Page 1

KIROL PROIEKTUA

2011-2012

JAKINTZA IKASTOLAKO KIROL PROIEKTUA

2011-12 KIROL BATZORDEA

1


KIROL PROIEKTUA

2011-2012

AURKIBIDEA 0.SARRERA..................................................................................................................... 3 1. INGURUAREN AZTERKETA ................................................................................... 3 1.1 Ingurua.................................................................................................................... 3 1.1.1.- Ingurunearen azterketa .................................................................................. 3 1.1.2.- Araudia eta funtzioak .................................................................................... 4 1.1.3.- Aliantzak ....................................................................................................... 8 1.2 Ikastetxea ................................................................................................................ 8 1.2.1.- Ikastetxearen egungo kirol eskaintza ............................................................ 8 1.2.2.- Baliabide Materialak ................................................................................... 10 1.2.3.- Giza Baliabideak ......................................................................................... 14 1.2.4.- Baliabide ekonomikoak............................................................................... 16 2.- IDENTITATE PRINTZIPIOAK............................................................................... 18 3.- XEDE ETA HELBURUAK...................................................................................... 20 4.- NOLA ANTOLATZEN GARA................................................................................ 21 5.- JARDUERA PLANAK............................................................................................. 22 ERANSKINAK .............................................................................................................. 29 Koordinatzailearen funtzioak: .................................................................................... 30 Begiraleen Funtzioak.................................................................................................. 32 Matrikulazio datuak.................................................................................................... 34 Bolondres kontratua.................................................................................................... 36 Kirol ohituren inkesta ................................................................................................. 39 2011 – 2012 ikasturtearen txostena ............................................................................ 41

2


KIROL PROIEKTUA

2011-2012

0.SARRERA Idatzi dugun testu honek, Jakintza ikastolako eskola kirolaren oinarria izan nahi du, bertan, lortu nahi diren helburuak, ditugun errekurtsoak eta parte hartzen duten pertsonen ( familia, begirale, irakasle, koordinatzaile, ikasle,‌) antolakuntza eta aktuazio prozedimenduak azalduko direlarik.

1. INGURUAREN AZTERKETA Kontxako badiaren mendebaldean kokatua, iparrean Igeldok, hegomendebaldean Ibaetak eta hego-ekialdean Aietek finkatzen dituzte auzoaren mugak. Nortasun berezkoa duen auzo honek, jatorriz industriala eta langilea, azken urteotan aldaketa garrantzitsua bizi izan du. Ondarreta eta Benta Berriko etxebizitzek biztanleria hazteaz gain, auzoaren bizimoduan kualitatiboki eragin dute. Ekipamendu komun ezberdinek –polikiroldegiak, Merkatua, Kultur Etxeakauzoko mugikortasuna handitu dadin lagundu dute. Zonalde ezberdinak bereizten dira: Arriola, Igeldo Mendirako igoera, Ondarreta, Bentaberri, Erdialdea –Matia kalearen inguruak- eta Lugaritz. Biztanleriari dagokionez guztira auzoan 17.152 pertsona bizi dira eta eskola adinean dauden umeen batura gutxi gora behera 1550 umeetan gelditzen delarik.

1.1 Ingurua 1.1.1.- Ingurunearen azterketa a) Gaur egungo eta potentzialak diren ikasleen zenbatekoa Jakintza ikastolan 636 ikasle ditugu guztira bi edifiziotan banaturik, lehena Eskolta Real kalean, non HH2tik LH3rarte umeak dauden eta bigarrena Heriz pasealekukoa, non LH4tik LH6rartekoak dauden, maila gehienetan 3 linea ditugu nahiz eta batzuetan laugarren linea ere zabaldu behar izan dugun. Beraz, ikastola handi batekin aurkitzen gara, ume kantitate handia dugularik.

3


KIROL PROIEKTUA

2011-2012

b) Ingurunearen kirol eskaintza: Klubak, ikastetxeak edo/eta udal eskaintza Auzoan dugun Kirol eskaintza oso zabala da, bertan bi kiroldegi ditugu, ( Pio Baroja eta Benta Berri ) Benta Berri kiroldegian Udal kirol patronatoaren menpe, eta Pio Barojan nahiz eta udalarena izan gestioa Fortuna KE-k du. Guk biak erabiltzen ditugu gure eskola kiroleko praktikarako instalazio propiorik ez dugulako. Futbol zelai bat ere badugu ( Berio ), ikastolako ume askok erabilia. Frontoi ere bada, auzoaren erdigunean egonda ume askok erabiltzen duens, eta bertan pilota egiten dugu. Auzoan aurkitu ditzazkegun Klubak hauexek dira: Antiguoko FT, Luberri KE, Fortuna KE, Jakintza KKE, Antiguako Pilota Elkartea, Antiguotarrak dantza taldea ...., bakoitzak bere funtzioa du, kirol eta eskaintza zabalez auzoa hornituz. Ikastetxeak: Larramendi eta Ekintza. c) Inguruko aisi eskaintzaren azterketa Antiguo auzoan aisi eskaintzaren barruan bi talde nagusi aurkitzen ditugu, bata udaletxearen menpekoa (Haur txokoa) eta bestea elizaren menpe dagoena (Auskalo aisi taldea). Haur txokoa larunbat eta igandetan dago irekita bertan aktibitate desberdinak egiten dituztelarik. Auskalon aldiz ostiral eta larunbat arratsaldetan egiten dituzte haien aktibitateak, noiz-behinka asteburuko irteerak ere eginez.

1.1.2.- Araudia eta funtzioak Eskola kirolarekin lotuta indarrean dagoen legeria: •

Euskal Autonomi Erkidegoan: 1. Euskadiko Kirolaren 14/1998 Legea. 2. Uztailaren 1eko 125/2008 Dekretua, eskola kirolari buruzkoa 3. Euskal Eskola Publikoaren Legea.

•

Lurraldeari dagokiona ( Gipuzkoako Foru Aldundia) a) Urteko arautegia:

- Eskola Kiroleko jardueren urteko programa onartzen duen Foru Agindua. - Eskola kiroleko urteko programako jarduerak aurrera eramatean gertatu ohi diren gorabehera berezi batzuk konponduko dituen prozedura arautzen duen Foru Agindua.

4


KIROL PROIEKTUA

2011-2012

b) Denboraz kanpoko legeria: - Eskola ikasleentzako kirol teknifikazioko unitateei baimena ematea arautzen duen Foru Agindua. -Saskibaloi, eskubaloi, futbol, areto futbol eta errugbiko hastapeneko unitateak arautzen dituen 69/2008 Foru Agindua. -Eskola Kiroleko programaren barruko baimenak emateko prozedura arautzen duen 145/2009 Foru Agindua. -Eskola Kiroleko Lurralde Kontseilua sortzeari, osatzeari eta funtzionamendu erregimenari buruzko 39/1998 Foru Agindua. - Eskola Kiroleko Lurralde Kontseiluaren funtzionamendu araudia onartzen duen Foru Agindua. •

Orientatze aldera: Kirolaren Euskal Plana

2003-2007 Kirolaren Euskal Planak dio Eskola Kirola dela Kirolaren Euskal Ereduak dituen lau jarduera motetako bat. Plan horretantxe zehazten dira Eskola Kirolaren Ereduaren edukia, helburuak eta ezarpenerako printzipioak. Eskolako kirolaren helburu nagusia izango da haur kirol-egilearen hezkuntzagarapena osatzea eta kirolari bakoitzaren banakako beharrizanak asebetetzea. Hala, eskola kirolak haurren heziketa integrala bilatuko du, beren sarbidea eta parte hartzea bermatuz berdintasunez eta sexu-estereotipo eta roletatik kanpo; haurren nortasuna era harmoniatsuan garatzea bilatuko du, bai eta geroko adinetan ere kirola modu jarraituan egin ahal izatea eta bizimodu osasuntsua eramatea bermatuko duten baldintza fisiko eta kirol ohitura batzuk eskuratzea ere. Erakunde komunen eskuduntzak eskola kirolean:

1.Eusko Jaurlaritza a) Eskolako kirolaren oinarriak eta printzipioak finkatzeko eskumena, bai eta kirol diziplinako araubidea eta lehiaketak finkatzekoa ere. 2.Foru Aldundiak a) Araudiak garatu eta gauzatu; azken hori udal administraziorekin koordinatuta, autonomia erkidegoaren eskola kirolari buruzko araudia aintzat harturik betiere.

5


KIROL PROIEKTUA

2011-2012

3.Udalerriak a) Lurralde historikoetako aldundiek onarturiko eskola kiroleko programak gauzatu aldundiekin koordinatuta. b) Udalerriei dagokie lurralde historikoetako aldundiek onarturiko eskola kiroleko programak gauzatzea aldundiekin koordinatuta; kirol jarduerak egiteko instalazioak uztea, besteak beste. c) Donostiako Kirolaren Plan Estrategikoa Lau helburu estrategiko eta lerro estrategiko nagusiren inguruan egituratu dira KUPek eta Donostiako Tokiko Kirol Sistema osatzen duten agente publikoek eta pribatuek garatu beharreko jarduerak. c) 1.- Kirol praktikaren gizarte oinarria areagotzea. Planaren indarraldia amaitzean biztanle donostiarren % 60k astean behin kirola edo ariketa fisikoa egitea lortu nahi da. Horrela, kirol jarduera eta osasuna erlazionatuta geratzen dira. -Ikastetxeetako eskola kirolaren egiturak sendotzea; xede horrekin, kluben eta ikastetxeen arteko itunak indartuko dira - Kirol Txartela kirola sustatzeko bitarteko gisa sustatzea, batez ere kirol tasa baxuena duten zonetan eta aurreikusitako hedapen zonetan. - Partaidetzako kirol eskaintza osoa diseinatzea, kalitatezkoa, geografikoki ondo banatua eta hiri guztiarentzako globala. - Hiritarren kirol praktika librea sustatzea. -Eskaintzak diseinatzean estereotipoak desagerraraztea.

