Raport anual 2019

Page 1

FUNDATIA CREȘTINĂ DIAKONIA/ FILIALA SF.GHEORGHE

RAPORT ANUAL privind acordarea serviciilor de asistență socială de ingrjire la domiciliu IANUARIE-DECEMBRIE 2019 I.RAPORT DE ACTIVITATE 1.Descrierea pe scurt a derulării serviciilor de asistență socială până la data întocmirii raportului (beneficiarii, servicii de asistență socială acordate, resurse umane, eventualele modificări in desfășurarea activitățiilor , colaborarea cu alți parteneri ) -activități planificate și realizate 1. Îngrijire socio medicală la domiciliu: La cererea nevoiaşilor sau familiei acestuia echipa de îngrijire la domiciliu a vizitat conform planurilor de îngrijire individualizate toți beneficiarii serviciului. Au fost efectuate îngrijirile dorite conform evaluării socio medicale sau tratamentele medicale indicate de medicul de familie. În perioada ianuarie-decembrie 2019 au fost deservite în total beneficiari, după cum urmează: Înreg. Ocaz.

Ian. 612 225

Feb. 606 286

Mar. 602 278

Apr. 607 270

Mai 606 306

Iun. 600 285

Iulie 610 260

Aug. 614 282

Sept. 625 233

Oct. 614 253

Nov. 615 229

Dec. 609 250

Numărul beneficiarilor înregistrate în anul 2019 este 7320 din care 4080 beneficiari asistate parțial din subvenția de stat, iar 3240 de persoane înregistrate asistate din fonduri proprii. 3157 persoane au fost asistate 1-2 ori pe lună din fonduri proprii. Serviciul funcţionează în 56 de sate şi 3 oraşe din judeţul Covasna. Deplasările zilnice sunt asigurate cu ajutorul a 19 maşini de serviciu. Activităţi efectuate conform pachetului de servicii: Îngrijire de bază:

Îngrijire medicală:

Îngrijire socială:

toaletă generală, spălarea părului, schimbarea lenjeriei, hainelor, aranjarea patului, tăierea unghiilor, a părului, bărbierit, ajutor în alimentaţie, sfaturi de îngrijire

măsurarea glicemiei, masurarea tensiunii arteriale, administrarea injecţiilor, tratarea plăgilor, pansare, spălătura auriculară, fixarea sau schimbarea sondei vezicale, mobilizare, masaj, plimbare, sfaturi şi îndrumare medicală

cooperare în activităţi casnice, deplasare la farmacie, controlul administrării medicamentelor, ajutor în relaţia pacient-medic de familie, dotare cu unelte, ajutătoare specifice bolii vizite, îndrumare, informare servicii de spălătorie, servicii de teleasistenţă


2. Spălătorie socială: Spălătoria socială pentru beneficiarii serviciului de îngrijire la domiciliu funcționează în două localități: din anul 2009 în orașul Baraolt, iar din septembrie 2014 în com. Comandău. De acest serviciu beneficiază acei vârstnici care trăiesc fără aparţinători, şi care sunt incontinenţi, sau datorită dependenţei, a bolii sau situației sociale precare sunt incapabili să-şi spală hainele. Îngrijitorii colectează şi transportă hainele beneficiarilor serviciului de ingrijire la domiciliu la spălătoria socială a Fundaţiei situată în Baraolt și Comandău. Hainele sunt uscate, călcate şi transportate înapoi la domiciliul fiecărui beneficiar. În perioada ianuarie-decembrie 2019 am avut în total 845 de servicii de spălătorie. 3. Distribuire de unelte ajutătoare pentru beneficiarii dependenți: Din donațiile primite putem da in folosință unelte ajutătoare pentru beneficiarii care necesită acest serviciu. Uneltele distribuite sunt: paturi de spital, cârje, scaune de toaletă, cărucioare cu rotile, stative de mers, înălțător WC. În anul 2019 din depozitele noastre rurale și din depozitul sediului Fundației au fost distribuite de angajați 270 unelte ajutătoare pentru beneficiarii serviciului. Personalul unităţii de asistenţă socială în luna raportată Personalul de specialitate implicat direct în furnizarea serviciilor de îngrijire a beneficiarilor subventionați a fost următoarea: 13 îngrijitor bătrâni la domiciliu, 14 asistent medicali (dintre care un asistent medical coordonator, cu atributii de coordonarea şi monitorizarea activităţii sociomedicale), 3 infiermeră, 2 asistenți sociali (dintre care un asistent social – şef serviciu, cu atribuţii de coordonarea şi monitorizarea activităţii socio-medicale), 1 psiholog.

