Page 1

SYKÄYS www.sks.fi

CARGOTEC: Maailma muuttuu, mutta kumppanuus toimii.

RAAKAA VOIMAA SATAMIIN Pesmel on

MATERIAALINHALLINNAN ASIANTUNTIJA Sivu 6

Normet ja

URAKKA MAAN ALLA Sivu 8


2


Cargotec tarjoaa

RAAKAA VOIMAA SATAMIIN SKS Automaation ja SKS Connecton ratkaisut ovat osa Kalmarin maailmankuulujen lasinkäsittelylaitteiden tekniikkaa. Sivu 4

Pesmel tuottaa

TEHOKASTA MATERIAALINHALLINTAA Sykäys on SKS Automaation ja SKS Connecton yhteinen julkaisu. Sen sivuilla esittelemme osaamistamme konkreettisin, arkipäivän esimerkein.

Materiaalinkäsittelyn asiantuntija Pesmel ostaa komponentteja SKS Automaation laajasta valikoimasta.

Cargotec on oiva näyte kumppanuuden voimasta. SKS Automaatio ja SKS Connecto ovat tehneet yhteistyötä Cargotecin kanssa jo vuosikymmenten ajan, ja ratkaisuillamme on tärkeä osa Kalmarin maailmankuulujen laitteiden Haluamme olla asiaktuotannossa. Edessä on uuden­ laisia haasteita, ja haluamme kaamme paras kumppani edistää muutosta ja lisätä tuotekehityksen ja tuokansainvälisyyttä.

tannon suunnittelussa ja

Normetin kohdalla olemme osoittaneet ongelmanratkaisu­ toteutuksessa kykyä, kun SKS Connecto ryhtyi erittäin tiukalla aikataululla vastaamaan iisalmelaisyrityksen johdin­ sarjojen tuotannosta. Kauhajoelta ponnistava Pesmel puolestaan on hyödyntänyt SKS Automaation laajaa valikoimaa yhä lisääntyvässä määrin.

Visiomme mukaisesti olemme asiakkaamme paras kumppani tuo­ tekehityksen ja tuotannon suunnittelussa ja toteutuksessa. Tämän lehden esimerkeillä osoitamme, mitä se käytännössä tarkoittaa.

Sivu 6

Normet luottaa

MAAN­ALAISEEN TOIMINTAAN Maanalaisten työkoneiden kansainvälinen markkinajohtaja tulee Suomesta. SKS Connecto vastaa Normetin johdinsarjojen tuotannosta. Sivu 8

SKS Automaatio keskittyy

SUUNNITTELU­- JA SOVELLUSOSAAMISEEN Olemme tyytyväisiä toimintaamme vain silloin, kun asiakkaammekin on tyytyväinen. Toimitusten riskittömyys, laatu ja nopeus ovat meille kunnia-asioita.

Jari Vähämäki toimitusjohtaja SKS Automaatio – SKS Connecto

Sivu 10

SYKÄYS SKS Automaation asiakaskatsaus YHTEYSTIEDOT SKS Automaatio – SKS Connecto Martinkyläntie 50 01720 Vantaa Puhelin 020 764 61 ULKOASU MicroMedia Oy

SKS Automaatio on Suomen johtava koneen­ rakennuksen automaatio- ja sähkökomponenttien maahantuoja. Teemme yhteistyötä alan parhaiden komponenttivalmistajien kanssa ja haemme aktiivi­ sesti uusia mielenkiintoisia kumppaneita tuote­ valikoimamme kehittämiseksi. Kumppanuus kanssamme lisää asiakasyrityksemme kilpailukykyä ja kannattavuutta. Riskittömyys, laatu ja nopeat toimitukset ovat asioita, joissa olemme tinkimättömiä.

