Yhteisölliset Juhlatalot ja kokoustilat

Page 1

Juhlatalot YHTEISÖLLISET

& KO KO U S T I L AT

Asikkal a - H ar to l a - H e i n ol a - Padas j oki - Per t unmaa - Sys mä


Juhlatalot YHTEISÖLLISET

12.

40.

& KO KO U S T I L AT

Ta l o t k a r t a l l a :

35.

34.

23.

36.

39.

38.

Hartola 14. 27.

Sysmä

Padasjoki

24.

15.

29.

37.

11. 31.

28.

12.

Pertunmaa

33.

30.

25.

32.

20.

22. 26.

5.

21. 19.

3. Kar tta on suuntaa a n ta va . Kohtei den tar kat o s o itte e t löytyvät tal okohtais ilta s iv u ilta .

10.

6.

7.

1.

18.

Asikkala 2.

9.

4.

17.

8. 16.

Heinola


Asikkala

1. ISO-ÄINIÖN SEURANTALO 2. ITÄ-ASIKKALAN METSÄSTYSMAJA 3. K URHILAN-HILLILÄN NS-TALO, K UHILAS 4. LYSTINTÖYRY 5. PÖRSKÄLÄ 6. RIUTTALA 7. SUOVOLAN NS-TALO 8. URAJÄRVEN USKO 9. VESIVEHMAAN NS-TALO 10. VIITAILAN SEUROJENTALO

Hartola

11. HONKAPIRTTI 12. KUMUN KYLÄTALO 13. PURNUN VINTTI 14. RIIHINIEMEN KOULU 15. YLEMMÄISTEN KYLÄTALO

Heinola

16. AAVEHALLI 17. HEINOLAN JÄRJESTÖTALO 18. KYLÄPIRTTI 19. MARJONIEMEN SEURATALO 20. PÄÄSINNIEMEN KYLÄTALO 21. RIEVELINMUTKA

Padasjoki

22. AUTTOISTEN MAATALO 23. HARJULA 24. KOKKOPIRTTI 25. PADASJOEN KK TYÖVÄENTALO 26. RIENTOLA, Maakeski

Pertunmaa

27. PERTUNPOIKIEN MAJA 28. RIISTAMYLLY

Sysmä

29. LIIKOLAN SEUROJENTALO 30. NIKKAROSTEN NS-TALO PAPULA

31. NUORAMOISTEN NS-TALO KALLIOMÄKI 32. RAVIOSKORVEN KYLÄTALO 33. RIENTOLA, Onkini emi 34. SUOPELLON NS-TALO 35. SYSMÄN TYÖVÄENTALO 36. SYSMÄN VPK-LAVA 37. SÄRKILAHDEN NS-TALO AHJOLA 38. TIKKALAN NS-TALO 39. VALITTULAN NS-TALO 40. VINTTURIN SEURANTALO


Yh te i s ö l l i s e t j u hla ta l ot ja kokousti la t - es ite s is ältää P äi j ä n n e - Le a d e r ry:n a lueen yhteisöjen tilat, joita voi vuok rata. A l u ee s e e n k u u l uu A si kka la , H a r tola , Hein ola, Padas jok i, Per tunmaa ja Sys mä. NÄ I N LU E T E S I TETTÄ : Tal o n n i mi : Ku n n a n vä r i : Ky l ä j a k u n t a : Tal o n p e r u s t i e d ot: Henkil ö m äärä: Pöyd ät kat e t t una/ m a k si mi i l m a n k a l u st e i t a

E si tte l y t e k s t i : Vu ok ra u s t i e d u s t el ut: Si sä- j a u l ko k u va : Tal o- / s i v u n u m e ro esitteessä :

Ta lojen var ustetasoon liitty vä t tie d o t vo iva t m u u ttu a . Aja n ko htai set ti edot saa ta lo je n o mis ta jilta .

Ve s i ve h maa, A S I KKA L A TI ETOJA : Rakennettu: 1915 Henkilömäärä: 120/150 Tilat: Sali, keittiö, kahvio Keittiö: Peruskeittiö Omistaja: Vesivehmaan Nuorisoseura ry Osoite: Vesivehmaantie 345, Vesivehmaa Vu o k rau s j a l i s äti e do t:

Si r p a Ku i s m a , 0 4 0 7 2 5 2 0 3 9

Vesivehmaan Ns-talo KOMEA JUHLATALO VESIVEHMAAN MAISEMISSA Vesivehmaan Nuorisoseurantalo on rakennettu 1915. Talossa on iso sali näyttämöineen, iso keittiö ja kahvio. Keittiö ja vessat on peruskorjattu 2000-luvulla. Tiloja voi vuokrata ympäri vuoden erilaisiin tapahtumiin tai kokouksiin. Astioita on n. 100 hengelle. Talossa on käytössä langaton nettiyhteys. Parkkitilaa on 50 autolle. Talon omistaa Vesivehmaan Nuorisoseura ry.

8

Tal oj en t i edot s ähköisen ä : www. pai j anne- l eader. f i /j uhla ta lot


Iso-Äiniön seurantalo

Iso -Ä i n i ö , A S I K K ALA TI E TO JA : Rakennettu: 1937 Henkilömäärä: 100 Tilat: Aula, kahvio, sali, ulkokäymälä Keittiö: Omistaja: Äinään seudun kyläyhdistys ry Osoite: Myllykseläntie 27, Iso-Äiniö

PERINTEINEN SEURANTALO PELTOMAISEMASSA Iso-Äiniön seurantalo sopii kesätilaisuuksiin, jossa osataan arvostaa vaatimatonta 80 vuotta vanhaa tilaa näyttämöineen. Talo on rakennettu 1937. Pihassa on parkkitilaa 20 autolle. Talon omistaa ja ylläpitää Äinään seudun kyläyhdistys ry.

Vuok ra u s j a l i s ä t i e d ot:

www.a ina a nse u tu . n e t

Kuva: Liisa-Marjatta Pietinen

Kuva: Matti Pietinen

1


Itä-Asikkalan metsästysmaja METSÄSTYSMAJA METSÄN SIIMEKSESSÄ Itä-Asikkalan metsästysmaja on rakennettu 1980 ja peruskorjattu 2010 -luvulla. Se sopii mainiosti pienemmille porukoille kokousten pitämiseen, majoittumiseen tai juhlien järjestämiseen ympärivuotisesti. Tilat: pieni keittiö, isompi oleskelutila, wc ja sauna. Pihassa on hyvin parkkitilaa.