Coordonarea şi monitorizarea activităţii socio-medicale şi administraţia acestuia a fost realizată de o echipă multidisciplinară compusă din: 1 asistent social – şef serviciu de îngrijiri, 1 asistent medical coordonator, 1 coordonator de program al fundaţiei, 1 contabil.

Calitatea serviciilor: Personalul implicat în furnizarea serviciilor de îngrijire este pregătit profesional. Totodată Fundaţia sprijină anual participarea acestora la cursurile organizate pentru a menţine educaţia continuă a angajaţilor. Serviciile sunt monitorizate conform reglementărilor în vigoare şi sunt oferite de un personal pregătit şi devotat. Personalul serviciului de îngrijire participă odată pe săptămână la o întâlnire (discuție de cazuri) unde se discută despre cazuri și au posibilitatea de a discuta despre situații problematice ivite în cursul lunii, totodată primesc îndrumări de mamangement de caz. Instrumente de lucru utilizate Beneficiarii au dosare personale întocmite pe baza datelor următoare: -

Cerere pentu îngrijire la domiciliu

-

Anchetă socială (Fişă de evaluare/reevaluare socio-medicală) o date personale a asistatului, o datele personale a persoanei de contact, o evaluare socială (locuinţa clientului, starea economico-financiară, relaţiile sociale, probleme speciale, nevoi identificate),


-

o evaluare medicală (boli de care a suferit cu relevanţă pentru starea lui actuală, alergii, boli diagnostizate în prezent, medicaţie, recomandări a medicului de familie, nevoi identificate) Plan individualizat de asistență și îngrijiri Fișă de monitorizare servicii Evidenţa lunară a intervenţiilor Contract de furnizare a serviciului de îngrijire la domiciliu Fișă de deschidere a cazului Fișă de închidere a cazului

Evaluarea beneficiarilor: În perioada ianuarie-decembrie 2019 am efectuat 230 evaluări socio medicale, totodată am efectuat reevaluări periodice la beneficiarii care necesitau reînnoirea planului de îngrijire. 

Fluctuaţia beneficiarilor: în anul 2019 numărul beneficiarilor care au intrat pe lista asistaților din subvenția de stat / au ieșit de pe lista asistaților din subvenția de stat este 559 de persoane.

Parteneriate: În susținerea financiară a serviciilor de îngrijire medicală oferite participă și Primăriilecelor 18 comune/orașe din totalul de 18 primării locale unde suntem prezenți. Suntem în parteneriat de colaborare cu următoarele instituții: Spitalul Orășenesc Baraolt, Crucea Roșie, Fundația Amőba, Spitalul Județean Fogolyán Kristóf din Sf. Gheorghe, Liceul Technologic Puskás Tivadar.

Probleme identificate / Evenimente Problemele vârstnicilor: lipsa locurilor libere în căminele de bătrâni şi lipsa centrelor de geriatrie, de recuperare, centrelor de îngrijire unde persoanele dependente ar beneficia de asistare permanentă. În cursul vizitelor/evaluărilor pe teren ne întâlnim cu problemele pensiilor foarte mici ai beneficiarilor, sau lipsa acesteia, totodată neglijarea vârstnicilor de către familiie acestora. Relatia cu beneficiari si aparținătorii acestora: Pe parcursul furnizarii serviciilor in comunitati și la sediul Fundaţiei zilnic am răspuns la diverse solicitări: îndrumări, sprijin sufletesc, informări despre alternative de sprijin, închirieri de materiale auxiliare, etc. Lunar am ținut ședință de închidere de lună; toți asistenții și îngrijitorii de vârstnici au predat rapoartele zilnice de lucru. Reprezentantul fundației: Toth Anna Director

Data: 06.01.2020


II. RAPORT FINANCIAR -valoarea subventiei de la bugetul de stat 489600lei -dobanzi bancare (cumulate pentru perioada respectiva) : 0lei -sold in cont la inceputul perioadei raportate ,conform extrasului de cont 0 lei -sold in casa la inceputul perioadei raportate:

0 lei

-sold la sfarsitul perioadei de raportare ,conform extrasului de cont

0 lei

-sold in casa la sfarsitul perioadei de raportare , 0lei

Pentru suma de 40800

Certificare in privinta realitatii,regularitatii si legalitatii, datelor inscrise si ne asumam interaga raspundere in utilizarea creditelor primite numai pentru destinatie solicitata .

Reprezentantul fundatiei

Certificare in privinta realitatii,regularitatii si legalitatii,

Toth Anna

Dombi- Lorincz Agnes