SKS Connecto valmistaa vaativat johdinsarjat sekä vahvaa ammattitaitoa edellyttävät sähkötekniset kokoonpanotyöt. Kun etsit osakokonaisuuksia helpot­ tamaan omaa koneenrakennustasi, ota yhteys meihin. Asiantuntevat suunnittelijamme ovat käytettävissäsi. Kaapeli- ja johdinsarjoja valmistamme asiakaskohtai­ siin tarpeisiin. Myös kokoonpano ja sopimusvalmistus ovat kasvavia palvelumuotoja. Asiantuntevat suunnit­ telijamme ymmärtävät asiakkaan erityistarpeet.

3


4


SKS AUTOMAATIO & SKS CONNECTO CARGOTEC

Raakaa voimaa satamiin

Kalmarin maailmankuuluissa lastinkäsittelylaitteissa hyödynnetään SKS Automaation ja SKS Connecton toimittamia komponentteja ja ratkaisuja. Tampereen Härmälässä on pitkään suunniteltu mammuttimaisia nostureita, joita ilman maailman satamat eivät tulisi toimeen. SKS Automaation ja SKS Connecton osaamisella on ollut vahva osa Cargotec-konserniin kuuluvan Kalmarin lastinkäsittelylaitteiden tuotannossa. Nykyään SKS Automaation ja SKS Connecton ratkaisut ovat tärkeä osa Kalmarin maailman­kuulujen huipputuotteiden tekniikkaa. Cargotec myös hyödyntää SKS Groupin One Stop Shopping -tarjontaa ja ostaa palveluja laajalti koko konsernilta. Kyse on

kokonaisvaltaisesta yhteistyöstä, jossa SKS toimittaa asiakkailleen laajoja kokonaisuuksia. – SKS Automaatio on vuosien varrella pystynyt laventamaan tarjontaansa niin palvelujen kuin brändienkin osalta, Cargotecin tuotekehityspäällikkö Jari Mäkelä kiittelee. – Laitteemme pystytetään ja luovutetaan asiakkaalle aina pitkän matkan päässä täältä Tampereelta, joten mahdollisimman nopea asennus ja käyttöönotto on meille avainasia. Esimerkiksi SKS Connecto on osaltaan tuonut arvokasta erikoisosaamista johtoja kaapelisarjojen suunnitteluun. Cargotec ja sekä SKS Automaatio että SKS Connecto ovat pitkän yhteistyönsä aikana päässeet tiiviiseen ja toimivaan kumppanuuteen, jossa työntekijät ovat tunteneet toisensa ja

toistensa tarpeet. – SKS Automaatiolla ja SKS Connectolla laitteemme ja niiden erityisvaatimukset taidetaan erinomaisesti. Näin he ovat osanneet tarjota meille kustannustehokkaita ratkaisuja. Tiivis yhteistyö on näkynyt konkreettisesti myös silloin, kun Cargotecin suunnittelijat ovat ahertaneet kovassa kiireessä. SKS Connectolla käytetään samaa suunnitteluohjelmaa kuin Cargotecillä, joten SKS:n ammattilaiset ovat pystyneet tekemään suunnittelutyötä asiakkaan ohjeiden mukaan. – SKS:n vahvuus on ollut ehdottomasti paikallisuudessa. Se on ollut lähellä meitä, Jari Mäkelä miettii. – Teollisuudenalamme tuntemus on ollut myös tärkeää. Olemme pystyneet etenemään

yhdessä eteenpäin turvallista reittiä, jolla olemme välttyneet epäonnistumisilta.

Cargotec hyödyntää SKS:n palvelutarjoomaa laajalti. Kumppanuudella on pitkät juuret.