Ves iveh maa, AS IKKAL A TIETOJA: Rakennettu: 1980 Henkilömäärä: 25 Tilat: Oleskelutila, keittiö, sauna, wc Keittiö: Pieni keittiö, ei tiskikonetta Omistaja: Itä-Asikkalan Metsästysseura ry Osoite: Majantie, Vesivehmaa Vu okrau s ja lis ätiedot:

0400 624 960

2

Kuva: Urajärven kouluosuuskunta USKO


Ku rh i l a, A S I K K ALA TI E TO JA : Rakennettu: 1920 Henkilömäärä: 100/150 Tilat: Ravintola, keittiö, sali, wc Keittiö: Teollisuuskeittiöön verrattava varustus Omistaja: Kurhilan-Hillilän Nuorisoseura ry Osoite: Evontie 6, Kurhila Vuok ra u s j a l i s ä t i e d ot:

Kurhilan-Hillilän Ns-talo KUHILAS Kuhilas eli Kurhilan-Hillilän Nuorisoseurantalo soveltuu monenlaiseen vuokrakäyttöön. Muun muassa juhlia, konsertteja ja kokouksia voi tiloissa järjestää kesällä ja syksyllä. Pihaan mahtuu parkkeeraamaan noin 80 autoa. Talo on rakennettu 1920 ja sisätiloja on kohennettu esimerkiksi sosiaalitilojen ja keittiön osalta 1995. Talon omistaa Kurhilan-Hillilän Nuorisoseura ry.

www.kurhila -hill i l a. n e t

3


Lystintöyry RUTALAHDEN PERINTEINEN TANSSIPAIKKA Lystintöyry on perinteinen tanssilava Rutalahdessa, Asikkalassa. Päärakennuksen vieressä on lipunmyyntiin sopiva sekä kioskina toimiva rakennus, ulkokäymälä ja ulkotulipaikka. Yhdistys vuokraa astioita, tiedustelut sihteeriltä: Sirpa Mikkonen 0400 844 293 Talon omistaa Rutalahden Pienviljelijäyhdistys ry.

4

Ru talah ti, AS IKKAL A TIETOJA : Rakennettu: 1958 Henkilömäärä: 150/200 Tilat: Sali, ulkokäymälä, erillinen kioskirakennus Keittiö: Sähköhella, jääkaappi, mikro, kahvinkeitin Omistaja: Rutalahden Pienviljelijäyhdistys ry Osoite: Rutalahdentie 889, Asikkala Vuok raus ja lis ätiedot: Pekka Tor n io 040 752 6471 pek k a.tor n io@hot mail.c o m


Pörskälä

Ka l k k i n e n , AS I K K ALA TI E TOJA : Rakennettu: 1972 Henkilömäärä: 180/300 Tilat: Kahvio, keittiö, sali, inva-wc Keittiö: Perusvarustus Omistaja: Kalkkisten Nuorisoseura Osoite: Pörskälänraitti, Kalkkinen Vu o k ra u s j a l i s ä t i e d ot: w w w. k a l k k i n e n. f i

sari.lind eb e rg @ ph n e t. f i

Kuva: Annamari Jakonen

VILKKAAN KYLÄN JUHLATALO Kalkkisten nuorisoseurantalo Pörskälä on vilkkaan kylän keskiössä. Kahvio ja erillinen sali toimivat niin juhla- kuin kokouskäytössä erinomaisesti. Tilat ovat esteettömät, joten niissä on kaikkien helppo liikkua. Talo on käytössä ympäri vuoden. Ruoka- ja kahviastiasto on 200 hengelle. Kalkkisten kirkko sijaitsee kävelymatkan päässä Pörskälästä. Talon omistaa Kalkkisten Nuorisoseura ja se on rakennettu 1972. Pihassa on reilusti parkkitilaa.

5


Riuttala MUSTJÄRVEN KYLÄN SYDÄN Riuttala sopii mainiosti juhla- ja kokouskäyttöön ympäri vuoden. 1905 rakennettua taloa on peruskorjattu useaan kertaan vuosien varrella. Astioita on käytössä 100 hengelle. Talon omistaa Mustjärven seudun kyläyhdistys ry.

Mu s tjär vi, AS IKKAL A TIETOJA : Rakennettu: 1905 Henkilömäärä: 100/120 Tilat: Sali ja keittiö, wc Keittiö: Perusvarustus Omistaja: Mustjärven seudun kyläyhdistys ry Osoite: Kivilaaksontie 4 Vuok raus ja lis ätiedot:

www. m us t j ar vi . f i

6


Suovola

Pu l k k i l a , AS I K K ALA TI E TO JA : Rakennettu: 1931 Henkilömäärä: 100/130 Tilat: Kahvio, keittiö ja sali, wc Keittiö: Teollisuuskeittiötä vastaavat laitteet Omistaja: Nuorisoseura Suovola ry Osoite: Hasalantie 10, Asikkala Vuok ra u s j a l i s ä t i e d ot:

www.suo vo la .fi

Kuva: Kari Rantamäki

RYHDIKÄS HIRSIRAKENNUS MAASEUDUN RAUHASSA Nuorisoseurantalo Suovola on 1931 rakennettu komea hirsirakennus. Taloa on remontoitu laajasti vuosien varrella. Muutaman kilometrin päähän Asikkalan kirkosta ja hautausmaasta sijoittuva Suovola sopii monenlaisten tilaisuuksien pitopaikaksi. Keittiö on teollisuuskoneilla varustettu. Muita tiloja on mm. erillinen kahvio ja iso sali, jossa on näyttämö. Talon omistaa Nuorisoseura Suovola ry.

Kuva: Kari Rantamäki

7


Urajärven Usko ENTINEN KYLÄKOULU MONITOIMIKESKUKSENA Urajärven entinen koulu toimii tällä hetkellä Urajärvenseudun kouluosuuskunta USKO:n hallinnassa. Tilat ovat monipuoliset ja muotoiltavissa erilaisiksi kokonaisuuksiksi. Tiloissa voi pitää kaikkea kokouksista juhliin ja jumpasta kerhoihin. Myös retkimajoitustilaa on vuokrattavissa. Harrastusvälineitä on laajasti ja astioita on käytössä. Iso piha mahdollistaa tapahtumien järjestämisen myös ulkona.

