Page 1

PAIMION OPISTON TOIMISTO Vistantie 18 21530 PAIMIO puh. ( 02 ) 4745316 fax. ( 02 ) 4745310 http://www.paimio.fi/kansalaisopisto/ , e-mail. kansalaisopisto@paimio.fi Toimisto on avoinna ma-ti klo 8.00-15.30, ke klo 10.00-15.30, to-pe 8.00-15.30 Lisäksi kaupunginviraston palvelupiste avoinna ma klo 17.00 asti. PAIMION KANSALAISOPISTON HENKILÖKUNTA Marja Turpeinen rehtori

4745318, 050-5707232 marja.turpeinen@paimio.fi

Pirkko Rannelma toimistosihteeri

4745316 pirkko.rannelma@paimio.fi

Urpo Rantalankila musiikinopettaja

040-8396159 urpo.rantalankila@paimio.fi

Satu Lehtisalo-Toivonen kieltenopettaja

050-3272827 satu.lehtisalo-toivonen@paimio.fi

Matleena Koskinen erityisliikunnanohjaaja

050-5640873 matleena.koskinen@paimio.fi

PAIMION MUSIIKKIOPISTON HENKILÖKUNTA Elina Jaanu apulaisrehtori

050-4638446 elina.jaanu@paimio.fi

Marjut Jaakola pianonsoitonopettaja

marjut.jaakola@paimio.fi

Arja Palm pianonsoitonopettaja

arja.palm@paimio.fi

Päivi Saxén viulunsoitonopettaja

paivi.saxen@paimio.fi

Paimion opisto on Paimion kaupungin omistama oppilaitos, jonka toimialueena on Paimion kaupunki ja Sauvon kunta. Opisto toimii elinikäisen oppimisen periaatteella tarjoten yleissivistävää ja ammatillisesti täydentävää koulutusta aikuisille, taiteen perusopetusta 618–vuotiaille sekä musiikkileikkikoulun alle kouluikäisille lapsille. Paimion opisto järjestää myös työnantajien tilaamaa koulutusta. OPISTON VISIO, ARVIOINTI JA YDINTEHTÄVÄ Paimion opisto Paimiossa ja Sauvossa on aikuisoppimisen edelläkävijä vapaassa sivistystyössä. Opisto tarjoaa asukkaiden tarpeita tyydyttäviä kulttuuripalveluja ja harrastusmahdollisuuksia sekä mahdollisuuksia itsensä sivistämiseen ja oppimiseen.

1


Kulttuurin harrastaminen edistää terveyttä ja parantaa elämänlaatua. Arviointia tehdään toiminnan laadun kehittämiseksi vuosittain: asiakastyytyväisyyskyselyillä ja henkilöstön hyvinvointikyselyillä. Paimion opisto on monipuolinen opetus- ja harrastuspalvelujen tuottaja, kansalaiskunnon säilyttäjä sekä aktiivisen kansalaisen kehittäjä, jonka tavoitteena on luoda mahdollisuudet omaehtoiseen oppimiseen ja osallistumiseen sekä olemisen ja tekemisen iloon. ORGANISAATIO Hallintoa johtaa Paimion sivistystyön lautakunta. Puheenjohtajana toimii Pasi Ristilä, vpj. Eeva Heurlin, sihteerinä Paimion opiston rehtori Marja Turpeinen, jäseninä Rauno Berg, Marita Jätinvuori, Anu Kuusela, Anu Lehtonen-Sonkki, Marja Mäenpää, Pekka Salminen ja Jari Virtanen. Kaupunginhallituksen edustaja on Seppo Santala. Sivistystyön lautakunnan alaisuudessa toimii kolme sektoria: kulttuuripalvelut, kirjastopalvelut ja Paimion opisto. TYÖKAUSI Opetus alkaa opinto-ohjelman mukaisesti. Syysloma on 17.-23.10.2011 ja talviloma 20.26.2.2012 ellei opettajan kanssa ole muuta sovittu. Kevättapahtuma on 14.4.2012 Paimiossa. ILMOITTAUTUMINEN JA OPINTONEUVONTA Ilmoittautuminen Internetin kautta osoitteessa www.opistopalvelut.fi/paimio.fi : erityisliikunnan kursseille 23.8.2011 klo 10.30 tai puh. 050-5640873, 4745316 netin alkeet kursseille ke 24.8. klo 10.00 alkaen vain kirjastoon puh. 4745320 muille kursseille 24.8.2011 klo 10.00 tai puhelimitse numeroihin 474 5316, 474 5318 sekä 24.8. myös 474 5313. Opintoneuvontaa saa ilmoittautumisen yhteydessä, päätoimisilta opettajilta sekä kurssien opettajilta. Uudet kitaran-, pianon- ja rumpujensoiton oppilaat ilmoittautuvat ma 29.8.2011 klo 17.0018.00 Paimion koulukeskuksessa, Vistantie 31-35. OPINTOMAKSUT Opintomaksun suuruus on mainittu kunkin opintoryhmän tai kurssin kohdalla. Maksu on aina kurssikohtainen. Valtion ja kunnan tuen ansiosta opiskelu opistossa on hyvin edullista. Kurssimaksu maksetaan pankkiin tai kaupungin palvelupisteeseen laskulomakkeella, joka toimitetaan opiskelijalle. Mahdollisesta peruutuksesta on ilmoitettava ennen kurssin alkua opiston toimistoon. Jos ilmoittautumista ei peruuteta viittä päivää ennen kurssin alkua, joudutaan laskuttamaan 10 euron käsittelymaksu. Maksettu kurssimaksu palautetaan vain, jos kurssi ei toteudu lainkaan. Jos kurssimaksua ei makseta eräpäivään mennessä, niin maksumuistutuksesta peritään 6 €. Kevätlukukaudella aloittavilta opiskelijoilta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Työttömät maksavat kurssimaksusta puolet. Työvoimatoimiston todistus työttömyydestä on esitettävä ennen kurssin alkamista opiston toimistoon. Kurssi alkaa, mikäli sille on ilmoittautunut vähintään seitsemän opiskelijaa. Kansalaisopistolla on oikeus opetusohjelman ja kurssimaksujen muutoksiin.

2


Opintomaksu kattaa vain opetuksen. Opiskelija hankkii itse oppikirjat, muun opiskelussa tarvittavan materiaalin ja raaka-aineet. Kuvataidekoulun kurssimaksut sisältävät materiaalikulut. OPINTOSETELIOPETUS LUKUVUODELLE 2011-2012 (OPH) Ilo Oppia –kansalaisopistoverkosto on saanut opetushallitukselta erityisavustusta opintotoiminnan järjestämiseen. Kukin opisto voi käyttää avustusta opistokohtaisesti hyväksytyn osasuunnitelman mukaisesti. Paimion opistossa kohderyhmiä ovat yli 63-vuotiaat, alle 63-vuotiaat eläkeläiset, alhaisen pohjakoulutuksen saaneet, työttömät ja oppimisvaikeuksia kokevat opiskelijat. Näiden ryhmien osallistumiskynnystä on pyritty madaltamaan joko maksuttomilla kursseilla tai kohderyhmille tarjotuilla osallistumismaksualennuksilla. MUSIIKKIOPISTO Musiikkiopisto toimii osoitteessa Sähköyhtiöntie 2, 21530 Paimio (samoissa tiloissa kuin Paimion lukio). Yhteystiedot: www.paimio.fi/sivistyspalvelut/musiikkiopisto, apulaisrehtori puh. 050 463 8446 tai elina.jaanu@paimio.fi, opettajahuoneen puh. 474 5407 tai 050 559 4342. MUSIIKKILEIKKIKOULU Laulamista + loruilua + köröttelyä + kuuntelua + liikkumista + soittamista = iloisia elämyksiä musiikista! Musiikkileikkikoulu on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisille lapsille. Muskariryhmiä on sekä Paimiossa että Sauvossa, ja niihin voi tulla kotipaikkakunnasta riippumatta. Ryhmät muodostetaan ikäkausittain: vauvat eli alle 1-vuotiaat + aikuinen, noin 2-3-vuotiaat + aikuinen, 3-4-vuotiaat ja 5-6-vuotiaat. Ryhmiä on sekä aamupäivisin että iltaisin. Lisätietoja apulaisrehtorilta puh. 050 463 8446 tai elina.jaanu@paimio.fi. Uusien lasten ilmoittautuminen muskariin: Paimiossa maanantaina 15.8. klo 16-18 musiikkiopistolla (lukion ruokalassa) ja Sauvossa torstaina 11.8. klo 18-19 kirjaston nuorisotilassa. Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Viime vuonna muskarissa olleille ja jatkamisestaan ilmoittaneille lapsille lukuvuoden alkamisesta ja ryhmien ajoista tiedotetaan elokuun alussa sähköpostilla tai tekstiviestillä. Tammikuussa 2012 voi vapautuvia paikkoja kysyä suoraan muskariryhmien opettajilta. Musiikkileikkikoulutunti on kerran viikossa 45 minuuttia kerrallaan. Lukukausimaksu on 62 euroa, sisaralennus 25 % jolloin maksu on 46,50 euroa. Maksu maksetaan kotiin lähetettävällä laskulla. Syyskaudella on 17 ja kevätkaudella 18 opetuskertaa. Syksyn tunnit alkavat tiistaina 16.8. KUOROSSA voit harjoittaa soitto-opintoja tukevaa laulutaitoa yhdessä toisten kanssa juuri sinulle sopivassa ryhmässä. Kuoroon voit tulla myös, vaikka et olisikaan musiikkiopiston oppilas! Saat mahdollisuuksia edetä perusteista aina moniäänisten laulujen vaatimiin taitoihin asti. Uusia laulajia otetaan maanantaina 22.8. klo 18.15 musiikkiopistolla. Lisätietoja puh. 474 5407 tai 050 559 4342 tai marjut.jaakola@paimio.fi. Kuororyhmät kokoontuvat kerran viikossa. Kuoron lukukausimaksu on musiikkiopiston oppilailta 27,50 euroa ja muilta 55 euroa.

3


AVOIN OSASTO on tarkoitettu kaikenikäisille ja –tasoisille musiikin harrastajille kotipaikkakunnasta riippumatta. Avoimelle osastolle ei ole pääsykoetta, ja tasosuoritukset ja teoriaopinnot ovat vapaaehtoisia. Avoin osasto toimii omakustannusperiaatteella, ja siksi siellä opiskelu on kalliimpaa kuin musiikkiopiston perusasteella. Avoimen osaston lukukausimaksu on 370 euroa, ja siihen sisältyy 30 minuutin soitto- tai laulutunti kerran viikossa. Pääaineen voi valita musiikkiopiston opetusaineista: piano, viulu, sello, huilu, nokkahuilu, kitara, klarinetti, saksofoni, harmonikka ja yksinlaulu. Lukukausi, lomat, opettajat, laskutustapa ym. ovat samat kuin musiikkiopistossa. Uusia opiskelijoita otetaan syksyisin viikolla 32 ja keväisin viikolla 2, tiedustelut apulaisrehtorilta. Musiikkiopistolla on tarvittaessa oikeus rajoittaa avoimen osaston opiskelijamäärää käytettävissä olevien resurssien mukaan. SOITTO- JA LAULUOPPILAIDEN syyslukukausi alkaa sekä vanhojen että uusien oppilaiden ilmoittautumisella ja tuntien sopimisella maanantaina 15.8. klo 16-18 musiikkiopistolla. Keväällä pääsykokeiden kautta oppilaspaikan saaneille on ilmoitettu henkilökohtaisesti ja heidän nimensä löytyvät myös musiikkiopiston nettisivuilta. Opetus alkaa tiistaina 16.8. MAKSUT Musiikkiopistossa on käytössä lukukausimaksut, jotka laskutetaan syksyisin ja keväisin kotiin lähetettävällä laskulla. Soitin tai laulu pääaineena opiskelevalle lukukausimaksuun sisältyvät myös teoriatunnit, yhteissoitto ja tutkinnot. Soitto- ja teoriatunnit pidetään kerran viikossa. Yhden oppitunnin pituus voi olla 30 tai 45 minuuttia. Syyslukukaudella on 17 ja kevätlukukaudella 18 opetusviikkoa. Sisaralennus 25 % (ei koske musiikkiopiston ja musiikkileikkikoulun välisiä sisaruksia). pääaine 30 min 130,00 € pääaine 45 min 187,00 € sivuaine 30 min 94,00 € pääaineteoria tai -orkesteri 70,00 € kuoro 45 min/musiikkiopiston opp. 27,50 € kuoro 45 min/ulkopuolinen 55,00 € tutkintomaksu/ulkopuolinen 72,00 € tutkintomaksu/kansalaisopiston opp. 36,00 € kirjaamismaksu 6,00 € soittimen vuokraus 20,00 € / lukukausi musiikkileikkikouluryhmät 45 min 62,00 € avoin osasto 30 min 370,00 €

sisaralennushinta 97,50 € 140,25 € 70,50 € 52,50 €

46,50 €

LUKUKAUSI syyslukukausi 15.8. – 16.12.2011 kevätlukukausi 9.1. – 25.5.2012 syysloma 17.10 – 23.10.2011 (vko 42) joululoma 17.12.2011 – 8.1.2012 talviloma 20. – 26.2.2012 (vko 8) pääsykokeet 22. – 23.5.2012 OPETUSAINEET JA OPETTAJAT