generoarekin

lotutako

gizarte

-Gaur egungo errendimenduko kirol eskaintzari eustea. -Kirolera zuzendutako diru laguntzen eta laguntzen plan estrategiko bat diseinatzea (kirolaren beharrak eguneratu eta kontuan hartuko dira).

c) 2.- Donostiako hiria kirol espazio bihurtzea. Donostia kirol esparruan erreferentziazko hiri izatea eta espazio konbentzionalak baino zerbait gehiago eskaintzea. c) 3.- Donostiako kirol zerbitzuen eskaintzaren kalitatea hobetzea, bai eskaintzen diren instalazioena bai kalitatea bermatzen eta ematen duten langileena. 6


KIROL PROIEKTUA

2011-2012

c) 4.- Kirol eskaintza publikoaren autofinantzaketa areagotzea. Planak irauten duen bitartean, KUPen aurrekontuetan gutxienez % 62ko autofinantzaketa egitea aurreikusi da. Federazioen, kluben eta ikastetxeen eskuduntzak eskola kirolean: 4.Federazioak Federazioen ardura izango da eskola kiroleko jardueretarako laguntza teknikoa ematea; horretarako, eskola kiroleko programak antolatzen eta gauzatzen parte hartuko nahiz lagunduko du, aldez aurretik foru aldundiarekin adostuta. Akordio horiek lankidetza hitzarmenen bidez formalizatuko dira. Laguntza teknikotzat hartzen da alderdi tekniko guztien zuzendaritza, koordinazioa eta jarraipena, jarduera edozein dela ere. 5.Klubak Kirol klubek ikastetxeekin batera ari beharko lukete kirol irakaskuntzan, parte hartzeko lehentasunezko egitura dira 12-18 urte bitartean, eta kirol errendimenduaren nahiz teknifikazioaren oinarrizko guneak dira. Ondorioz, kontzeptu guztiak- bai heziketakoak bai tekniko-taktikoak, ikastetxeko partaideen adinaren eta mailaren arabera, 0-11 urte bitartekoetan- kudeatu, planifikatu eta administratu beharko lituzkete. Beraz, esan daiteke kirol klubak, kirol sozietate anonimoak eta kirol taldeak direla erreferentziazko markoak errendimenduan hasteko eta etorkizuneko kirolariak identifikatzeko ibilbideetan. 6.Ikastetxeak Ikastetxeak eta haien ingurua (ikasleak, irakasleak eta gurasoak) dira 0 -11 urte bitartean kirol jardueretan parte hartzeko gune oinarrizkoa. Beraz, kontzeptu guztiak- bai heziketakoak bai tekniko-taktikoak, klubeko partaideen adinaren eta mailaren arabera, 12-18 urte bitartekoetan- kudeatu, planifikatu eta administratu beharko lituzkete. Beraz, ikastetxeak dira erreferentziazko markoa kirol partaidetzako ibilbidean sartzen diren jardueretan parte hartzeko, eta bere gain hartu beharko lituzke heziketa, antolakuntza eta administrazio lana.

7


KIROL PROIEKTUA

2011-2012

1.1.3.- Aliantzak Inguruko klubekin ditugun hitzarmenak hauek dira: Atletico San Sebastian (mahai tenisa), Luberri KE (talde kirolak), Bera Bera (errugbya) Tximeleta (gimnasia erritmitkoa), Fortuna (convenio de colaboraci贸n) eta Jakintza Atletismo taldea (atletismo). ANTIGUA-LUBERRIRA DOAZEN IKASTETXEEN LAN MAHAIA.

Luberrira doazen ikastetxeetako kiroletako guraso koordinatzaileekin; harremanetarako foro bat sortu da non informazio trukaketa ematen den eta eskola kirola aurrera eramateko adostasun gune batzuk sor daitezkeen proiektu homogeneo bat jorratuz. Honen ondorioz Luberrirekin adosterik egongo litzateke ikasleek bertan jasoko duten kirol eskaintza eta eredua, zein aurreko urteetan jasotakoarekin harremana izango lukeen eta jarraipen logikoa izango litzateke. Bilera hoietatik sor daiteken harremana interesgarria izan daiteke elkar laguntzarako ere elkartrukatzerik izango genuelako bai materiala, bai lan egiteko moduak bai begirale eta arbitroen kontaktuak.

1.2 Ikastetxea 1.2.1.- Ikastetxearen egungo kirol eskaintza a) Modalitateak eta mailak Gure ikastolan kirol aukera nahiko zabala da hona hemen mailaka eskaintzen diren kirolak: 2.Maila (prebenjamin): Sambo, eskalada, esgrima, badminton, eta jokuak 3.Maila: Futbol-8 (mutilak) futbol sala (neskak), saskibaloia, atletismoa, errugbia, mahai tenisa, pelota, judoa, gimnasia erritmikoa eta mendizaletasuna 4.Maila: Futbol- 8 (mutilak) futbol sala (neskak), saskibaloia, eskubaloia, mahai tenisa, pelota, judoa, gimnasia erritmikoa eta mendizaletasuna 5.Maila: Futbol-8 (mutilak eta neskak) futbol sala (neskak), saskibaloia, mahai tenisa, pelota, judoa, gimnasia erritmikoa, eskalada eta mendizaletasuna 6. Maila: Futbol-8 (mutilak eta neskak) futbol sala (neskak), saskibaloia, mahai tenisa, pelota, judoa, gimnasia erritmikoa, eskalada eta mendizaletasuna.

8


KIROL PROIEKTUA

2011-2012

b) Parte hartze zenbatekoak: Sexuka eta kategoriaka: Kirolean:

Mutilak Neskak Guztira

Benjaminak 62 55 117

Alebinak 62 48 110

Guztira 124 103 227

Matrikulazioa:

Mutilak Neskak Guztira

Benjaminak 66 72 138

Alebinak 69 58 127

Guztira 135 130 265

Portzentaiak matrikulazioarekin alderaturik:

Mutilak Neskak Guztira

Benjaminak 93,93% 76,38 % 84,78%

Alebinak 89,85% 82, 75% 86,61%

Guztira 91,85% 79,23% 85,86%

Datu guztiak (4. Eranskina) c) Eskolaz kanpoko bestelako eskaintza: Gure ikastolan eskeintza zabala dago, batez ere eguardian jangela orduan, baina beti ere gure artean konpetentzia egin gabe, haien artean, Play time, Euskal dantza, Trikitrixa, Xake,... d) Ikasleen kirol ohituren inkesta. Aurten kirol inkesta alebinei pasatu diegu (6. eranskina), 122 ikasleri zehazki, eta hauek dira atera daitezkeen emaitzak: Ikastolako umeen %82 kirola egiten dutela diote erregulartasunez, horietatik beste % 68 batek ere jarduera fisikoa egiten duela dio, aldiz kirola egiten ez dutenen artean %12 ak ere jarduera fisikoren bat egiten duela adierazi digute, beraz gure ikastolako umeen %6ak soilik ez du ez kirol ezta jarduera fisikorik egiten. Kirola normalean ikastolan egiten dutenera mugatzen da, %72, beste batzuk aldiz % 28, ikastolaz gain klub desberdinetan partehartzen dute. Jarduera fisikoan bizikletan irteerak dira nagusi. Erregulartasunez egiten ez dutenen artean lau umek soilik erantzun dute galdera hori eta guztiek denbora faltagatik dela diote.

9


KIROL PROIEKTUA

2011-2012

1.2.2.- Baliabide Materialak a) Ikastolako kirol instalazioak Gure ikastolak kirol instalazio propio nahiko urriak ditu, goiko ikastolan frontoi txiki bat eta gimnasio bat ditugu

Beheko ikastolan aldiz gimnasio bat dugu soilik

10


KIROL PROIEKTUA

2011-2012

Eskola kirolerako erabiltzen ditugun instalazioak udal kiroldegiak dira, bai Bentaberrikoa

eta baita Pio Barojakoa ere

11


KIROL PROIEKTUA

2011-2012

Eguraldi ona egiten duenean benta berri kanpoko kirol pistak ere erabiltzen ditugu Kirol patronatuaren baimenarekin

b) Ordutegi eta erabilgarritasuna Eskola kirolerako erabiltzen ditugun instalazioak udal kiroldegiak direla kontuan izanik ordutegiekin nahiko baldintzaturik gaude, gure planteamenduarekin eskaera egiten diogu KUP-i eta haiek ahal duten heinean gure beharrei erantzuten diete, normalean erabiltzen dugun ordutegia hau da: Benta berri: Astelehena

Asteartea

Asteazkena

Osteguna

Ostirala

-------------

12:30-14

12:30-13:30

12:30-14

12:30-13:30

17-18:30

17-18:30

17-18:30

17-18:30

17-18:30

Astelehena

Asteartea

Asteazkena

Osteguna

Ostirala

17-18:30

17-18:30

17-18:30

17-18:30

17-18:30

Pio Baroja:

12


KIROL PROIEKTUA

2011-2012

c) Kirol materialaren inbentarioa Benta Berri: Mota

Kopurua

Futboleko baloiak

20

Saskibaloi baloiak

18

Konoak

65

Petoak

34

Gomaespumazko baloiak

2

Kronometro

4

Txifloak

8

Pio Baroja: Mota

Kopurua

Futboleko baloiak

12

Saskibaloi baloiak

13

Konoak

25

Petoak

18

Gomaespumazko baloiak

4

Goiko ikastolako material gela:

Mota

Kopurua

Futboleko baloiak

12

Saskibaloi baloiak

8

Konoak

20

Petoak

10

Gomaespumazko baloiak

6

Eskubaloi baloiak

35

13


KIROL PROIEKTUA

2011-2012

1.2.3.- Giza Baliabideak a)Organigrama eta funtzioak

Batzordeak bere erabakiak koordinatzailearen eskuetan uzten ditu; bere funtzioak (1 eranskina)

Koordinatzailea, Baikara guraso elkarteen federazioaren bitartez kontratatua dago. Harremanak Baikaran, Jenorekin egiten dira. 10 hilabeteko kontratua egiten zaio; 11/12 ikasturtean 24 orduko kontratua egin zaio. Kostua (3 eranskina) azaltzen da. ikasturte hauetan koordinatzailea Eneko Urkiola izan da; Kirol irakasle eskolan diplomatua da eta Jakintzan baino lehen Amara Berri ikastetxean ibilia da eskola kirolean. Gomendatzen den perfila lanpostu honetarako, soin hezkuntzan lizentziatua edo kirol irakasle eskolan diplomatuarena da. Koordinatzailearen ardurapean begirale taldea dago. Begiraleak aukeratzeko jarri ditugun gutxieneko baldintzak, 18 urte izatea eta euskalduna izatea dira. Begiraleak, dauden begiraleen ezagunen artean, ikasle ohien artean eta bakoitzaren kontaktuen artean bilatzen dira. Perfil interesgarriak TAFYDeko eta irakasle eskolako ikasleak dira. 11/12 ikasturtean begirale batzuei bi edo hiru talde eskaini zaie. Azkenean bostek egin dute hori. Proposamen honen alde onak: • • •

Begirale talde txikiagoa; errazago harremanetarako, formaziorako eta elkarlanerako. Begiraleek diru gehiago kobra dezakete; ardura ere handiagoa da eta lanean zentratuagoak (prestakuntzari denbora gehiago eskaintzea errazagoa). Begirale onenak saritu daitezke eta bestetik begirale gutxiago bilatu behar da.

