Page 1

Suomalaisen Työn Liiton tiedotuslehti

H U H T I k uu 2008

Suomi-Salkku herättää keskustelua suomalaisuudesta

Jaana Paavilainen:

Suomen Pukutehtaan vaatteilla on juuret

Valtuuston puheenjohtaja,

ministeri Mauri Pekkarinen: Keppiä ja porkkanaa ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi


Huhtikuu 2008 Uusi yhteisöllisyys luo hyvinvointia

Y

hteisöllisyys on yksi aikamme suosituimmista sanoista. Se vetää väkeä verkkoon ja selittää suomalaisen alkuperän arvostusta. Yhteisöllisyydestä puhutaan myös Vanhasen toisen hallituksen ohjelmassa. Yhteisöllisyyttä on muun muassa se, että ihmisillä on tarve saada yhä monipuolisempaa tietoa. Digiväki ja verkkogurut toistavat medioissa mantraansa: ­Yritykset eivät vieläkään ymmärrä verkon yhteisöllisyyden voimaa. Sosiaalisten medioiden todellisesta tulemisesta kertoo myös muutaman viikon takainen lainaus Kauppa­lehdestä: ”Toisilta kuluttajilta saatavan tiedon merkitys on kasvanut. Kokemuksia tuotteista saadaan paitsi ystäviltä ja tutuilta, myös tuntemattomilta henkilöiltä internetin kautta.”. Näin totesi mainostoimisto Egon toimitusjohtaja Taru From Etelä-Suomen Sanomissa. Jonkinlaisesta yhteisöllisyydestä voinee puhua myös liiton jäsenistä koostuvan päivittäis- ja käyttötavaravalmistajien yhteistyön kohdalla. Liiton koordinoima ryhmä viestittää, mitä vaikutuksia suomalaisten tuotteiden ja palveluiden ostamisella on kuluttajien omaan talouteen ja koko yhteiskuntaan. Luethan lisää Suomi-Salkusta sivulta seitsemän. Hallitusohjelmassa peräänkuulutetaan uutta yhteisöllisyyttä. Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisessa hallitus haluaa selkiyttää oman vastuun, yhteisen vastuun ja yhteiskunnan vastuun välistä suhdetta. Tähän työhön Suomalaisen Työn Liitto ja Avainlippu istuvat kuin luonnostaan. Eettisyys ja vastuunkanto ovat vahva osa Avainlippu-brändin sisältöä, ja liiton koko 95-vuotinen historia on osa hyvinvointiyhteis­ kuntamme rakentamisen historiaa. Avainlipun vahva suomalaisuus ja arvosisältö ovat myös 15.5. järjestettävän kevätseminaarin kantavia teemoja. Tervetuloa kuulemaan, mitä esimerkiksi tuoreen Avainliputtaja-MTV3:n toimitusjohtaja Pekka Karhuvaaralla on aiheesta sanottavaa. Myös vapunpäivänä Hesarin etusivun ilmoituksella käynnistyvä kevätkampanja on osa liiton panostusta hyvinvointiyhteiskunnasta käytävään keskusteluun. Työtä ja tyytyväisyyttä Avainlipulla rakentavan kampanjan tavoitteena on viestiä kuluttajille omien valintapäätösten vaikutuksista yhteiseen hyvinvointiimme. Tämän uutislehden sivulla viisi hallituksen työn, yrittämisen ja työelämän politiikkaohjelman ohjelmajohtaja Rauno Vanhanen ottaa kantaa samaan aiheeseen. Hän toivoo kansalaisten muistavan, mikä merkitys hyvinvoinnille on sillä, että suomalainen ostaa suomalaisia tuotteita ja palveluita. Sen kertomisen, miten suurta hyötyä kansantaloudelle koituu suomalaisten tuotteiden ja palveluiden käyttämisestä, Vanhanen näkee Suomalaisen Työn Liiton päätehtävänä. Tähän tehtävään tartun ilolla. On suuri kunnia ja äärimmäisen innostavaa olla viemässä kunnioitetun 95-vuoden ikäisen liiton ja sen upeiden jäsen­yritysten viestiä eteenpäin. Pidetään yhteyttä!

...

että ö k t i s e i T

… Vuoden Brändinrakentaja on Tikkurila. Mainostajien Liiton myöntämän tunnustuksen perusteluissa todetaan, että Tikkurilan brändinrakennus on ollut moniulotteista, eri aisteihin vetoavaa ja johdon­ mukaista. Suomalaisen Työn Liitto yhtyy perusteluihin ja onnittelee Tikkurilaa. …että tänä vuonna Suoma­ laisen Työn Liiton kevät­ seminaarissa keskustellaan mm. vastuullisesta mainonnasta ja sen tehosta. Maksuton jäsenseminaari järjestetään 15.5. Papà Giovannissa, os. Keskuskatu 7, Helsinki klo 8.30–11.30. Muistathan ilmoittautua 7.5. mennessä eve.jussila@avainlippu.fi. …seminaarissa puhuvat mm. MTV3:n toimitusjohtaja Pekka Karhuvaara ja TNS Radarin tutkimusjohtaja Tiitta Tiilikainen. Paneelikeskustelussa nostetaan esille käytännön esimerkkejä ja hyviä kokemuksia siitä, miten suomalaisuudella luodaan lisäarvoa. Keskustelua johtaa PHS:n asiakkuusjohtaja Anna Kärävä. …että seminaarin jälkeen samassa paikassa klo 12–13 järjestetään myös liiton sääntömääräinen vuosikokous. Terve­ tuloa mukaan vaikuttamaan!

