Page 1

Nr. 107 MartieAprilie2011

PAGINA UNIVERSALA

Abandonul maternal

Reprezentanþii Direcþiei pentru Protecþia Copilului au declarat cã abandonul dupã naºtere este un fenomen în creºtere din cauza crizei financiare, dar cã sunt ºi mame care îºi lasã copii în spitale pentru cã nu au unde locui. Impactul Psihologic al Reclamelor

Tinerii absolvenþi vs angajarea

Reclamele care reuºesc sã trezeascã atenþia ºi în special interesul au impact psihologic pozitiv sau negativ asupra persoanelor ...

Depinde de viziunea fiecãruia, dacã va fi distrus ori întãrit de crizã. ªi poate cã vã întrebaþi: Cum se poate ca criza sã întãreascã pe cineva? S.O.S - TINERII ADOLESCENÞI Tipuri de droguri, efecte halucinogene, afrodiziace sau euforice, toate-þi sunt descrise cu lux de amãnunte de tineri care nu au mai mult de 16 ani ...

Neapãrat trebuie sã vorbeºti mãcar o limbã strãinã ºi sã ºtii sã foloseºti calculatorul. Asta reiese din cel mai recent studiu fãcut de autoritãþi.


2

PAGINA UNIVERSALA

Tinerii absolventi, vs angajarea

Dezlãnþuirea NATURII

Neapãrat trebuie sã vorbeºti mãcar o limbã strãinã ºi sã ºtii sã foloseºti calculatorul. Asta reiese din cel mai recent studiu fãcut de autoritãþi. Pentru angajatori mai conteazã personalitatea ta, modul în care te prezinþi ºi abia apoi specializarea.

Anul 2010 a fost anul cel mai negru în ceea ce priveºte dezastrele naturale. Au murit în total 296.800 persoane.

Absolvenþii de facultãþi din România spun cã în ºcoalã înveþi teorie ºi cam atât. Mai mult de jumãtate (55%) dintre cunoºtinþele ºi abilitãþile de care au nevoie la locul de muncã au fost deprinse chiar la serviciu, declarã proaspeþii angajaþi cu studii superioare, potrivit unui studiu la nivel naþional, fãcut de DOCIS, despre corespondenþa dintre calificãrile universitare ºi cerinþele pieþei muncii din România. Aceleaºi statistici aratã cã, în mod paradoxal, experienþa de muncã este cea care conteazã cel mai mult la prima angajare.

Cutremurul din Haiti, din ian. 2010, a fost cel mai mare dezastru al anului. Peste 222.500 de persoane ºi-au pierdut viaþa. Valul de cãldurã din Rusia, a dus la 56.000 de morþi, fiind al doilea dezastru ca gravitate. Seismele din China, au ucis 2,968 persoane în luna aprilie, în timp ce în Pakistan au murit 2000 de persoane din cauza inundaþiilor. În total 950 de dezastre naturale au lovit planeta în 2010 ºi circa 207 mil. de persoane au fost afectate; o cifrã cu mult peste media din ultimii 30 de ani. 2011 Australia - peste 70 de localitãþi sub ape, formându-se o mare interioarã între cele douã state Victoria ºi Queensland Brazilia - inundaþiile au provocat moartea a sute de persoane ºi aproximativ 14.000 de persoane sinistrate. SUA - furtuni de ninsoare în 49 de state 2010

2011

Energia viitorului?! Descoperirea unei noi surse de energie regenerabilã începe sã semene tot mai mult cu o cursã contra cronometru în care competitorii mizeazã pe ºtiinþã ºi inventivitate pentru a-ºi atinge obiectivele. pCombustibil din CO2 ºi luminã solarã Acesta merge pe principiul fotosintezei: este creat din dioxid de carbon ºi luminã solarã. A fost creat de Sandia National Laboratories din New Mexico, SUA. pBaterii alimentate cu aer Prima baterie alimentatã cu aer, cu o capacitate de zece ori mai mare decât a unei baterii convenþionale, a fost prezentatã în cadrul Dep. de Chimie de la Universitatea Saint-Andrews din Scoþia. pCentrale termice pe bazã de sare topitã Grupul energetic Enel a inaugurat prima centralã termicã ce utilizeazã tehnologie pe bazã de sare topitã, la Siracuza, Sicilia. pSahara, rezervorul de energie solarã al Europei În cinci ani, UE, ar putea importa energie solarã din nordul Africii, estimeazã Guenther, Comisar european pentru energie. pEnergie verde 100% Germania ar putea fi primul stat care reuºeºte alimentarea cu energie regenerabilã. În prezent se alimenteazã în proporþie de 16% din surse eoliene, solare ºi alte surse regenerabile.