14


KIROL PROIEKTUA

2011-2012

Proposamenaren arazoak: •

Larunbatetan batzutan begiralea ezin da bere taldearekin joan. Laguntzaile edo beste begiraleekin moldatu behar (arazo honen aurrean defendatzen dena da, hobe dela asteko hiru saioetatik bitan begirale egoki batekin lan egitea ez beti ezegokia den batekin baino). Begirale bat joaten denean talde gehiago gelditzen dira airean.

Bajak daudenean eta arbitraietarako beste begiraleekin eta laguntzaile pare batekin moldatzen gara. Arbitraiak eta ordezkapenak ordaintzen dira. Hauekin baja ezin denean bete, Enekok egiten du. Begiraleek “borondres kontratua” dute Baikararen bitartez (5. eranskina). Honek behintzat harreman bat dagoela adierazten du eta begiraleentzako ardura zibila aseguratzen du; baita “in itinere” asegurua ere. Begiraleei saioen eta partiden arduraz gain beste behar batzuk eskatzen zaie (ohitura ikastetxean): • • •

Hamaiketakoak egiten direnean (igandeak) bertaratzea. Ikastolak antolatzen duen eguberritako Olentzero jaian (abenduak 24) parte hartzea. Ikastolak antolatzen duen jaialdi egunean, goizean antolatzen diren kirol jokoen antolaketan parte hartzea (ekainaren lehen edo bigarren larunbatean).

Urte bukaeran, jaialdia pasa eta hurrengo larunbatean, ohitura da guraso eta begiraleen arteko futbol partida bat antolatzea; saiatu gara hori mantentzen. Ikasturte hauetan, guraso elkarteak afari bat antolatu die elkarte batetan lehenengo hiruhilabetean eta urte bukaerako bazkari bat eskaini auzoko taberna batetan futbol partidaren ondoren. Honetaz gain, ekainaren hilabete erdia ordaindu zaie, hamabostaldi horretan ekimen ezberdinetarako liatzen baititugu. 11/12 ikasturtean eguerdian entrenatzen duten begiraleei jangela zerbitzuak bertan bazkaltzen gelditzea eskaini die (eta hala egiten dute nahikok). Ez du kosturik beraientzako. Begiraleei pasatzen zaien orrian bere funtzioak eta gutxieneko protokolo batzuk jasotzen dira, baita gogoetarako atal txikia (2. eranskina). Kurtsoaren amaieran begiraleei inkesta bat pasatzen zaie haien balorazioa eta iritzia jakiteko. (7.eranskina) Hiruhilabetean behin umeen ebaluazio txostena ere betetzen dute, berau gero etxera bidaliz eta sinatuta ekarriaz (8.eranskina)

15


KIROL PROIEKTUA

2011-2012

1.2.4.- Baliabide ekonomikoak a)Kuotak Eskola kirolerako kuota espezifikoa dugu; hilean 15€ ordaintzen dute gurasoek haur bakoitzarengatik (benjaminak eta alebinak); prezio horretan sartzen diren aktibitateak mendia eta eskola kirola dira. Mendia soilik egiten dutenek kouta erdia ordaintzen dute, hau da, 7,5€. Bestetik, aurrebenjaminek ere 7,5€ ordaintzen dute astelehenetako saioengatik. Bai Xake eta bai Mahai tenisarengatik beste kuota batzuk ordaintzen dira (Xakea 5€ hilean, mahai tenisa 8,5€) astean ordu bete izanik eta jangelako arduradunak gestionatzen duelarik. Eguerdiko aktibitateen barruan sartzen baitira. b)Diru laguntzak Urtero jasotzen diren dirulaguntzak Donostiako udaletxeak, KUP-ak Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Eusko jaurlaritzak ematen dituenak dira jasotzen ditugunak, baita arbitraiengatik jasotzen direnak ere.

16


KIROL PROIEKTUA

2011-2012

c)Diru sarrera eta gastuen balantzea 2011ko balantzea hau izan da: GASTUAK KONTZEPTUA

KOPURUA

KOORDINAZIOARENGATIKO GASTUAK

10130 €

KIROL TEKNIKARIENGATIKO GASTUAK

33301 €

KIROL MATERIALA

832,65 €

JARDUERETARAKO GARRAIO-BEHARRAK

2902,63 €

BESTEAK (AZALDU BAKOITZA)

Trofeoak, ikasleen meriendak, aterpeak, fotokopiak, bulego tresnak

5319,69 €

GASTUAK GUZTIRA

52485,97 €

SARRERAK KONTZEPTUA KIROLETAKO UDAL PATRONATUAREN DIRU-LAGUNTZA (egiturak sortzeko) UDALETXEAREN DIRU-LAGUNTZAK (eskolatik kanpo ihardueren eskola kiroleko porzentaia) EUSKO JAURLARITZAREN DIRU-LAGUNTZAK DIPUTAZIOAREN DIRU-LAGUNTZAK (kirol materiala) DIPUTAZIOAREN DIRU-LAGUNTZAK (desplazamenduak) GURASOEN ELKARTEAK JARRITAKO DIRUA/APORTACION DE LA A.P.A. PARTEHARTZAILEEN KUOTAK

SARREREN GUZTIRA/TOTAL DE INGRESOS

KOPURUA 10131,94 €

371,91 € 1311 € 965,84 € 1551,50 € 14745,78 € 23408 €

52485,97 €

17


KIROL PROIEKTUA

2011-2012

2.- IDENTITATE PRINTZIPIOAK Jakintza Ikastola, Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoa, euskalduna, irekia eta gaurkoa, laikoa eta heziketa integralaren aldekoa da. Gure ikastetxean pertsona guztien bizimodua, sinismenak, iritziak eta ideiak onartu egiten dira aniztasuna errespetatuz eta baloratuz. Eskolako sektore guztien partaidetza bermatzea nahi dugu. Era batean edo bestean alderdi guztien arteko komunikazioa bultzatzen da eta azaltzen diren kezkak edo zalantzak foro desberdinetan azaltzeko aukera ematen da. *Familiak: OOG, irakasleekin elkarrizketak, jarduerak eta jaiak prestatzen, batzordeak (iraunkorra, jaiak, kirola), elkarbizitza planean, guraso elkartea. *Irakasleak: OOG, Pedagogi Batzordea, Klaustroa, Ziklo bilerak, Elkarbizitza. *Hezitzaileak: mailako bilerak, gurasoekin elkarrizketa. *Ikasleak: gelako dinamikaren barruan (eztabaidak, proposamenak,…) *Udaletxeko langileak: OOG, zuzendaritza. *Kirol koordinatzailea: kirol batzordea, familiak, jangelakoekin, zuzendaritza, elkarbizitza behatokia, irakasleekin. *Jangelako langileak: arduradunarekin, irakasleekin. *Garbitasuneko langileak: zuzendaritzarekin. GURE HEZIKETAREN OINARRIA: BALORE HEZIGARRIAK Gure ikasleei heziketa integrala eskaini nahi diegu, curriculumeko konpetentziak garatuz eta balore eta jarrerak landuz. Ikaslea bere osotasunean hezi nahi dugu, ezagupenezko, fisiko eta afektibo arloak ondo garatuz. Gure curriculuma konpetentzien garapenean oinarrituta dago. Bizitzari aurre egiteko ikasle konpetenteak lortu nahi ditugu. Ikasketa esanguratsua izango da hurrengo hiru hitzak beti oso kontuan izango ditugularik: ZERTARAKO – NOLA – ZER Jarraitutako bidea eta erabilitako baliabideei garrantzi handia emango diegu. Heziketa integrala non konpetentzi guztiak garrantzitsuak izango dira garapen fisikoa eta mentala lortzeko. Arlo fisikoari garrantzi handia ematen zaio. Arlo fisikoa eta emozionala ondo garatuta izateak beste konpetentziak bereganatzeko ekartzen dituen onuretaz jabetzen saiatuko gara. Ikastetxean ikaslea sartzen den momentutik Gorputz Hezkuntza lantzeari garrantzi handia ematen zaio. Pertsonak osotasunean ikusiko dira. Arlo fisikoa, harremanetakoa eta arlo afektibo -emozionala batera landuko dira eta garapena hiru alderdietan landuz eta estimulatuz pertsona orekatuak, alaiak, arduratsuak, toleranteak, bizimodu osasuntsuak,….lortuko ditugu.