HYVÄ SUOMI!

Huhtikuu 2008

Julkaisija Suomalaisen Työn Liitto Päätoimittaja Lars Collin, lars.collin@avainlippu.fi Taitto Quickmac Oy Kirjapaino Painonet Oy

Päivi Hirvola Viestintäpäällikkö 3.3. alkaen paivi.hirvola@avainlippu.fi

2

HYVÄ SUOMI!

Huhtikuu 2008

Osoitteenmuutokset  stl@avainlippu.fi, www.avainlippu.fi


Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen valtuuston infossa:

Teksti: Päivi Hirvola | Kuvat: Mikael Lindén

Ilmastonmuutos aikamme suurin haaste

Liiton johtokunnan varapuheenjohtaja Pekka Tsupari, valtuuston puheenjohtaja Mauri Pekkarinen ja toimitusjohtaja Lars Collin.

Suomalaisen Työn Liiton ajankohtaisinfo pidettiin 26. maaliskuuta Lasipalatsin Palmusalissa. Tilaisuuden puheenvuorot käsittelivät ilmastonmuutosta, yrittäjyyden tilaa ja kotimaisuuden merkitystä kaupalle. Valtuuston puheenjohtaja, elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen pyhitti lähes koko puheen­vuoronsa ilmasto- ja energia-asioille.

I

lmasto- ja energiaongelmien ratkaisemisessa tarvitaan paljon tekoja ja työtä kaikkialla maailmassa. Tässä laadukas suomalainen työ voi esittää merkittävää roolia, ei vain Suomessa vaan paljon laajemminkin, sanoi Pekkarinen viitaten selvityksiin, joiden mukaan uusiutuvan energian kotimaisen käytön ja teknologiaviennin voimakas lisääntyminen voisi luoda Suomeen jopa 20 000 uutta työpaikkaa 10–15 vuodessa. Hän totesi jo nyt näkyvän merkkejä siitä, että joillakin alueilla on syntymässä työntekijäpula. – Esimerkiksi metsäenergian saaminen metsistä voimaloihin edellyttää sitä, että meillä on riittävästi metsureita sekä metsäkoneiden ja rekka-autojen kuljettajia tekemässä työtä kentällä. EU:n ilmastopaketin kunnianhimoisiin tavoitteisiin päästöjen vähentämiseksi ja uusiutuvan energian lisäämiseksi Euroopassa ministeri palasi puheessaan moneen otteeseen. Komission Suomelle esittämiä velvoitteita sekä päästöjen vähentämiseksi että etenkin uusiutuvan energian lisäämiseksi Pekkarinen pitää erittäin kovina. Suomen on hänen mukaansa kuitenkin kannettava oikeudenmukainen osuutensa koko maailman yhteisestä taakasta, sillä jatkossa lasku on vielä suurempi.

Haasteiden lisäksi Pekkarinen viestitti myös mahdollisuuksista. – Edelläkävijän rooli uusiutuvan energian käytössä luo mahdollisuuksia erityisesti energia- ja ympäristöteknologialle, alan tutkimukselle, tuotekehitykselle ja viime kädessä teollisuudelle. Yrittäjistä kansallissankareita Liiton johtokunnan varapuheenjohtaja, EK:n PK-johtaja Pekka Tsupari herätteli keskustelua yrittäjyyden merkityksestä kiinnittäen huomiota muun muassa yritysten kasvuhalukkuuden vaisuuteen. Yritysten määrän Tsupari totesi olevan ennätystasolla, mutta kasvuhalujen kateissa. – Miten saataisiin lisää kasvuyrittäjyyttä ja sitä kautta työllisyyttä? Miksi työpaikkoja luova ja verotuloa tuottava yrittäjä, ei voisi olla yhtä arvostettu ja arvostetumpikin kansallissankari kuin jääkiekkotähti tai formulakuski, kysyi Tsupari. Kauppa ja kotimaisuus Valtuuston varapuheenjohtaja, SOK:n pääjohtaja Arto Hiltunen alusti kotimaisuuden merkityksestä kaupalle. Hän nosti esille nousevina trendeinä paikallisuuden ja eettisyyden. Läheisyydestä syntyvän kilpailuedun muuttumisen hintakilpailukyvyksi, hän korosti riippuvan siitä, miten tehokkaasti suomalaisten tuotteiden arvoketju toimii. Menestystä ja tehokkuutta syntyy Hiltusen mukaan tuottajien, teollisuuden ja kaupan yhteistyöllä. Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja Lars Collin päätti tilaisuuden liiton kuluvan vuoden toimintaa ja tavoitteita jäsentävällä esityksellään. Infon esitykset löytyvät liiton verkkosivuilta www.avainlippu.fi

Forma Messujen toimitusjohtaja Arja Tammi, Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Johanna Leskinen, Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Pentti Mäkinen ja osastopäällikkö Lasse Lehman, Tekstiili- ja vaatetusteollisuus ry:n toimitusjohtaja Matti Järventie, Lumene Oy:n toimitusjohtaja Tapio Pajuharju ja SOK:n pääjohtaja Arto Hiltunen.

