Page 38

má sd e3 . 8 0 0k md er e c o r r i d od ea g u a . . . Ri uS eg r e

e l c a mi n od e l a g u ad e s d ee l r í oh a s t ae l u s u a r i o

Vi a n o v a d el aBa r c a

L i n y o l a

Ri uCo r b

Va l l v e r d

E l sAr c s E l Po a l Be l l v í s

Be l l l l o c d ’ Ur g e l l E l sAl a mú s

Pa l a u d ’ An g l e s o l a Si d a mo n

ar i l i ux A l Vi l a Sa n a na Ca

Mo l l e r u s s a

Ca s t e l l n o u d eSe a n a

Go l mé s

Ca na lA ux i l i ar

Mi r a l c a mp

Vi l a n o v a d eBe l l p u i g

T o r r e g r o s s a

Pu i g v e r d d eL L e i d a

E MBAL SE

l pa ci n i Pr al n Ca

E ne l p l a n os emu e s t r a nt o d a sl a sma s a sd e a g u ad el az o n ad e l Pl ad ’ Ur g e l l , t a n t a sc o mo e l n ú me r od ee mb a l s e sa r t i f i c i a l e se x i s t e n t e s . Có mop u e d eu nt e r r i t o r i ot a nl l a n oc o n t e n e rt a l c a n t i d a dd e ma s a sd ea g u a ?

3 4

G5.Sistemes de gestió de l'aigua  

Atles - Sistemes de gestió de l'aigua

G5.Sistemes de gestió de l'aigua  

Atles - Sistemes de gestió de l'aigua

Advertisement