18


KIROL PROIEKTUA

2011-2012

Horrelako pertsonak hezteko ikastetxean horrelako ezaugarriak beti lantzen saiatuko gara: - Jakin-mina: heziketa amaigabeko prozesu bat bezala kontsideratuz, ikasleengan jakiteko nahia eta norberaren prestakuntza hobetzeko gogoa sortaraziz. - Jarrera kritikoa: prozesuen azterketara edo hausnarketara bultzatu, gertaerak aztertzeko, informazioa baloratzeko eta erabakiak hartzeko erakusteko. - Berdintasuna: denok berdinak garenez eskubide berdinak izango ditugu inongo diskriminaziorik gabe, sexu, arraza, berezitasun fisiko edo psikikoengatik. - Osasuna: heziketa integrala eskaini nahi badugu pertsona osasuntsuak, bai fĂ­sico, bai psikologikoki garatzen saiatuko gara, ohitura egokiak eta osasuntsuak bereganatu ditzaten. Gorputza eta burua zaintzen eta bien artean dagoen harreman estua erakutsiz. Helburu hezigarria izango da eta saiatuko gara gure ikasleek: -Bere gorputzak dituen ahalmenak ikustea eta esperimentatzea -Ariketa fisikoa edo kirolarekin gozatzen ikastea. -Horrek buruari dakarkion onuraz ohartzea. -Bere bizitzan uztartzea lortzea. Hori lortzeko ikastetxeak garrantzi handia ematen dio jarduera fisikoari (“mens sana in corpore sanoâ€?) eta horretan saiatuko gara. Gure ikastetxean Haur hezkuntzan psikomotrizidadea eta arlo fisikoa sistematikoki lantzen da bost urterarte, ordutegian isladatuz. Lehen hezkuntzako ikasleek berriz ordu lektiboetan gorputz hezkuntza gaia, astean bi ordutan izaten dituzte. Ordu lektiboetatik at eskola kirolak eskaintza zabala dauka zazpi urtetik aurrera. Ikastetxearen baloreak ditu oinarri eta eskolako alderdi desberdinen partehartzea eta koordinazioa kirol batzordearen bidez bermatuta dago. Kudeaketa lana eta eskaintzen den egituraren egokitasunaren adierazlea ikastetxeak duen parte-hartze handia da. -Autoestima: ikastetxean heziketarako baldintza egokiak sortzen saiatuko gara, nork bere berezitasunaz jabetu eta irudi ona osatzen joan dadin. Ikasleen alderdi positiboak bultzatuz. Garena onartuz eduki ditzaketen mugen onarpenean lagunduz. -Autonomia: gizartean heldu aske eta autonomo izaten lagunduko diegu. Ikasleen lan autonomoa eta ikasteko ohiturak bultzatuko ditugu, ikaslea bera izan dadin ezagupenaren eraikuntzan egile eta jabea. Alde onak eta akatsak autonomiaren garapenean naturalak dira eta ikaslearen pentsamendua ezagutzen laguntzen dutela erakutsiko diegu.

19


KIROL PROIEKTUA

2011-2012

-Begirunea: errespetua hiru arlo hauetan ulertzen dugu: * Norberekiko errespetua * Besteekiko errespetua: familia, lagunak * Inguruarekiko eta naturarekiko errespetua -Askatasuna: ikastetxean askatasuna erantzukizunarekin lotzen dugu. Elkarbizitza demokratikorako funtsezko askatasun eta eskubideei errespetua, aniztasun ideologikoa onartuz.

3.- XEDE ETA HELBURUAK Jakintza ikastolako eskola kirola, modu hezitzaile eta integratzaile batean (laguntasuna, besteekiko errespetua, etab.) kirol ohiturak barneratzean datza urte batzuk barru kirola egiten jarrai dezaten. Jakintza Ikastolan eskolaz kanpoko genituzkeen helburuak honako hauek dira:

kirol jarduerekin

lortu nahi

Kirola: 1. Kirol hastapen prozesu erakargarri eta integratzailea eskaintzea. 2. Jarduera fisiko eta kirol ezberdinak ezagutu eta praktikatzea. 3. Haurrei jarduera fisiko eta kirolarenganako plazerra sortzea, urte batzuk barru hauek praktikatzen jarrai dezaten. 4. Kirol ezberdinen oinarrizko ezagupen tekniko-taktikoak barneratzea. Baloreak: 5. Kirola eta kirol hastapena ikuspuntu hezitzaile batetik jasotzea. 6. Jakintza ikastolak lantzen eta helburu dituen baloreekin bat egitea. 7. Eskolaume guztiek lekua izatea. 8. Balore hezitzaileak barneratzea: kiroltasuna, laguntasuna, besteenganako errespetua... Osasuna: 9. Bizi ohitura osasuntsuak bultzatzea. 10. Jarduera fisikoari afinitatea lortzea. Euskara: 11. Jakintza ikastola D ereduko ikastetxe bat izanik, euskararen erabilpena bermatu eta bultzatzea.

20


KIROL PROIEKTUA

2011-2012

4.- NOLA ANTOLATZEN GARA a) Kirol Batzordea: Goi organo bezala Kirol Batzordea dago. Batzorde hau ikastetxeko Gorputz Hezkuntzako irakasleek, zuzendariak, guraso elkarteko zuzendaritzako ordezkariak eta koordinatzaileak osatzen dute. Bertan hartzen dira eskola kirolaren antolaketarekin zerikusia duten erabakiak (taldeen osaketa, kirol modalitateak, egoera ezberdinen aurrean neurriak ... ) eta bertan aztertzen dira elkartearen zuzendaritzan hartutakoak. Paraleloan ditugu, beraz, guraso elkarteko zuzendaritza eta kiroletako batzordea. Gaien arabera erabakiak batean edo bestean hartzen dira. Normala denez, Guraso elkarteak bere zuzendaritza du organo erabakitzaile gorena bere jarduerentzat, eta kirola hauetako bat da; baina, kirol batzordea azaltzen da hobekuntzarako tresna ezin hobea, bertan uztartzen baitira ikastetxearen eta guraso elkartearen ikuspuntu eta ezagutzak. Bertan jarduera fisikoarekin harremana duten agente guztiak biltzen dira eta gainera, kiroletako gaietarako, guraso elkarte eta ikastetxearen arteko harreman eta koordinazio gune bihurtzen da, erabaki desberdinak hartu eta hitzarmen ezberdinak aztertzen direlarik. Batzordea hilabetean behin biltzeko ohitura dago, hilabeteko lehenengo ostegunean zehazki, edo deialdia egiten da gai konkretu bat landu behar denean.

21


KIROL PROIEKTUA

2011-2012

5.- JARDUERA PLANAK

22


2011-2012

KIROL PROIEKTUA

EKONOMIA PLANA Arduraduna:

KOORDINATZAILEA ETA GURASO ELKARTEA

Planaren Oinarriak:

Jakintzako eskola kirolean ekonomiaren inguruko oinarrizko egin beharren eskematizazioa

NOIZ? Iraila

Iraila - Ekaina

Iraila - Ekaina

Iraila

Iraila ekaina Irailean eta Ekainean

Irailean eta Ekainean

Ebaluazio indikadoreak

ZER? · Kuotak erabaki eta helarazi

· Diru laguntzak eskatu (Patronatoa, Aldundia, Eusko Jaurlaritza, arbitraiak, bereziak,…)

NOLA? · Batzordean erabakitzen

· Dagokion tokian eskatuz

NORK? · Koordinatzailea + Kirol batzordea

Helburua 2011/2012

Helburua 2012/2013

Helburua 2013/2014

Bai / Ez

Bai / Ez

Bai / Ez

Bai / Ez

Bai / Ez

Bai / Ez

· Behar dugun edo ez erabaki

· Behar badugu, kartelera??

· Laguntza ekonomiko hori jaso

Bai / Ez

Bai / Ez

Bai / Ez

Bai / Ez

Bai / Ez

Bai / Ez

Bai / Ez

Bai / Ez

· Koordinatzailea

· Bestelakoak: sponsorrak, publizitatea behar dugun erabaki eta bilatu

· Antiguako komertzioetan galdetuz

· Guraso Elkartea

· Koordinatzaile, teknikari, epaile, etab... soldatak erabaki · Hilabetero ordaindu

· Eskatu nahi dena eta ordaindu daitekeenaren arteko ekilibrioa bilatuz · Diruzainari excel-a bidaliz

· Koordinatzailea + Guraso elkartea

· Kirol materialaren beharrak ikusi eta beharrezkoa erosi

· Materialaren errepasoa eginez

· Koordinatzailea

· Ditugun ekipazioak kontatu eta beharrei egokitu (erosi)

· Ekipazioen egoera eta kantitatea ikusiz

· Koordinatzailea

· Urteko aurrekontua egin eta bete den ikusi

· Sarrera eta gastu guztien balantzea egin

· Koordinatzailea + Guraso elkartea

Bai / Ez

Bai / Ez

Bai / Ez

· Kirol materialaren inbentarioa egin

· Daukagun material guztia kontatuz

· Koordinatzailea

Bai / Ez

Bai / Ez

Bai / Ez

Bai / Ez

Subentzioak, beste sarrerak, eskatu eta jasotako subentzioen erlazioa, presupuestoan kuoten %, ordaindu ez diren kuoten %, inplikatu diren komertzio kopurua

23


2011-2012

KIROL PROIEKTUA

KIROL PLANA Arduraduna: Planaren Oinarriak:

KOORDINATZAILEA Kirol ihardueren egunerokotasunean erabilgarria den dokumentua sortzea

NOIZ?

ZER?

NOLA?

NORK?