Huhtikuu 2008

HYVÄ SUOMI!

3


Jaana Paavilainen nostaa tekstiilio

Kansanedustajat Risto Autio, Päivi Räsänen, Jari Koskinen, Tarja Filatov ja Johannes Koskinen keskustelivat suomalaisesta työstä tammikuun Suomipäivässä.

1920-luvun hengen mukaan tirehtööriksi itseään kutsuvan Jaana Paavilaisen Sovita Oy:llä on historiallisen pukutehtaan tilat, kaavat ja kangas-

Teksti: Mirja Ekholm | KuvaT: Pasi Nuutinen

röykkiöt sekä yrityksen sydän – ompelemisen ammattilaiset.

T

asan vuosi sitten monialayrittäjä Jaana Paavilainen luki Espanjassa Hämeen Sanomien verkkolehdestä, että maineikkaan Valtion Pukutehtaan toimintaa pari vuotta jatkanut yritys oli irtisanonut kaikki työntekijät ja aikoi pistää pillit pussiin. Siltä istumalta hän otti yhteyttä Hämeenlinnan kaupungin päättäjiin ja ilmoitti haluavansa jatkaa vuodesta 1922 toimineen pukutehtaan toimintaa. Kuukauden kuluttua Paavilainen oli perustanut Sovita Oy:n ja lunastanut pukutehtaan liiketoiminnan. Jaana Paavilainen on päättänyt onnistua siinä, missä valtio ja kaupunki ovat epäonnistuneet. Visionäärisen yrittäjän innolla hän haluaa nostaa pukutehtaan uuteen kukoistukseen. Aikanaan Valtion Pukutehdas takasi niin valtion virkamiesten, sotilaiden, kuin bussien ja taksien kuljettajien ammattiarvokkuuden laadukkailla puvuilla ja mantteleilla. Nyt maailman trendit ja uudet suuntaukset muokkaa-

4

HYVÄ SUOMI!

Huhtikuu 2008

vat vanhan kaavakannan pohjalta Suomen Pukutehdas -tuotemerkillä valmistettavia uusia miesten ja naisten takkeja ja päällysvaatteita. Klassikoilla on tarinansa – Klassikoille on tilausta, tietää Jaana Paavilainen. Pukutehtaan uuden malliston vaatteet ovat armeijahenkisiä. Vaatteisiin tuo henkeä ajatus siitä, että niillä on juuret. Suomen valtionhoitaja Mannerheimin kutsusta taiteilija Akseli GallenKallela suunnitteli itsenäistyneelle ­Suomelle mm. sotilaspukuja. Miesten ­takkimalliston toivat Suomen armeijan käyttöön 90 vuotta sitten saksalaiset jääkärit. – Vanhat mallit kiinnostavat. Kuluttajilla on nyt rohkeutta ja halua ostaa laatua. Myös ihmisten pyrkimys tietää tuotteen alkuperästä lisääntyy. Pienimuotoisesti tuotetut sarjat ovat lähempänä ihmisten sydäntä kuin massatuotantona valmistetut. Jokaisella tuotteellamme on kasvot, jokaisen tuot-

Suomalaisen tekemisen tärkeyttä ei voi korostaa yhtään liikaa, sanoo Jaana Paavilainen.

teen alkuperä voidaan siis jäljittää. Tämä on tulevaisuudessa entistä tärkeämpää. Osaavat ompelijat avainasemassa Sovita Oy:n ompelijoilla on ollut kädet täynnä töitä. Viime kesänä valmistettiin kadettien juhlapukuja ja takkeja sotilassoittokunnalle. Tilaustöitä tehdään myös teattereille ja elokuvatuotantoihin. Tulevaisuudessa yhteistyökumppanit, joille tehdään omaa mallistoa ja tuotteita, tulee lisääntymään. Yhteistyökumppaneiksi Sovita Oy valitsee yri-


osaamisen kunniaan

Ohjelmajohtaja Rauno Vanhanen:

tyksiä, joille suomalainen työ, ammattitaito ja laadukas sekä kestävä tuotanto, ovat tärkeitä. Yrityksen oma, Suomen Pukutehtaan-nimeä kantava military- ja retrohenkinen mallisto osuu ajan henkeen. Tuoteluettelosta löytyy noin 40 artikkelia, kuten asetakki, ulsteri, mantteli, peltipaita ja maastokankainen eräpuku. Vuoden 1922 mallistoon kuuluvia kesäpuseroa, viittaa, pussihousuja ja asetakkia valmistetaan tietty kappalemäärä vuodessa aitoustodistuksineen. Samaa kaavaa käytetään myöhemminkin, mutta kangas vaihtuu tuoden uuden ilmeen tuotteeseen. – Ilman ammattitaitoisia ompelijoitamme tätä yritystä ei olisi. Heillä on takanaan työhistoriaa yhteensä 200 vuotta. He hallitsevat asioita, joita ei ole kirjoitettu mihinkään. Tämän hiljaisen tiedon siirtäminen on Ihmisten pyrkimys tietää erityisen tärkeää erityisosaamisen säilymiseksi maastuotteen alkuperästä samme. Jatkuvuuden varmistamiseksi Sovita tekee aktiilisääntyy. vista oppilaitosyhteistyötä ja pyrkii rekrytoimaan tulevaisuuden tekijöitä. Jaana Paavilaista huolestuttaa nuorten haluttomuus opiskella tekstiilialaa. Hän on luonut oppilaitoksissa uskoa siihen, että tekstiilituotanto pysyy Suomessa tulevaisuudessakin ja kädentaitoja kannattaa kehittää. Lähituotanto tulee uudelleen ja pienimuotoinen valmistaminen nousee tulevaisuudessa uudelleen suurempaan arvoon kuin mitä se menneenä aikana on ollut. Suomi-päivät herättävät keskustelua Jaana Paavilainen järjesti tammikuussa Hämeenlinnassa Suomi-päivän, jonka tarkoituksena oli herättää aitoa keskustelua suomalaisen työn, erityisesti tekstiilityön merkityksestä. Lähes kaikki Hämeen kansanedustajat noudattivat Jaana Paavilaisen kutsua ja saapuivat tilaisuuteen vahvistamaan suomalaisen työn suosimisen tärkeyttä. Seuraava Suomi-päivä, Häme-Häppening pidetään Hämeenlinnan Verkatehtaalla lauantaina 26. huhtikuuta kello 11–17. Tapahtumassa esitellään yleisölle, miten hienoja tuotteita ja palveluja kotiseudulla on tarjolla. Mukana on myös Suomen Yrittäjäopiston verkostoitumispiste, jossa yrittäjät voivat tutustua toisiinsa uudella tavalla.

– Jaana Paavilaisen käynnistämän Sovita Oy:n esimerkki osoittaa, että myös haasteellisilla ja kilpailluilla aloilla voi menestyä, kun yritysidea ja työn laatu ovat kohdallaan, sanoo hallituksen työn, yrittämisen ja työelämän politiikkaohjelman ohjelmajohtaja Rauno Vanhanen. Jaana Paavilaisen yrityksen potentiaali perustuu työntekijöiden osaamiseen ja taitoon. Miten suomalainen osaaminen varmistetaan tulevaisuudessa, on yksi Vanhasen johtaman politiikkaohjelman haasteista. Kun työiässä olevien määrä ja työvoiman tarjonta alkaa vähetä, osaamisen merkitys nousee entisestään. – Koulutusjärjestelmää pitää kehittää ja koulutusajat on saatava lyhyemmiksi ajatuksella, että osaaminen ja taito täydentyvät työelämässä. Esimerkiksi työn ja osaavan työvoiman kohtaamattomuusongelma kytkeytyy pitkälti koulutukseen. Koulutusratkaisuissa ei ole tarpeeksi hyvin osuttu oikeaan. Työn, yrittämisen ja työelämän politiikkaohjelman tavoitteena on turvata talouskasvu, työllisyys ja hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohja työikäisen väestönosuuden pienentyessä ja kansainvälisen kilpailun jatkuvasti tiukentuessa. Ohjelman vaikuttamiskeinoja ovat työpanoksen täyskäytöstä ja työvoiman saatavuudesta huolehtiminen, yrittäjyyden ja yritysten kasvun edistäminen ja työn tuottavuuden nostaminen työelämän laatua parantamalla.

Tuottavuus nousuun Rauno Vanhanen on toiveikas ohjelman tavoitteiden toteutumisen suhteen. Muutosten välttämättömyys ja kansalaisten halu säilyttää hyvinvointipalvelut on laajalti mielletty tärkeiksi. – Pitää löytää keinoja tuottavuuden parantamiseen, sillä se on tulevaisuudessa keskeisessä asemassa. Työn tuottavuuden nostaminen on erityisen tärkeää esimerkiksi monissa julkisissa palveluissa, kuten sosiaali- ja terveyspalveluissa, joissa ei välttämättä ole mahdollisuutta lisätä työntekijämääriä tuntuvasti. Esimerkiksi tieto- ja viestintäteknologian uudenlaiset sovellukset saattavat olla yksi keino parantaa tuottavuutta. Vanhanen toivoo kansalaisten muistavan, mikä merkitys hyvinvoinnille on sillä, että suomalainen ostaa suomalaisia tuotteita ja palveluita. Aikaisempien vuosien jäsenyys liiton johtokunnassa kuvastuu ohjelmajohtajan selkeässä kannassa: – Suomalaisen Työn Liiton päätehtävä on kertoa miten suurta hyötyä kansantaloudelle koituu suomalaisten tuotteiden ja palveluiden käyttämisestä.

