Page 1

Tritonias kursutbud hösten 2011

Anmälan till kortkurser

Tritonia erbjuder hösten 2011 kortkurser inom nedanstående teman. Du kan delta i enskilda kortkurser eller samla dem till LIN2-kursens portfölj. Kurserna är avgiftsfria för den undervisande personalen vid högskolorna i Vasa. Välkommen på kurs!

Anmälan: www.tritonia.fi/edulab 3-5 dagar före

Moodle-kunskap Moodle workshop del 1/3 (grundkurs) Moodle workshop del 2/3 (fortsättningskurs) Moodle workshop del 3/3 (examination och utvärdering) Moodle in English workshop 1/3 Moodle dokumenthantering/kommunikationsverktyg Bra metoder i Moodle Material på webben Effective Work with Word Excel E-blankett Gemensamma dokument på nätet Nya fenomen Sociala medier, Facebook, Twitter, LinkedIn Social Media in Higher Education Teaching Prezi och PowerPoint Läsplattor och e-böcker iPad-workshop Mac-kurs Webbkommunikation i realtid Adobe Connect – Nätmöte via egen dator för mötes- och utbildningssyften Effektivitet i undervisning Utvärdering i högskoleundervisning (fin) PBL (Problem-based learning) Pedagogisk portfölj Teacher motivation workshop, särdrag i vuxenutbildning Tools for teaching in English Power up your research Speed writing Speed reading Presenting Internationally (abstracts, oral presentations, PowerPoint, Prezi, Adobe Presenter + Posters) Library Express Tour Effektiv referenshantering - RefWorks

Skräddarsydda kurser? Kontakta pedagog Johanna Björkell (fd Bäckström) lin@tritonia.fi, tel. 06 324 8660/044-712 3032

EduKlinik som stöd för lärarna Behöver du hjälp eller tips för att utveckla din egen kurs? Vill du förverkliga en flerformskurs men vet inte hur du skall gå till väga? Har du tekniska eller pedagogiska frågor om läromiljöer? Kontakta vår personal och berätta om ditt behov så bokar vi en tid för EduKlinik Pedagog/Koordinator 044 024 4226

Maria Byholm maria.byholm@tritonia.fi

Pedagog 050 371 3602

Peter Ahlroos peter.ahlroos@tritonia.fi

Pedagog Johanna Björkell (fd Bäckström) (06) 324 8660/ 044 712 3032 johanna.bjorkell@tritonia.fi ADP-planerare 050 371 3604

Timo Salonen timo.salonen@tritonia.fi

Pedagog (06) 324 8656

Anu Ylitalo anu.ylitalo@tritonia.fi

EduLab-webinarier Tiden för alla webinarier är måndagar 12:30-13:00 och adressen är https://connect.puv.fi/edulabmaria 3.10.2011 Using an iPad in Higher Education Teaching 17.10.2011 E-blankett på 30 min 31.10.2011 Hyödynnä opiskelijoiden Facebookin ja Twitterin käyttö opetuksessa 14.11.2011 Tips for using Adobe Connect (Eng) 28.11.2011 Using a Blog in Higher Education Teaching 12.12.2011 Tre tips för att behandla bilder med gratisprogram Anmälan: http://www.tritonia.fi/edulab


LIN 1 INTRODUKTION TILL iLÄRANDE, 8 sp

LIN 2 iVERKTYG FÖR NÄTBASERAD UNDERVISNING

LIN3 iPRODUKTION, 10 sp

Utbildningen börjar 27.1.2012 Ansök senast 20.1.2012

7 sp Fortgående anmälan

Utbildningen börjar 28.9.2012 Ansök senast 14.9.2012

Vad är iLärande? Ta ett steg framåt i utvecklingen av din undervisning och dra nytta av webben.

Lär dig behärska verktygen för nätbaserad undervisning i din egen takt

Under kursen får du bekanta dig med nätbaserad undervisning och sociala medier. Du lär dig hur man planerar nätbaserad undervisning och hur du kan genomföra en del av din egen kurs i webbmiljö. Under kursen ges färdigheter för att utveckla ditt eget kunnande och din undervisning.

Kursen bygger på Tritonias utbud av kortkurser: du kan själv välja aktuella kurser inom området nätbaserad undervisning och informationskompetens. Via utbildningshelheten får du en uppfattning om aktuella möjligheter inom informations- och kommunikationsteknik i undervisningen, du lär dig använda IKT i praktiken samt utvecklar ditt eget kunnande och din undervisning.

Under kursen producerar du digitalt läromaterial för din undervisning i form av ett eget projekt (flerformskurs, nätbaserad kurs, del av nätbaserad kurs). Projektet bearbetas under hela kursen med stöd av mentorträffar, nätbaserat material, uppgifter och gruppträffar.

Helheten består av fem webbavsnitt med expertföreläsningar och arbete i smågrupper. Kursen pågår en termin. Förhandskunskaper och insikter i nätverksinlärning krävs ej. Kursen genomförs delvis i samarbete med Umeå universitet. Anmälan och närmare uppgifter: www.tritonia.fi/edulab

Det egna kunnandet visas genom att planera och förverkliga tre projekt inom användningen av IKT i egen undervisning, med stöd av handledarna och de övriga gruppmedlemmarna. Över kunnandet uppgörs en portfolio.

AVSNITT: 1. Orientering 2. Planering av nätbaserad undervisning 3. Innehållsplanering 4. Tekniskt manuskript 5. Teknisk och pedagogisk utvärdering Personlig studieplan och tidtabell för avläggande av kursen överenskoms tillsammans med den egna mentorn. Anmälan och närmare uppgifter: www.tritonia.fi/edulab

Anmälan och närmare uppgifter: www.tritonia.fi/edulab

Learning in Networks är en utbildningshelhet som erbjuds av Tritonia EduLab (f.d. Lärocenter) i informationsoch kommunikationsteknologi (IKT) indelad i tre steg och omfattande 25 studiepoäng. Utbildningsprogrammet erbjuder deltagarna en god utgångspunkt för att göra om sin undervisning till flerformsundervisning. Examination genom Åbo Akademi.

Kursbroschyr hösten 2011  
Kursbroschyr hösten 2011  

Tritonia Edulabs kursbroschyr 2011

Advertisement