Iraila

Aurreko Ikasturteko datuak ebaluatu eta ondoriak atera

· Partehartzearen progresioa ikusi eta beharrei buruz hausnartuz · Kirol inkestaren emaitzetaz baliatuz

Iraila

Partehartze datuak atera Inskripzioak egin eta ofizializatu

· Izenemateak ordenatu eta sailkatuz · Aldundiko web-ean sartuz · Koordinatzailea www.gipuzkoa.net/deportes

· Koordinatzailea

· Batzordean onartuz · Aldundiko web-ean sartuz www.gipuzkoa.net/deportes

· Koordinatzailea

· Kronograma bat eginez

Iraila

Erabiliko den metodologia zehaztu

Iraila

Egutegia

Iraila

Iraila

Iraila Iraila - Ekaina Iraila - Ekaina Iraila - Ekaina Ebaluazio indikadoreak

Kirol eskaintza zehaztu (ikasleen beharrei hobeto erantzungo dietenak). Saioen planifikazioa egin

Ordutegia Monitoreen ordainketak prestatu

Helburua 2011/2012

· Partehartzeari buruzko txostena sortu

Helburua 2012/2013

Helburua 2013/2014

· Partehartzeari buruzko txostena egin eta aurreko urtekoarekin alderatu

· Partehartzeari buruzko txostena egin eta aurreko urtekoarekin alderatu

· Datu basea sortu · Inskripzioak · Datu basea erabili sartu · Inskripzioak sartu

· Datu basea erabili · Inskripzioak sartu

· Kirol desberdinak bilatu

· Kirol desberdinetarako aliantzak bilatu

· Kirol desberdinetarako aliantzak bilatu

· Koordinatzailea

· Planifikazioa sortu

· Planifikazioa erabili

· Planifikazioa erabili

· Dagoena aztertuz eta begiraleei helarazi

· Koordinatzailea + Batzordea

· Berraztertu eta · Gaur egungoa egokia den aztertu moldaketak egin

· Berraztertu eta moldaketak egin

· Kurtso osoko egutegiak (entrenamenduak, partiduak, mendia) jaso, prestatu eta helarazi

· Koordinatzailea Bai / Ez

Bai / Ez

Bai / Ez

· Kurtso osoko ordutegiak eskatu (patronatoan), prestatu eta helarazi

· Koordinatzailea

Bai / Ez

Bai / Ez

Bai / Ez

· Diruzainari excela prestatuz

· Koordinatzailea

Bai / Ez

Bai / Ez

Bai / Ez

Bai / Ez

Bai / Ez

Bai / Ez

Bai / Ez

Bai / Ez

Bai / Ez

Kirol batzordea bilera deitu eta · Emailez bilera konbokatu eta gai zerrenda prestatuz eraman Partidu, arbitro, instalakuntza, materiala, beste taldeen eta · Ohiko bideak (web, telefonoa,…) mendiaren koordinaketa

· Koordinatzailea · Koordinatzailea

Talde kopurua (sexuka, adinaka, kategoriaka, gelaka -- partaidetza), material erregistroa, ekipazioa erregistroa, eskeinitako kirolen eboluzioa.

24


2011-2012

KIROL PROIEKTUA

HEZIKETA PLANA Arduraduna

KOORDINATZAILEA + GURASO ELKARTEA

Planaren oinarriak

Kirol Eskola aurrera eramateko ardura duten teknikariei baliabideak eskaintzea. Era berean, gurasoei ere beharrezkoa bada formakuntza ematea, edota Eskola Kirolarekin zerikusia duen beste edozein eragileri…

NOIZ Iraila

ZER

NOLA

Kirol begiraleen oinarrizko egin · Erabili beharreko lan metodologia zehaztu beharrak (kirol plana).

Iraila - Urria

Kirol begiraleen formazioa

· Begiraleen formazio beharrak aztertu eta zehaztu. · Formazio behar horiek zeinek eman dezakeen aztertu: barne formazioa (kordinatzailea). · Heziketa plan honek jaso dezakeen dirulaguntzak aztertu. · Interesgarria izan daitezken bibliografia eta web orriak bilatu. - Begiraleei jarraipena

hiruhilabeteko bilera

Oinarrizko kontzeptuak oroitu

· Oinarrizko kontzeptuak gogoratzeko kirol begiralekin saio bat antolatu.

Gurasoei zuzendutako formazioa

· Eskola Kirolaren helburuak jakinarazi gurasoei. · Partiduetan eta entrenamentuetan jarraitu beharreko jarrera egokiaren dekalogoa bultzatu.. · Jarrera egokiaren dekalogoa · Gurasoei zuzendutako hitzaldiak antolatu.

Iraila - ekaina

Ebaluazio indikadoreak

NOR ARDURADUNA · Koordinatzailea. · Guraso elkartea

helburua 2011/12

helburua 2012/13

helburua 2013/14

· Metodologia idatziz jaso

· Metodologia eguneratu

· Idatzitako metodologia komisioan onartu

· Begiraleen perfila aztertu. · Begiraleen %70 oinarrizko formazioa edukitzea. · Dirulaguntzak eskatu eta kobratu.

· Begiraleen perfila aztertu. · Begiraleen %100 oinarrizko formazioa edukitzea. · Dirulaguntzak eskatu eta kobratu.

· Koordinatzailea

· Begiraleen perfila aztertu. · Formazio ikastaro bat antolatu. ·dirulaguntzak eskatu eta kobratu. - Koord. ordu gehiago pistan

· Koordinatzailea

· Bai / ez

· Bai / ez

· Bai / ez

· Gurasoei zuzendutako portaera egokiak idatziz jaso (dekalogoa eguneratu).

· Gurasoei zuzendutako hitzaldi bat antolatu.

· Eskola kirolean parte hartzen duten gurasoen %80 hitzaldi, bileretara joatea.

· Koordinatzailea · Guraso Elkartea

Metodología idatzia kurtsoka, fitxa didaktikoak,egindako kurtso kopurua, begirale formatu kopurua, antolatutako hitzaldiak eta hauen asistentzia

25


2011-2012

KIROL PROIEKTUA

KOMUNIKAZIO PLANA Arduraduna:

KOORDINATZAILEA + GURASO ELKARTEA

Planaren oinarriak

Jakintza ikastolaren eskola kirola ( oinarrizko printzipioa, zer egiten den, nola funtzionatzen duen) ezagutarazi, gurasoen partaidetza bultzatu eta albisteak zabaltzea, hainbat bide erabiliz ( web orria, zirkularrak, bilerak, …)

NOIZ?

ZER?

NORK?

Helburua 2011/2012

Jakintza ikastolako Kirol Proiektua aditzera eman

· Ikastolaren web-orrian kirolari dagokion atala sortu eta bertan proiektua eskegi. · Ikasturte hasierako gela bileretan proiektua azalduz

Koordinatzailea informatikakoa

· Kirol Proiektua web orrira igo · Ikasturte hasierako gela bileretan planaren oinarriak azaldu

Kirol Batzordearen funtzionamendua ezagutarazi

· Ikasturte hasierako gela bileretan azalduz

Kirol koordinatzaileak/ Kirol Batzordeko partaide bat

Gurasoen parte hartzea sustatu

· Ikasturte hasierako gela bileretan zein urtean zehar partaidetza eskatu

Iraila - Ekaina

Proiektuak gurasoei eskatzen dien jarrera gogorarazi

· Mezuak eta zirkularrak etxeetara helaraziz · Asteburuetan mezuak helaraziz · Hiruhileko txostena baloratuz

Iraila - Ekaina

Iraila

Iraila

Iraila-Ekaina

Ekaina

Ebaluazio indikadoreak

Helburua 20122013

Helburua 20132014

· Web orriari erabilera eman · Bileretan parte hartu

· Web orriari erabilera eman · Bileretan parte hartu

· Ikasturte hasierako bileran hori azaltzea

· Ikasturte hasierako bileran hori azaltzea

· Ikasturte hasierako bileran hori azaltzea

Kirol koordinatzaileak/ Kirol Batzordeko partaideak

· Kontaktu estuagoa lortu

· Kontaktu estuagoa lortu

· Kontaktu estuagoa lortu

Koordinatzaileak/ Kirol Batzordeko partaideak

· Dekalogoa banatu · Asteburuan jarrera egokia erakutsi · Txostenari garrantzia eman

· Dekalogoa banatu · Asteburuan jarrera egokia erakutsi · Txostenari garrantzia eman

· Dekalogoa banatu · Asteburuan jarrera egokia erakutsi · Txostenari garrantzia eman

· Ikastolaren web-orrian Eskola kirolarekin zerikusia kirolari dagokion atala duten albisteak zabaldu sortu eta bertan aldika albisteak txertatu

Koordinatzailea informatikakoa

· Web-orrian albisteentzako atala sortzea

· Erabilera ematea

· Erabilera ematea

Komunikazio planaren errebisioa eta eguneratzea

Koordinatzailea

· Komunikazio planaren oinarriak errebisatu

· Komunikazio planaren oinarriak errebisatu

· Komunikazio planaren oinarriak errebisatu

· Kirol batzordearen adostutakoa jasoz

Web orriko sarrerak, igotako albisteak, bileretako aktak, bileren partehartzea....

26


2011-2012

KIROL PROIEKTUA

ORIENTAZIO PLANA Arduraduna:

KOORDINATZAILEA + HEZIKETA FISIKOKO MINTEGIA

Planaren Oinarriak:

Plan honekin kirola eta jarduera fisikoari buruzko aholkularitza zerbitzua emango zaio ikaslegoari. Planaren ildo nagusiak hauek izango dira: Antzeman nork ez duen kirola egiten eta beronen zergatia, bakarka aztertu kasu bakoitza eta soluzioak bilatu, kirola eta jarduera fisikoa egiten duten beste entitateetara bideratu, inguruko taldeen kirol eskaintza aztertu eta informatu eta horretaz gain bere dohaiekin bat datorren kirolera bideratu.

NOIZ?

ZER?

NOLA? (KM) emandako inkesta eredua aztertu moldatu eta pasa

NORK? · H.F irakaslea + Koordinatzailea

Iraila - Urria

Kirol Ohiturei buruzko inkesta egin.

Iraila - Urria

Ikaslegoari inkesta pasa.

· H.F-ko klaseak, informatika orduak edota Tutoritza orduak aprobetxatuz. · Informatizatua izan emaitzak zuzenean jasotzeko (google docs)

· H. F irakaslea + Tutorea

Jasotako inkestak aztertu.

· Inkesten emaitzak irakutzeko baliagarria zaigun formatora pasatu informatizatua izan arte (excel, acess,…). · Identifikatu, erregulartasunez kirola egiten ez duten ikasleak.. · Identifikatu kirola egiten uzten ez dieten arazoak zeintzuk diren.