4


PIANO Marjut Jaakola, Arja Palm VIULU Päivi Saxén SELLO Elina Jaanu LAULU Paula Mämmelä HUILU Minna Juhela, Timo Lahti NOKKAHUILU Minna Juhela

KLARINETTI Timo Lahti SAKSOFONI Timo Lahti HARMONIKKA Pasi Nurmi KITARA Ari-Pekka Haapanen KUORO Marjut Jaakola MUSIIKKILEIKKIKOULU Marjut Jaakola, Elina Jaanu MUSIIKIN PERUSTEET (teoria ja säveltapailu) Elina Jaanu, Paula Mämmelä PAIMION LUKION JA PAIMION OPISTON YHTEINEN KURSSITARJONTA Yhteisen kurssitarjonnan kurssit (kielet, kuvataide, teatteri-ilmaisu ja musiikki) ovat tarkoitettu kaikille lukiolaisille. Valitse opintoja Paimion opiston kursseilta uusien oppimiskokemusten hankkimiseksi ja opintojen monipuolistamiseksi. Voit parantaa jatko-opintomahdollisuuksiasi ja opiskella käytännön taitoja teorian lisäksi tai päinvastoin. Kursseille voit ilmoittautua täyttämällä netissä ilmoittautumislomakkeen 24.8.2011 klo 10.00 alkaen tai oman oppilaitoksen kansliassa. Musiikissa ilmoittautuminen musiikkiopistoon puh. 050-4638446. Kurssin arviointi • kurssin suorituksesta saat erillisen kurssitodistuksen. Opintojen hyväksi lukeminen • Suoritetut yhteisen kurssitarjonnan kurssit hyväksi luetaan omassa oppilaitoksessa. Varmista omasta oppilaitoksestasi, mihin opintoihin suorituksesi voidaan liittää. Musiikkiopiston tarjoamat, lukiossa hyväksi luettavat opinnot: - instrumentin soitto ja yksinlaulu Voit joko aloittaa laulu- tai instrumenttiopinnot (harmonikka, saksofoni, klarinetti, nokkahuilu, huilu, sello, viulu, kitara, piano) tai jatkaa aiemmin aloittamiasi soitto- tai lauluopintoja. Opintoihin kuuluu yksilöllistä ohjausta kerran viikossa (syksy + kevät) sekä omakohtaista harjoittelua. - kuorolaulu Kuorokurssilla voit tutustua omaan ääneesi ja kehittää laulutekniikkaasi yhdessä ikäistesi kanssa. Äänenkäyttötaitojen lisäksi saat mahdollisuuksia edetä laulutaidon perusteista moniäänisten laulujen vaatimiin taitoihin asti. Ryhmäopetusta kerran viikossa 45 min. - musiikin tuntemus Kurssilla voit laajentaa historian tuntemustasi musiikillisella näkökulmalla. Maailmanhistorian eri aikakausien musiikkityyleihin tutustut pääosin kuuntelemalla otteita mm. renessanssin, barokin ja wieniläisklassisten hovien musiikeista aina nykypäivän modernien säveltäjien matemaattis-teknisiin kokeiluihin asti. Ryhmäopetusta kerran viikossa (syksy + kevät) 60 min. - musiikin teoria

5


Kurssilla voit oppia ”uuden kielen” perusteita teoriassa. ”Kielenoppiminen” etenee aakkosten (yksittäisten nuottien) lukemisesta erilaisten sanojen (nuottiyhdistelmien) kytköksiin, suhteisiin ja kaavoihin (sävellajit, harmoniat jne.) asti. Teoreettisella tasolla tutustut musiikin rytmisiin ja melodisiin elementteihin ja saat mahdollisuuden myös kokeilla nuoteista laulamista (tai viheltämistä…). Ryhmäopetusta kerran viikossa (syksy + kevät) 45 min. Antoisia opiskeluhetkiä yhteisen kurssitarjonnan kursseilla!

OPETUS PAIMIOSSA KUVATAITEET Kuvataiteen perusopetusryhmä 1 A 110303 ma 17.00-17.45, 12.9.2011-21.11.2011 ja 9.1.2012-19.3.2012 Kristiina Ekqvist, Kuvaamataito 2, Vistantie 31-35, 20 t, 48 € Valmentavat opinnot 6-8 -vuotiaille. Opiskelu on luonteeltaan leikinomaista, lähtökohtana mielikuvitus sekä ympäristön tutkiminen ja havainnoiminen eri aistein. Opinnoissa tutustutaan erilaisiin työtapoihin ja materiaaleihin mm. piirtämällä, maalaamalla, painamalla, muovailemalla ja rakentelemalla. Kurssimaksu sisältää opetusmateriaalin. Kuvataiteen perusopetusryhmä 1 B 110305 ma 18.00-19.30, 12.9.2011-21.11.2011 ja 9.1.2012-19.3.2012 Kristiina Ekqvist, Kuvaamataito 2, Vistantie 31-35, 40 t, 60 € Kurssi on tarkoitettu 9-11 -vuotiaille. Opiskelu sisältää piirustusta, maalausta, grafiikan alkeita, muovailua ja rakentelua. Työskennellessä opitaan kuvanrakentamisen perustaitoja, tilan hahmottamista ja kolmiulotteista työskentelyä. Kurssimaksu sisältää opetusmateriaalin. Lasten ja aikuisten kuvataidepiiri 110309 ke 16.00-17.30, 14.9.2011-23.11.2011 ja 11.1.2012-21.3.2012 Kristiina Ekqvist, Kuvaamataito 2, Vistantie 31-35, 40 t, 60 € Lasten ja aikuisten kuvataidepiiri on lapsen ja aikuisen yhteinen harrastus. Tutun aikuisen ollessa mukana lapsi saa henkilökohtaista tukea ja aikuinen pääsee osalliseksi tekemisen riemusta. Kuvataidepiirin ohjelma muokataan ryhmän mukaan, mutta lasten toivotaan olevan noin 3-7 vuotiaita. Ilmoittautumiset netin kautta aikuisen nimellä. Nuorten kuvanveisto- ja savityöpaja 110310 ke 18.00-19.30, 14.9.2011-23.11.2011 ja 11.1.2012-21.3.2012 Kristiina Ekqvist, Kuvaamataito 2, Vistantie 31-35, 40 t, 60 € Opiskellaan saven, paperimassan, kipsin ja kokeellisten materiaalien työstämistä. Opiskellaan myös piirustusta, maalausta ja grafiikkaa. Kurssimaksu sisältää opetusmateriaalin. Kurssi on tarkoitettu 10-15 -vuotiaille. Kuvataidekurssi 110325

6


ti 18.00-20.30, 13.9.2011-22.11.2011 ja 10.1.2012-20.3.2012 Kati Mikola-Stenvall, Kuvaamataito 1, Vistantie 31-35, 60 t, 42 € Kaikille piirustuksesta ja maalauksesta kiinnostuneille! Käytännön opetusta kuvan tekemiseen. Välineet ovat vapaasti valittavissa; kynät, liidut tai maalit, kuva on sinun. MUSIIKKI Naiskuoro 110102 ti 18.00-20.30, 30.8.2011-20.12.2011 ja 10.1.2012-24.4.2012 Urpo Rantalankila, Paltanpuiston palvelukeskus, Paltantie, 96 t, 45 € Toiminnasta kiinnostunut kysy: Kristiina Karlsson, puh. 050-65809 ja Tiina Hurme, puh.. Mieskuoro 110103 ma 18.00-20.30, 29.8.2011-19.12.2011 ja 9.1.2012-30.4.2012 Urpo Rantalankila, Musiikki, Vistantie 31-35, 96 t, 45 € Olet tervetullut mukaan Paimion Mieslaulajien toimintaan! Tiedusteluihin vastaavat Jyrki Laine, puh. 0400-823895 ja Olli Airio, puh. 050-5269047. Seniorilaulajat 110106 ke 13.30-15.00, 7.9.2011-14.12.2011 ja 11.1.2012-11.4.2012 Urpo Rantalankila, Paltanpuiston palvelukeskus, Paltantie, 52 t, 28 € Opintoseteli korvaa 50 % kurssimaksusta. Varttuneen väen iloinen yhdessäolo- ja lauluhetki. Tunnelmoimme vanhojen ikimuistoisten melodioiden lumoissa ja opiskelemme uusia lauluja. Veteraanikuoro 110107 ti 15.30-17.45, 13.9.2011-20.12.2011 ja 10.1.2012-10.4.2012 Jukka Kuninkaanniemi, Paltanpuiston palvelukeskus, Paltantie, 78 t, 44 € Opintoseteli korvaa 50 % kurssimaksusta. Veteraanikuorolaulua. Wiihdekuoro 110109 ke 18.00-20.30, 31.8.2011-14.12.2011 ja 11.1.2012-25.4.2012 Urpo Rantalankila, Musiikki, Vistantie 31-35, 96 t, 45 € Astu iloisesti ovesta sisään laulelemaan kanssamme Wiihdekuorossa; meillä ei ole kynnystä etkä tarvitse nuottien lukutaitoa - oma äänesi riittää! Laulamme viihdyttäen itse itseämme, joskus yleisöäkin toki! Lisätietoa toiminnasta antavat Veikko Entonen puh. 0505160201 ja Irja Puhakka puh. 044-2629948. Yksinlaulu 110110 to 17.00-18.30, 8.9.2011-15.12.2011 Urpo Rantalankila, Musiikki, Vistantie 31-35 Keskitytään laulutaitojen ja esiintymisvarmuuden kehittämiseen. Kurssimaksu yhteensä: 15 min/35 euroa, 30 min/70 euroa. Yksilöopetus. Tiedustelut Urpo Rantalankila puh. 0408396159.