8

Urajär v i, AS IKKAL A TIETOJA: Rakennettu: 1963 Henkilömäärä: 100 Tilat: Liikuntasali, 2 luokkahuonetta, sauna, keittiö, wc Keittiö: Teollisuuskeittiö Omistaja: Urajärvenseudun kouluosuuskunta USKO Osoite: Urajärvenraitti 151, Urajärvi Vu okrau s ja lis ätiedot:

www. uraj ar venus ko. bl ogs pot.fi

Kuva: Urajärven kouluosuuskunta USKO


Vesi veh m a a , A S I K K A LA TI E TOJA : Rakennettu: 1915 Henkilömäärä: 120/150 Tilat: Sali, keittiö, kahvio Keittiö: Peruskeittiö Omistaja: Vesivehmaan Nuorisoseura ry Osoite: Vesivehmaantie 345, Vesivehmaa Vu o k ra u s j a l i s ä t i e d ot:

S irpa Kuism a 0 40 725 2039

Vesivehmaan Ns-talo KOMEA JUHLATALO VESIVEHMAAN MAISEMISSA Vesivehmaan Nuorisoseurantalo on rakennettu 1915. Talossa on iso sali näyttämöineen, iso keittiö ja kahvio. Keittiö ja vessat on peruskorjattu 2000-luvulla. Tiloja voi vuokrata ympäri vuoden erilaisiin tapahtumiin tai kokouksiin. Astioita on n. 100 hengelle. Talossa on käytössä langaton nettiyhteys. Parkkitilaa on 50 autolle. Talon omistaa Vesivehmaan Nuorisoseura ry.

9


Viitailan Seurojentalo VIITAILAN VIIHTYISÄ JUHLAPAIKKA Viitailan Seurojentalo on rakennettu 1920-luvulla. Hyväkuntoinen ja tilava seurojentalo tarjoaa erinomaiset puitteet erilaisten tapahtumien ja perhejuhlien järjestämiseen. Pieniin tilaisuuksiin voi vuokrata pelkän ravintolasalin. Salissa on perinteinen näyttämö, jossa on takakammari esiintyjiä varten. Keittiön varustus on monipuolinen. Astioita on vuokrattavissa myös erikseen. Tiloja on peruskorjattu useasti 2000-luvulla. Käyttösesonkina kesä ja syksy. Parkkitilaa on 150 autolle.

10

Kuva: Viitailan Seurojentalo Oy

Viitaila, AS IKKAL A TIETOJA: Rakennettu: 1920 -luvulla Henkilömäärä: 200/500 Tilat: Sali, keittiö, ravintolasali, wc Keittiö: Teollisuushella, kaksi uunia, kylmiö, yms. Omistaja: Viitailan Seurojentalo Oy Osoite: Hautiontie 70, Viitaila Vu okrau s ja lis ätiedot:

www. vi i t ai l ans euroj ent al o. c om

Kuva: Viitailan Seurojentalo Oy


Ka l h o n k y l ä , HA R TO LA TI E TO JA : Rakennettu: 1958 Henkilömäärä: 110/200 Tilat: Sali, keittö, kahvio, sauna, putka, wc Keittiö: Peruslaitteet, joitain suurtalouslaitteita Omistaja: Kalhon kyläseura ry Osoite: Kalhonkyläntie 282, Kalhonkylä Vuok ra u s j a l i s ä t i e d ot: 040 75 7 7 7 1 9 / FB: Ka l hon Kylä seura r y

Honkapirtti KALHONKYLÄN KESKUS: HONKAPIRTTI Honkapirtti on 1958 rakennettu kylätalo. Tiloja on ehostettu vuosien mittaan. Salissa on näyttämö ja keittiön yhteydestä kahviona toimiva avara tila. Keittiössä on puuhella, tiskikone, keittopata (60l), kahvinkeitin (10l) ja muita laitteita. Astioita voi myös vuokrata erikseen. Talo on vuokrattavissa ympäri vuoden. Iso piha mahdollistaa ulkotapahtumat ja parkkitilaa on reilusti. Talvisin Honkapirtin pihassa on valaistu luistelujää ja lähialueella hiihtoladut.

11


Kumun Kylätalo YHTEISÖTILAT: LEPSALA-KUMU-KUIVAJÄRVI Aikaisemmin kouluna toiminut Kumun Kylätalo on rakennettu 1954. Tiloja on remontoitu vuosien mittaan. Talo on vuokrattavissa ympäri vuoden erilaisiin juhliin tai muuhun toimintaan. Astiasto löytyy 150 hengelle. Iso piha mahdollistaa ulkotapahtumat. Talon omistaa Lepsala-Kumu-Kuivajärvi kyläyhdistys ry.

Kum u , HAR TO L A TIETOJA: Rakennettu: 1954 Henkilömäärä: 120/188 Tilat: Sali, keittiöt, takkahuone/tarjoilutila, wc Keittiö: Monipuolinen varustus Omistaja: Lepsala-Kumu-Kuivajärvi kyläyhdistys ry Osoite: Husantie 13, Koitti Vu okrau s ja lis ätiedot: 040 770 3592

www. al oi t us 2013. s unt uubi . c o m

12

Kuva: Markus Puranen


Vu o re n k y l ä , HA R TO LA TI E TO JA : Rakennettu: 2012 Henkilömäärä: 60 Tilat: Päätila, keittiö, varasto, wc Keittiö: Pienehkö peruskeittiö Omistaja: Vuorenkylän Purnu Oy Osoite: Tohtaantie 68, Hartola Vuok ra u s j a l i s ä t i e d ot:

Purnun Vintti VUORENKYLÄN MONITOIMITILA Purnun Vintin löytää Purnuvuoren Hiihtokeskuksen juurelta. Tila on monikäyttöinen ja kompakti. Päätilassa voi mm. kokoustaa tai pitää juhlia. Vintillä on piano ja paljon muita harrastusvälineitä sekä videotykki. Pihaan mahtuu reilusti autoja. Tilan omistaa Vuorenkylän Purnu Oy.

www.vuo re nky la . f i

Kuva: Esko Manninen

13


Riihiniemen koulu RIIHINIEMEN VANHA KOULU

14

Koitti, HAR TO L A TIETOJA : Rakennettu: 1912 Henkilömäärä: 100/140 Tilat: Iso ja pieni sali, wc, erillinen keittiörakennus Keittiö: Peruskeittiö, laitostiskikone Omistaja: Koitti ry Osoite: Nokantie 314, Koitti

