Page 1

Created By: saribama@yahoo.com


‫*سا‬

‫لَى ‪ 0791‬لة هةلَةجبةى شةهيد لةدايك بووة‪.‬‬

‫* (‪ ) 3‬ثيَصانطةى تايبةتى كردؤتةوة‪.‬‬ ‫* بةشدارى زياتر لة (‪ ) 33‬ثيَصانطةى هاوبةش كردووة لة‬ ‫ناوةء دةرةوةى كوردستان‪.‬‬ ‫* خاوةنى ضةندين ثةيكةرة لةناوةء دةرةوةى كوردستان‪.‬‬ ‫* (‪ )3‬جار خةآلت كراوة‪.‬‬ ‫* ئيَستا بةرِيَوةبةرى طةلةرى (ثاآلس)ة لة ئوتيَل (سليمانى ثاآلس)‪.‬‬ ‫َةجبةيى }‬ ‫ئةم ئةلبومةش ثيَشكةش بة هونةرمةندى ثةيكةرتاش { بةختيار هةل‬

‫‪Pro: SkPpPaR-S.TM‬‬ ‫‪Created By: saribama@yahoo.com‬‬


Pro: SkPpPaR-S.TM Created By: saribama@yahoo.com


Pro: SkPpPaR-S.TM Created By: saribama@yahoo.com


Pro: SkPpPaR-S.TM Created By: saribama@yahoo.com


Pro: SkPpPaR-S.TM Created By: saribama@yahoo.com


Pro: SkPpPaR-S.TM Created By: saribama@yahoo.com


Pro: SkPpPaR-S.TM Created By: saribama@yahoo.com


Pro: SkPpPaR-S.TM Created By: saribama@yahoo.com


Pro: SkPpPaR-S.TM Created By: saribama@yahoo.com


Pro: SkPpPaR-S.TM Created By: saribama@yahoo.com


Pro: SkPpPaR-S.TM Created By: saribama@yahoo.com


Pro: SkPpPaR-S.TM Created By: saribama@yahoo.com


Pro: SkPpPaR-S.TM Created By: saribama@yahoo.com


Pro: SkPpPaR-S.TM Created By: saribama@yahoo.com


Pro: SkPpPaR-S.TM Created By: saribama@yahoo.com


Pro: SkPpPaR-S.TM Created By: saribama@yahoo.com


Pro: SkPpPaR-S.TM Created By: saribama@yahoo.com


Pro: SkPpPaR-S.TM Created By: saribama@yahoo.com


Pro: SkPpPaR-S.TM Created By: saribama@yahoo.com


Pro: SkPpPaR-S.TM Created By: saribama@yahoo.com


Pro: SkPpPaR-S.TM Created By: saribama@yahoo.com


Pro: SkPpPaR-S.TM Created By: saribama@yahoo.com


Pro: SkPpPaR-S.TM .3122 Created By: Net-Address: www.facebook.com/sari.bama http://saribama.wordpress.com http://twitter.com/paiwasti_warz www.myspace.com/paiwasti.warz E-mail Address: saribama@yahoo.com

The Art Of Statues  

baxtyar_1970@yahoo.com 07702276941

The Art Of Statues  

baxtyar_1970@yahoo.com 07702276941