7


Yksinlaulu/kevät 110111 to 17.00-20.30, 12.1.2012-26.4.2012 Urpo Rantalankila, Musiikki, Vistantie 31-35 Keskitytään laulutaitojen ja esiintymisvarmuuden kehittämiseen. Kurssimaksu yhteensä: 15 min/35 euroa, 30 min/70 euroa. Yksilöopetus. Tiedustelut Urpo Rantalankila puh. 0408396159. Pianonsoitto/ma 110116 ma 14.30-19.45, 12.9.2011-12.12.2011 ja 9.1.2012-16.4.2012 Eija Hakala, Puukoulu, Vistantie 31-35 Pianotunnit on tarkoitettu kaikenikäisille ja kaikentasoisille pianonsoiton harrastajille. Pianotunneilla harjoitellaan soittamisessa tarvittavaa perustekniikkaa tutustumalla sekä klassiseen että kevyeen musiikkiin. Opiskelija voi itse vaikuttaa soitettavaan ohjelmistoon. Opetusta on 12 kertaa syksyllä ja 13 kertaa keväällä. Syys- ja kevätlukukauden kurssimaksu yhteensä: 15 min/70 €, 30 min/140 €. Tiedustelut: Eija Hakala 040-7177563. Pianonsoitto/ti 110117 ti 15.00-19.00, 13.9.2011-13.12.2011 ja 10.1.2012-10.4.2012 Eija Hakala, Paimion Koulukeskus, Vistantie 31-35 Pianonsoitto/ke 110118 ke 15.00-19.00, 14.9.2011-14.12.2011 ja 11.1.2012-11.4.2012 Eija Hakala, Paimion Koulukeskus, Vistantie 31-35 Pianonsoitto/ti 110119 ti 15.00-19.00, 13.9.2011-13.12.2011 ja 10.1.2012-10.4.2012 Johanna Tiensuu, Historia 3, Vistantie 31-35 Seniorien pianonsoitto 110120 ma 9.00-10.30, 12.9.2011-12.12.2011 ja 9.1.2012-16.4.2012 Eija Hakala, Lukio, Sähköyhtiöntie 2 Hei Seniori! Haaveilitko lapsena pianonsoitosta. Toteuta haaveesi nyt ja tule opettelemaan tuttujen laulujen säestämistä. Jokainen määrää itse oman etenemistahtinsa. Opetus on yksilöopetusta. 15 min/70 €, 30 min/140 €. Tiedustelut: Eija Hakala 040-7177563. Kitaransoitto/ti 110130 ti 15.15-21.00, 13.9.2011-13.12.2011 ja 10.1.2012-10.4.2012 Peter Nyman, Äidinkieli 5, Vistantie 31-35 Soitonopetusta niin nuorille kuin aikuisille, klassisesta bluesiin. Sointujen soiton opiskelua, soolosoitantaa, yhteissoittoa. Opetusta on 12 kertaa syksyllä ja 13 kertaa keväällä. Syysja kevätlukukauden kurssimaksu yhteensä: 15 min/65 euroa, 30 min/130 euroa. Kitaransoitto/ke 110131 ke 15.15-21.00, 14.9.2011-7.12.2011 ja 11.1.2012-11.4.2012 Peter Nyman, Äidinkieli 5, Vistantie 31-35

8


Kitaransoitto/ke 110132 ke 16.00-18.00, 7.9.2011-14.12.2011 ja 11.1.2012-18.4.2012 Urpo Rantalankila, Paimion Koulukeskus, Vistantie 31-35 Kitaransoitto/ryhmä/ti 110134 ti 18.00-18.45, 13.9.2011-13.12.2011 ja 10.1.2012-10.4.2012 Peter Nyman, Äidinkieli 5, Vistantie 31-35, 25 t, 40 € Kitaransoiton alkeita ryhmäopetuksena. Opetusta on 12 kertaa syksyllä ja 13 kertaa keväällä. Kitaransoitto/ryhmä/ke 110135 ke 18.00-18.45, 14.9.2011-7.12.2011 ja 11.1.2012-11.4.2012 Peter Nyman, Äidinkieli 5, Vistantie 31-35, 25 t, 40 € Kitaransoiton ryhmäopetusta. Opetusta on 12 kertaa syksyllä ja 13 kertaa keväällä. Harmonikansoitto 110143 la 10.00-13.00, 24.9.2011-10.12.2011 ja 14.1.2012-14.4.2012 Keijo Louna, Puukoulu, Vistantie 31-35, 92 t, 50 € Uudet ja vanhat harmonikansoittajat tervetuloa! Rumpujensoitto 110145 ti 16.15-20.30, 13.9.2011-13.12.2011 ja 10.1.2012-10.4.2012 Pertti Jalava, Puukoulu, Vistantie 31-35 Yksilöopetusta. Syys- ja kevätlukukauden kurssimaksu yhteensä 15 min/60 euroa, 30 min/120 euroa. Opetusta on 12 kertaa syksyllä ja 13 kertaa keväällä. Rumpujensoitto/to 110147 to 16.45-18.30, 15.9.2011-8.12.2011 ja 12.1.2012-12.4.2012 Pertti Jalava, Puukoulu, Vistantie 31-35 Pekan bändi 110152 ti 18.00-19.30, 13.9.2011-22.11.2011 ja 10.1.2012-20.3.2012 Pekka Hämäläinen, Musiikki, Vistantie 31-35, 40 t, 42 € Tiedusteluihin vastaa mielellään Pekka Hämäläinen puh. 040-7573548. KIELET HERKUTTELE KIELILLÄ Kielten tarjotin on täynnä meheviä ja raikkaita annoksia. Ravitseva anti saa sekä mielen että kropan kylläiseksi. Tutustu nyt uusiutuneeseen ruokalistaan. Voit valita illallisen pitkän kaavan mukaan tai pienempää naposteltavaa. Sinua palvelevat pätevät ja kokeneet tarjoilijat. Hovimestarina toimii Satu Lehtisalo-Toivonen, jolta voit kysellä lisätietoja kieliherkuistamme: satu.lehtisalo-toivonen@paimio.fi, puh. 050-3272827. Näitä herkkuja voit ahmia surutta, ilman pelkoa ylipainosta. Mitä enemmän herkuttelet sitä paremmassa kunnossa pysyt.

9


Kielten oppikirjat esillä Paimion kirjastossa 22.8 – 2.9. Käy tutustumassa, niin kurssin valinta on helpompaa! Uutuuksia  Lyhytkursseina pieniä makupaloja kielistä, tule maistelemaan.  Matkailun selviytymisoppaat: Matkavinkkejä Unkariin, Pariisiin ja Irlantiin.  Matkavaraukset netissä (ks. tiedot kohdasta: muu koulutus)  Englannin kerho eka- ja tokaluokkalaisille. Satumatkat järjestää kaikille opiston kieltenopiskelijoille tarkoitetun opintomatkan Skotlantiin toukokuussa 2012. Lisätietoja saa kielten kursseilla. Tulossa keväällä: Matkavinkit Pariisiin ja Irlantiin, Opi 100 tärkeintä ranskan sanaa sekä Englanti kesäkuntoon –lyhytkurssit. RUOTSI Arkielämän ruotsia 120201 ti 17.30-19.00, 13.9.2011-13.12.2011 ja 10.1.2012-3.4.2012 Saara Peussa, Kieli 6, Vistantie 31-35, 48 t, 48 € Ruotsin kielen kurssi niille, joilla kouluruotsi on päässyt unohtumaan tai jotka haluavat uudelleen aloittaa ruotsin opiskelun. Kurssilla opitaan perustietoja ja -taitoja rauhalliseen tahtiin ja saadaan eväitä jokapäiväisiin kielenkäyttötilanteisiin (niin vapaa-ajalla kuin työssä). Paljon suullista harjoittelua rennossa ilmapiirissä! Oppikirja: Hålligång 1. Svenska är toppen! (ruotsin jatkokurssi) 120202 ti 19.00-20.30, 13.9.2011-13.12.2011 ja 10.1.2012-3.4.2012 Saara Peussa, Kieli 6, Vistantie 31-35, 48 t, 48 € Laajennetaan sanavarastoa ja opitaan uutta unohtamatta vanhan kertaamista. Harjoitellaan arki- ja työelämän kielitaitoa. Paljon suullista työskentelyä, joka rohkaisee käyttämään kieltä virheitä pelkäämättä. Kurssi jatkuu kirjan kpl:sta 6, mutta mukaan voi hyvin tulla, vaikkei viime vuonna olisi peruskurssilla ollutkaan! Oppikirja: Hålligång 2. ENGLANTI Easy Biisi Club for Kids/aamuryhmä 120300 ti 10.15-11.00, 6.9.2011-13.12.2011 Satu Lehtisalo-Toivonen, Musiikkiopisto, Sähköyhtiöntie 2, 13 t, 70 € Englanninkielinen muskari 4-6 vuotiaille. Tutustutaan englannin kieleen laulujen, leikkien ja lorujen avulla. Easy Biisi Club for Kids/iltaryhmä 120301 to 17.15-18.00, 8.9.2011-8.12.2011 Satu Lehtisalo-Toivonen, Musiikkiopisto, Sähköyhtiöntie 2, 13 t, 70 € Englanninkielinen muskari 4-6 vuotiaille. Tutustutaan englannin kieleen laulujen, leikkien ja lorujen avulla. Easy English for Kids 120302 to 18.00-18.45, 8.9.2011-8.12.2011 Satu Lehtisalo-Toivonen, Musiikkiopisto, Sähköyhtiöntie 2, 13 t, 70 €

10


Englanninkielinen kerho eka- ja tokaluokkalaisille. Opetellaan helppoja arkipäivän sanoja kuvien, esineiden ja leikkien avulla. Englannin elvytystä 120303 to 17.00-18.30, 15.9.2011-8.12.2011 ja 12.1.2012-5.4.2012 Lauri Katara, Kieli 7, Vistantie 31-35, 48 t, 48 € Kurssi sopii niille, jotka ovat opiskelleet englantia 1-2 vuotta kansalaisopistossa tai vähän joskus kauan sitten. Paljon ääntämis- ja puheharjoitusta, perussanastoa sekä kuullun ymmärtämistä. Aiheina mm. matkustaminen ja arjen tapahtumat. Oppikirja: Steps into English 2. Activate your English 120305 ti 19.00-20.30, 13.9.2011-13.12.2011 ja 10.1.2012-3.4.2012 Satu Lehtisalo-Toivonen, Historia 2, Vistantie 31-35, 48 t, 48 € Soveltuu hyvin niille, jotka ovat 3-4 vuotta opiskelleet englantia. Laajennamme sanavarastoa ja harjoittelemme puhumista pienillä keskusteluharjoituksilla. Tutustumme myös englanninkielisiin maihin. Oppikirja: English for you, too 3. Satu's Senior Club 120307 ti 15.45-17.15, 6.9.2011-13.12.2011 ja 10.1.2012-10.4.2012 Satu Lehtisalo-Toivonen, Äidinkieli 4, Vistantie 31-35, 52 t, 52 € Koe seniorikurssin satumainen tunnelma: turha kiire ja pingotus pois, kukaan ei jää luokalle. Jos olet hiukan aikaisemmin opiskellut englantia, tule hakemaan lisäharjoitusta ääntämiseen, puhumiseen ja kuullun ymmärtämiseen. Oppikirja: Steps into English 3 tämä pois. Singing Seniors 120309 ti 14.00-15.30, 6.9.2011-13.12.2011 ja 10.1.2012-10.4.2012 Satu Lehtisalo-Toivonen, Kivikoulu, Vistantie 31-35, 52 t, 52 € Ei tarvitse osata laulaa voidakseen tulla tälle kurssille. Riittää kun on jonkun verran englannin sanoja muistissa. Opiskelemme englantia laidasta laitaan, mukavan rennosti, välillä virkistäen opiskelua musiikin kuuntelulla tai pienellä laulun lurautuksella. Sopii noin 5 vuotta englantia opiskelleille senioreille. Oppikirja: English for you, too 4. Exploring Finland in English 120310 to 19.00-20.30, 8.9.2011-8.12.2011 ja 12.1.2012-12.4.2012 Satu Lehtisalo-Toivonen, Äidinkieli 4, Vistantie 31-35, 52 t, 52 € Teet vaikutuksen ulkomaalaisiin kun osaat kertoa Suomesta tärkeää yleistietoa, historiaa, kulttuuria ja tapoja englanniksi. Kurssilla painotetaan sanaston ja puhumisen harjoittelua, kielioppiasioita voidaan kerrata lyhyesti tarvittaessa. Tärkeintä on oppia ilmaisemaan itseään niin että toinen ymmärtää, virheistä viis! Kurssi on tarkoitettu yli 5 vuotta englantia opiskelleille. Oppikirja: Talking about Finland. Work with words 120311 ke 18.00-19.30, 21.9.2011-30.11.2011 Satu Lehtisalo-Toivonen, Toimipaikka avoin, 30 t, 30 € Miltä tuntuisi saada opettaja kotiin järjestämään englannin sanavarasto kuntoon.