Riihiniemen koulu on rakennettu 1912. Isommassa koulurakennuksessa on iso ja pieni sali. Keittiö on pihapiirissä pienemmässä koulurakennuksessa. Tiloja ja rakennuksia voi vuokrata erikseen tai yhdessä. Talolta saa vuokrata myös kahvikeittimiä, teltan, astioita sekä pöytiä ja penkkejä. Riihiniemen koulua voi vuokrata ympäri vuoden esimerkiksi juhliin tai kokouksiin. Majoittuminenkin on tarvittaessa mahdollista. Pihalla on parkkitilaa n. 50 autolle. Talon omistaa Koitti ry.

www. koi t t i r y. net

Isompi koulurakennus: iso ja pieni sali, wc

Pienempi koulurakennus: keittiö, wc

Vuok raus ja lis ätiedot:


Y l e mm ä i n e n , HA R TOLA TI E TO JA : Rakennettu: 1936 Henkilömäärä: 70/100 Tilat: Isompi ja pienempi tila, keittiö, wc Keittiö: Perusvarustus Omistaja: Ylemmäisten maa- ja kotitalousseura ry Osoite: Ylemmäistentie 350, Hartola Vuok ra u s j a l i s ä t i e d ot: 0400 353 889

mak in e n.a ri@p h n e t. f i

Kuva: Ari Mäkinen

Ylemmäisten kylätalo YLEMMÄISTEN VANHA KOULU KYLÄTALONA Ylemmäisten kylätalo on rakennettu 1930-luvulla. Taloa voi vuokrata ympäri vuoden esimerkiksi juhliin tai kokouksiin. Keittiön lisäksi tiloina on vanhat luokkahuoneet, isompi ja pienempi. Keittiössä on varustuksena mm. puu- ja sähköhella ja kahvinkeitin. Astiasto on 70 hengelle. Pihaan mahtuu noin 30 autoa. Talon omistaa Ylemmäisten maa- ja kotitalousseura ry.

15


Aavehalli VIERUMÄEN AAVEHALLI Vierumäen Jytinä ry:n omistaman Aavehallin tiloissa voi järjestää kaikkea syntymäpäivistä iltamiin. Talo on valmistunut 1941. Juhliin mahtuu hyvin 100-120 henkeä ja esimerkiksi tansseihin 250. Astiasto on100 hengelle. Piha on reilun kokoinen, joten autoja mahtuu parkkeeraamaan 100.

Vier umäki , HE INO L A TIETOJA: Rakennettu: 1941 Henkilömäärä: 110/250 Tilat: Sali, keittiö, wc Keittiö: Perusvarustus Omistaja: Vierumäen Jytinä ry Osoite: Veljespolku 3, Vierumäki Vu okrau s ja lis ätiedot: 040 504 8 8 7 8

os mo. l aur i l a@ phnet . f i

16

Kuva: Kristiina Mattila-Nousiainen


To mm o l a , HE I NO LA TI E TO JA : Rakennettu: 1975 Henkilömäärä: 100 Tilat: Sali, kokoustilat, keittiö, inva-wc, wc Keittiö: Peruskeittiö Omistaja: Heinolan järjestöyhdistys ry Osoite: Tehtaantie 8, Heinola Vuok ra u s j a l i s ä t i e d ot:

Heinolan järjestötalo MONIPUOLINEN JÄRJESTÖTALO HEINOLASSA Heinolan järjestötalo on rakennettu vuonna 1975 ja sijaitsee Tommolan kaupunginosassa. Talon tilat taipuvat hyvin erilaisten juhlien ja kokousten pitopaikaksi. Taloa on peruskorjattu mittavasti 2000-luvulla. Astiasto on 90 hengelle ja lähialueella on parkkitilaa useille kymmenille autoille. Talon omistaa Heinolan järjestöyhdistys ry.

www.t o m m o la njar j e s to ta l o. c o m

Kuva: Juha Väänänen

17


Kyläpirtti HEINOLAN KIRKONKYLÄN YHTEINEN OLOHUONE Heinolan kirkonkylässä sijaitseva Kyläpirtti on 1920-luvulla rakennettu hirsinen kylätalo. Tiloja on kunnostettu paljon vuosien mittaan. Talo on ympäri vuoden kahvilakäytössä, mutta tiloja voi myös vuokrata esimerkiksi pieniin juhliin tai kokouksiin. Tiloista löytyy monipuoliset kokoustarvikkeet ja astioita 40 hengelle. Pihassa on lasten leikkipaikka ja parkkitilaa n. 20 autolle. Talon omistaa Heinolan kirkonkylän Kylätalo Oy.

18

Heinola k k , HE INO L A TIETOJA: Rakennettu: 1920 -luvulla Henkilömäärä: 32/40 Tilat: Kahvila, keittiö, wc Keittiö: Peruskeittiö Omistaja: Heinolan kirkonkylän Kylätalo Oy Osoite: Vanhatie 34, Heinola kk Vu okrau s ja lis ätiedot:

www. kyl api r t t i . f i

Kuva: Outi Rautkoski


M ar j on i e mi , H E I NOLA TI E TOJA : Rakennettu: 1948 Henkilömäärä: 100/130 Tilat: Sali, keittiö, kanttiini, ulkokäymälä Keittiö: Puu- ja sähköhella, jääkaappi, ei vesijohtoa Omistaja: Marjoniemenseudun Maamiesseura ry Osoite: Marjoniementie 1037, Heinola Vu o k ra u s j a l i s ä t i ed ot:

m ar jonie m e nse u rata l o @ g m ai l . c o m

Kuva: Kristiina Mattila-Nousiainen

Marjoniemen Seuratalo PERINTEINEN HIRSINEN SEURANTALO Kesäkäytössä oleva Marjoniemen Seuratalo on rakennettu 1948 ja peruskorjattu 1980-luvulla. Salissa on näyttämö ja puu-uunit. Häitä ja muita juhlia voi tiloissa järjestää kesäisin. Puitteet ovat hyvin alkuperäiset tässä komeassa punamullalla maalatussa hirsitalossa. Pihaan mahtuu autoja noin 50. Talon omistaa Marjoniemenseudun Maamiesseura ry. Facebook: Marjoniemen Seuratalo

19


Pääsinniemen kylätalo VANHA RUKOUSHUONE UUDESSA KUKOISTUKSESSA Pääsinniemen kylätalo on rakennettu 1934, mutta laajasti peruskorjattu 2000-luvulla. Sisätilat on uudistettu tai kunnostettu täysin, kuten myös ulkopinnat. Tiloja voi vuokrata keväästä syksyyn. Astiasto on 90 hengelle. Pihaan mahtuu noin 40 autoa parkkiin. Esteettömyys on huomioitu peruskorjauksen yhteydessä. Talon omistaa Vartiomäki-Pääsinniemen kyläyhdistys ry.

