.notebook

November 14, 2011

Fosses nasals: entrada natural de l’aire , on s’escalfa, es filtra                           i s’humitetja abans de passar a la faringe. Cavitas nasal

Ventana nasal

nasofaringe Faringe: conducte amb doble funció,                 la respiració i la deglució.                   

orofaringe laringofaringe

nov 19­18:06

32


digestiu respiratori 2012.notebook

November 14, 2011

Laringe: òrgan que conté les cordes vocals i l’epiglotis epiglotis

cartílag tiroideo

tràquea

revestiment tràquea

Tràquea: condueix l’aire cap als pulmons

cartílag

anell cartilaginòs

Capes musculars

ramificacions bronquials

nov 19­18:21

33


digestiu respiratori 2012.notebook

November 14, 2011

Bronquis i bronquiols: ramificacions de la tràquea que entren a                                       l’interior dels pulmons i formen   l’arbre bronquial. mucosa pulmonar                                         bronquiols bronqui dret bronqui esquerre

Alvèols : petits sacs de teixit pulmonar envoltats                    de capil∙lars per on passa sang i                es produeix  l’intercanvi de gasos.                   

nov 19­18:39

34


digestiu respiratori 2012.notebook

November 14, 2011

Pulmons: masa esponjosa on es produeix l’intercanvi de gasos Estan situats al tòrax, protegits per les costelles.

        Pulmó dret  constituït per tres lòbuls

Pulmó esquerre constituït per dos lòbuls

nov 19­18:46

35


digestiu respiratori 2012.notebook

November 14, 2011

Intercanvi de gasos

bronquiol

alvèol

capil∙lars

nov 19­18:53

36


digestiu respiratori 2012.notebook

November 14, 2011

nov 13­20:27

37


digestiu respiratori 2012.notebook

November 14, 2011

ene 16­19:26

38


digestiu respiratori 2012.notebook

Inspiració

November 14, 2011

Human respiration

Expiració

comorespirar.zip

nov 19­18:57

39


digestiu respiratori 2012.notebook

November 14, 2011

nov 19­20:25

40


digestiu respiratori 2012.notebook

November 14, 2011

La capacitat pulmonar  Volum corrent (VC). Es el volum d'aire que normalment  entra en una inspiració o surt en una expiració. En els  homes és 0,5 litres. Volum de la reserva inspiratòria (VRI). És el volum d'aire  que entra de més en una inspiració forçada. En els homes  és 3 litres. Volum de la reserva expiratòria (VRE). És el volum d'aire  que surt de més en una expiració forçada. En els homes és  1 litre. Capacitat vital (CV). És el volum d'aire que es pot expirar  després d'una inspiració forçada. Equival a la suma dels  tres anterior volums (VC + VRI + VRE = CV). En els homes  és 4,5 litres.  Volum residual (VR). És el volum d'aire que sempre resta  a l'interior del pulmons. En els homes és de 1,5 litres. Capacitat pulmonar total (CPT). És la màxima quantitat  d'aire que poden acollir els pulmons. En el home són 6  litres. 

animació respiratori

http://iessuel.org/ccnn/flash/respiracion.swf

nov 13­20:27

41


digestiu respiratori 2012.notebook

November 14, 2011

Malalties de l'aparell respiratori.

Bronquitis: inflamació dels bronquis                        

: inflamació mucoses que recubreix  els senos

: inflamació amígdales

• Insuficiència respiratòria. Disminució de la capacitat pulmonar per a intercanviar gasos. Pot ser causada pels dipòsits de  quitrà del tabac sobre la superfície respiratòria, per asma, per infeccions, etc.  • Asma bronquial. Contracció sobtada dels músculs bronquials generalment deguda a una reacció al∙lèrgica. Provoca una  sensació d'ofec molt desagradable.  • Edema pulmonar. Infiltració d'un líquid serós que envaeix l'interior dels pulmons provocant insuficiència respiratòria.  • Infart de pulmó. Dolor molt fort al pit provocat per embòlia pulmonar, és a dir per un coàgul que obstrueix un vas que aporta  sang als teixits pulmonars.  • Malalties infeccioses. Víriques. Les principals són refredat i grip. Bacterianes. Segons el tram afectat es diferencien les  següents malalties: sinusitis, amigdalitis, faringitis, laringitis, bronquitis, pleuritis (pleures), pulmonia o pneumònia. A  més cal citar la tuberculosi (infecció produïda pel bacil de Koch que dóna lloc a la formació de cavernes en els pulmons) i la  tos ferina (tos convulsiva, afecta a lactants i nens petits). 

nov 19­19:00

42


digestiu respiratori 2012.notebook

November 14, 2011

actvitats  " projecto Biosfera " http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/3ESO/diges/actividades.htm

actvitats  " ciències naturals .com " http://www.cienciesnaturals.com/eso.tercer/activ3.html

activitats Aula 2005

http://www.aula2005.com/html/cn3eso/08respiratori/dibuixmutrespiratori.htm http://www.aula2005.com/html/cn3eso/08respiratori/questionari81.htm

http://www.aula2005.com/html/cn3eso/08respiratori/questionari82.htm http://www.aula2005.com/html/cn3eso/08respiratori/encreuat8.htm

nov 19­20:49

43


digestiu respiratori 2012.notebook

November 14, 2011

nov 13­20:34

44


Fitxers adjunts

Alimentación y Salud_ Ingesta de calorias recomendadas en base a las medianas de alturas y pesos aparespi.swf comorespirar.zip Esofago.gif estomago.gif exercici nutricio cienciesnaturals.com.pdf molecessersvius1.gif

Aparells digestiu i respiratori  

Aparells digestiu i respiratori.Digestií respiració