11


Kokonaan tietokoneen välityksellä opiskeltava kurssi, jonka aikana kerrataan mm. matkailuun, kotiin, työhön liittyvää sanastoa. Huom! Ei lähiopetusta koululla. SAKSA Saksan perusteet haltuun! 120402 to 17.30-19.00, 15.9.2011-8.12.2011 ja 12.1.2012-5.4.2012 Saara Peussa, Kieli 6, Vistantie 31-35, 48 t, 48 € Käytännönläheinen saksan kurssi vasta-alkajille. Opitaan puhumaan ja ymmärtämään arkielämän saksaa, keskitytään perusrakenteisiin ja tehdään paljon suullisia harjoituksia. Tutustutaan myös saksalaiseen elämäntapaan ja kulttuuriin. Oppikirja: Einverstanden! 1. Deutsch macht Spass! 120403 to 19.00-20.30, 15.9.2011-8.12.2011 ja 12.1.2012-5.4.2012 Saara Peussa, Kieli 6, Vistantie 31-35, 48 t, 48 € Alkeistietojen kertaajille sopiva kurssi, jolla harjoitellaan lisää perusrakenteita ja -sanastoa. Kehitetään suullista ja kirjallista kielitaitoa. Saksalaista kulttuuria ja elämäntapaa käsitellään mielenkiintoisten tekstien ja harjoituksien kautta. Oppikirja: Fahrplan 2. RANSKA Deuxième fois, c'est pour moi! 120502 ti 17.30-19.00, 6.9.2011-13.12.2011 ja 10.1.2012-10.4.2012 Satu Lehtisalo-Toivonen, Historia 2, Vistantie 31-35, 52 t, 52 € Loppuiko ensimmäisellä ranskan kurssilla puhti kesken ? Toisella kerralla tärppää! Jos olet joskus pari vuotta opiskellut ranskaa, tule verestämään muistojasi. Parfait 2 oppikirja johdattaa kauniiseen ranskan kielen maailmaan. Teemme myös opintovierailuja mm. Café Voltaireen jossa sympaattinen Jean-Pierre kertoo mielenkiintoisia tarinoita Ranskasta ihan suomeksikin. Tour de France 120503 ke 18.00-19.30, 5.10.2011-30.11.2011 Satu Lehtisalo-Toivonen, Paikka avoin, 24 t, 24 € Haluaisitko pitää ranskan taitoasi yllä mutta et millään pääse tunneille. Voilà la solution! Nyt voit opiskella ranskaa juuri sinulle sopivana ajankohtana. Tietokoneen välityksellä suoritettava ranskan kielen kurssi sopii hyvin sellaisille, jotka ovat joskus opiskelleet hiukan ranskaa ja haluaisivat kerrata matkustamisessa tarvittavaa sanastoa ja fraaseja. Kurssilla "matkustetaan" ympäri Ranskaa tutustuen eri alueisiin ja ranskalaiseen kulttuuriin. VENÄJÄ Ensimmäisiä askeleita venäjään 120602 ma 18.45-20.15, 12.9.2011-5.12.2011 ja 9.1.2012-2.4.2012 Tatjana Niemi, Äidinkieli 5, Vistantie 31-35, 48 t, 48 € Tervetuloa opiskelemaan venäjän kieltä. Kurssi on tarkoitettu vasta-alkajille tai valealkajille. Opiskellaan mm. tervehtimistä, kohteliaisuusilmaisuja, lukusanoja ja kielen perusrakenteita. Opetellaan sanastoa eri aihealueista ja harjoitellaan helppoja suullisia tilanteita. Oppikirja: Možno 1.

12


Puhutaan venäjää Tatjanan kanssa 120604 ma 17.15-18.45, 12.9.2011-5.12.2011 ja 9.1.2012-2.4.2012 Tatjana Niemi, Äidinkieli 5, Vistantie 31-35, 48 t, 48 € Tervetuloa jatkamaan venäjän opiskelua! Kurssi sopii kaikille, jotka ovat muutaman vuoden opiskelleet venäjää. Tule rohkeasti mukaan, vaikka opinnoistasi olisi "jokunen" vuosi aikaa. Kerrataan ja laajennetaan aikaisemmin opittua sekä kohennetaan kielitaidon kaikkia osa-alueita. Erityisesti kehitetään suullista kielitaitoa erilaisin puheharjoituksin. Oppikirja: Mozno 2 ESPANJA Espanjan pikahuolto matkalle 120701 ma 17.30-19.45, 31.10.2011-7.11.2011 Satu Lehtisalo-Toivonen, Äidinkieli 4, Vistantie 31-35, 6 t, 10 € Saat matkallasi parempaa palvelua kun osaat muutaman sanan espanjaa. Opetellaan tärkeimpiä sanoja ja fraaseja matkailua varten. ¡Hola Seniores! 120702 to 15.15-16.45, 8.9.2011-8.12.2011 ja 12.1.2012-12.4.2012 Satu Lehtisalo-Toivonen, Äidinkieli 4, Vistantie 31-35, 52 t, 52 € Rauhallisesti etenevä kurssi senioreille, jotka ovat hiukan aiemmin opiskelleet espanjaa. Tervetuloa kertailemaan myös te "kaiken unohtaneet". Opetellaan kielen perusteita erityisesti matkailua varten. Harjoitellaan sanastoa ja hankitaan rohkeutta puhumiseen. Oppikirja: ¿Que Tal? 1. ¿Qué tal? 1 alkeiskurssi 120703 ti 19.30-21.00, 13.9.2011-13.12.2011 ja 10.1.2012-3.4.2012 Marta López de Mäkinen, Äidinkieli 4, Vistantie 31-35, 48 t, 48 € Hola, oletko unelmoinut oppia espanjan kieltä? Nyt on se oikea hetki. Tervetuloa opiskelemaan! Vasta-alkajille tarkoitetussa espanjan kurssissa pääpaino on perusrakenteiden ja helppojen puhetilanteiden harjoittelemisessa. Oppimateriaali: ¿Qué tal? 1 ¿Qué tal? 2 jatkokurssi 120705 ti 18.00-19.30, 13.9.2011-13.12.2011 ja 10.1.2012-3.4.2012 Marta López de Mäkinen, Äidinkieli 4, Vistantie 31-35, 48 t, 48 € Kurssin tarkoituksena on syventää espanjan kielen taitoa. Yhtenä painoalueena ovat verbit ja niiden aikamuodot sekä puhevalmiuksien lisääminen arkielämän tilanteissa. Oppimateriaali: ¿Qué tal? 1. Aloitetaan kpl:sta 9. ¿Qué tal? 3 120707 ma 18.00-19.30, 12.9.2011-5.12.2011 Marta López de Mäkinen, Kieli 7, Vistantie 31-35, 24 t, 24 € El idioma español es facil, pero hay que practicarlo. Este curso es para personas que tienen un nivel avanzado del idioma español. Kurssi on tarkoitettu kaikille niille, jotka haluavat ryhtyä opiskelemaan espanjaa todella vakavissaan. Kurssilla käydään läpi tarkkaan kielioppia sekä syvällisempää sanastoa. Kurssiin kuuluvat myös suulliset ja kirjalliset harjoitustehtävät. Oppimateriaali: ¿Qué tal? 2 ITALIA

13


Impariamo di più 120801 ma 19.30-21.00, 12.9.2011-5.12.2011 ja 9.1.2012-2.4.2012 Satu Paaskunta, Historia 3, Vistantie 31-35, 48 t, 48 € Kurssi sopii italiaa noin 2-3 vuotta opiskelleille. Jatketaan tutustumista ihanaan italian kieleen ja kulttuuriin! Kurssilla laajennetaan sanavarastoa, harjoitellaan matkailijoille hyödyllisiä tilanteita ja erityisesti suullista osaamista. Benvenuti! Oppikirja: In piazza 1, kpl:sta 23. VIRO Viron jatkokurssi 129802 to 17.00-18.30, 22.9.2011-8.12.2011 ja 12.1.2012-12.4.2012 Mare Kallas, Kieli 9, Vistantie 31-35, 48 t, 48 € Jatkokurssi aikaisemmin viron peruskurssin käyneille ja alkeet taitaville henkilöille. Kehitämme edelleen kielitaitoa, kartutamme sanavarastoa ja ymmärrystä naapurimaan kielestä. Oppikirjana on ”Keelesild”, lisäksi opettajan tuoma materiaali. Tere tulemast jatkamaan hauskaa opiskelua! Opi puhumaan viroa! 129805 (HUOM! opetus Sauvossa) ti 18.00-19.30, 13.9.2011-13.12.2011 ja 10.1.2012-3.4.2012 Terje Suominen, Sauvon Koulukeskus, Saustilantie 10, 48 t, 48 € Tere tulemast kaikille, jotka haluatte oppia puhumaan viroa. Tänä syksynä jätämme kieliopin sivuun ja aloitamme rakentamalla lauseita ja jatkamme suoraan keskustelulla. Aiheet tulee oppilailta, kaikki toivomukset otetaan huomioon. Kivi kotti kooliteele! UNKARI Opi 100 tärkeintä unkarin sanaa matkalle 129806 ma 18.30-20.45, 26.9.2011-3.10.2011 Satu Lehtisalo-Toivonen, Äidinkieli 4, Vistantie 31-35, 6 t, 10 € Teet vaikutuksen sukulaiskansaasi, kun osaat matkallasi muutaman sanan unkaria. Opettelemme tervehdykset, numeroita, ruokasanoja ym. tärkeää sanastoa. TIETOTEKNIIKKA Picasa kuvankäsittely 340102 ti 17.00-19.15, 4.10.2011-11.10.2011 Heikki Ilmasti, Tietotekniikka 1, Vistantie 31-35, 6 t, 30 € Perehdytään Googlen ilmaiseen kuvankäsittelyohjelmistoon ja sen asentamiseen kotikoneelle. Omat kamerat mukaan johtoineen. PowerPoint esitysgrafiikka 340103 ti 17.00-19.15, 18.10.2011-25.10.2011 Heikki Ilmasti, Tietotekniikka 1, Vistantie 31-35, 6 t, 30 € Office-paketin helppokäyttöinen esitysten tuottamiseen tarkoitettu työkalu. Excel taulukkolaskennan perusteet 3401034 ti 17.00-19.15, 1.11.2011-8.11.2011 Heikki Ilmasti, Tietotekniikka 1, Vistantie 31-35, 6 t, 30 €

14


Käydään läpi tiiviisti taulukkolaskennan perusteet ja käyttömahdollisuudet. Tärkeintä on oppia periaatteellinen ero tekstinkäsittelyyn taulukoinnissa. Netin alkeet/aamu 340110 to 10.00-11.30, 8.9.2011-17.11.2011 Sanna-Mari Samu, Paimion kirjasto, Vistantie 18, 20 t, 10 € Netin alkeita pienryhmässä (5 oppilasta). Ilmoittautuminen ke 24.8. klo 10.00 alkaen kirjastoon puh. 4745320. Netin alkeet/ilta 340111 to 17.30-19.00, 8.9.2011-17.11.2011 Sanna-Mari Samu, Paimion kirjasto, Vistantie 18, 20 t, 10 € Netin alkeita pienryhmässä (5 oppilasta). Ilmoittautuminen ke 24.8. klo 10.00 alkaen kirjastoon puh. 4745320. NÄYTTÄMÖTAITEET Nuorten teatteri-ilmaisun ryhmä 110204 ma 18.00-20.15, 12.9.2011-5.12.2011 ja 9.1.2012-2.4.2012 Laura Hurme, Paimion Koulukeskus, Vistantie 31-35, 72 t, 42 € Teatteriryhmä kokoontuu jälleen! Tule tutkimaan teatterillisen ilmaisun saloja. Kurssille osallistumiseen ei tarvitse omata aiempaa kokemusta teatterista, ainoastaan avointa ja rohkeaa mieltä ja intoa heittäytyä. Valmistamme jälleen keväälle esityksen. Kurssi on tarkoitettu yli 13 vuotiaille nuorille. Tervetuloa ilmaisemaan! TANSSI Itämainen vatsatanssi/alkeisryhmä 110503 ke 16.30-18.00, 14.9.2011-23.11.2011 ja 11.1.2012-21.3.2012 Riikka Lindberg, Uimahallin liikuntatila, Vistantie 31-35, 40 t, 58 € Pehmeää ja kaunista liikuntaa mielelle ja koko keholle. Tervetuloa uudet sekä vanhat oppilaat! Itämainen vatsatanssi/jatkoryhmä 110504 ke 18.00-19.30, 14.9.2011-23.11.2011 ja 11.1.2012-21.3.2012 Riikka Lindberg, Uimahallin liikuntatila, Vistantie 31-35, 40 t, 58 € Jatkoryhmässä harjoitellaan uutta ja jo opittua tekniikkaa, sekä tanssia. Tervetuloa uudet ja vanhat oppilaat! Salsa 110508 to 17.45-18.45, 15.9.2011-3.11.2011 Esner, Liikunta 2, Vistantie 31-35, 10 t, 42 € Salsa on menevä ja iloinen tanssi, jota voi tanssia ilman pariakin. Salsa sopii kaikenikäisille, jotka haluavat kokea tanssin iloa ihanan musiikin kera. Opettajana Esner Tanssikoulu LaReinasta.