20

Pääs in n iemi, HE INO L A TIETOJA: Rakennettu: 1934 Henkilömäärä: 90 Tilat: Sali, kamari, keittiö, apukeittiö, wc, inva-wc Keittiö: Kotikeittiötä hieman parempi varustus Omistaja: Vartiomäki-Pääsinniemen kyläyhdistys ry Osoite: Jousantie 4, Lusi Vu okrau s ja lis ätiedot: 0400 594 7 5 7

mai r e. kal l i okos ki @ phnet . f i

Kuva: Ritva Laine


Im j är v i , HE I NO LA TI E TO JA : Rakennettu: 1932 Henkilömäärä: 100 Tilat: Sali, keittiö, eteinen, ulkokäymälä Keittiö: Peruskeittiö, osittain teollisuuskeittiölaitteita Hallinnoija: Rievelinmutka ry Osoite: Rievelinmutka 3, Imjärvi Vu o k ra u s j a l i s ä t i ed ot: w w w. i m j ar v i . i n fo

/yhdis t y ksia / rieve l i n m u tk a

Kuva: Lassi-Pekka Haapaniemi

Rievelinmutka VANHAN KYLÄKOULUN UUSI ELÄMÄ Imjärvellä sijaitseva Rievelinmutka on rakennettu1932. Tiloja voi vuokrata ympäri vuoden. Tiloista löytyy äänentoistolaitteet. Martoilta voi vuokrata astioita 100 hengelle. Kesäisin pihassa käytössä kaasugrilli ja ruokailukatos (30 henk.). Pihaan mahtuu n. 50 autoa. Yhdistys vuokraa myös rantasaunaa päärakennuksen lähettyviltä ja pihapiiristä löytyy myös suuri kota, jota vuokrataan erillistä korvausta vastaan.

21


Auttoisten maatalo VÄRIKKÄÄN HISTORIAN MAATALO Auttoisten maatalo on rakennettu 1912. Taloa ei vuokrata talvikaudella, mutta se on muutoin käytössä ja toimii hyvin erilaisten juhlien sekä esimerkiksi kokousten pitopaikkana. Salissa on näyttämö. Muita tiloja on kahvio ja keittiö sekä sisävessat. Astiasto 100 hengelle ja astioita vuokrataan tarvittaessa erikseen. Pihaan mahtuu 60 autoa parkkiin. Talon omistaa Auttoisten Maamiesseura ry, mutta sitä ylläpitää Auttoisten-Neroskulman kyläyhdistys ry.

22

Kuva: Matti Lindfors

Au ttoinen , PADAS J O KI TIETOJA: Rakennettu: 1912 Henkilömäärä: 120/150 Tilat: Sali, keittiö, kahvio, wc Keittiö: Sähkö- ja puuhella, kylmiö, iso uuni Ylläpitäjä: Auttoisten-Neroskulman kyläyhdistys ry Osoite: Rouvilantie 4, Auttoinen Vu okrau s ja lis ätiedot: 040 720 5148

www. aut t oi nen. c om

Kuva: Matti Lindfors


Harjula

Ve si j ako - Po ra s a , PA DA SJOK I TI E TO JA : Rakennettu: 1933 Henkilömäärä: 100 Tilat: Sali, keittiö, kahvio, ulkokäymälä Keittiö: Perusvarustus Omistaja: Vesijaon-Porasan kyläyhdistys ry Osoite: Vesijaoraitti 141, Padasjoki Vuok ra u s j a l i s ä t i e d ot:

044 32 4 6 0 4 6

KUNNOSTETTU HIRSITALO HARJULA Harjula on rakennettu vuonna 1933. Taloa on vuosien varrella kunnostettu useaan kertaan, viimeisin laajempi remontti valmistui 2013. Salissa on näyttämö. Astioita on 120 hengelle. Taloa voi vuokrata keväästä myöhäiseen syksyyn. Piha on pieni, mutta läheisellä urheilukentällä on tarvittaessa lisätilaa parkkeeraamiseen. Facebook: Vesijaon-Porasan kyläyhdistys ry www.sites.google.com/site/vesijakokylayhdistys/harjula

23


Kokkopirtti PIENEN KYLÄN TEHOKÄYTÖSSÄ OLEVA KYLÄTALO Kokkopirtti on 1939 valmistunut ja 2000-luvulla kunnostettu kylätalo Kasiniemessä. Taloa voi vuokrata monenlaiseen käyttöön ympäri vuoden. Astiasto on 100 hengelle ja vuokrattavissa myös erikseen. Kokkopirtillä on monenlaista harrastustoimintaa, joten laitteita ja varusteita löytyy moneen lähtöön. Kyläyhdistys vuokraa myös telttaa. Pihaan autoja mahtuu parkkeeraamaan n. 40. Facebook: Kasiniemen kyläyhdistys

24

Kas in iemi, PADAS J O KI TIETOJA: Rakennettu: 1939 Henkilömäärä: 80/100 Tilat: Sali, keittiö, kahvio, wc Keittiö: Perusvarustus Omistaja: Kasiniemen kyläyhdistys ry Osoite: Kokkopirtintie 7, Kasiniemi Vu okrau s ja lis ätiedot:

www. kas i ni emi . f i

Kuva: Sinikka Ahola


Padasj o k i , PADAS J OK I TI E TO JA : Rakennettu: 1911 Henkilömäärä: 150/300 Tilat: Sali, kahvio, pieni keittiö, wc Keittiö: Pieni keittiö Omistaja: Padasjoen Kirkonkylän Työväenyhdistys ry Osoite: Keskustie 33, Padasjoki Vuok ra u s j a l i s ä t i e d ot:

v ilk ma n.m ira @g m ai l . c o m

Kuva: Mira Vilkman

Padasjoen Kk Työväentalo ISO TYÖVÄENTALO PADASJOEN KESKUSTASSA Padasjoen Kirkonkylän Työväentalo on valmistunut 1911. Taloa on peruskorjattu 2000-luvulla. Tiloina sali ja näyttämö, kahvio ja pieni keittiö sekä wc. Pihassa on suhteellisen hyvin parkkitilaa ja Padasjoen keskustasta löytyy tarvittaessa lisää. Kahviastiat 100 hengelle. Elokuvanäytökseen penkkejä on 176 hengelle. Kesäkäytössä olevaa taloa voi vuokrata hyvin monenlaisiin tilaisuuksiin, kuten juhliin, kokouksiin, tansseihin ja huutokauppoihin.

