Page 1

Sosiaalinen media haltuusi, työkaluja johtamiseen -täydennyskoulutus 10p 3.2.2014-19.5.2014 http://www.lyyti.in/humak-somepomo


Sosiaalinen media haltuusi, työkaluja johtamiseen -täydennyskoulutus 10p Humanistinen ammattikorkeakoulu järjestää keväällä 2014 sosiaalisen median johtaminen nuorisotyössä ja järjestötyössä täydennyskoulutuksen, jonka laajuus on 10 opintopistettä. Lähiopetuspäivinä opiskelu tapahtuu Helsingissä. Opetusta on verkko-oppimisympäristössä, reaaliaikaisilla verkkoluennoilla webinaareissa ja sosiaalisen median yhteisöissä.

Koulutuksen kohderyhmä •  Sosiaalinen media haltuusi, työkaluja johtamiseen -täydennyskoulutus on suunnattu henkilöille, jotka työskentelevät projektien tai hankkeiden päällikköinä, kunnan nuorisotyön johtajina-, päällikköinä tai muissa esimiestason tehtävissä kunnan nuorisotoimessa tai järjestöjohtajina


Koulutuksen tavoitteet Sosiaalinen media haltuusi, työkaluja johtamiseen -täydennyskoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija koulutuksen käytyään •  tiedostaa muuttuvan toimintaympäristön - missä organisaatio on •  tuntee sosiaalisen median toimintaympäristöjä ja kuinka niitä voi käyttää johtamisessa •  tiedostaa sosiaalisen median vaikutuksen työelämässä •  tunnistaa uusia toimintatapoja ja välineitä johtamisen tueksi •  oppii tuntemaan sosiaalisen median mahdollisuuksia erilaisissa työtehtävissä, konkreettisia tapoja yhteisöllisessä työskentelyssä ja johtamisen organisoimisessa


Koulutuksen sisältö Tuotoksena: •  kehitetään osallistujan sosiaalisen median taitoja autenttisessa ympäristössä •  tuotetaan organisaatiolle sosiaalisen median johtamisen suunnitelma ja prosessikaavio •  päivitetään tai luodaan organisaatiolle yhteisöllisen eli sosiaalisen median ohjeistus työntekijöiden käyttöön mahdollisesti yhdessä työntekijöiden kanssa.


10 op:n koulutus koostuu Orientaatio sosiaalinen media ja johtaminen 2 op •  Sosiaalinen media organisaation johtamisen toimintaympäristönä (sisältää orientoivan ennakkotehtävän) Yhteisöllisiä työkaluja organisaation johtamiseen 4 op •  Yhteisölliset työtilat: teoriaa ja konkretiaa •  Viestinnän johtaminen •  Monimediallisuus •  Työn tiedon johtaminen •  Sosiaalisen median johtaminen organisaatiossa 4 op •  Sosiaalisen median johtaminen organisaatiossa orientaatio •  Avoin johtaminen, avoin johtajuus ja yhteisöllinen työtapa organisaatiossa •  Sosiaalisen median strategia ja prosessi •  Sosiaalisen median ohjeet


Sosiaalinen media haltuusi, työkaluja johtamiseen koulutuksen järjestämistapa Täydennyskoulutus toteutetaan sulautuvan oppimisen periaattein ja oppimisympäristöjä ovat: lähikontaktit, verkko-oppimisalusta Moodle, drive.google.com, reaaliaikainen verkko-opetus webinaareissa, sosiaalisen median ympäristöt ja autenttinen työelämän oppimisympäristö. Koulutukseen sisältyy neljä (4) lähiopetuskertaa, kuusi (6) reaaliaikaista webinaaria á 3 h (Adobe Connect), verkko-opintoja Moodlessa sekä itsenäisesti että vertaisoppimisryhmissä suoritettavia tehtäviä.   Tehtävät pyritään tekemään autenttisen oppimisen periaatteita noudattaen sekä tutkivaa- ja kehittävää työotetta edistäen. Toteutus on valtakunnallinen. 


Koulutus 3.2.2014-19.5.2014 •  Opinnot alkavat helmikuussa 2014 ja päättyvät toukokuussa 2014: lähiopetuspäivät klo 10-17.00 ma 3.2.14 (aloitus), ma 10.3.14, 7.4.14, 19.5.14 (päätös) •  Reaaliaikaiset webinaarit Adobe Connectin välityksellä klo 13-16: ma 10.2.14, ma 3.3.14, ma 24.3.14, ma 14.4.14, ma 28.4.14 ja ma 12.5.14. (Humak varaa oikeuden aikataulumuutoksiin)


Sosiaalinen media haltuusi, työkaluja johtamiseen -koulutuksen hinta Täydennyskoulutuksen hinta on 990 € / 10 op (Alv 0 %). (Opiskelija maksaa itse matkat, majoitukset, ruokailut ym.) •  Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Osallistumisen opintoihin voi perua maksutta kahden viikon ajan ilmoittautumisestaan, ellei toisin mainita. Peruminen tehdään aina kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen anni-leena.kumlander(at)humak.fi. Myöhemmin tapahtuva peruutus on maksuton, mikäli henkilöllä on osoittaa lääkärintodistus. Muussa tapauksessa perimme puolet koko opintomaksun hinnasta. Osallistumismaksua ei palauteta keskeytyksen vuoksi. Pidätämme oikeuden mahdollisiin aikataulu-, opettaja- ja paikkamuutoksiin.


Hakuaika 7.1.14 mennessä Sosiaalinen media haltuusi, työkaluja johtamiseen –täydennyskoulutuksen haku päättyy 7.1.14: http://www.lyyti.in/humak-somepomo Lisätietoja Lehtori Päivi Timonen, paivi.timonen@humak.fi puh. 020 7621 301, 0400 349301

Somepomo2014 täydennyskoulutus Humak  

Sosiaalinen media haltuusi, työkaluja johtamiseen -täydennyskoulutus 10p 3.2.2014-19.5.2014 , haku 7.1.14 mennessä http://www.lyyti.in/humak...