15


Zumba 110509 to 19.00-20.00, 15.9.2011-24.11.2011 Esner, Liikunta 2, Vistantie 31-35, 10 t, 58 € Zumba on kolumbialaisen A. Betos Pérezin kehittämä tehokas ja hauska fitnesstanssitunti, jota ohjaa tanssija Esner Tanssikoulu LaReinasta. Zumba sopii sekä vasta-alkajjille että pidempään harrastaneille kaikenikäisille naisille ja miehille. Tanssitaiturit 110515 to 18.00-18.45, 15.9.2011-1.12.2011 ja 12.1.2012-19.4.2011 Anu Taskinen, Jokelan liikuntasali, Vanha Turuntie 4, 22 t, 38 € Mukava, helppo ja ennen kaikkea iloinen tanssitunti 7-10-vuotiaille tytöille ja pojille. Hyvää musiikkia ja riemukkaita tanssihetkiä luvassa! Opetusta ei ole 9.2., 15. ja 22.3. ylioppilaskirjoitusten vuoksi. Lavatanssin jatkokurssi 110520 su 15.45-17.15, 11.9.2011-27.11.2011 Jouni Lehtiranta, Liikunta 3, Vistantie 31-35, 20 t, 54 € Lavatanssin jatkokurssi.Tansseina mm. foxi, tango, valssi, hidas valssi, humpat, samba, lavarokki ja jenkka. Edellytyksenä foxin ja valssin perustaitojen hallinta. Jiven eli fuskun alkeet 110521 (kevät 2012) su 15.45-17.15, 15.1.2012-12.2.2012 Jouni Lehtiranta, Liikunta 3, Vistantie 31-35, 8 t, 23 € Hauska kädenalitanssi foxin rytmissä. Edellytyksenä foxin perusteiden hallinta. Lavatanssin alkeet 110523 (kevät 2012) su 15.45-17.15, 4.3.2012-15.4.2012 Jouni Lehtiranta, Liikunta 3, Vistantie 31-35, 12 t, 32 € Peruslavatanssien eli foxin, valssin, tangon, kävelyhumpan ja lavarockin perusteet. Oivallinen kurssi kesän lavoille tai tanssihäihin tähtääville. Sopii myös perusasioiden kertaajille. KIRJALLISUUS Lukupiiri 130201 ke 19.00-20.00, 7.9.2011-30.11.2011 ja 11.1.2012-4.4.2012 Petri Tähtinen, Paimion kirjasto, Vistantie 18, 10 t, 30 € Lukupiiri kokoontuu kolmen viikon välein viisi kertaa lukukaudessa. Lukupiirissä käydään läpi uutuuskirjoja ja klassikoita. Ilmoittautuminen kirjastoon ke 24.8.2011 klo 10.00 alkaen puh. 4745320. MUOTOILU, KÄDEN TAIDOT Posliininmaalaus 110403 to 18.00-20.30, 15.9.2011-24.11.2011 ja 12.1.2012-22.3.2012 Terttu Hyytiä, Kuvaamataito 2, Vistantie 31-35, 60 t, 42 € Maalataan posliinia vesiliukoisin öljyin, perinteistä ja uutta yhdistellen. Toteutetaan oppilaiden omia ideoita, tuloksena uniikkeja esineitä. Yhdessä tekemisen ja onnistumisen iloa. Opitaan yhdessä!

16


Savityöt 110405 to 17.00-19.30, 15.9.2011-24.11.2011 ja 12.1.2012-22.3.2012 Tuulikki Saarni, Kodan kiinteistö, Tehdastie 2, 60 t, 42 € Punasavesta ja kivitavarasta tehdään käyttö- ja koriste-esineitä. Materiaalikorvaus erikseen käytön mukaan. Kurssimaksu sisältää polttomaksun. Kurssi on tarkoitettu 15 vuotta täyttäneille. Pitsinnypläys 110407 ma 18.00-20.30, 5.9.2011-14.11.2011 ja 9.1.2012-19.3.2012 Merja Heikkilä, Tekstiili 1, Vistantie 31-35, 60 t, 42 € Aloittelijat tutustuvat nypläystarvikkeisiin ja -historiaan, opettelevat perusasiat ja sanastoa harjoituspitsien muodossa, edeten yhdessä valittuihin malleihin. Pidemmälle ehtineet syventävät taitojaan ja opettelevat uusia pitsityylejä ja -tekniikoita oman valintansa mukaan. Voit myös opetella helminypläystä. Näin voit tehdä mm. rannerenkaita ja tauluja. Tarvikkeista saa tarkemmat ohjeet ensimmäisellä kerralla. Kudonta/Kevolan koulu 110411 ke 18.00-20.30, 14.9.2011-23.11.2011 ja 11.1.2012-21.3.2012 Kirsi Hämäläinen, Kevolan koulu, Ilttulantie 101, 60 t, 42 € Tervetuloa mukaan sekä uudet kutojat että "vanhat kankurit". Kudonta/Kodan kiinteistö 110415 ke 14.30-17.30, 14.9.2011-23.11.2011 Kirsi Hämäläinen, Kodan kiinteistö, Tehdastie 2, 44 t, 31 € Kudonta/Kodan kiinteistö 110416 (kevät 2012) ke 15.00-17.15, 11.1.2012-21.3.2012 Kirsi Hämäläinen, Kodan kiinteistö, Tehdastie 2, 30 t, 24 € Tervetuloa mukaan sekä uudet kutojat että "vanhat kankurit". Tekstiilityöpiiri 110420 ti 18.00-20.30, 13.9.2011-29.11.2011 ja 10.1.2012-27.3.2012 Arja Nummela, Hanhijoen koulu, Ahontie 2, 66 t, 42 € Tiedot, taidot karttuu, kun vain ompelupiiriin tarttuu. Saa ylleen muodikasta, ei kaikkea tarvitse ostaa puodista. Huivi hujauksessa 110423 ke 18.00-21.00, 16.11.2011 Kirsi Hämäläinen, Paimion Koulukeskus, Vistantie 31-35, 4 t, 8 € Opetellaan oikea tumpeloiden huivintekotekniikka veteen liukenevan kankaan avulla. Mukaan 50-100 gr neuleisiin käytettävää efektilankaa (jossa on hapsuja ja nyppyjä), sakset, nuppineuloja ja lankaan sopivaa koneompelulankaa. Pieni materiaalimaksu. Pannunalunen kahvipusseista 110424 ke 18.00-21.00, 30.11.2011

17


Kirsi Hämäläinen, Paimion Koulukeskus, Vistantie 31-35, 4 t, 8 € Mukaan 25 samanlaista kahvipussia, sakset, viivotin, paperiniittaaja ja niittejä. Ystävänpäiväkortit tilkuista 110425 (kevät 2012) ke 18.00-21.00, 1.2.2012 Kirsi Hämäläinen, Paimion Koulukeskus, Vistantie 31-35, 4 t, 8 € Mukaan erilaisia tilkkuja (pitsiä, harsoa, puuvillakangasta), pala kaavapaperia, kartonkia, kynä, terävät sakset ja ompelulankaa. Jos sinulla on, tuo mukanasi kaksipuolista kiinni silitettävää tukikangasta, muutoin voit ostaa sitä opettajalta. Kolikkopussi juomatölkkien renkaista 110426 (kevät 2012) ke 18.00-21.00, 14.3.2012 Kirsi Hämäläinen, Paimion Koulukeskus, Vistantie 31-35, 4 t, 8 € Mukaan n. 80 kpl samanlaisia tölkinrenkaita, paksuhkoa virkkauslankaa (50 gr:ssa n. 100 m), virkkuukoukku ja langan väriin sopiva 10 cm:n pituinen vetoketju. Perhoset ja sudenkorennot puutarhan tai parvekkeen koristeiksi 110427 (kevät 2012) ke 18.00-21.00, 28.3.2012 Kirsi Hämäläinen, Paimion Koulukeskus, Vistantie 31-35, 4 t, 8 € Mukaan erilaisia ohuita ja paksuja rautalankoja, helmiä, lasinappeja, vanhoja lusikoita, sivuleikkurit ja pihdit. Puutöitä naisille ja miehille 110444 ma 18.00-20.30, 12.9.2011-21.11.2011 ja 9.1.2012-19.3.2012 Martti Soini, Tekninentyö, Vistantie 31-35, 60 t, 42 € Tehdään omavalintaisia töitä ja opiskellaan puutyöstökoneiden turvallista käyttöä. Vastaalkajatkin tervetuloa. LIIKUNTA Aerobic 830102 ti 18.00-18.45, 13.9.2011-29.11.2011 ja 10.1.2012-10.4.2012 Marjaana Mutila, Jokelan liikuntasali, Vanha Turuntie 4, 22 t, 35 € Sykettä tehokkaasti nostava jumppatunti, jossa helpohkot askeleet yhdistetään sarjaksi. Opetusta ei ole 13. ja 20.3. ylioppilaskirjoitusten vuoksi. Body-jumppa 830103 ti 18.45-19.30, 13.9.2011-29.11.2011 ja 10.1.2012-10.4.2012 Marjaana Mutila, Jokelan liikuntasali, Vanha Turuntie 4, 22 t, 35 € Tehokas lihaskuntojumppa, joka sisältää helpon alkulämmittelyn. Opetusta ei ole 13. ja 20.3. ylioppilaskirjoitusten vuoksi. Kiinteytysjumppa 830104 to 19.45-20.30, 15.9.2011-1.12.2011 ja 12.1.2012-19.4.2012 Anu Taskinen, Jokelan liikuntasali, Vanha Turuntie 4, 22 t, 35 € Helppoja askelsarjoja, tehokasta lihaskuntoa ja lopputunnista venyttelyt. Peruskunnon jumppatunti kaikenikäisille. Jumppa-alusta ja vesipullo mukaan. Opetusta ei ole 9.2., 15. ja 22.3. ylioppilaskirjoitusten vuoksi.