În medie, 312 certuri per cuplu pe an, susþin cercetãtorii În medie, un cuplu se ceartã de 312 ori pe an, iar cele mai frecvente reproºuri sunt banale, de exemplu: un prosop ud lãsat pe pat sau butonatul în exces la telecomandã. Lãsatul cãnilor sau a farfuriilor murdare prin casã, aruncatul hainelor la întâmplare, petele de pe chiuvetã sunt alte subiecte numai bune pentru declanºarea unei noi discuþii aprinse în cuplu. “Se pare cã, pentru mulþi, curãþenia în casã este o sursã de stres, ceea ce e pãcat, pentru cã acasã e locul unde ar trebui sã ne relaxãm dupã o zi grea la serviciu”, spune Nick Elson, purtãtorul de cuvânt al firmei care a comandat studiul.

4 pacienþi pe orã Ministerul Sãnãtãþii a impus încã din aprilie anul trecut ca un doctor sã nu vadã mai mult de 4 pacienþi pe orã. În realitate lucrurile stau astfel: numãrul bolnavilor care se aºeazã la coadã este dublu. Cine vrea sã stea la coadã fãrã programare trebuie sã plãteascã. Problema este cã, automat îºi pierde ºi dreptul la tratament compensat sau gratuit. "În momentul în care un pacient ajunge întâmplãtor al 15 lea, el nu mai poate beneficia de reþetã compensatã, de nimic. Deci, este un pacient privat" - declarã doc. Cosmin Alexandrescu, acest lucru fiind valabil pentru cei care merg la psihiatrie, norma unui psihiatru fiind de 14 pacienþi pe zi. În replicã, Ministerul Sãnãtãþii, susþine cã acest ordin nu ar trebui sã îi afecteze pe bolnavi. Toþi trebuie sã beneficieze de gratuitate cu sau fãrã programare.


PAGINA UNIVERSALA

3

Impactul psihologic al reclamelor Impactul reclamei asupra copiilor

Promovarea produselor, serviciilor de toate genurile s-a extins în fiecare an tot mai mult: presa, radioul, televiziunea, poºta, reclama stradalã, pe internet, etc. La nivelul formei, o prezentare vizual-auditivã banalã(un chip neexpresiv, o voce neutrã, un mesaj sec, un aspect fizic perfect, etc. ), nu va atrage atenþia, nu va produce nici un impact, aceasta fiind o reclamã nulã. Reclamele care reuºesc sã trezeascã atenþia ºi în special interesul au impact psihologic pozitiv sau negativ asupra persoanelor, iar acest impact nu se referã la creºterea sau scãderea consumului sau rating-ului. O îmbinare plãcutã de culoare ºi formã la nivelul conþinutului, o informaþie nouã însoþitã de altele secundare interesante, în fine, un mesaj "care spune ceva" va stârni atenþia, curiozitatea, interesul, având desigur un impact pozitiv. Impactul negativ, însã e cel mai puternic. Imaginile agresive, violente, culorile contrastante, muzica proastã, ritmurile de tip hard-rock sau heavy-metal sau alte aspecte iritante ale formei reclamei vor atrage întotdeauna atenþia, însã din pãcate în mod negativ, cu urmãri psihice de tip iritare, stres, nervozitate. Obiectivele publicitãþii se pot clasifica dupã scop: acela de a informa, de a convinge sau de a reaminti. a)Publicitatea de informare este folositã în special atunci când se lanseazã pe piaþã o nouã categorie de produse. b)Publicitatea de convingere devine tot mai importantã pe mãsurã ce concurenþa se intensificã. În aceastã situaþie, obiectivul firmei este acela de a crea o cerere selectivã. c)Publicitatea de reamintire este importantã pentru produsele ajunse în etapa de maturitate, pentru cã ea menþine interesul consumatorilor faþã de produs.