Huhtikuu 2008

HYVÄ SUOMI!

5

Teksti: Mirja Ekholm | KUVA: tem

Kilpailluilla aloilla menestyy taidolla ja osaamisella


Vuoden Uusyrittäjäkilpailun Avainlippu-tunnustuspalkinto Euran Teollisuushuolto Oy:lle

Töitä on enemmän kuin ehtii tehdä Vuoden Uusyrittäjä­ kilpailun Suomalaisen Työn Liiton Avainlipputunnustuspalkinto ja kunniakirja myönnettiin maaliskuussa Euran Teollisuushuolto Oy:lle. Suomalaisen Työn Liitto haluaa tunnustuksellaan korostaa ammatilliseen osaamiseen perustuvan yrittäjyyden merkitystä suomalaisen hyvinvoinnin rakentamisessa.

Teksti: Mirja Ekholm | Kuva: Riikka Kovala

E

– Tällainen tunnustus lämmittää, sanoo Euran Teollisuushuolto Oy:n toimitusjohtaja Pentti Niemi vierellään yrityskumppanit Kristo-Pekka Niemi ja Marko Weman.

uralainen Pentti Niemi on pitkän ammattiuransa aikana hankkinut kannukset luotettavana laadun tekijänä teollisuuden ja voimaloiden asennuksessa, huollossa ja kunnossapidossa. Perheen poika Kristo-Pekka on isänsä tapaan käynyt ammattikoulun. Isän ammattitaito perustuu asentaja-koneistajatutkintoon. Kristo-Pekka valmistui ajoneuvoasentajalinjalta. – Kun poika pääsi armeijasta, niin jotain piti tehdä, joten pitempään hautuneella yritysidealla oli toteutumisen paikka, Pentti Niemi selvittää yrityksen alkua. Joulukuussa 2005 isä ja poika perustivat yrityksen tarjoamaan teollisuuden huolto- ja kunnossapitopalveluita. Kun tieto Pentti Niemen siirtymisestä yrittäjäksi kantautui tuttujen asiakkaiden korviin, alkoi työtarjouksia tulla. Vuotta myöhemmin avoin yhtiö muutettiin osakeyhtiöksi ja kolmanneksi osakkaaksi tuli Marko Weman. Nyt Euran Teollisuuspalvelu Oy työl­ listää 43 henkilöä ja liikevaihto hipoo neljää miljoona. Yrityksen toimialue on laajentunut koko Suomen lisäksi ­Ruotsiin.

6

HYVÄ SUOMI!

Huhtikuu 2008

Puskaradio tehokkaana – Markkinointiin emme ole panostaneet lainkaan, sillä puskaradio on ollut niin tehokas. Toinen onnenkantamoinen on ollut hyvien työntekijöiden löytyminen. Toistaiseksi olemme tunteneet kaikki työntekijämme jo etu­ käteen, Pentti Niemi sanoo. – Uusia asiakkaita ja tilauksia on tullut pitkin kevättä. Kun isot yritykset vähentävät omaa huoltokapasiteet­ tiaan ja karsivat kustannuksiaan, meillä riittää töitä. Lisää tilauksia emme voi tällä hetkellä ottaa.

yöksi, mutta pidemmälle menemme koko viikoksi kerrallaan, Pentti Niemi selvittää. Yrittäjyys hyvä ratkaisu Euran Neitsytmäessä sijaitsevan teollisuushallin tuntumaan on valmistumassa toinen 450 neliön halli. Siihen sijoittuu Kristo-Pekka Niemen perustama Euran Raskaskonehuolto Oy synergiseksi kumppaniksi Euran Teollisuushuolto Oy:lle. Yhtiön kasvu sekä kone- ja laiteinvestoinnit on tehty tulorahoituksella. Toimitilainvestoinneissa on käytetty ulkopuolista rahoitusta. Reilun kahden vuoden kokemuksella Pentti Niemi sanoo yrittäjyyden tuntuvan hyvältä ratkaisulta. – Talvella teemme lyhyempiä päiviä ja kesällä on kiireempää. Nyt helpotti, kun saimme palkattua sihteerin, joka pitää tilitoimiston kanssa huolen paperitöistä.

Kevyt organisaatio Euran Teollisuushuolto Oy:n periaate on toimia joustavasti ja kevyellä organisaatiolla. Huoltotöihin lähdetään heti, kun asiakas tarvitsee. Yrityksen referenssilista on komea: ABB, Ahlström Kauttua, Fortum, UPM, Ovako, Rolls Royce, Neste, Pohjolan Voima muiden muassa. Lisäksi yritys on www.euranteollisuushuolto.fi enenevissä määrin asentanut koteihin lämpöpumppuja. – Työkenttänä on koko Suomi. Alle Kun isot yritykset karsivat sadan kilometrin keikalta tulemme kotiin kustannuksiaan, meillä riittää töitä.