TUOTANTO SIIRTYY – SKS REAGOI Cargotecin tuotanto on siirtymässä Suomesta Puolaan ja Kiinaan. Tampereelle jää toiminnan sydän, niin kutsuttu osaamiskeskus. – SKS:n kanssa tekemämme yhteistyön perusta ei sinänsä muutu mitenkään, mutta tuotteistaminen tuo tietenkin uusia haasteita. Tarvittavat komponentit ja laitteet pitää pystyä hankkimaan paikallisesti juuri esimerkiksi Kiinassa ja

Puolassa, tuotekehityspäällikkö Jari Mäkelä toteaa. SKS on osaltaan reagoinut Cargotecin muuttuneisiin tarpeisiin. SKS Groupilla on komponenttikauppaa, varastointia ja jatkojalostusta harjoittava yritys SKS China Kiinassa. Cargotecin saumaton palveleminen oli prioriteettilistan kärkipäässä myös siinä vaiheessa, kun SKS Connecto

etsi Euroopasta uutta johtosarjojen valmistuspaikkaa. Uusi yritys SKS Connecto Polska on aloittanut toimintansa Puolassa. SKS on ollut valmis järjestelemään toimintaansa ja lähtemään asiakkaansa mukana maailmalle. – Paikallinen hankintamme on pystyttävä hoitamaan koetelluilla ja luotettavilla ratkaisuilla, Jari Mäkelä tiivistää Cargotecin tarpeet.

5


6


SKS AUTOMAATIO & SKS CONNECTO PESMEL

Tehokasta materiaalinhallintaa Materiaalinkäsittelyjärjestelmiä valmistava Pesmel ostaa komponentteja SKS Automaation kattavasta valikoimasta.

Kauhajoella 1978 perustettu Pesmel on materiaalin­ käsittelyn asiantuntija, joka toimittaa materiaalin­ käsittely-, lastaus- ja pakkausjärjestelmiä. SKS Automaation ja Pesmelin yhteinen historia ulottuu vuosien taakse. Kaikki lähti aikanaan liikkeelle kaapelikaupasta, mutta sittemmin kaupankäynti on laajentunut esimerkiksi antureihin, valokennoihin, viivakoodinlukijoihin ja muihin komponentteihin, joita Pesmelin valmistamissa laitteissa tarvitaan. – SKS Automaation vahvuus on ollut sen kattavassa valikoi-

massa. Samaan aikaan SKS on ollut myös kiinnostunut siitä, mitä me todella tarvitsemme, supervisor Jari Mäki-Reinikka Pesmeliltä sanoo. Pesmelin hankinnat SKS Automaatiolta ovat kasvaneet viime aikoina. Asiakas on hyötynyt keskittämisestä konkreettisesti, sillä kasvaneen ostovolyymin myötä SKS Automaatio on pystynyt tarjoamaan Pesmelille komponentteja entistä edullisemmin. – Hintataso on SKS:llä pysynyt hyvin aisoissa. Hinnat eivät ole karanneet pilviin, MäkiReinikka kiittelee. Pesmel on vahvasti kansainvälinen yritys, mikä asettaa osaltaan vaatimuksia komponent-

tien hankinnalle. SKS Automaatio pystyy tässä kohtaa nojaamaan tuotevalikoimaansa, joka koostuu globaalisti saatavilla olevista brändeistä. Mäki-Reinikka on tyytyväinen myös SKS Automaation antamaan koulutukseen ja tuotetietoon. – SKS on tarvittaessa tullut esittelemään tuotteitaan lyhyelläkin varoitusajalla. Ja kiirehän suunnittelijoillamme usein onkin, kun toimitukset pitää saada ajallaan valmiiksi.

Kauhajoelta ponnistava Pesmel on materiaalinkäsittely-, lastaus- ja pakkausjärjestelmien asiantuntija.

SKS JA ONE STOP SHOPPING Pesmelin toimittamia materiaalinhallintalaitteita käytetään maailmanlaajuisesti. Korkean teknologian laitteissa käytetään paljon erilaisia komponentteja, joita SKS:n valikoimasta löytyy laajalla skaalalla. SKS-konserni tarjoaa asiakkailleen One Stop Shopping -palvelua. Samasta konsernista voidaan hankkia tarvittavat komponentit ja palvelut. Asiakkailta One Stop Shopping -kaupankäynti säästää luonnollisesti aikaa ja rahaa.