Copiii sunt cei mai ardenþi consumatori de publicitate deoarece sunt ºi mari consumatori de televiziune. O datã cu înaintarea în vârstã scade ºi dorinþa de a urmãri reclamele la televizor. Pãrinþii în schimb, evitã publicitatea din cauza efectului de saturaþie. Cu cât un copil este mai mic, cu atât mai mare este consumul de publicitate, însã, o datã cu depãºirea vârstei de 10 ani, micuþii încep sã renunþe la urmãrirea reclamelor. Potrivit studiului “Impactul publicitãþii asupra pãrinþilor ºi copiilor”, realizat de IMAS ºi Centrul de Studii Media ºi Noi Tehnologii de Comunicare (CSMNTC), spoturile la produse alimentare, jucãrii, sucuri ºi cele care folosesc personaje din desenele animate sunt cele mai populare în rândul celor mici. Copiii în vârstã de 6 ani sunt cei mai mari consumatori de reclamã, 75% din aceºtia declarând cã urmãresc publicitatea televizualã, în timp ce doar 62% din copiii în vârstã de 8 ani urmãresc reclamele tv. De asemenea, datele studiului aratã o scãdere a consumului de publicitate o datã cu înaintarea în vârstã (de la 75% la 6 ani, la 67% la 10 ani, exceptând acel puseu de nonconsum, la 8 ani). La întrebarea “Ce faci când sunt difuzate reclame la televizor?”, 49,5% din copiii cu vârste cuprinse între 6 ºi 10 ani urmãresc realmente publicitatea, în timp ce 34,2% schimbã canalul tv, iar 11% pãrãsesc camera. În lumea din vest, ºi în special în þãrile Comunitãþii Europene, existã în momentul actual o dezbatere foarte activã asupra protejãrii copiilor împotriva efectelor nefaste ale campaniilor publicitare. Argumentele aduse: ðPublicitatea submineazã autoritatea pãrinþilor ðPublicitatea induce tinerii - care nu au abilitatea intelectualã sã se protejeze de manipulãri psihologice, în actiuni dãunatoare ca: lBãutul alcoolului lFumatul tutunului lConsumul mâncãrilor nesãnãtoase lRelaþii sexuale la o vârstã fragedã

Prevederi aspre în noul Cod al Muncii 1 Sancþiuni aspre pentru munca „la negru" Codul trimis la Parlament conþine ºi sancþiuni mai mari pentru munca la negru, comparativ cu forma iniþialã. Cresc amenzile date angajatorului: pentru fiecare om folosit fãrã forme legale, firma plãteºte acum între 3.000 ºi 4.000 de lei. În viitor, amenda va fi între 10.000 ºi 20.000 de lei. În cazul unui numãr mare de lucrãtori „la negru", instanþa poate interzice, pe o perioadã de cel mult cinci ani, accesul firmei la ajutoare, subvenþii, fonduri europene ºi participarea la licitaþii pentru contracte pe bani publici. Mai mult, angajatorul care are mai mult de cinci lucrãtori „la negru" riscã închisoare, de la unu la doi ani. Aceste sancþiuni ar trebui sã aducã în legalitate 1,6milioane de români care muncesc „la negru". 2 Perioada de probã este majoratã la 90 de zile Prima variantã a Codului, pe care a început dezbaterea publicã, stabilea o perioadã de probã de 45 de zile (pentru funcþiile de execuþie) ºi de 120 de zile (pentru cele de conducere). Companiile au cerut cu insistenþã prelungirea termenelor actuale, de 30, respectiv 90 de zile, pe motiv cã timpul nu ar fi fost suficient pentru o evaluare corectã a viitorilor salariaþi. Asta înseamnã cã o firmã putea proba oricâte persoane pe acelaºi post, fãrã sã angajeze pe nimeni. Actuala reglementare permite o duratã de maximum trei luni de probã pentru un job. Forma nouã este în favoarea angajatorului: o firmã poate proba câte persoane vrea pentru acelaºi post, dar perioada de probã pentru un post nu poate fi mai mare de 12 luni. 3 Perioada de preaviz creºte la 20 de zile Actualul Cod al Muncii prevede cã perioada de preaviz în cazul demisiei sau a concedierii e de 15 zile pentru funcþiile de execuþie ºi de 30 de zile pentru cele de conducere. Noul Cod propune creºterea acestei perioade, de la 15 la 20 de zile pentru funcþiile de execuþie, modificare importantã, care dã posibilitatea salariatului sã aibã un interval de timp mai lung pentru a-ºi gãsi un alt loc de muncã. România avea o perioadã de preaviz de trei ori mai scurtã decât media europeanã. Atunci când i se solicitã, angajatorul este obligat sã elibereze documentele care atestã activitatea desfãºuratã de salariat, vechimea în muncã, în meserie ºi în specialitate. 4 Angajãrile sunt permise imediat dupã disponibilizãrile colective Una dintre modificãrile cerute cu insistenþã de cãtre companii a fost aceea referitoare la abrogarea articolului care le interzice patronilor sã opereze angajãri timp de 90 de zile dupã concedierile colective. Prevederea a dispãrut, aºa încât firmele pot face recrutãri începând cu a doua zi dupã disponibilizãri. 5 Se lungesc ºi contractele pe termen fix Durata contractului de muncã pe perioadã determinatã creºte la 36 de luni, de la 24 de luni, cum este în prezent. Sunt permise în continuare trei contracte succesive. Guvernul ºi-a motivat decizia aducând în discuþie proiectele strategice finanþate din bani europeni care se întind pe cel puþin trei ani ºi prin faptul cã va stimula creºterea numãrului de joburi.