Suomi-Salkku

Suomalaisen Työn Liitto on yhdessä päivittäisja käyttötavaravalmistajien kanssa koonnut Avainlippu-tuoteuutuuksista Suomi-Salkun. USEIMMATonSUOMALAISET Sen tarkoituksena muistuttaa, että OVAT valitse- KIINNOSTUNEITA TUOTTEIDEN ALKUPERÄSTÄ. malla suomalaista lisäämme hyvinvointiamme Yhdeksän kymmenestä on sitä mieltä, että kuluttajalla on oikeus tietää, missä tuote on valmistettu. ja työllisyyttä sekä annamme panoksemme Avainlippu kertoo tuotteen suomalaisesta alkuperästä ja symboloi yhteisiä ylpeydenaiheitamme. uusien suomalaisten tuotteiden kehittämiseen Avainlippu-yritysten hanke, jonka tarkoituksena on esitellä suomalaisia uutuus– myösSuomi-salkku kansainvälisiksion menestystarinoiksi! teksti: Merja Mantila | kuvat: Suomi-Salkku -yritykset

täynnä suomalaisia sijoituksia!

tuotteita.Valitsemalla suomalaista lisäämme hyvinvointiamme ja työllisyyttä sekä annamme panokhdeksän kymmenestä on sitä mieltä, että semme uusien suomalaisten tuotteiden kehittämiseen – myös kansainvälisiksi menestystarinoiksi!

YSuomalaista – kyllä kiitos

kuluttajalla on oikeus tietää, missä tuote on valmistettu. Avainlippu kertoo tuotteen suomalaisesta alkuperästä ja symboloi yhteisiä ylpeydenaiheitamme. Suomi-salkku on Avainlippu-yritysten hanke, joka esittelee Suomalainen osaaminen on arvossaan. Kolme neljästä suomalaisesta pitää suomalaisia tuotteita ulkomaisia medialle suomalaisia uutuus­tuotteita. Idean isä on Suomessa brändi- ja viestintäjohtaja Olli ja tuotetaan palveluja, jotka ovat innovatiivisia, laadukkaita ja parempina. tehdään tuotteita Heikkilä Olvi Oyj:stä. turvallisia. Yli 80 prosenttia suomalaisista pitää Avainlipulla merkittyjä tuotteita merkitsemättömiä turval– Monet yritykset lähettävät uutuusnäytlisempina. Suomalaisen tuotteen palvelun ostaja tekee hyvän valinnan – ajattelipa asiaa sitten kuluttajan teitä toimituksiin, ja joskus jostain niistätai kirjoitetaan lehdissä, useimmiten ei. Uutuuksia itsensä, Suomen tai koko maapallon kannalta. Suomalainen tuote on lähellä tuotettu, ja sen ostaminen tuo tulee valtavasti, ja jos tarina puuttuu, ei työtä suomalaisille. markkinointitoimenpiteitä Avainlippu- tuotteiden aseman uutuustuote itsessään ole jutun arvoinen. Tämän hankkeen parantamiseksi. Keskeisiä kohderyhmiä ovat kauppa ja kuluttavoitteena on voimat yhdistäen nostaa suomalaisuus taritajat, joille korostetaan, mitä vaikutuksia suomalaisten tuotnaksi. Tarkoitus on herättää keskustelua laajemminkin suomaSuomalaisesta alkuperästä Avainlippu-tunnus liehunut suomalaisen osaamisen puolesta jo yli ja palveluiden ostamisella on heidän omaan talou­ laisuuden ympärillä. Suomalaisetviestivä tuoteuutuudet ovat usein onteiden 40 vuotta. käytetään nykyisin yli 2000 tuotteessa, tuoteryhmässä ja palvelussa. teensa ja koko yhteiskuntaan. vähintään yhtäAvainlippu-merkkiä hyviä kuin muutkin, mutta lisäksi ne on kehiSuomi-Salkussa on mukana 13 yritystä: Aarikka Oy, Berner tetty erityisesti suomalaiseen makuun ja oloihin, räätälöity Oy, Euracon Oy, Finlayson Oy, KiiltoClean Oy, Lumene meille. Ne työllistävät ja kerryttävät veroeuroja, ja ne kannatSuomalaisen Työn Liiton ensimmäinen on Group, lastattuNamelli seuraavien yritysten osaamisen hedelmillä: Oy, Olvi Oyj, Oy Orthex Ab, Oy Plastex Ab, taisi valita, vaikkei tätä ”Suomi-etua” olisikaan.Suomi-Salkku Kaikki Sinituote Oy, Suomen Kerta Oy (Havi) ja Oy Transmeri mukana olevat yritykset rakentavat omalta osaltaan myös Aarikka Oy, Berner Oy, Euracon Oy, Finlayson Oy, KiiltoClean Oy, Lumene Group, Namelli Oy, Olvi Oyj,Ab. Suomi-brändiä. Oy Orthex Ab, Oysuomalaisten Plastex Ab,päivittäisSinituotejaOy, Suomen Kerta Oy (Havi) ja Mantila, Oy Transmeri Ab. Sisältä löydät Lisätietoja: Merja Liiton koordinoima käyttötavamerja.mantila@avainlippu.fi, ravalmistajien ryhmä edesauttaa suomalaisten tuotteiden suomalaisia kulutustavarauutuuksia, yritysten ja tuotteiden lehdistömateriaalit ja yhteystiedot valmistajiin. (09) 6962 4347 pääsyä kaupan hyllyille. Ryhmä toteuttaa erilaisia tiedotus- ja