SKS Automaation ja Pesmelin yhteistyö on laajentunut viime aikoina tuoteryhmä kerrallaan. Supervisor Jari Mäki-Reinikka on ollut tyytyväinen kumppanuuteen. – Kokemuksemme SKS:stä ovat positiivisia. Kyseessä on luotettava yhteistyökumppani, Mäki-Reinikka luonnehtii.

7


Tommi Väisänen Normetilta on ollut tyytyväinen yhteistyöhön SKS Connecton kanssa.

8


SKS AUTOMAATIO & SKS CONNECTO NORMET

Kovaa työtä maan alla

Iisalmelainen Normet rakentaa työkoneita vaativaan käyttöön. SKS Connecto vastaa menestysyrityksen johdinsarjojen tuotannosta. Maanalaisten työkoneiden kansainvälinen markkinajohtaja tulee Suomesta. Toukokuussa 2009 iisalmelainen Normet oli kovan haasteen edessä, kun sen johdinsarjojen alihankkija teki konkurssin. SKS Automaatio oli toimittanut komponentteja Normetille vuosikaudet. Yhteistyössä siirryttiin uudelle tasolle, kun Normet tarvitsi uuden alihankkijan johdinsarjojen tuotantoon. Normetin johdinsarjoja ryhdyttiin valmistamaan SKS Connecton toimitiloissa Vieremällä, joka sijaitsee 25 kilometrin päässä Iisalmesta. Sen jälkeen Normetille

tehdyt työt ovat sitoneet SKS Connectolla noin 50 henkilöä. Lähtötilanne yhteistyölle oli haastava, sillä liikkeelle oli lähdettävä niin sanotusti lennosta. Normetin tuotanto piti saada jatkumaan mahdollisimman normaalisti, mutta samaan aikaan suunnittelupuolella riitti paljon tekemistä. – Alihankkijamme oli aiemmin toiminut lähellä meitä, mutta nyt tuotanto siirtyi kokonaan eri paikkakunnalle. Suusanallinen tieto oli ehkä riittänyt aikaisemmin melko pitkälle, mutta nyt niin ei enää ollut, sähkösuunnittelun tiiminvetäjä Tommi Väisänen Normetilta muistelee. – Sähkösuunnittelun kuvien

pitää olla nykyisessä toimintamallissamme kunnossa, ja sen osalta olemme saaneet SKS:ltä apuja. Myös Normetin komponenttihankintaa on pyritty järkeistämään ja tehostamaan. SKS Automaation tarjontaa on käyty läpi muun aherruksen ohessa. – Koneitamme käytetään kaivoksissa, joissa olosuhteet ovat hyvin vaativat. Komponenteilta vaaditaan paljon, Tommi Väisänen korostaa. Tulevaisuuden tavoitteena SKS:n ja Normetin yhteistyössä on testaamisen ja myös modulaarisen ajattelutavan edistäminen. – Johtosarjoja ja koteloita on hankala vakioida, koska ajoneuvoissamme on niin paljon variaatioita. Joku asiakkaistamme

pitää jostain tietystä moottorimerkistä, joku toinen taas jostain muusta. Olemme kuitenkin pyrkineet miettimään asioita, joita voisimme yhdenmukaistaa – esimerkiksi niin, että useammassa laitteessa voitaisiin käyttää samoja koteloita tai johtosarjoja. – Luomme ja kehitämme yhteistyömalliamme SKS:n kanssa koko ajan. Näkymät ovat positiiviset, sillä olemme nähdäkseni menneet jatkuvasti parempaan suuntaan, Tommi Väisänen arvioi.