4

PAGINA UNIVERSALA

Cuvântul lui Dumnezeu Într-una din slujbele recente, Pr. Lucian, a vorbit despre cât de important este sã credem în Dumnezeu, în Cuvântul Sãu. Bazat pe urmãtoarele versete: „În ziua de pe urmã, care era ziua cea mare a praznicului, Iisus a stat în picioare, ºi a strigat: "Dacã înseteazã cineva, sã vinã la Mine, ºi sã bea. Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apã vie, cum zice Scriptura." (Ioan 7: 37-38) Le-a explicat sutelor de persoane prezente cã atunci când persoanei îi este sete de Dumnezeu, ea nu mãsoarã eforturile pe care trebuie sã le facã pentru a bea din acea apã spiritualã, lucru care se poate face doar prin intermediul Cuvântului lui Dumnezeu. ªi de aceea plãteºte preþul care poate sã-i aducã aceastã apã. ªi când spunem cã trebuie sã plãteascã un preþ, nu ne referim la bani, la ceva material, ci la renunþarea la propria voinþã, adicã abandonarea pãcatului, dorinþelor carnale, a idolatriei, etc…, pentru a-L iubi pe Dumnezeu mai presus de orice din aceastã lume.

Foarte multe persoane spun: „cred în Dumnezeu”, dar problema este cã nu cred atât de mult sau în acel mod în care sã fie dispuºi sã trãiascã conform Cuvântului lui Dumnezeu. Iar în momentul în care aceastã persoanã afirmã cã ea crede, dar pe Cuvântul lui Dumnezeu, deja s-au „depus tone de praf”( Biblia închisã este cea mai bunã carte de istorie, dar deschisã este însuºi Cuvântul lui Dumnezeu. Eu cred cã oricine se numeºte creºtin are Biblia în casã, dar oare o deschide?), atunci aceastã persoanã spune ceea ce este învãþatã de mic copil, însã realitatea este alta. De aceea, toþi cei care doresc sã înveþe sã-ºi deschidã inima pentru Dumnezeu, sã-L caute pe El mai presus de orice lucruri materiale, sunt aºteptaþi în fiecare Duminicã la orele 09:00 ºi 15:00, pentru a primi apa vieþii, ca mai apoi Dumnezeu sã le poatã transforma viaþa spiritualã cât ºi cea fizicã. „Cãutaþi mai întâi Împãrãþia lui Dumnezeu, ºi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.” (Luca 12:31)

Transformarea Vieþii

Duminicã la orele 09:00 ºi 15:00 Atunci când credeþi cã nu mai existã nici o soluþie... SUNAÞI-NE! Fie pentru o simplã informaþie sau pentru cã aveþi cu disperare nevoie sã vorbiþi cu cineva..., noi suntem la dispoziþia dvs.