18


Liiku kevyemmäksi -kurssi 830105 ma 17.45-18.30, 5.9.2011-19.12.2011 ja 9.1.2012-14.5.2012 Matleena Koskinen, Liikunta 3, Vistantie 31-35, 32 t, 40 € Ovatko vaatteesi kummasti kutistuneet kaapissa ja painoindeksi koholla. Tiedät, että liikkua pitäisi, mutta miten? Haluat muutosta elämällesi ja tehdä liikunnasta elämäntapa elämäntavan. Tämä kurssi on tarkoitettu sinulle. Kurssin tavoitteena on yhdistää sopivassa suhteessa liikuntaa ja tietoiskuja liikunnan merkityksestä painonhallinnassa sekä auttaa löytämään juuri sinulle tarkoitetun liikuntamuodon. Kurssilla tutustutaan mm. sauvakävelyyn, jumppaan ja vesiliikuntaan erityisliikunnanohjaajan opastuksella. Jumppapallotunti 830108 to 19.00-19.45, 15.9.2011-1.12.2011 ja 12.1.2012-19.4.2012 Anu Taskinen, Jokelan liikuntasali, Vanha Turuntie 4, 22 t, 35 € Tehokasta lihaskuntoa ja venyttelyjä jumppapallon kanssa. Rentoa, haastavaa ja hauskaa menoa! Kurssi kehittää tasapainoa ja vahvistaa erityisesti keskivartaloa. Aikaisempaa kokemusta pallolla jumppaamiseen ei tarvita. Oma jumppapallo mukaan! Opetusta ei ole 9.2., 15. ja 22.3. ylioppilaskirjoitusten vuoksi. Miesten kuntoliikunta 830109 to 18.00-19.30, 15.9.2011-8.12.2011 ja 12.1.2012-5.4.2012 Petri Salminen, Liikunta 3, Vistantie 31-35, 48 t, 36 € Kohenna kuntoasi mukavassa miesporukassa. Hyvän mielen aamujooga 830110 ma 10.00-11.30, 12.9.2011-12.12.2011 ja 9.1.2012-2.4.2012 Sirkka Kaplas / Terttu Tenhunen, Tillintupa, Vistantie 61, 48 t, 40 € Joogaliikuntaa mielen ja kehon terveydeksi. Jooga sisältää fyysisiä kehonharjoituksia, jotka lisäävät kehon liikkuvuutta, elinvoimaisuutta, keskittymiskykyä ja kykyä rentoutua. Jooga sopii hyvänä itsehoitomenetelmänä stressin ja jännityksen kalvaessa mieltä ja kehoa. Antaa apua esim. tuki- ja liikuntaelinten, hengityselinten ja verenpaineen ongelmissa. Joogaharjoitus on kokonaisuudessaan mielenkiintoinen tutkimusmatka omaan itseen hyvin konkreettisella tavalla. Sopii kaikenikäisille ja -kuntoisille naisille ja miehille. Tervetuloa entiset ja uudet opiskelijat. Ota mukaan alusta sekä joustava, sopivan lämmin asu. Opetusta ei ole 10.10.2011. Hyvänmielen iltajooga 1 830112 ke 17.30-19.00, 14.9.2011-7.12.2011 ja 11.1.2012-18.4.2012 Raija Viitanen, Jokelan liikuntasali, Vanha Turuntie 4, 48 t, 40 € Opetusta ei ole 14. ja 21.3. ylioppilaskirjoitusten vuoksi. Hyvän mielen iltajooga 2 830113 ke 19.15-20.45, 14.9.2011-7.12.2011 ja 11.1.2012-18.4.2012 Raija Viitanen, Jokelan liikuntasali, Vanha Turuntie 4, 48 t, 40 € Opetusta ei ole 14. ja 21.3. ylioppilaskirjoitusten vuoksi. Äijäjooga 830114 ti 19.30-20.15, 13.9.2011-13.12.2011 ja 10.1.2012-17.4.2012 Terttu Tenhunen, Jokelan liikuntasali, Vanha Turuntie 4, 48 t, 40 €

19


Hengähdä hetkeksi ja rentoudu äijäjoogan parissa. Kevyitä, helppoja ja tehokkaita harjoituksia. Aiempaa kokemusta ei tarvita. Asenne on tärkeämpi kuin asento. Pienikin venytys on aina hyvä venytys. Opetusta ei ole 13. ja 20.3. ylioppilaskirjoitusten vuoksi. Keppijumppa 830121 ke 15.00-15.45, 14.9.2011-30.11.2011 ja 11.1.2012-28.3.2012 Pirkko Vihanto, Tillintupa, Vistantie 61, 22 t, 34 € Opintoseteli korvaa 50 % kurssimaksusta. Rauhallista kuntoilua seniori-ikäisille. Vesijumppa/Hydrobic 830122 ma 19.45-20.30, 5.9.2011-12.12.2011 ja 9.1.2012-14.5.2012 Matleena Koskinen, Uimahalli, Vistantie 31-35, 30 t, 40 € Hydrobic on tehokasta vesivoimistelua joko veden matalassa tai syvässä päädyssä. Hydrobicissa kehitetään kestävyyttä sykettä nostavilla askelsarjoilla sekä vahvistetaan lihaskuntoa lihaskuntoliikkein. Apuna liikkeitä tehostamaan käytetään erilaisia vesiliikuntavälineitä. Hydrobic sopii mainiosti kaikenikäisille, -kokoisille ja -kuntoisille sekä myös odottaville äideille. Liikkeet vedessä ovat pehmeitä ja tehokkaita, jotka ja ne soveltuvat myös tules-oireisille. Uimahallimaksu erikseen. ERITYISLIIKUNTA Veteraanijumppa 830101 ke 16.30-17.15, 14.9.2011-14.12.2011 ja 11.1.2012-25.4.2012 Marianne Sundell, Liikunta 3, Vistantie 31-35, 28 t, 38 € Opintoseteli korvaa 100 % kurssimaksusta. Liikuntaa veteraani-ikäisille miehille. Seniorivesijumppa I 830130 ma 13.00-13.45, 5.9.2011-12.12.2011 ja 9.1.2012-14.5.2012 Matleena Koskinen, Uimahalli, Vistantie 31-35, 27 t, 15 € Seniorivesijumpat alle 70-vuotiaille eläkeläisille, jotka ovat toimintakyvyltään parempikuntoisia. Opintoseteliavustus korvaa 100 % kurssimaksusta. Uimahallimaksu erikseen uimahallille. Seniorivesijumppa II 830131 ma 13.45-14.30, 5.9.2011-12.12.2011 ja 9.1.2012-14.5.2012 Matleena Koskinen, Uimahalli, Vistantie 31-35, 27 t, 15 € Seniorivesijumpat alle 70-vuotiaille eläkeläisille, jotka ovat toimintakyvyltään parempikuntoisia. Opintoseteliavustus korvaa 100 % kurssimaksusta. Uimahallimaksu erikseen uimahallille. Kevennetty vesivoimistelu I 830132 ti 8.15-8.45, 6.9.2011-13.12.2011 ja 10.1.2012-15.5.2012 Matleena Koskinen, Uimahalli, Vistantie 31-35, 20 t, 11 € Kevennetyt vesivoimistelut tiistai aamupäivisin on tarkoitettu toimintakyvyltään heikentyneille eläkeläisille. Opintoseteliavustus korvaa 100 % kurssimaksusta. Uimahallimaksu erikseen uimahallille.

20


Kevennetty vesivoimistelu II 830133 ti 8.45-9.15, 6.9.2011-13.12.2011 ja 10.1.2012-15.5.2012 Matleena Koskinen, Uimahalli, Vistantie 31-35, 20 t, 11 € Kevennetyt vesivoimistelut tiistai aamupäivisin on tarkoitettu toimintakyvyltään heikentyneille eläkeläisille. Opintoseteliavustus korvaa 100 % kurssimaksusta. Uimahallimaksu erikseen uimahallille. Kevennetty vesivoimistelu III 830134 ti 9.30-10.00, 6.9.2011-13.12.2011 ja 10.1.2012-15.5.2012 Matleena Koskinen, Uimahalli, Vistantie 31-35, 20 t, 11 € Kevennetyt vesivoimistelut tiistai aamupäivisin on tarkoitettu toimintakyvyltään heikentyneille eläkeläisille. Opintoseteliavustus korvaa 100 % kurssimaksusta. Uimahallimaksu erikseen uimahallille. Kevennetty vesivoimistelu IV 830135 ti 10.00-10.30, 6.9.2011-13.12.2011 ja 10.1.2012-15.5.2012 Matleena Koskinen, Uimahalli, Vistantie 31-35, 20 t, 11 € Kevennetyt vesivoimistelut tiistai aamupäivisin on tarkoitettu toimintakyvyltään heikentyneille eläkeläisille. Opintoseteliavustus korvaa 100 % kurssimaksusta. Uimahallimaksu erikseen uimahalllille. Tules-vesivoimistelu 830136 ma 19.00-19.30, 5.9.2011-12.12.2011 ja 9.1.2012-14.5.2012 Matleena Koskinen, Uimahalli, Vistantie 31-35, 20 t, 15 € Soveltuu oman kunnon ja toimintakyvyn ylläpitämisen tueksi aikuisille henkilöille, alle 60 v, joilla on mm. neurologisia sairauksia, tuki- ja liikuntaongelmia tai pitkäaikaissairauksia. Opintoseteliavustus korvaa 100 % kurssimaksusta. Uimahallimaksu erikseen uimahallille. Naisten kuntosaliryhmä 830141 to 8.30-9.30, 8.9.2011-15.12.2011 ja 12.1.2012-10.5.2012 Matleena Koskinen, Uimahalli, Vistantie 31-35, 40 t, 22 € Kuntosaliryhmät ovat tarkoitettu eläkeläisille ja pitkäaikaissairaille. Ryhmien tavoitteena on lihasvoiman parantaminen sekä toiminta- ja tasapainokyvyn kohentaminen mukavassa seurassa. Opintoseteliavustus korvaa 100 % kurssimaksusta. Kuntosalimaksu erikseen uimahallille. Miesten kuntosaliryhmä 830142 to 9.45-10.45, 8.9.2011-15.12.2011 ja 12.1.2012-10.5.2012 Matleena Koskinen, Uimahalli, Vistantie 31-35, 40 t, 22 € Opintoseteliavustus korvaa 100 % kurssimaksusta. Kuntosalimaksu erikseen uimahallille. Kuntosaliryhmä naisille ja miehille 830143 to 11.00-12.00, 8.9.2011-15.12.2011 ja 12.1.2012-10.5.2012 Matleena Koskinen, Uimahalli, Vistantie 31-35, 40 t, 22 € Opintoseteliavustus korvaa 100 % kurssimaksusta. Kuntosalimaksu erikseen uimahallille. METSÄ- JA PUUTARHATALOUS Kotipihan suunnittelu ja rakentaminen/jatkokurssi 710301 to 18.00-20.30, 15.9.2011-29.9.2011