Hyviä hetkiä suomalaisen osaamisen parissa! Suomalaisen Työn Liitto

Keksi ite -kampanja keräsi 751 ideaa Lisätietoja:

teksti: eve jussila

Suomalaisen Työn LiitonMerja Keksi Mantila, ite -kampanjan tavoitteena oli kannustaa ja 330 3640 Projektipäällikkö Suomalaisen Työn Liitto, puh. (09)nuoria 6962 uusien 4347, 050 innovatiivisien tuote- ja liikeideoiden keksimiseen. K ­ ampanja IRC-Galleriassa keräsi Viestintäpäällikkö Päivi Hirvola, Suomalaisen Työn Liitto, puh. (09) 6962 4342, 040 549 8008 751 monipuolista ideaa stereoimurista sähköiskuhiireen.

I

RC-yhteisön jäsenet ideoivat uusia tuotteita ja palveluja ja asettivat ideansa yhteisön arvosteleviksi. Neljän viikon kampanja-aikana ideoita äänestettiin yhteisössä 18 000 kertaa. Kampanjaan tuli monipuolisia ideoita, joiden takana oli kierrätys, tavaran monipuolisempi käyttö ja ominaisuuksien yhdistäminen. Parhaan idean palkinnon voitti rullapulkka-keksinnöllään Sari Hellsten Valkea­ Suomalaisen Työn on vuonna 1912 perustettu asiantuntijaorganisaatio, jonka tehtävänä on edistää suomalaista osaamista koskelta. Vähäluminen talvi sai 5- Liitto ja 2-vuotiaiden lasten äidin miettimään, miten ja vahvistaa suomalaisen työn asemaa. Liitolla on noin 1100 jäsenyritystä, joista suurin osa käyttää tuotteissaan tai palveluissaan ­pulkkailun ilon saisi takaisin lumettomanakin talvena. kotimaisesta alkuperästä kertovaa Avainlippu-tunnusta. Avainlippu on rekisteröity ja valvottu alkuperämerkki, jonka käyttöoikeuInternetin käyttäjäyhteisöillä olisi paljon annettavaa yritysten tuotekehitykselle ja den myöntää Suomalaisen Työn Liitto. markkinoinnille. – Verkon vuorovaikutteisuutta voisi hyödyntää huomattavasti enemmän, sanoo Keksi ite -kampanjan toteutuksesta Suomalaisen Työn Liitossa vastannut markkinointi­päällikkö Eve Jussila. TYÖN LIITTO • PL 429 (Mikonkatu 17 A) • puh. (09) 696 2430 • www.avainlippu.fi SUOMALAISEN Verkkoyhteisöissä mainonnan kohdentaminen kulutustottumusten mukaan on ollut arkipäivää jo pitkään. Eri yhteisöt antavat myös hyvät työkalut kuluttajatutkimusten tekoon. Lisäksi netti kannattaa ottaa huomioon siksi, että verkkoyhteisöt ohjaavat entistä enemmän kuluttajien ostokäyttäytymistä.

Keksi ite -ideoita: • Värinäherätyskello • Sähköiskuhiiri • Nuorisokahviloita • Vanhusten aktiivikeskus • Saldorajoitin koti­talouksien sähkönkulutukselle • Pussipotero kauppatavaroiden kuljettamiseen • Terveyskanava • Sivistävä seurahuone • Muovipussien kierrätyspiste • Hautakynttiläautomaatti • Pet-test, testi lemmikkieläimen hankintaa varten • Vesitiivis MP3-soitin • Itsestään vetävä wc • Internetkirja ja -kirjasto • Vaihtosangat • Saippuakraana • Keräilyasiakaskortti • Nuorten pankki • Stereoimuri • ­Desinfioiva laastari • Harrastusvälineiden vuokraus

Huhtikuu 2008

HYVÄ SUOMI!

7


VTM Päivi Hirvola on nimitetty viestintäpäälliköksi 3.3.2008 alkaen. Hän vastaa liiton viestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta, mediasuhteista ja ulkoisesta tiedotuksesta, julkaisuista sekä sidosryhmien kanssa tehtävästä viestintäyhteistyöstä. Lisäksi Hirvola toimii liiton johtoryhmän jäsenenä. Hän siirtyi tehtäväänsä Eurofacts Oy:n viestintäkonsultin toimesta.