KASVU KIRITTÄÄ YHTEISTYÖTÄ Iisalmessa vuonna 1962 perustetun Normetin tarina on komea. Kaivosten ja tunneleiden kumipyöräajoneuvojen suunnitteluun, valmistamiseen ja markkinointiin erikoistunut yhtiö etenee tukevasti kasvu-uralla. Yhteistyö SKS Connecton kanssa aloitettiin todellisella ryminällä, mikä vaati ponnisteluja jo sinänsä. Positiivisia ongelmia asettaa lisäksi Normetin vahva kasvuvauhti. SKS onkin osaltaan rekrytoinut jatkuvasti

uusia työntekijöitä johdinsarjojen valmistukseen. – Haasteita on piisannut, mutta yhteistyö on sujunut varsin hyvin, Tommi Väisänen toteaa. – Esimerkiksi johdinsarjojen kuvat on nyt saatu sille tasolle, että monistettavuus alkaa olla jatkossa parempaa luokkaa. Odotuksemme yhteistyöltä ovat tietysti koko ajan korkeammalla.

9


SKS Automaatio ja SKS Connecto kehittävät

suunnittelu- ja sovellusosaamistaan SKS Automaation suunta vuoteen 2011 lähdettäessä on selvä. Visiomme mukaisesti olemme asiakkaamme paras kumppani tuote­kehityksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

parhaaksi ja kuuntelemme asiakasta sekä kehitämme palveluja sen mukaan. SKS Automaation komponenttivalikoima koostuu maailman parhaista merkeistä. Teemme jatkuvaa työtä kehittääksemme tuotevalikoimaa ja etsimme aktii-

visesti uusia, mielenkiintoisia kumppaneita. Korkealaatuisen tuotevalikoimamme hintatason pyrimme pitämään jatkuvasti mahdollisimman kilpailukykyisenä. Toimintamme laatuun olemme tyytyväisiä vain silloin,

SKS Automaatio ja SKS Connecto ovat osa SKS-konsernia, johon kuuluvat yritykset tuotteineen ja palveluineen muodostavat Suomessa ainutlaatuisen kokonaisuuden. Pystymme vastaamaan erilaisiin tarpeisiin - koskevat ne sitten yksittäisiä komponentteja, puolivalmisteita, kokoonpanoja tai vaativia laitetoimituksia. SKS Groupiin kuuluvat yritykset toimittavat kaiken tarvittavan luotettavasti ja kustannustehokkaasti. Alan parhaat tuotteet, toimiva logistiikka ja asian­tunteva henkilöstö ovat asioita, joista emme tingi. Hyödynnämme konsernissa olevan tiedon ja taidon asiakkaan

kun asiakkaammekin on tyytyväinen. Toimitusten riskittömyys, laatu ja nopeus ovat meille kunnia-asioita. Haluamme olla asiakkaamme paras kumppani - tänään ja huomenna.

SKS Automaatio ja SKS Connecto tuotteineen ja palveluineen muodostavat Suomessa ainutlaatuisen kokonaisuuden. Nyt pyrimme parantamaan osaamistamme kehittämällä suunnittelu- ja sovellusosaamistamme.

LUOTETTAVIA ÖLFLEX -KAAPELEITA 50 VUOTTA! ®

Oskar Lapp keksi ensimmäisen teollisesti tuotetun liitäntä- ja ohjauskaapelin 50 vuotta sitten. Kaapelille annettiin nimi ÖLFLEX® ja loppu onkin teollisuushistoriaa. SKS on ollut mukana menes­ tystaipaleella lähes alusta alkaen, ÖLFLEX® tuli valikoi­ maamme jo vuonna 1964.

Ölflex 50 v. -rekkakiertue 25.05.2011 Pääkaupunkiseutu 26.05.2011 Turku 27.05.2011 Pori 30.05.2011 Vaasa 31.05.2011 Raahe 31.05.2011 Kokkola 01.06.2011 Jyväskylä 06.06.2011 Tampere 07.06.2011 Kotka 08.06.2011 Lahti 09.06.2011 Kuopio

Katso lisätietoja ja päivitetty kiertueaikataulu

www.ölflex.fi 10


11


12

Sykäys - SKS Automaatio  

SKS Automaatio & SKS Connecto publication