Prieteni 24H 021.255.73.00


PAGINA UNIVERSALA

5

Vieti transformate "Fiul meu se droga, fata nu vorbea cu mine... Ce rost avea sã mai trãiesc" Când am ajuns la Biserica Universalã viaþa mea era plinã de probleme, nici nu ºtiam la ce sã mã gândesc sau pe care sã o rezolv mai întâi. Familia mea s-a destrãmat în urmã cu zece ani. Din cauza unei probleme, soþia mea a decis sã plece în Italia, iar acum doi ani am divorþat. De atunci fiica mea nu a mai vorbit cu mine. Bãiatul meu se droga de la vârsta de 18 ani. Nu ºtiam ce sã fac. I-am povestit unei cunoºtinþe problemele mele ºi de asemenea i-am mãrturisit cã mã gândesc la sinucidere pentru cã rãmãsesem singur, nici mãcar de sãrbãtori familia nu îmi era aproape, nu mai veneau la mine, eram foarte trist. Am ajuns la Bisericã invitat de aceastã cunoºtinþã, dar sincer dupã ce am participat la prima slujbã am plecat dezamãgit pentru cã vroiam sã vãd, sã simt cã se schimba ceva (credeam cã participarea la o singurã slujbã era de ajuns pentru ca viaþa mea sã ia alt curs ). Apoi, la insistenþele ei m-am întors. Din acel moment am început sã particip la slujbe, sã Dl. George fac serii de slujbe, iar familia mea este din nou unitã. Soþia ºi fiul meu au venit în vizitã de sãrbãtori ºi nu mai vroiau sã plece în Italia, dar au fost nevoiþi pentru cã fiul meu recupereazã anii de ºcoalã pe care i-a pierdut. El a avut o problemã serioasã; de la 18 ani a început sã se drogheze. Într-o zi a bãut alcool ºi s-a simþi foarte rãu, nu mai respira, fãcea spume la gurã. Cei de pe salvare sau chinuit foarte mult timp sã-l resusciteze. M-am rugat mult pentru el, dupã ce ºi-a revenit a participat ºi el la slujbe. Acum soþia mea spune cã este un alt copil. Nu se mai drogheazã, nu mai furã bani, nu-i mai ia maºina, astãzi este o persoanã schimbatã, îºi cautã de lucru. Fata mea vorbeºte din nou cu mine. Eu am cãzut de pe schelã ºi mi-am spart capul, am ajuns la urgenþã plin de sânge. Timp de un an de zile, lucram douã ore apoi mã retrãgeam într-un colþ ºi plângeam de durere. Dar toate aceste lucruri þin de un trecut dureros, astãzi însã suntem o familie fericitã. De când l-am cunoscut pe Hristos, viaþa mea s-a transformat poate mai mult decât eu credeam cã este posibil ºi Îi mulþumesc pentru cã este cu mine ºi cu familia mea.

27 de ani de durere ºi amãrãciune Dna. Emilia ne povesteºte drama prin care a trecut ea ºi fiul datoritã soþului ei. "Familia mea a cunoscut 27 de ani de durere ºi amãrãciune. Totul a început când soþul mea a început sã consume droguri uºoare. O fãcea de plãcere, crezând cã poate renunþa oricând la ele. Dar..., dupã un timp a început sã fie dependent de ele, aºa cã s-a decis sã încerce ºi droguri mai tari, ajungând chiar sã se injecteze. Nu mai aveam bani pentru nimic, dar pentru droguri oricând se gãsea. Am decis sã-l internez, sã merg cu el la diferite programe de dezintoxicare, dar starea lui se degrada pe zi ce trecea." ªi cum atâtea probleme nu erau de ajuns fiul ei vroia sã se sinucidã pentru a pune capãt acestei suferinþe. Doar un pãrinte ºtie ce este în sufletul sãu când un copil încearcã sã se sinucidã pentru a nu mai suferi zi de zi. " Fiul meu nemaisuportând aceastã situaþie, se gândea cã doar dacã va muri va ascãpa de acest chin."