NIMITYS

Suomalaisen Työn Liiton alkuperämerkkitoimikunta kokoontuu vuonna 2008 vielä neljä kertaa: 12.6., 18.9., 30.10. ja 18.12.

jäsen

uutiset Uudet Avainlippu-yritykset: Paikkakunta

Tuote/tuotteet

Climecon Oy

Yritys

Helsinki

Coreplast Laitila Oy Deferon Services Oy Design Gardin Tmi Maarit Lyytikäinen Franck Productions Oy Helmikoru fi Tmi Ingman Ice Cream Oy Ab Kaunokukka Tmi Käsinetehdas T:mi Markku Tuomala Lastentuote Vekkuli Tmi Livonia Travels (Fragola Oy)

Laitila Helsinki Oulunsalo Helsinki Tampere Söderkulla Helsinki Kokkola Klaukkala Helsinki

MTV Oy Navakka Ky

Helsinki Taivassalo

Nomis Oy OONA Kaija Räsänen Ky Ovenia Oy Pirkkolan kodinhoitopalvelut Tmi Rakula Tmi Rosentwist Oy Santa Claus Enterprises Oy Sinikeiju Tmi Sirviö Jenni T:mi Soklex Oy Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyrittäjät FYSI ry Tervaskanto Marketing T:mi

Helsinki Outokumpu Helsinki Helsinki Hirsjärvi Tampere Rovaniemi Paattinen Espoo Saarijärvi Helsinki

Ilmanvaihtokatokset Laitoskeittiöiden huuvat ja ilmanvaihtokatot Jalankulkijaheijastin 95 – Saat kaiken (asiakkaiden tietotekniikan ulkoistuspalvelu) Puuvillaiset vuodevaatteet; petauspatjat, peitot, tyynyt Suvussa on yritystä ja Jättiläisten synty TV-sarjat Jalohelmi -korut Suomessa valmistetut jäätelöt Asustekukka Nahkakäsineet Froteetuotteet Ulkomaan matkojen laatiminen ja myynti; kokous-, koulutus- ja virkistysmatkat Suomessa tuotetut TV-ohjelmat Nahkatuotteet Visakoivutuotteet/puukot Nomis HelpDesk, ohjelmisto työnohjaukseen Silkkivaatteet ja lahjatavarat Ovenian palvelut Kodinhoitopalveluja yksityisille kotitalouksille Keraamiset pannunaluset sekä muut keraamiset tuotteet Kuutigo, puinen opetus- ja pulmapeli Joulupukin esiintymispalvelut, Joulupukin värityskirja, Kännykkä vanttuu Sinikeiju Neela-vaipat Jenni posti- ja onnittelukortit Soklex EPS-eristeet ja Soklex EPS- perustusmuotit tuoteryhmä Fysioterapia- ja kuntoutuspalveluista tiedottaminen sekä alan koulutus

Valjas-Aitta

Laitila

Tampere

Erittäin Hieno terva Pikiöljy, Pikiöljyvoide, Äänenavaustroppi, Tervankusi, Aito hautaterva, Pihka-Pekka pihkavoide, Hoitava tervashampoo, Helmiäis Tervashampoo, Tervasaippua Neste Noble Horse&Dog -hevos- ja koiratarvikkeet

Työtä ja tyytyväisyyttä -kampanja käyntiin 1.5. Kevätkampanja käynnistyy perinteiseen tapaan Helsingin Sanomien etusivun ilmoituksella vapunpäivänä. Kansainvälistä muotimaailmaa henkivä Ilmoitus viestii kuluttajille omien valintapäätöksien vaikutuksesta hyvinvointiin. Suomalaista osaamista ja hyvinvointia edistävässä kampanjassa ovat mukana Orion, Tapiola, RAY, HOK-Elanto, Kaukokiito, Air Finland, Ovenia ja Motivus. Koko kampanjan ja visuaalisen ilmeen suunnittelun lähtökohtana oli puhutella aktiivisia kuluttajia, jotka suhtautuvat kuluttamiseen positiivisesti, mutta eettisesti. Työtä ja tyytyväisyyttä -slogan yhdessä Avainlipun kanssa kiteyttää liiton mission. Kampanja jatkuu 13.6. asti avainlippu.fi-sivustolla nettikilpailun merkeissä. Tervetuloa kaikki kilpailemaan www.avainlippu.fi-sivulle. Arvomme viikottain kilpailuun osallistuneiden kesken yhteistyöyritysten tuotepalkintoja. Kampanjan suunnitteli mainostoimisto Adsek ja nettikilpailun toteuttaa Terraventum. Lisätietoja: eve.jussila@avainlippu.fi

Sinä päätät

valinnoillasi, mihin suun taan rakennat yhte istä hyvinvoi ntiamme.

Osta suomalaista

- työtä ja tyytyv

äisyyttä.

Hyvä Suomi huhtikuu 2008  
Hyvä Suomi huhtikuu 2008  

Suomalaisen Työn Liiton tiedotuslehti

Advertisement