Begiraleek bere taldearen errealitatea / egoera desberdinak ezagutu

Helburua 2011/2012

Helburua 2012/2013

Helburua 2013/2014

· Inkesta moldatu

· Inkesta moldatu

· Inkesta moldatu

· Alebinei pasa · Informatizatu

· Benjaminei pasa

· Maila guztietan pasa

· Koordinatzailea

· Emaitzen analisia egin

· Emaitzen analisia egin eta kirola egiten ez duten umeen arrazoiak jakin, dagoen kirol eskaintza azalduz

· Emaitzen analisia egin eta kirola egiten ez duten umeen arrazoiak jakin, dagoen kirol eskaintza azalduz

· Arazo desberdinak dituzten umeen egoera partekatuz eta koordinatuz

· Koordinatzailea + zuzendaria + tutoreak

· Umeak identifikatu

· Umeak identifikatu · Errealitatea ezagutu eta teknikariei pasa

· Umeak identifikatu · Errealitatea ezagutu eta teknikariei pasa

Donostiako kirol eskaintza ezagutu.

· Donostiko Kirol eskaintzaren gida.. ( entitatea, eskaintza, helbide elektronikoa, telefonoa, kontaktoko pertsona, ordutegia…) · Inguruko kirol eskaintza aztertuz. (Gertutasunaren arabera).

· Koordinatzailea

· Donostiako kirol eskaintza gida sortu (antiguokoa zehaztuz)

· Donostiako kirol eskaintza gida eguneratu (antiguokoa zehaztuz)

· Donostiako kirol eskaintza gida eguneratu (antiguokoa zehaztuz)

Azaroa - Ekaina

Kirol Aholkularitza Zerbitzua.

· "Kirol aholkularitza bulegoa" ireki, ordutegi zehatz batekin (bertan ikasleak eta gurasoak dituzten zalantzak argituko direlarik, eskaintza,...). · Bakarkako elkarrizketak egin erregulartasunez kirola praktikatzen ez dutenekin. · Beste entitateetara bidali (klubak, ikastetxeak) gure ikastetxean parte hartu ezin duten ikasleak edota nahiz ez dutenak.

· Koordinatzailea

· Telefono eta email zerbitzua helarazi gurasoei beharretarako haiekin bilduz

·Ordutegi finko bat jarri ( egunean 2 ordu) gurasoak kirol koordinatzailearekin bildu daitezen edo kontsultak egin ditzaten · kirola egiten dutenei jarraipen berezia

·Ordutegi finko bat jarri ( egunean 2 ordu) gurasoak kirol koordinatzailearekin bildu daitezen edo kontsultak egin ditzaten · Kirola egiten dutenei jarraipen berezia ( beste tokietara bideratu)

Maiatza - Ekaina

Ikaslegoaren artean banatu inguruko eskaintza.

· Koordinatzailea + Bigarren Hezkuntzako Ikastetxeak.

· Luberriko Kirol eskeintza azaldu

· Luberriko Kirol eskeintza azaldu

· Luberriko Kirol eskeintza azaldu

Azaroa

Iraila - Urria

Urria - Azaroa

Ebaluazio indikadoreak

· Luberriko Koordinatzailea gonbidatu kirol eskaintza aurkeztera.

Zenbatek ez duten kirola egiten, egiten ez dutenen artean interbentzio kopurua, egindako elkarrizketa kopurua, guztira egindako interbentzioak, beste klubekin hitzarmen kopurua

27


2011-2012

KIROL PROIEKTUA

OSASUN PLANA Arduraduna:

KOORDINATZAILEA

Planaren Oinarriak

Plan honen helburua da, Eskola Kirolean dauden teknikari guztiek jakitea istripu bat dagoenea nolako jarrera izan behar duten. Garbi utzi behar dira zein diren jarraitu behar dituzten pausoak. Modu berean, plan honen bitartez, erabaki behar dugu botikina izango dugun edo ez, eta berau zein medikamenturekin beteta izango dugun.

NOIZ?

ZER?

NOLA?

NORK?

Iraila-Urria

Teknikariei azaldu nola jokatu behar duten istripu bat dagoenean.

· Istripuen protokoloa azaldu · Aktuazio plana idatziz pasa tekniko bakoitzari. · Konprobatu ikastetxe bertan badagoen protokoloa.

· Koordinatzailea

Iraila-Urria

Istripuei buruzko txostenak egin, istripua gertatzen den momentuan idatziz gelditu dadin

- Teknikari-koordinatzaile komunikazioa indartuz

· Teknikariak koordinatzailea

Iraila-Urria

Monitoreak formatu lehen sorospenean.

· Lurreko Sorospenen formakuntza egin. · Guraso Elkartea inplikatu (guraso mediku, erizain,… bat bilatu) formakuntza-hitzaldiak emateko edo Gurutze Gorria/DYA.

· Koordinatzailea + Guraso Elkartea

Iraila-Urria

Eskola Kiroleko botikina

· Sendagaiei buruzko araudia eduki. · Boitikinen egoera analizatu (lekua, sendagaiak,…). · Taldeka botikinak izan.

· Koordinatzailea

Parte hartzailearen osasun egoera

· Esku hartze zehatza behar dituzten ikasleen zerrenda lortu . ( Alergiak, gaixotasun kronikoak,…).- Ikasle horien aurrean nola jokatu behar den teknikariei adierazi

· Koordinatzailea + zuzendaria

Gurasoak informatu osasun planari buruz.

· Gurasoak informatu protokoloa dugula · Diptikoa (idatzia,dokumentua,…) gurasoei banatzeko. · Komunikazio planean sartu.

· Koordinatzailea

Hilabetero botikina errebisatu.

· Non dauden. · Nork dituen. · Egoera (osagaiak).

· Koordinatzailea + Teknikoak.

Berrikusi lehen sorospenen formakuntza eta osasun plana.

· Monitoreei gogorazteko sesioak.

· Koordinatzailea + Guraso Elkartea

Iraila-Urria

Iraila-Abendua

Azaroa-Abendua

Gabonak eta Aste Santua Ebaluazio indikadoreak

helburua 2011/12

helburua 2012/13

helburua 2013/14

· Protokola idatzi eta eskolakoarekin alderatu

· Protokola errepasatu eta teknikoei pasa

· Protokola errepasatu eta teknikoei pasa

· Istripu garrantzitsuen transmisioa

· Istripuen txostena sortu eta erabili

· Istripuen txostena erabili

· Teknikoen %70ak kurtsoa egin

· Teknikoen %100ak kurtsoa egin

· Etxeko partiduetarako botikina izatea

· Taldekako botikina izatea

· Ikasle horiek identifikatu eta behar bereziak noiz eta nola aplikatu behar diren jakin

· Ikasle horiek identifikatu eta behar bereziak noiz eta nola aplikatu behar diren jakin

· Hurrengo urterako diptikoa prestatu

· Gurasoak informatu eta diptikoa banatu

· Gurasoak informatu eta diptikoa banatu

· Non dauden

· Non dauden · Nork dituen

· Non dauden · Nork dituen · Egoera

· Osasun plana errepasatu

· Gogoratzeko sesioak

· Gogoratzeko sesioak

·Kurtsoa egiteko informazioa eta jendea bilatu · Araudia eduki kiroldegietako botikinak begiratu

· Ikasle horiek identifikatu

Zenbat begiraleek duten oinarrizko soropen formakuntza, zenbat ikastaro egin diren eta istripu kopurua

28


KIROL PROIEKTUA

2011-2012

ERANSKINAK

29


KIROL PROIEKTUA

2011-2012

1 eranskina

Koordinatzailearen funtzioak: IKASTURTE HASIERAN •

• • • •

• • • • •

Ikasturte hasieran lehen pausua beti guraso elkarteko kirol batzordearekin elkartzea izango da, bilera honetan ikasturte berrirako ditugun baliabideen azterketa egingo da aurreko urteko esperientziak baloratuz berrirako aldaketak planteatuko dira behar izango balitz. Gorputz hezkuntzako irakaslearekin lehen kontaktu bat egin interesgarria izan daitekeen informazioa elkar trukatzeko. Aurreko urteko begirlaeekin kontaktuan jarri jarraituko duten edo ez jakiteko. Beharrezkoa balitz begirale berriak bilatzen hasi. Kirol batzordearekin adostutako perfila bete beharko dute. Begirale guztiekin bilera egin ikasturte berrirako informazioa banatzeko (ordutegiak, taldeak, lehiaketak...) Honetaz gain ikastolako kirol “filosofiaren” berri emango diegu baita funtzionamendua mugatzen duen araudia ere. Kirolarien zerrendak egin, taldeak sortu eta lehiaketako izen emateak egin. Zirkular bidez, gurasoei kirol iharduerei buruzko informazioa banatzea: egunak, ordutegiak,... Materialaren egoera zein den ikusi eta beharrekoa den erosketan egin. Kirol instalazio eta aldagelen ikuskapena egin beharrezkoak izan daitezkeen aldaketak proposatzeko. Ikasturtean zehar lehiaketan erabiliko duten arropa banatu.

IKASTURTEAN ZEHAR • • • • • • • • •

Gorputz hezkuntzako irakaslearekin kontaktuan egotea, gerta daitezkeen arazoak konpontzeko eta ikasleei eta talde zehatzei buruzko informazioa jasotzeko. Kirol batzordearekin bilerak egitea ikasturtearen nondik norakoak aztertzeko eta baloratzeko. Saio, partidu eta begiraleen lanaren gainbegiraketa. Begiraleekin etengabeko informazio trukaketa izatea eta izan ditzaketen arazo guztietan laguntzea (disziplina arazoak, ariketak,...) Eskatzen duten gurasoei beharrezkoa den informazioa edo azalpenak ematea. Lehiaketa egutegia begiratu eta astero adostutako toki batean jarri kirolari zein begiraleek ikus dezaten. Ikastolak antolatzen dituen mendi irteeretako zirkularrak banatu. Kirol materialaren kontrola eraman. Erakunde antolatzaileeekin etengabeko komunikazioa izatea (kirol patronatua, federazioak, beste ikastetxeak...)