Dna Emilia a primit o invitaþie la Biserica Universalã ºi sãtulã de atâtea încercãri fãrã nici un rezultat a decis sã mai încerce încã o datã. "Când am ajuns la Biserica Universalã, am hotãrât sã particip la slujbele de eliberare pentru a putea începe o viaþa nouã alãturi de familia mea." Dupã seriile de rugãcini la care a Dna. Emilia participat a început sã vadã o ameliorare în casa dânsei. Dar, nu s-a oprit aici, a continuat sã lupte pânã ºi-a vãzut familia fericitã, unitã ca la început. "Astãzi soþul meu este eliberat de droguri, iar eu ºi familia mea trãim o nouã viaþã, plinã de pace ºi fericire. Nu a fost uºor, nu a fost de pe o zi pe alta, dar mulþumesc lui Dumnezeu pentru cã mi-a dat rãbdare ºi înþelepciune pentru a reuºi ºi pentru a mã ruga pentru eliberarea familiei mele."

"Un suflet de om este un câºtig. Un câºtig ºi mai mare este sã-l poþi pãstra ºi cel mai frumos ºi cel mai greu este sã salvezi un suflet pierdut."


6

PAGINA UNIVERSALA

Viaþã la limita disperãrii

mesaj Episcop Edir Macedo

Puterea în slãbiciune Cei care trãiesc prin credinþã merg împotriva lumii. În credinþa creºtinã nu existã nici o logicã. ªi cei care încearcã sã împace credinþa cu logica vor deveni mai confuzi decât înainte ºi nu vor ajunge nicãieri. Domnul Iisus a garantat primul loc ultimului, ºi ultimul loc primului. Cei mai mari vor fi robii celor mici ºi cine vrea sã-ºi salveze viaþa ºi-o va pierde, dar cine îºi va pierde viaþa pentru Dumnezeu, o va salva. Pânã ºi puterea celui Preaînalt este desãvârºitã în slãbiciune. Pavel a precizat cã punctele lui slabe sunt semnele tãriei lui. În momentele de durere ºi suferinþã a auzit vocea blândã spunându-i: „ªi El mi-a zis: Harul Meu îþi este de ajuns; cãci puterea Mea în slãbiciune este fãcutã desãvârºitã.” Apoi, întãrit de acest cuvânt, a mãrturisit: „Deci mã voi lãuda mult mai bucuros cu slãbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos sã rãmânã în mine. De aceea simt plãcere în slãbiciuni, în defãimãri, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorãri, pentru Hristos; cãci când sunt slab, atunci sunt tare.” (2 Corinteni 12: 9-10) Cu siguranþã din cauza umilinþelor, Pavel a învãþat cã cel umilit va fi înãlþat ºi cel înãlþat va fi umilit. Pentru cã, în Împãrãþia lui Dumnezeu, cine vrea sã câºtige, pierde, ºi celui care nu-i pasã cã pierde, câºtigã, ceea ce este opus regulilor din lume. Prin urmare, prieten cititor, dacã te simþi doborât, slãbit, umilit sau fãrã forþã, ar trebui sã ºtii cã toate aceste lucruri sunt un semn al puterii lui Dumnezeu ºi cã te va întãrii în slãbiciunile tale. Ridicã-te, scuturã-te de praf ºi mergi mai departe, pentru cã Dumnezeu este cu tine.

www.paginauniversala.ro Voluntarii CdAS Oferã donaþii victimelor apei

Algocalminul doar pe reþetã Restricþiile intrã în vigoare din 01.02.2011

"Dacã ar fi sã-mi povestesc viaþa, nici nu ºtiu de unde aº putea începe. Eram pe marginea prãpastiei ºi simþeam cã nu mai am nici o uºã de scãpare. Pãrea cã toate bolile aleseserã sã se odihneascã asupra mea. În jurul meu era totul numai calvar. Acum un an am fãcut douã accidente vasculare. Exact când credeam cã lucrurile nu se pot înrãutãþii mai mult de atât, am fãcut un ºoc hipotermic.Trupul meu era tipsit cu boli: am avut probleme cu inima, cu ficatul, cu stomacul, oasele începuserã sã se macine ºi aveam ºi un început de diabet. Am avut dureri foarte mari. Am 20 de ani de când iau tot felul de tratamente, medicamente, sincer "mi se acrise sufletul" de atâtea pastile ºi suferinþã. Cred cã nu e spital la sã nu fi mers în cãutarea ajutorului însã niciodatã nu vedeam nici o ameliorare ci din contrã, pe zi ce trecea apãreau tot mai multe boli ºi necazuri. Din cauza accidentelor vasculare am fãcut ºi o parezã pe partea dreaptã. Mâna dreaptã nu o mai puteam miºca deloc, nu puteam sã-mi îndoi genunchiii. Puteam sã mã dau jos din pat doar ajutatã, doar dacã mã sprijineam de ceva. M-am hotãrât sã particip la o serie de slujbe de marþi dupã cum fusesem sfãtuitã ºi o perioadã de luptã ºi perseverenþã a venit minunea. Nu am mai luat niciun tratament. Mã Dna. Constantina simt bine, nu mai am nevoie de ele, nu mai am nevoie nici sã mã sprijin pentru a merge, pot sã fac treabã, mâna pot sã o miºc. Nu mã mai doare nimic. Sunt foarte fericitã pentru cã Dumnezeu mi-a redat sãnãtatea."