25


Rientola PUNAINEN KOMISTUS KYLÄN KESKELLÄ Maakesken Rientola on valmistunut 1924. Taloa on remontoitu laajasti 2000-luvulla. Esteettömyys on huomioitu remontin yhteydessä. Astioita ja kalusteet on 100 hengelle. Salissa on perinteinen näyttämö, jota voi isoissa juhlissa hyödyntää pöytätilana. Tiloista keittiötä ja kahviota voi vuokrata erikseen ja tilojen vuokraus onnistuu ympäri vuoden. Pihassa on kaikkien käytössä oleva monitoimikenttä ja reilusti parkkitilaa.

26

Maakes k i, PADAS J O KI TIETOJA : Rakennettu: 1924 Henkilömäärä: 100/140 Tilat: Sali, keittiö, kahvio, inva-wc Keittiö: Remontoitu, monipuolinen Omistaja: Maakesken maa- ja kotitalousseura Osoite: Mukulintie 30, Maakeski Vuok raus ja lis ätiedot:

www. maakes ki . f i

Kuva: Marjatta Ojala


Per tu n m a a , P E R T U N MA A TI E TO JA : Rakennettu: Siirretty vanha maatalo v.1981 Henkilömäärä: 50/70 Tilat: Sali, keittiö, wc, ulkokäymälä Keittiö: Perusvarustus Omistaja: Pertun-Pojat ry Osoite: Kyllästämöntie 29, Pertunmaa

Pertun Poikien maja METSÄSTYSMAJA PERUVEDEN RANNALLA Pertun Poikien maja on vanha maatalo, joka on siirretty Peruveden rantaan 1981. Se sopii mainiosti pienemmille porukoille esimerkiksi kokouksien pitoon tai juhlien järjestämiseen. Vuokrakäyttöä on keväästä syksyyn. Astioita on 50 hengelle. Pihaan mahtuu noin 40 autoa.

Vuok ra u s j a l i s ä t i e d ot: 0 5 0 5 3 2 1 2 4 7

s a lmela .ka ri@h o tm ai l . c o m

27


Riistamylly KOKOONTUMISPAIKAKSI MUUTETTU VANHA MYLLY Riistamylly on valmistunut alunperin myllyksi 1948 ja muutettu 1994 kokoontumispaikaksi. Lämpimään tilaan mahtuu 16 henkeä ja yläkerran kylmään tilaan 30 henkeä. Sähköt ja vedet on. Tila sopii parhaiten kokouksien pitopaikaksi kesäisin ja syksyisin. Pihaan mahtuu noin 30 autoa.

Mans ikkamäk i, PE R T UNM AA TIETOJA: Rakennettu: 1948 Henkilömäärä: 16/30 Tilat: Kokoustila, keittiö, ulkokäymälä Keittiö: Vaatimaton varustus Omistaja: Pertunmaan Riistamiehet ry Osoite: Hartolantie 497, Pertunmaa Vu okrau s ja lis ätiedot:

www. per t unmaanr i i s t ami ehet.fi

28

Kuva: Petri Uotinen


Liikolan seurojentalo

Lii kol a, S YS M Ä TI E TO JA : Rakennettu: 1940 Henkilömäärä: 150/200 Tilat: Sali, keittiö, tarjoilutila, wc Keittiö: Perusvarustus sekä kylmiö ja tiskikone Omistaja: Liikolan Nuorisoseura ry ja Liikolan Maa- ja kotitalousseura ry Osoite: Liikolantie 779, Liikola Vuok ra u s j a l i s ä t i e d ot: Juha Pel tola ju h ah . p e l t o l a @ p h net. fi / 0 4 0 0 9 6 8 7 5 9

Kuva: Heikki Helin

ISO JUHLATILA SYSMÄN LIIKOLASSA Liikolan seurojentalo on valmistunut 1940. 2000-luvulla taloa on ehostettu ympärivuotiseen käyttöön sopivaksi. Astioita on 200 hengelle ja pöytäliinatkin on käytettävissä. Pihassa on reilusti parkkitilaa. Talon omistaa Liikolan Nuorisoseura ry sekä Liikolan Maa- ja kotitalousseura ry. Veneranta Päijänteen rannalla, vieressä kunnan vierasvenelaituri. Facebook: Liikolan Seurojentalo

Kuva: Heikki Helin

29


Nikkaroisten Ns-talo Papula PERUSKORJATTU JUHLATILA ETELÄ-SYSMÄSSÄ Nikkaroisten Nuorisoseurantalo PAPULA on valmistunut 1927. Talo on laajasti peruskorjattu 2010-luvulla. Talon sali, näyttämö, kettiö ja kahvio sekä sisävessat mahdollistavat hienot puitteet juhlien ja muiden tapahtumien järjestemiseen. Remonttien yhteydessö esteettömyys on huomioitu. Nuorisoseura vuokraa myös astiastoa, kokousvälineistöä ja pöytiliinoja erikseen. Pihassa on runsaasti parkkitilaa.

30

Nikkaroine n , S YS M Ä TIETOJA: Rakennettu: 1927 Henkilömäärä: 100/140 Tilat: Sali, keittiö, kahvio, inva-wc Keittiö: Hyvä varustus Omistaja: Nikkaroisten Nuorisoseura ry Osoite: Vääksyntie 1556, Nikkaroinen Vu okrau s ja lis ätiedot:

w w w. n i k k a ro i s te n n u o r i s o s e u ra . webs. com

Kuva: Eeva Kassari


Nu o ram o i n e n , S YSMÄ TI E TO JA : Rakennettu: 1930 Henkilömäärä: 115 Tilat: Sali, keittiö, kahvio, wc Keittiö: Perusvarustus Omistaja: Nuoramoisten Nuorisoseura ry Osoite: Välttimäentie 10, Nuoramoinen Vuok ra u s j a l i s ä t i e d ot:

Nuoramoisten Ns-talo PERUSKORJATTU NUORISOSEURANTALO Nuoramoisten Nuorisoseurantalo KALLIOMÄKI on valmistunut 1930 ja peruskorjattu 2000-luvulla. Kesästä syksyyn vuokrattavasta talossa on sali, näyttämö, takahuone, kahvio, keittiö ja lisäksi sisävessat. Astioiden lisäksi Nuorisoseuralta löytyy vuokrattavia telttoja. Parkkitilaa pihassa on riittävästi.