30


KIROL PROIEKTUA

2011-2012

IKASTURTE BUKAERAKOAK • • • • • •

Ikasturte bukaeran erakunde antolatzaileetan beharrezkoa den dokumentazioa aurkeztu; memoria, datorren urteko programa,... Kirol batzordearekin bilera egin ikasturtearen balorazioa egiteko. Ikastolako ikasturte bukaerako festako jokoak antolatu eta behar den materiala lortu. Begiraleekin bildu ikasturtearen balorazioa egiteko. Datorren urterako kirol eskaintza eta ordutegiak banatu zirkular bidez. Honekin batera izen emate orria ere banatuko zaie. Ikasturtean zehar kirolariek erabili dituzten arropak jaso eta itzuli ez dutenen zerrenda egin.

31


KIROL PROIEKTUA

2011-2012

2 eranskina:

Begiraleen Funtzioak • • • • • • • •

Saioen prestaketa (urteko programazioa egongo balitz horren arabera, bestela irizpide amankomunak jarraituz). Entrenatzen duen taldearen ardura. Egitura hobetzeko ekarpenak egitea. Erabiltzen duen materialaren eta instalazioen ardura. Materiala beharko balitz, galduko edo puskatu balu koordinatzaileari abisua pasatzeko ardura. Egunero erabiltzen (atera eta sartzen) den materialaren kontrola. Gertatzen den edozein gertakarien berri koordinatzaileari jakinaraztea. Taldeen eta haurren txostenak egitea Asistentzia eta eguneroko kontrola eramatea. Saio, asteburuetako jardunaldi, saio berezi eta bileretan parte hartzea. Betebehar eta erreflexiorako:

• • • • • • •

Puntualitatea ezinbestekoa. Saio eta partiduetara beti kiroletako arroparekin. Eredu gara, beraz hainbat jarrera zaindu behar (goikoaz gain): ez da jaten kirol esparruetan, ez da erretzen, taldearekin entrenatzailea (bikoteakkoadrilako lagunak etb. ondoren), erabiltzen den hizkera. Jarduera euskaraz da, beraz haurrei beti euskaraz zuzentzen gatzaizkie. Honetaz gain gai bagara beraien artean erabilera sustatzeko (behar den kasuetan) hobe! Arbitroak gu laguntzeko daude, oso gaizki egiten dutenean ere; beraz, ez joko bitartean ez gara inoiz zuzentzen beraiengana. Haurrek aldatzeko kamiseta bat eraman behar dute; partiduetan dutxatuko balira hobeto. Ezbeharrak daudenean prozedura finkatu o Larria denean: 112 eta Enekori deitu, Eneko ez bada lokalizatzen gurasoei deitu. o Beste kasuetan:  Enekori deitu.  Eneko ez bada lokalizatzen gurasoei deitu.  Inor ez balitz lokalizatuko, umea taxiz hospitalera eraman  Hori gertatuz gero ordain agiria eskatu eta ordainduko zaizue. Larunbateko partiduak gure hirugarren saioa dira (saio berezia eta intentsitate eta esanahi handikoa haurrentzako baino saioa). Gure lana ezin da horra bideratu; ikuspegia urrutirago iritsi behar da. Zer etapa gainditzen joan behar da nire aurrean dagoen haur-jokalaria bai maila motor eta kognitiboan bai harreman arloan, zikloa amaitzerakoan kirolera lotua jarrai dezan? Eta bakoitzaren gaitasunen arabera ahalik eta jokalari hobea izan dadin?

32


2011-2012

KIROL PROIEKTUA

3 eranskina: koordinatzailearen hileko Nominaren

desglosea; hilero Baikarari 27 €ko kuota ordaintzen zaio.

Empresa : 2

2008/09 URTARRILA

BAIKARA Federazioa

Zbk. Langilea xxxx koordinatzailea Denera

Eguna : 2009/01/26

Hasiera 02-092008

Soldat a 801,49 801,49

PFE Z 17,5 0 17,5 0

Gizarte Segurantza

Guztia 1.174,6 355,70 9 1.174,6 9 355,70

Kuota

GUZTIA

27,00 27,00

1.201,69

Begiraleek borondres kontratua dute; bakoitzak urteko 6 €ko kostua du.

33


KIROL PROIEKTUA

2011-2012

4 eranskina:

Matrikulazio datuak Benjaminak: 3 maila

4 maila

A: N 10 M 8 B: N 10 M 10 C: N 11 M 8 D: N 11 M 7

A: N 10 M 11 B: N 10 M 12 C: N 10 M 11

Neskak: 42 Mutilak: 33

Neskak: 30 Mutilak: 33

Benjaminak guztira: Neskak: 72

Mutilak: 66

3 maila

4 maila

Neskak: 31 Mutilak: 31

Neskak: 24 Mutilak: 31

Kirol datuak:

Benjaminak guztira: Neskak: 55

Mutilak: 61

34


KIROL PROIEKTUA

2011-2012

Alebinak:

5 maila

6 maila

A: N 12 M 12 B: N 12 M 12 C: N 12 M 12

A: N 9 M 10 B: N 6 M 11 C: N 7 M 12

Neskak: 36 Mutilak: 36

Neskak: 22 Mutilak: 33

Alebinak guztira: Neskak: 58

Mutilak: 69

5 maila

6 maila

Neskak: 30 Mutilak: 33

Neskak: 18 Mutilak: 29

Kirol datuak:

Alebinak guztira: Neskak:48

Mutilak:62

35


KIROL PROIEKTUA

2011-2012

5 eranskina:

Bolondres kontratua Baso – Txiki, 36 – atzealde . 20015 Donostia E-Mail: baikara@baikara.org Tel: 943 327208 Fax: 943 274 977

BAIKARA ETA PERTSONA BOLUNTARIOAREN ARTEKO AKORDIOA ............................ (tokia eta data) ............................ HONAKO HAUEK BILDU DIRA Izen-abizenak: JOSEBA IMANOL ZUBIZARRETA ALEGRIA adinez nagusia. NAN zka.: 72.567.731 BAIKARA Gipuzkoako Ikasleen Gurasoen Federazioko koordinatzailea , erakundearen izenean.. Erakundearen helbidea: Donostia, Basotxiki kalea 36 Elkarteean Erregistroko zenbakia: FD/G/00104/2000 Izen-abizenak:……………………………………………………………………………………………… NAN zka.:…………………………………………… Helbidea: herria:…………………………………………………………………………………………… kalea:………………………………………………………………………………………………………..

(Pertsona boluntarioa adin txikikoa bada edo tutoretzapean badago, gurasoak edo tutorea ere agertuko dira, eta baimena ematen dutela adierazteko, sinatu egingo dute entitatearen ordezkariaren eta boluntarioaren ondoan.)

Eta agiri honen bitartez, erakundeko barne estatutuan boluntarioak onartzeko ezarritako irizpideei eta Boluntariotzari buruzko ekainaren 25eko 17/1998 Legearen 8.3 artikuluari jarraituz, akordio/konpromiso hau sinatu dugu:

BOLUNTARIOTZAKO AKORDIOA/KONPROMISOA I. Pertsona boluntarioaren konpromisoa ………………………………………………………………………………………….jaunak/andreak jarraian aipatzenden denbora-aldian beherago zehazten diren interes orokorreko jardueretan aritzeko konpromisoa hartzen du. Jarduerok irabazi asmorik gabeko …………………………………………………..erakundearen bitartez burutuko ditu, aipatzen diren proiektu edo egitasmoen barruan, era desinteresatuan, elkartasunagatik, borondatez eta askatasunez, eta ez lan edo funtzionario harreman baten edo obligazio pertsonal edo juridiko baten ondorioz. Beraz, ez du inolako ordainsari ekonomikorik jasoko, ezta ordaindutako lanbidezerbitzurik ordezkatuko ere. Jarduerok bi data hauen artean burutuko ditu:…………….eta…………………………..

36


KIROL PROIEKTUA

2011-2012

Baso – Txiki, 36 – atzealde . 20015 Donostia E-Mail: baikara@baikara.org Tel: 943 327208 Fax: 943 274 977

Jarduerak: (Zehaztu jarduerak behar beste eta aipatu zein egitasmo edo proiekturen barruan dauden) a) b) c) d) II. Erakundearen onarpena. Irabazi asmorik gabeko BAIKARA /(IGEren izena) erakundeak onartu egiten du (boluntarioen izena)……………………………………………………………………………………………………… jaunaren/andrearen konpromisoa. III. Pertsona boluntarioaren eskubideak a) Erakundean aktiboki parte hartzea; erakundeari buruzko informazioa jasotzea, bereziki, helburuei, antolaketaegiturari eta funtzionamenduari buruzkoa, eta entitatearen barruan partaidetza-organoak sortzea eta horietan parte hartzea. b) Erakundearen egitasmo eta proiektuak diseinatzen, egiten, burutzen eta ebaluatzen laguntzea, baldin eta horietan parte hartzen badu, eta boluntario den aldetik eragiten dioten erakundeko hainbat alderdiri buruzko iritzia ematea. c) Boluntario gisa egiten duen lanak eskatzen duen teknika, giza eta prestakuntza-laguntza jasotzea eta bere ezaugarriei ondoen egokitzen zaizkion jarduerei buruzko orientabideak izatea. d) Boluntario gisa egiten duen lanagatik beste norbaitek jaso ditzakeen kalte-galerak estaliko dituen asegurupoliza bat izatea. e) Bere jarduerak ekarri dizkion gastuengatiko ekonomi-ordaina jasotzea, muga hauen barruan: f) Jarduerak bere inguru hurbilenean burutzea, egitasmoek edo programek horretarako aukera ematen badute. g) Tratu diskriminatzailerik ez jasotzea. Aitzitik, tratua zuzena izango da eta bere askatasuna, duintasuna, intimitatea eta sinismenak errespetatuko dira. h) Jarduerak segurtasun eta higieneko baldintza egokietan betetzea, jardueraren beraren izaera eta ezaugarrien arabera. i) Gizarteari eman dion laguntza aitortzea eta errespetatzea. j) Boluntariotza askatasunez uztea, horren berri eman ondoren. k) Ordenamendu juridikoak boluntarioari aitortzen dizkion gainontzekoak.