Preþul unei minuni

A

fost odatã o familie sãracã, al cãrui fiu era extrem de bolnav. Pãrinþii sãi, fãcuserã tot ce le-a stat în putinþã pentru a-i salva viaþa, dar starea de sãnãtate se înrãutãþea în fiecare zi mai mult. În acea colibã umilã, bucuria se ofilise ºi viaþa pãrea atât de nedreaptã. Pãrinþii se gândeau cã dacã ar fi avut bani, ar fost altfel. Într-o zi, când sfârºitul pãrea mai aproape ca niciodatã pentru fiul lor, tatãl s-a aºezat în genunchi lângã el, spunând cu lacrimi în ochi: "doar o minune îl mai poate salva". Fratele cel mic al bãiatului a plecat imediat spre oraº, acesta fiind la 30 min de ei. Ajuns acolo, a mers direct la farmacie ºi gâfâind, a zis: - Vã rog, am nevoie de o minune. Fratele meu este foarte bolnav, iar tatãl meu a zis cã doar o minune îl mai poate salva. Aveþi acest medicament, minune? Farmacistul a rãmas surprins. În farmacie se afla ºi un medic venit din capitalã în vizitã. Auzind discuþia, nu a putut sta fãrã a interveni. ªtia despre ce era vorba. În acea regiune era o epidemie ºi el avea medicamentul. - Uite, medicamentul care îi va salva viaþa fratelui tãu, a garantat medicul. - ªi cât costã? Eu, am doar o monedã de 10 cenþi, zice micuþul. - Foarte bine, afirmã medicul, acesta este preþul pe care þi-l cer. Apoi, a alergat la pãrinþii sãi, povestindu-le ceea ce medicul i-a spus. Fratele sãu a început tratamentul, febra i-a scãzut ºi s-a recuperat foarte repede. Acest copil ar trebui sã fie un exemplu de urmat. În mijlocul îndoielilor, a întrebãrilor, a fricii ºi a neîncrederii, preþul unei minuni continuã sã fie credinþa.


PAGINA UNIVERSALA

7

Abandonul maternal Sunt foarte multe femei care îºi abandoneazã copiii din cauzã cã nici mãcar nu au împlinit 18 ani ºi nu ºtiu ce sã le zicã pãrinþilor sau pentru cã iubitul nu vrea un copil deocamdatã. Medicii spun cã sfãtuiesc mamele sã încerce sã-ºi creascã micuþii, dar abandonurile survin ºi din cauza problemelor financiare.

EXEMPLU: "Am cinci fraþi acasã ºi locuim în douã camere. Nu m-au lãsat sã duc copilul acasã ºi eu fãrã ajutorul lor nu pot face nimic. Nu am un loc de muncã ºi dacã nu locuiesc cu pãrinþii, ar trebui sã stau în stradã, aºa cã îmi las copilul în spital ºi poate voi veni peste câteva luni sã-l iau." - declarã o tânãrã de 19 ani.

Reprezentanþii Direcþiei pentru Protecþia Copilului au declarat cã abandonul dupã naºtere este un fenomen în creºtere din cauza crizei financiare, dar cã sunt ºi mame care îºi lasã copiii în spitale pentru cã nu au unde locui.