0400 6 1 2 1 2 6 / Jy r i - Pe k k a S c h i l d t

Kuva: Jyri-Pekka Schildt

31


Ravioskorven kylätalo VANHA KOULU KYLÄN KESKUKSENA Ravioskorven kouluna toiminut ja nykyään kylätalona palveleva talo on rakennettu 1951. Tiloja on peruskorjattu vuosien mittaan. Sali, keittiö, ruokala sekä kirjastohuone ja monitoimitila muodostavat monipuolisen kokonaisuuden. Taloa voi vuokrata kokonaan tai osittain monenlaiseen käyttöön ympäri vuoden. Talolta voi vuokrata myös mm. astioita, tuoleja tai äänentoistolaitteita. Pihaan mahtuu hyvin parkkeeraamaan.

32

Ravios korpi, S YS M Ä TIETOJA: Rakennettu: 1951 Henkilömäärä: 100 Tilat: Sali, luokkahuone, ruokala, keittiö, wc Keittiö: Vanha koulun keittiö Omistaja: Ravioskorven kyläyhdistys ry Osoite: Ravioskorventie 278, Sysmä Vu okrau s ja lis ätiedot:

www. ravi os kor pi . net


O n k i n i e m i , S YS M Ä TI E TO JA : Rakennettu: 1928 Henkilömäärä: 150 Tilat: Sali, keittiö, kahvio, kokoushuone, ulkokäymälä Keittiö: Sähkö- ja puuhella, mikro, jääkaappi Omistaja: Onkiniemen Nuorisoseura ry Osoite: Onkiniementie 341, Sysmä Vuok ra u s j a l i s ä t i e d ot:

ww w.o nki ni em enn u o riso se u ra .o m a siv u . f i

Kuva: Sirpa Leivo

Rientola ONKINIEMEN NUORISOSEURANTALO RIENTOLA Onkiniemen Nuorisoseurantalo Rientola on valmistunut 1928. Isosta talossa on monipuoliset tilat kokousten ja juhlien sekä muun toiminnan käyttöön. Näyttämöllä on vanhat kulissit ja kahvio on erotettavissa salista liukuovin. Keittiössä on sähkö- ja puuhellan lisäksi jääkaappi, mikro ja lämmin vesi. Erillinen kokoushuone löytyy toisesta kerroksesta. Taloa vuokrataan ympäri vuoden ja lisäksi vuokrattavissa on astiasto sekä kahvinkeitin. Pihassa on parkkitilaa noin 70 autolle.

33


Suopellon Ns-talo JUHLATALO SUOPELLON SATAMAN KUPEESSA Suopellon Nuorisoseurantalo vihittiin käyttöön 1930. Talo on vuokrattavissa juhla- tai kokouskäyttöön kesäisin. Erityistapauksissa myös talvisin. Astioita on 60 hengelle. Keittiössä on sähkö- ja puuhella, jääkaappi, kahvinkeitin ja mikro. Salissa on näyttämö. Pihaan mahtuu parkkeeraamaan noin 20 autoa ja lisää löytyy viereisen sataman yhteydestä.

Suopelt o, S YS M Ä TIETOJA: Rakennettu: 1930 Henkilömäärä: 60 Tilat: Sali, kahvio, keittiö, ulkokäymälä Keittiö: Sähkö- ja puuhella, jääkaappi, kahvinkeitin Omistaja: Suopellon Nuorisoseura Kulo ry Osoite: Suopellontie 623, Sysmä Vu okrau s ja lis ätiedot:

0400 605 562

34

Kuva: Taina Jokinen

Kuva: Taina Jokinen


Sysmän työväentalo

Sy sm ä, S YS M Ä TIE TOJA : Rakennettu: 1908 Henkilömäärä: 100/200 Tilat: Sali, kahvio, keittiö, wc Keittiö: Nykyaikainen varustelu astiastoineen Omistaja: Sysmän Työväenyhdistys ry Osoite: Pusukujantie 3, Sysmä Vu ok ra u s j a l i s ä t i e d ot: 0 45 88 5 9 0 6 9 / Väi n ö P u u m a l ai n e n

Kuva: Väinö Puumalainen

SYSMÄN KESKUSTAN JUHLATILA Sysmän Työväentalo on rakennettu 1908 ja laajennettu 1927. Perusparannuksia on tehty 2000-luvulla. Vuokrakäyttöä talolla on ympäri vuoden. Salissa on lava, eteisessä sisävessat ja keittiön yhteydessä esimerkiksi kokouskäyttöön sopiva kahvio. Talo sijaitsee Sysmän keskustassa. Talon pihassa on rajoitetusti parkkitilaa, mutta lähialueelle autoja voi parkkeerata tarvittaessa.

Kuva: Väinö Puumalainen

35


Sysmän VPK-lava PERINTEINEN TANSSILAVA SEKÄ MÖKKI Sysmän VPK-lava on valmistunut 1952 ja sen pihapiiriin on rakennettu mökki 1980-luvulla sekä erillinen rantasauna. Kaikkia rakennuksia vuokraa Sysmän VPK ry. Osittain avonaiselle lavalle mahtuu konserttiin useampi sata henkilöä, mutta pöytien kanssa esimerkiksi häihin 100 henkilöä. Mökissä voi järjestää pienempiä juhlia tai kokouksia noin 25 henkilölle. Mökissä on sauna ja wc. Parkkitilaa löytyy reilusti.

36

Lava

Kuva: Jorma Sainio

Sys m ä, S YS M Ä TIETOJA: Rakennettu: lava 1952, mökki 1980-luvulla Henkilömäärä: lava 100, mökki 25 Tilat: Lava, mökki, rantasauna Keittiö: Mökillä minikeittiö Omistaja: Sysmän VPK ry Osoite: Koskueentie 18, Sysmä Vu okrau s ja lis ätiedot:

044 337 2752

Mökki

Kuva: Jorma Sainio


Sä r k i l a h t i , S YS M Ä TI E TOJA : Rakennettu: 1921 Henkilömäärä: 120/200 Tilat: Sali, keittiö, kahvio, wc Keittiö: Peruskeittiö Omistaja: Särkilähden Nuorisoseura ry Osoite: Luhangantie 1058, Sysmä Vu ok ra u s j a l i s ä t i e d ot:

w ww.sar ki l ahden n u o riso se u ra .o m a siv u . f i

Kuva: Särkilahden Nuorisoseura ry

Särkilahden Ns-talo Ahjola AHJOLA eli SÄRKILAHDEN NUORISOSEURANTALO Särkilahden Nuorisoseurantalo Ahjola on valmistunut 1921. Keittiö ja sisävessat on tehty nykyiseen muotoonsa 2000-luvulla. Salissa on näyttämö. Erillinen kahvio ja keittiö mahdollistavat talon monipuolisen käytön. Tilojen vuokraus onnistuu ympäri vuoden. Astiasto on 120 hengelle ja sitä myös vuokrataan tarvittaessa erikseen. Lisäksi mm. tuoleja, pöytäliinoja ja pukkipöytiä on vuokrattavana. Pihalla on reilusti parkkitilaa.