21


Opettaja Maaseutuoppilaitoksen, Paimion Koulukeskus, Vistantie 31-35, 9 t, 30 € Kurssi on jatkokurssi kevään 2011 kurssille, jossa jatketaan oman pihan suunnittelua ja toteutusta. Pihasuunnittelukurssi aloittelijoille 710302 to 18.00-20.15, 15.3.2012-5.4.2012 Opettaja Maaseutuoppilaitoksen, Paimion Koulukeskus, Vistantie 31-35, 12 t, 35 € Kurssilla käydään läpi pihasuunnittelun perusasioita. Seurataan vuodenaikojen kulkua kotipihassa kuukausi kuukaudelta sekä niihin kuuluvia ajankohtaisia asioita ja suunnittelua. Metsästyskurssi 719801 ke 18.00-20.30, 14.9.2011-26.10.2011 Heikki Uotila, Paimion Koulukeskus, Vistantie 31-35, 18 t, 40 € Metsästyksen ja luonnonkäytön historiaa, riistahallinto ja metsästäjäjärjestöt, lajintuntemus, riistaekologia ja riistanhoito, ampuma-aseet ja niiden käyttö metsästyksessä, metsästysmuodot, hyvät metsästäjätavat, haavoittuneen riistan haku ja saaliin käsittely, metsästysoikeus ja metsälainsäädäntö. Viimeisenä kurssipäivänä on metsästäjätutkinto (tutkintomaksu erikseen), joka myös mahdollistaa aseiden hankinnan ja käytön sekä aseenkantoluvan hankinnan. Aihepiirien sisällysluettelon saa kurssin alussa opettajalta. KOTITALOUS Herkuttelevat miehet keittiössä 810201 ke 18.00-20.30, 14.9.2011-9.11.2011 Raija Aaltonen, Kotitalous, Vistantie 31-35, 24 t, 42 € Tule kokkaamaan mukavassa miesseurassa. Materiaalimaksu erikseen. Kansainväliset ruokalajit suomalaisessa kotikeittiössä 810202 ma 18.00-20.30, 7.11.2011-28.11.2011 Lotta Koisti, Kotitalous, Vistantie 31-35, 12 t, 28 € Kurssilla tutustutaan osallistujien toiveiden mukaan valittujen maiden ruokakulttuuriin. Ruokalajit valmistetaan kaupoista yleisesti saatavilla raaka-aineilla valmistettuina sekä kokeilemme uusiakin raaka-aineita saatavuuden mukaan. Kurssi sopii oikein mainiosti arkiruokaan muutoksia kaipaaville tai eri ruokakulttuureista innostuneille. Materiaalimaksu erikseen. SUKUTUTKIMUS Sukututkimuksen peruskurssi 139801 ti 18.30-20.00, 10.1.2012-3.4.2012 Päivi Ylimaa-Häyrinen, Paimion Koulukeskus, Vistantie 31-35, 24 t, 34 € Kurssi on suunnattu sukututkimuksen vasta-alkajille. Teemoina ovat mm. sukututkimuksen historia, kirkolliset lähteet, tutkimus käytännössä, nimistön historia, vanhat käsialat (lukuharjoituksia), maallisen hallinnon lähteet ja arkistolaitos. Kurssin aikana vieraillaan Turun maakunta-arkistossa. VESILIIKENNE

22


Saaristolaivurikurssi 510202 ti 18.00-20.30, 6.9.2011-29.11.2011 Panu Siivonen, Paimion Koulukeskus, Vistantie 31-35, 39 t, 45 € Veneilijöille tarkoitettu Suomen Navigaatioliiton saaristolaivuritutkintoon valmistava peruskurssi. Kurssilla opitaan mm. merimerkit, merikartan lukeminen, kompassin käyttö ja merenkulun säännöt. Joulu- ja huhtikuussa kurssin päätyttyä on mahdollisuus suorittaa saaristolaivuritutkinto. Tutkinto on pe 9.12.2011. Opetusmateriaali yhteishankintana on noin 70 €. VARTIOINTI Järjestyksenvalvojan kurssi 820201 to 18.00-21.00, 15.9.2011-10.11.2011 Ismo Mäntylä, Paimion Koulukeskus, Vistantie 31-35, 32 t, 50 € Uuden lain (533/1999) vaatimukset täyttävä valtakunnalliseen järjestyksenvalvojan asemaan korttiin???olisko jompikumpi edellisistä sanoista liikaa tai ja- sana niiden väliin oikeuttava kurssi. Kurssin käynyt ja tentin läpäissyt järjestyksenvalvoja henkilö pystyy toimimaan tavanomaisissa tilaisuuksissa järjestyksenvalvojana ja nauttii korkeampaa rikosoikeudellista suojaa. Hänen tehtävänään on huolehtia yleisön tai asiakkaiden turvallisuudesta. Järjestyksenvalvoja voi toimia yleisessä kokouksessa, yleisötilaisuudessa, majoitus- ja ravitsemusliikkeissä järjestyksenvalvojana ja laivojen vartijana. Toimet ja oikeudet on ovat laissa tarkoin määritelty.väli puuttuu pisteen jälkeenKurssimaksun lisäksi materiaalimaksu. koko tämän pitkän selostuksen olis voinut kyllä tiivistää ja jättää jotain pois, esim. Uuden lain (533/1999) vaatimukset täyttävä valtakunnalliseen järjestyksenvalvojan asemaan oikeuttava kurssi. Kurssin käynyt ja tentin läpäissyt henkilö pystyy toimimaan järjestyksenvalvojana yleisessä kokouksessa, yleisötilaisuudessa, majoitus- ja ravitsemusliikkeissä sekä vartijana laivoilla huolehtien yleisön tai asiakkaiden turvallisuudesta. Toimet ja oikeudet on ovat laissa tarkoin määritelty ja hän nauttii korkeampaa rikosoikeudellista suojaa. Kurssimaksun lisäksi materiaalimaksu. kursiivoidunkin vois jättää pois kun ei se oikeastaan kerro kurssin sisällöstä. MUU KOULUTUS Matkavaraukset netissä 80101 ma 17.00-18.30, 19.9.2011-26.9.2011 Satu Lehtisalo-Toivonen, Paimion Koulukeskus, Vistantie 31-35, 4 t, 10 € Kiinnostaisiko tehdä matkavarauksia internetissä mutta tarvittava kielitaito tai Atk-taidot ovat esteenä. Opetellaan varaamista yhdessä englannin- ja suomenkielisillä sivustoilla. Tutustutaan mm. halpalentoyhtiö- ja hotellivaraamissivustoihin. Osallistujien kiinnostuksen mukaan voidaan myös tutustua esim. auton vuokraamiseen tai teatterilippujen varaamiseen. Matkailuvinkkejä Budapestiin 80102 ma 18.30-20.45, 26.9.2011 Satu Lehtisalo-Toivonen, Paimion Koulukeskus, Vistantie 31-35, 3 t, 6 € Budapestiin tutustuminen on nyt kivenheiton päässä kun Turusta pääsee sinne edullisesti suorilla lennoilla. Budapestissa on paljon nähtävää, edullinen hintataso ja herkullisia makuelämyksiä. Sieltä on hyvät yhteydet myös muualle Unkariin. Omatoimimatkailu on helppoa kun on hyödylliset ohjeet takataskussa.

23


OPETUS SAUVOSSA KUVATAITEET Lasten ja aikuisten kuvataidepiiri 110316 ti 18.00-19.30, 13.9.2011-22.11.2011 ja 10.1.2012-20.3.2012 Katri Knuutila, Sauvon Koulukeskus, Saustilantie 10, 40 t, 60 € Lasten ja aikuisten kuvataidepiiri on lapsen ja aikuisen yhteinen harrastus. Tutun aikuisen ollessa mukana lapsi saa henkilökohtaista tukea ja aikuinen pääsee osalliseksi tekemisen riemusta. Kuvataidepiirin ohjelma muokataan ryhmän mukaan, mutta lasten toivotaan olevan noin 3-7-vuotiaita. Ilmoittautumiset netin kautta aikuisen nimellä. Kuvataidepiiri 110330 ke 18.00-20.30, 14.9.2011-23.11.2011 ja 11.1.2012-21.3.2012 Leena Sarparanta, Yläaste, Saustilantie 10, 60 t, 42 € Piirustus- ja grafiikkatekniikoita. Valmistetaan vedostamiseen paperia mm. kasvikuiduista. Käytetään kohopainolaattoja myös savilaattojen painamiseen. MUSIIKKI Pianonsoitto/ma 110125 ma 14.30-19.30, 12.9.2011-5.12.2011 ja 9.1.2012-16.4.2012 Tuija Niemi, Ala-aste, Saustilantie 10, Pianonsoiton opetusta vasta-alkajille ja jo pitemmälle ehtineille. Opetus pääasiassa klassista pianonsoittoa, mutta voit opiskella myös vapaan säestyksen ja kevyen musiikin perusteita. Syys- ja kevätlukukauden kurssimaksu yhteensä 15 min/70 €, 30 min/140 €. Vapaita paikkoja voi kysellä 25.8. alkaen puh. 050-3023962. Pianonsoitto/ti 110126 ti 14.30-19.30, 13.9.2011-13.12.2011 ja 10.1.2012-10.4.2012 Tuija Niemi, Ala-aste, Saustilantie 10, Tässä on joku kumma pitkä väli ennen ja jälkeen tämän kurssin Rumpujensoitto 110146 ke 16.30-20.15, 14.9.2011-7.12.2011 ja 11.1.2012-11.4.2012 Pertti Jalava, Ala-aste, Saustilantie 10, Yksilöopetusta. Syys- ja kevätlukukauden kurssimaksu yhteensä 15 min/60 euroa, 30 min/120 euroa. Vapaita paikkoja voi kysellä 26.8. alkaen puh. 02-4745316. Kitaransoitto 110149 ti 14.30-17.45, 6.9.2011-13.12.2011 ja 10.1.2012-17.4.2012 Urpo Rantalankila, Sauvon Koulukeskus, Saustilantie 10, Yksilöopetus. Syys- ja kevätlukukauden kurssimaksu yhteensä: 15 min/65 euroa, 30 min/130 euroa. Ilmoittautumiset: Urpo Rantalankila puh. 040-8396159.

24


Tule laulamaan! 110150 to 18.30-21.00, 15.9.2011-15.12.2011 ja 19.1.2012-12.4.2012 Urpo Rantalankila, Ala-aste, Saustilantie 10, Joka toinen viikko, 35 € Tuli mitä tuli, anna äänesi kajahtaa! Innostunut ryhmä odottaa uusia laulajia mukaan. Kehitämme ääniämme hauskasti ja huumorilla! Tiedustelut: Urpo Rantalankila, puh. 0408396159. VIRO Opi puhumaan viroa! 129805 ti 18.00-19.30, 13.9.2011-13.12.2011 ja 10.1.2012-3.4.2012 Terje Suominen, Sauvon Koulukeskus, Saustilantie 10, 48 t, 48 € Tere tulemast kaikille, jotka haluatte oppia puhumaan viroa. Tänä syksynä jätämme kieliopin sivuun ja aloitamme rakentamalla lauseita ja jatkamme suoraan keskustelulla. Aiheet tulevat oppilailta, kaikki toivomukset otetaan huomioon. Kivi kotti kooliteele! TIETOTEKNIIKKA ATK -peruskurssi aloittelijoille/Sauvo 340105 ma 17.15-19.30, 10.10.2011-7.11.2011 Tarja Holmberg, Sauvon Koulukeskus, Saustilantie 10, 12 t, 42 € Kurssi on tarkoitettu henkilöille, joilla ei ole kovin paljon aikaisempaa kokemusta tietokoneen käytöstä. ATK-peruskurssilla käsitellään tietokoneen peruskäyttöä ja tutustutaan yleisimpiin yleisimmin käytettyihin ohjelmiin. mielestäni näin parempi koska toinen versiosta tulee mieleen että ohjelmat ovat vanhoja, vrt esim. käytetyt autot. vai mitä mieltä olet? ATK -peruskurssi aloittelijoille/Sauvo 340106 (kevät 2012) ma 17.15-19.30, 9.1.2012-30.1.2012 Tarja Holmberg, Sauvon Koulukeskus, Saustilantie 10, 12 t, 42 € Kurssi on tarkoitettu henkilöille, joilla ei ole kovin paljoa paljon aikaisempaa kokemusta tietokoneen käytöstä. ATK-peruskurssilla käsitellään tietokoneen peruskäyttöä ja tutustutaan yleisimpiin käytettyihin ohjelmiin. KÄDEN TAIDOT Puuhuonekalujen entisöinti ja korjaus 110418 ke 18.00-21.00, 21.9.2011-30.11.2011 Martti Soini, Vahtisten entinen koulu, Oskarintie 3, 40 t, 52 € Entisöidään omia töitä ja korjataan niitä mahdollisuuksien mukaan. Puuhuonekalujen entisöinti ja korjaus 110419 (kevät 2012) ke 18.00-21.00, 11.1.2012-21.3.2012 Martti Soini, Vahtisten entinen koulu, Oskarintie 3, 40 t, 52 € Entisöidään omia töitä ja korjataan niitä mahdollisuuksien mukaan. Tekstiilityöpiiri/Sauvo 110430 ke 18.00-20.30, 14.9.2011-30.11.2011 ja 11.1.2012-28.3.2012 Arja Nummela, Yläaste, Saustilantie 10, 66 t, 42 € Kun ompelupiiriin tullaan, siellä monet niksit opitaan. Hameet, takit ommellaan, itsemme