37


KIROL PROIEKTUA

2011-2012

Baso – Txiki, 36 – atzealde . 20015 Donostia E-Mail: baikara@baikara.org Tel: 943 327208 Fax: 943 274 977

IV. Boluntarioaren betebeharrak a) Bere aukeren eta borondatearen barruan, erakundeari laguntzea eta horretan parte hartzea eta lan egitea. b) Erakundearekin hartutako konpromisoak betetzea, horren helburuak eta gobernu-arauak errespetatzea. c) Esleitu zaizkion zereginak arduraz burutzea eta erakundeko arduradunek ematen dizkioten jarraibideak betetzea. d) Erakundeak antolatzen dituen prestakuntza-jardueretan eta ematen dituen zerbitzuen kalitateari eusteko behar direnetan parte hartzea. e) Boluntario jardueran jaso edo ezagutu duen informazioa isilpean gordetzea. f) Bere laguntza jasotzen duten pertsonen edo pertsona-taldeen eskubideak errespetatzea. g) Boluntario-kreditazioa eta erakundearen ezaugarria egoki erabiltzea. h) Bere esku uzten diren baliabide materialak zaintzea. i) Boluntario-lana indarrean dagoen legerian ezarritako printzipioen arabera betetzea. j) Antolamendu juridikoan boluntarioei buruz ezartzen direnak. k) Ezartzen diren segurtasun eta higiene neurriak errespetatzea. V. Akordioa/konpromisoa hausteko arrazoiak. a) Hitzartutako epea amaitzea. b) Alderdietako edozeinek bere betebeharrak nabarmen ez betetzea. c) Hitzartutako jarduerak bete ezin izatea. d) Erakundea desagertzea.

Joseba Imanol Zubizarreta jauna (BAIKARAren ordezkaria)

jauna/andrea (Boluntarioa)

Guraso edo tutorea (Adin txikiko bada)

IGEren oniritzia

38


KIROL PROIEKTUA

2011-2012

6 eranskina:

Kirol ohituren inkesta Ikasle lagungarria, galdeketa honen bitartez …………. –ko ikasleek erregulartasunez jarduera fisikoa egiten duten (lehiaketakoa izan edo ez) jakin nahi dugu. Bildutako datuak, beti ere izaera anonimoz, informazio bezala erabiliko dira eta zuen interesei begira ikastetxearen kirol eskaintza hobetu eta moldatzeko balio izango dute. Eskutan duzun galdeketa 5 minututan betetzen da, beraz, lasaitasunez irakurri eta posible egiten zaizuen modu errealenean erantzun. Eskerrik asko zuen lankidetzagaitik. Ikasturtea: Azalpena:

Gela: Kirola: lehiakorra dena (futbola, eskubaloia, tenisa, pilota…) Jarduera fisikoa: lehiakorra ez den ariketa fisikoa (igeri egitera joan, korrika egitera joan, bizikletan ibili, dantzara joan,…) 1.- Astean zehar erregulartasunez kirola edota jarduera fisikorik egiten duzu? (X batez adierazi erantzuna) Kirola egiten dut Jarduera fisikoa egiten dut Kirola edota jarduera fisikoa egiten dut baina erregulartasunik gabe Ez, ez dut kirolik ezta jarduera fisikorik egiten 2.- Kirola edota jarduera fisikoa egiten baduzu adierazi zein eta ze lekutan egiten duzun: Kirola /Jarduera Fisikoa

Erakundea (kluba, gimansioa, beste ikastetxe bat…)

3.- Ez baduzu erregulartasunez kirola edota jarduera fisikoa egiten, adierazi arrazoi nagusia (X batez adierazi erantzuna) Ez zait ikastetxearen kirol eskaintza gustatzen Ez dut denborarik Ez ditut ikastetxetik kanpo dauden aukerak ezagutzen _______________ egitea gustatuko litzaidake baina ez dakit nora jo Bestelakoak:

39


KIROL PROIEKTUA

2011-2012

4.- Pasa den urtean kirolarik edota jarduera fisikorik egin zenuen? Bai Ez

Zer?:

5.- Ez baduzu kirola edota jarduera fisikorik egiten, zer gustatuko litzaizuke egitea? 1 2 3 4 6.- Adierazi mesedez, eskolaz kanpoko zein jarduera egiten duzun astean zehar (ikastetxean zein ikastetxetik kanpo) Astelehena

Asteartea

Asteazkena

Osteguna

Ostirala

7.- Bukatzeko, ezagutzen duzu Donostiako kirol eskaintza? (X batez adierazi erantzuna Bai Ez Oharrak (kirolaren inguruan aipatu nahi dituzun bestelakoak)

40


KIROL PROIEKTUA

2011-2012

7 eranskina: JAKINTZA IKASTOLA GURASO ELKARTEA – KIROL BATZORDEA Heriz pasealekua 109

DONOSTIA

2011 – 2012 ikasturtearen txostena Entrenatzailearen izena:....................................................................................................... Landutako kirolak:..............................................................Kategoria:................................ Ikasleen adina:..........urte Zenbat ikaslek hartu dute parte:...........................

Baloratu 0tik-10era ondorengo esaldiak: Jokalariek partidetara joateko izan duten seriotasuna:....................... Jokalariek entrenamenduetara joateko izan duten seriotasuna:.................... Taldekoen artean izandako harremanak eta giroa:.............. Zuekin, orokorrean, taldekoek izandako harremanak:............. Arerioekin, orokorrean, izandako jarrerak:................... Arbitroekin izandako jarrera:........................ Ikusleek izandako jarrera:................ Helburu filosofikoak bete dira:............... Zure lanean gurasoen aldetik jasotako laguntza:................ Kirol Batzordearen aldetik jasotako laguntza:...............

41


KIROL PROIEKTUA

2011-2012

Nahi baduzu, aipatu sortu den arazo bereziren bat eta nola konpondu den. Ez dago izenik jarri beharrik: ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... .................................................................................................................... Nahi baduzu, aipatu sortu den gertakizun interesgarriren bat: ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ................................................................................................................... Egizu mesedez, zure ekipoari buruzko balorazio pertsonal orokorra: ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... .................................................................................................................... Aipa itzazu, nahi baduzu, datorren ikasturterako hartu beharreko neurriak edo aldatu beharreko gauzak, nola zure taldeari dagokionez, hala kirol-jarduerei dagokionez: ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... .................................................................................................................. Zer iruditzen zaizu ordaintzen zaizun kantitatea: ........................ 2012ko Maiatza – Ekaina Sinadura: 42


2011-2012

KIROL PROIEKTUA

8 eranskina: GURASOEN SINADURA ETA HAUSNARKETA FIRMA Y COMENTARIO DE LOS PADRES 1. HIRUHILEKOA / 1. TRIMESTRE __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _________________

IKASLEA / ALUMN@: ___________________________________________________________________

MAILA / CURSO: Sinadura / Firma: ___________________________________________________________________ 2. HIRUHILEKOA / 2. TRIMESTRE BEGIRALEA / MONITOR/A: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _________________

___________________________________________________________________

Sinadura / Firma:

3. HIRUHILEKOA / 3. TRIMESTRE

HIRU

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _________________ Sinadura / Firma:

HILEKO TXOSTENA EBALUAZIO TAULA / TABLA DE EVALUACIÓN

43


2011-2012

KIROL PROIEKTUA

1. HIRUHILEKOA 1. TRIMESTRE

HB: Hobetu beharra dauka. / Necesita mejorar. / G: Gehiago egin dezake. / Puede hacer más.O: Ongi moldatzen da. / Progresa adecuadamente. / B: Bikain dabil. / Destaca positivamente. JARRERA ACTITUD

2. HIRUHILEKOA 2. TRIMESTRE

1. HIRUHILEKOA / 1. TRIMESTRE

Lagunekiko errespetua / Respeto hacia l@s compañer@s Begiralearekiko errespetua / Respeto hacia el/la monitor/a Jarrera parte-hartzailea dauka / Tiene actitud participativa Arreta jartzen du / Presta atención Euskaraz mintzatzen da / Se expresa en euskera

Materiala ongi erabiltzen du / Utiliza adecuadamente el material HB: Hobetu beharra dauka. / Necesita mejorar. / G: Gehiago egin dezake. / Puede hacer más.O: Ongi moldatzen da. / Progresa adecuadamente. / B: Bikain dabil. / Destaca positivamente. JARRERA ACTITUD Lagunekiko errespetua / Respeto hacia l@s compañer@s Begiralearekiko errespetua / Respeto hacia el/la monitor/a Jarrera parte-hartzailea dauka / Tiene actitud participativa Arreta jartzen du / Presta atención Euskaraz mintzatzen da / Se expresa en euskera

Materiala ongi erabiltzen du / Utiliza adecuadamente el material HB: Hobetu beharra dauka. / Necesita mejorar. / G: Gehiago egin dezake. / Puede hacer más.O: Ongi moldatzen da. / Progresa adecuadamente. / B: Bikain dabil. / Destaca positivamente. JARRERA ACTITUD 3. HIRUHILEKOA 3. TRIMESTRE

BEGIRALEAREN OHARRA / NOTA DEL MONITOR

Lagunekiko errespetua / Respeto hacia l@s compañer@s Begiralearekiko errespetua / Respeto hacia el/la monitor/a Jarrera parte-hartzailea dauka / Tiene actitud participativa

______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ __________________________________________

2. HIRUHILEKOA / 2. TRIMESTRE ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ __________________________________________

3. HIRUHILEKOA / 3. TRIMESTRE ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ __________________________________________

Arreta jartzen du / Presta atención Euskaraz mintzatzen da / Se expresa en euskera Materiala ongi erabiltzen du / Utiliza adecuadamente el material

44

Profile for Inaki Pagola

Ikastetxearen kirol proiektua  

Ikastetxearen kirol proiektua 2012

Ikastetxearen kirol proiektua  

Ikastetxearen kirol proiektua 2012

Profile for pagolai