37


Tikkalan Ns-talo KUNNOSTETTU NUORISOSEURANTALO SYSMÄSSÄ Tikkalan Nuorisoseurantalo on valmistunut 1951. Talo on kunnostettu ulkoa ja sisältä komeaksi juhlien pitopaikaksi. Salissa on näyttämö. Muita tiloja on keittiö ja kahvio sekä sisävessat. Taloa voi vuokrata ympäri vuoden. Astioita ja pöytäliinat löytyvät talon puolesta. Pihasta löytyy parkkitilaa 70 autolle.

T ik k ala, S YS M Ä TIETOJA: Rakennettu: 1951 Henkilömäärä: 80/110 Tilat: Sali, keittiö, wc Keittiö: Perusvarustus Omistaja: Tikkalan Nuorisoseura Pyrintö ry Osoite: Tikkalantie 21, Sysmä Vu okrau s ja lis ätiedot:

0400 183 541, Jar mo Hei non en

38

Kuva: Jarmo Aho


Val i ttu l a , S YS M Ä TI E TOJA : Rakennettu: 1920 Henkilömäärä: 100 Tilat: Sali, keittiö, kahvio, wc Keittiö: Peruskeittiö, astianpesukonetta ei ole Omistaja: Valittulan Nuorisoseura Ponnistus ry ja Itä-Sysmän Maamiesseura ry Osoite: Postintie 42, Sysmä Vu o k ra u s j a l i s ä t i e d ot:

Valittulan Ns-talo JUHLATALO 20-LUVUN ALKUPERÄISEEN HENKEEN Valittulan Nuorisoseurantalo on valmistunut 1920. Taloa on korjattu sekä sisältä että ulkoa 2000-luvulla. Ulkoasu on pidetty alkuperäisessä muodossaan. Talo sisältää salin ja näyttämön, keittiön, kahvion sekä eteistilan ja sisävessat. Pihassa on reilusti tilaa autoille.

www.va lit t ula nn s. wo r dpr e s s. c o m

Kuva: Janne Juoksukangas

39


Vintturin Seurantalo VINTTURIN KOMEA JUHLATALO Vintturin Seurantalo on valmistunut 1939. Sitä on remontoitu 2000-luvulla mm. katon ja sisävessojen osalta. Kesäkäyttöön vuokrattavasta talossa on sali, näyttämö, kahvio ja keittiö sekä sisävessat. Pihassa on erillinen kioski. Astioita on 150 hengelle. Pihassa on runsaasti parkkitilaa. Facebook: Vintturin kyläyhdistys

Vin ttu r i, S YS M Ä TIETOJA: Rakennettu: 1939 Henkilömäärä: 120/400 Tilat: Sali, keittiö, kahvio, wc Keittiö: Perusvarustus Omistaja: Vintturin kyläyhdistys Oras ry Osoite: Moiskantie 22, Sysmä Vu okrau s ja lis ätiedot:

www. vi nt t ur i . f i

40

Kuva: Jarmo Kallio


P ä ijänne-Lead e r r y P ä i j än n e- Leader on yksi Suom en 54 toimi n t a ry h m ä st ä , j o i d e n t a r ko i t u k se n a o n y l läpit ää ja kehittää m aaseudun asuino l o j a y h d e ssä m a a se u d u n a su k k a i d e n k a n ssa . P ä i j än n e- Leader ry:n alueeseen kuuluvat A si k k a l a , H a r t o l a , H e i n o l a , Pa d a sj o k i , Pe r tu n maa ja Sysm ä. L E A D E R- t oimis t o on neuvontapiste, jonka p u o l e e n vo i k ä ä n t yä k a i k i ssa h a n ke t o i m i n n a n p u l m i s s a . A pu a s aa m u u n m uassa: * i dean keh it t ely ssä ja hankkeistuksessa * o i kean rah oit u slähteen löytäm isessä * ra h oit u s h akem uksen ja liitteiden laatimi se ssa * h a n k keen t ot eu tuksen ohjauksessa * mak s at u s paper eiden ja rapor ttien tar k i st u k se ssa * y h t eyk s is s ä k u ntiin ja alueviranom aisiin. Li s ä t ieto a: www.paijanne-leader.fi Yhteisölliset juhla talot ja kokoustila t -esite Jul kai s ija: Yhte is e t t i l a t - y h t e i se t ma h d o l l i su u d e t -hanke, Päijänne-L eader ry Ra hoi tus : P äijänne - Le a d e r ry, M a n n e r-S u o me n ma aseudun kehittäm isohjelm a 2014-2020 Ulkoasu ja t aitto : H e n n a P i r ko n e n , P ä i j ä n n e -L e a d e r ry Kansi: Ve s ive hm aan N u o ri so se u ra n t a l o, A si k k a l a Kuvat: H e nna P ir ko ne n , e l l e i k u va ssa t o i si n m a i n i t a Pai no: M & P Paino O y, L a h t i Pai nos: 6000kpl, 6/ 2 0 1 8

www. pai j anne- l eader. f i /j uhla ta lot


Juhlatalot YHTEISÖLLISET

& KO KO U S T I L AT

A s ikkal a - H ar to l a - H ein ola - Pa d a sjok i - Per tu n ma a - Sysmä

Y hteisöll iset ju h latalot ja kokou s tilat - es ite si sä l tä ä Pä ijän n e- Leader r y:n alu een yhteisöjen tilat, joita voi vuok rata. Esi te on toteutettu Päijän n e- Leader r y:n Y hteiset til a t - yhte is et mah dollis u u det - han k keella.

w ww. p a i j a n n e -l e a d e r. fi / j u h l atalot


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.