25


muodikkaiksi puetaan. Tuunauskurssi 110431 to 15.00-17.30, 15.9.2011-24.11.2011 Leena Lehtinen-Vanhala, Sauvon Koulukeskus, Saustilantie 10, 30 t, 28 € Painetaan, kirjotaan, värjätään, huovutetaan tai muuten vaan muokataan tekstiilit ja muutkin tavarat uusiksi. Keksitään uusia käyttökohteita, tuunataan käyttökelvoton materiaali uuteen uskoon. Päästä mielikuvitus valloilleen ja nauti uuden kehittelystä. Kierrätys kunniaan! Kudonta/Vahtinen 110432 to 18.00-20.30, 15.9.2011-24.11.2011 ja 12.1.2012-22.3.2012 Leena Lehtinen-Vanhala, Vahtisten entinen koulu, Oskarintie 3, 60 t, 42 € Kodin sisustaminen on kivaa puuhaa. Tule ideoimaan sisustustekstiilejä oman mielesi mukaan. Aloittelijat opastetaan kudonnan kiehtovaan maailmaan vaihe vaiheelta. Tervetuloa sekä uudet että vanhat opiskelijat, hauskaa sen olla pitää. Kudonta/Yhteistalo 110443 ti 16.00-18.30, 13.9.2011-22.11.2011 ja 10.1.2012-20.3.2012 Leena Lehtinen-Vanhala, Sauvon yhteistalo, Ruonantie 376, 60 t, 42 € Kodin sisustaminen on kivaa puuhaa. Tule ideoimaan sisustustekstiilejä oman mielesi mukaan. Aloittelijat opastetaan kudonnan kiehtovaan maailmaan vaihe vaiheelta. Tervetuloa sekä uudet että vanhat opiskelijat, hauskaa sen olla pitää. Puutyö- ja kaappikellopiiri 110445 ma 18.00-21.00, 12.9.2011-21.11.2011 ja 9.1.2012-19.3.2012 Kai Suni, Yläaste, Saustilantie 10, 80 t, 48 € Miehet ja naiset, aloittelijat ja kokeneet, kaappikellon ja leikkuulaudan tekijät, kirvesvarren vuolijat ja muotojyrsijät, kaikki tervetuloa! LIIKUNTA Tuolijumppa 830120 ma 13.00-13.45, 12.9.2011-12.12.2011 ja 9.1.2012-2.4.2012 Maija Pakkanen, Sauvon Palvelukeskus, 24 t, 34 € Opintoseteli korvaa 50 % kurssimaksusta. Innostavan musiikin tahdittamana yksinkertaista jumppaa ikääntyville. Jumpassa korostuu liikunnan ilo ja positiiviset elämykset. Mottona: Hyvä liikunta antaa terveyttä, sekä hyvän mielen. MUSIIKKILEIKKIKOULU SAUVOSSA Laulamista + loruilua + köröttelyä + kuuntelua + liikkumista + soittamista = iloisia elämyksiä musiikista! Musiikkileikkikoulu on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisille lapsille. Muskariryhmiä on sekä Sauvossa että Paimiossa, ja niihin voi tulla kotipaikkakunnasta riippumatta. Ryhmät muodostetaan ikäkausittain: vauvat eli alle 1-vuotiaat + aikuinen, noin 2-3-vuotiaat +

26


aikuinen, 3-4-vuotiaat ja 5-6-vuotiaat. Ryhmiä on sekä aamupäivisin että iltaisin. Lisätietoja apulaisrehtorilta puh. 050 463 8446 tai elina.jaanu@paimio.fi. Uusien lasten ilmoittautuminen muskariin torstaina 11.8. klo 18-19 kirjaston nuorisotilassa. Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Viime vuonna muskarissa olleille ja jatkamisestaan ilmoittaneille lapsille lukuvuoden alkamisesta ja ryhmien ajoista tiedotetaan elokuun alussa sähköpostilla tai tekstiviestillä. Tammikuussa 2012 voi vapautuvia paikkoja kysyä suoraan muskariryhmien opettajilta. Musiikkileikkikoulutunti on kerran viikossa 45 minuuttia kerrallaan. Lukukausimaksu on 62 euroa, sisaralennus 25 % jolloin maksu on 46,50 euroa. Maksu maksetaan kotiin lähetettävällä laskulla. Syyskaudella on 17 ja kevätkaudella 18 opetuskertaa. Opetus alkaa 18.8.2011.

27


PAIMION KAUPUNGINKIRJASTO, Vistantie 18, 21530 Paimio puh. 4745320 kirjastonjohtaja Hannele Tuominen, puh. 4745321 hannele.tuominen@paimio.fi Avoinna:

1.9.2011 -31.5.2012

maanantaista torstaihin klo 12.00 -19.00 perjantaisin klo 10.00 - 16.00 lauantaisin klo 10.00 -15.00 arkipyhien aattoina klo 10.00 -15.00 lehtisali avataan arkipäivisin klo 10.00

Kirjastossa on lainattavissa kirjoja, lehtiä, DVD-elokuvia, cd-levyjä (musiikki, äänikirjat) sekä CD-ROM –levyjä. Kirjaston asiakkaiden käytettävissä on 10 tietokonetta, joissa internet-yhteys. Asiakkaat voivat varata ajan etukäteen eBooking -varausohjelman kautta (kirjastossa tai kirjaston sivuilta) yksi tunti /päivä. Kolme konetta on pikakäyntiä (15 min.) varten. Koneet on tarkoitettu eri ikäryhmille ja erilaisiin käyttö-tarkoituksiin (Office -paketti, osassa tulostusmahdollisuus). Huom! o-kirjain puuttuuWWW-sivumme löytyy osoitteesta www.paimionkirjasto.fi tai Paimion kaupunki - palvelut-kirjasto, jossa on tietoja kirjaston palveluista sekä aineistotietokantamme (Web-kirjasto). Omien lainojen selausta ja uusimista, aineiston varausta sekä nettiajanvarausta varten tarvittavan salasanan saa henkilökohtaisesti kirjastosta. WEB -kirjastossa näkyvät myös Peimari -kirjastojen (Kaarina, Paimio ja Sauvo) aineisto. Voit käyttää yhden kirjaston korttia kaikissa Peimari –kirjastoissa (vaatii rekisteröinnin kussakin erikseen). Vuodenvaihteessa 2011 - 2012 Peimari -kirjastot liittyvät Vaski-kirjastoihin. Vaski -kirjastoon liittymisen toteutumisaikataulusta ja käytännön asioista tiedotamme syksyn kuluessa kirjastossa, kotisivuillamme sekä facebookissa. Kaikille keräilijöille tai pienimuotoisten käsitöiden/ taiteen tekijöille on käytössä esineiden ja töiden esittelylle kolme lukittavaa, valaistua vitriiniä, joita voi varata kirjastosta kalenterikuukaudeksi. Vitriinien käyttö on maksutonta eikä niitä ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön. piste puuttui Kirjastossa on myös itsepalveluperiaatteella toimiva maksullinen kopiokone. Kirjastossa on viihtyisä lehtisali ja rauhallinen lukusali! Lisäksi paimiolaisten yhdistysten ja opiskelijaryhmien käytettävissä on 12 hengen kokoustila kirjaston aukioloaikoina. Kirjastossa järjestettävistä tapahtumista ilmoitamme nettisivuillamme sekä facebookissa., piste poisjonne linkin löydät kirjaston www-sivuilta. Tervetuloa viihtymään!

28


Kirjaston ja kulttuurin tapahtumakalenteri 2011: 17.8 alkaen klo 18.00 klo 18.00

Käsityökerho kirjastossa joka toinen keskiviikko Iltasatutunti ja satumuskari kirjastossa vuorotellen joka toinen keskiviikko

19.8 alkaen klo 9.30

Satutunti kirjastossa joka perjantai

28.8.

klo 12-15

Varsinais-Suomen museopäivä: Paimion museoihin ja Pyhän. piste pois Jaakobin kirkkoon vapaa pääsy, opas paikalla

20.9.

klo 19.00

Kuukausikonsertti: Trio Arkipelag

24.–25.9.

Paimion messut

vko 39

Kirjaston 150-vuotisjuhlat

11.10.

klo 19

Kuukausikonsertti: Duo Braccio

28.10

klo 9.30

Nallepäivä kirjastossa

vko 46-47

Pohjoismainen kirjastoviikko

vko 46

Lasten kulttuuriviikko

Fontti muuttuu tästä alaspäin 15.11.

klo 19.00

Kuukausikonsertti: Saksalainen ilta

22.11

klo 10.00

Nukketeatteriesitys ”Kulttuuria ja käpäläseisontaa” kirjastossa / Kas kummaa

27.11.

klo 14

Teatterimatka Saloon: Heinähattu, Vilttitossu ja Littoisten riiviö –esitykseen

6.12.

Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet ja Paimio -mitalin saajan julkistaminen

syyskuu-joulukuu

Parvekemusiikkia kirjastossa 13.9, 11.10, 8.11 ja 13.12 klo 18.00

syyskuu-joulukuu

Yhteislaulua Paula Mämmilän Mämmelä säestämänä kirjastossa 19.9, 17.10, 14.11 ja 12.12 klo 19.00

29


Tulossa 2012 28.1.

Harmonikka Soi – Keijo Lounan harmonikkaryhmän konsertti Paimiosalissa

14.4.

Kulttuurinelikon kevättapahtuma kaupungintalo-kirjastossa

Kaikki tapahtumat www.paimio.fi sivujen tapahtumakalenterissa sekä kirjaston kotisivuilla www.paimionkirjasto.fi. Muutokset tapahtumatietoihin mahdollisia.

30


PAIMION OPISTO

ILMOITTAUTUMISLOMAKE TYÖKAUDELLE 2011-2012

Sukunimi _______________________________________________________________ Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) ____________________________________________ Henkilötunnus (laskutusta varten) __________________________-___________________ Lähiosoite ______________________________________________________________ Postinro _________________ Postitoimipaikka _______________________________ Puh. koti/työ ___________________________ GSM ____________________________ Sähköpostiosoite ________________________________________________________

Koulutus

perusaste

toinen aste

Toiminta

työssä

opiskelija

tällä hetkellä

työtön

□ □ □

□ □

eläkeläinen

muu

korkea-aste

ammatti/toimi _____________________

ILMOITTAUDUN SEURAAVIIN OPINTORYHMIIN: 1. __________________________________________________________________ 2. __________________________________________________________________ 3. __________________________________________________________________ 4. __________________________________________________________________ 5. __________________________________________________________________

Päiväys ja allekirjoitus:

31


___________________ ___.___20___ PAIMION OPISTO

_________________________________

ILMOITTAUTUMISLOMAKE alle 18–vuotiaille

TYÖKAUSI 2011-2012

Lapsen suku- ja etunimet __________________________________________________ Lapsen henkilötunnus ________________-__________________ Koulutus

alle kouluikäinen

perusaste

□ toinen aste □

Huoltajan sukunimi _______________________________________________________ Huoltajan etunimet _______________________________________________________ (kutsumanimi alleviivataan)

Huoltajan henkilötunnus (laskutusta varten) _______________-______________ Osoite __________________________________________________________________ Postinumero ________________ Postitoimipaikka _____________________________ Puhelin koti/työ ____________________________ GSM _________________________ Sähköpostiosoite ________________________________________________________

Ilmoitan lapseni seuraaviin opintopiireihin: (Kurssin nimi ja päivä mahdollisimman tarkasti)

1. _____________________________________________________________________ 2. _____________________________________________________________________ 3. _____________________________________________________________________ 4. _____________________________________________________________________

Päiväys ja allekirjoitus _________________ ___.___20___

________________________________

32


Huoltajan allekirjoitus

33

opinto-ohjelma 2012  

opiston kurssit

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you