Pãrinþii care îºi abandoneazã copii sunt pasibili de închisoare, însã de cele mai multe ori asistenþii sociali încearcã sã îi convingã sã-ºi ia copii acasã, înainte sã fie decãzuþi din drepturi, pentru cã sângele apã nu se face.

Cele mai dese cauze de abandon întâlnite sunt: ØSãrãcia ØNivelul scãzut de educaþie ØLipsa locuinþei sau condiþii improprii de locuit ØLipsa educaþiei sexuale ØNeutralizarea mãsurilor contraceptive ºi de planning familial din necunoºtinþã, dar de cele mai multe ori din ignoranþã ØLipsa sprijinului partenerului sau al familiei ØProblemele de sãnãtate ale copilului(malformaþii congenitale, distrofie) ØStarea de sãnãtate a mamei(boli psihice, infecþie HIV, TBC) Din 1989 pânã în prezent, rata abandonului maternal nu a cunoscut o scãdere, ci dimpotrivã a crescut. Studiile au evidenþiat cã profilul mamei care are tendinþa de a-ºi abandona copilul include urmãtoarele caracteristici: 1.Starea civilã a mamei - majoritatea copiilor provin din afara cãsãtoriei 2.Vârsta micã a mamei - abandonul este asociat cu mamele adolescente 3.Ocupaþia mamei- abandonul copilului este cel mai frecvent în rândul femeilor care nu au un loc de muncã, mai ales în situaþia acelora care sunt mame singure, însã se întâlnesc ºi cazuri de copii abandonaþi de la mame care sunt studente. Multe femei îºi abandoneazã pruncii nou-noscuþi în spitale, cu toate cã aceºtia nu au nevoie de un medic, ci de dragostea mamei lor.

În 2010 au fost abandonaþi PESTE 1000 DE BEBELUªI de cele care i-au adus pe lume. Cele mai fericite cazuri sunt acelea în care copiii sunt adoptaþi imediat dupã abandon. Dacã aceºtia primesc o îngrijire adecvatã în mediul adoptiv, nu resimt în nici un fel evenimentul de abandon prin care au trecut, devenind astfel cetãþeni responsabili, adulþi echilibraþi, capabili de a-ºi întemeia o familie ºi de a duce mai departe tradiþiile ºi valorile adevãratei familii. Copii instituþionalizaþi la vârste foarte mici pot avea întârzieri în dezvoltarea socialã, fizicã ºi emoþionalã ºi, de asemenea, prezintã un risc crescut de îmbolnãvire. Existã adulþi care vor sã-i înfieze, dar procedurile sunt îndelungate ºi

complicate. CINE ADOPTÃ? Pot adopta numai persoanele care au capacitate deplinã de exerciþiu ºi care sunt cu cel puþin 18 ani mai în vârstã decât cel pe care doresc sã-l adopte. DACÃ TE GÂNDEªTI LA ADOPÞIE TREBUIE SÃ ªTII: Copilul poate fi adoptat pâna la vârsta majoratului. Persoana majorã poate fi adoptatã numai dacã adoptatorul sau familia adoptatoare a crescut-o în timpul minoritãþii sale.


8

PAGINA UNIVERSALA

Terapia Iubirii Ce este Terapia Iubirii? Terapia Iubirii este o mânã întinsã pentru tristeþile de necontenit prin care miliarde de oameni trec de-a lungul vieþii lor, când lipsa fizicã ori sentimentalã a jumãtãþii menite sã întregeascã totul îi cufundã în întuneric ºi deziluzie. Dragostea este menitã sã ne învioreze sufletele ºi sã ne bucure inimile, oferindu-ne din nou speranþa ºi bucuria de a trãi. Dragostea este legãtura desãvârºirii. (Coloseni 3:14) Pentru cine este Terapia Iubirii? Ea se adreseazã celor care trãiesc doar pe jumãtate, celor care nu se pot numi întregi ºi este pentru toþi cei cãrora le plânge sufletul din cauza nereuºitei sentimentale. Dacã dvs. sunteþi cuprins de certuri, neînþelegeri, lipsã de afecþiune, de iubire, de respect, º.a.m.d. în relaþia dvs., ori dacã încã nu aþi gãsit pe nimeni care sã vã întregeascã inima, atunci înseamnã cã Terapia Iubirii este pentru dvs.!!! Poate cã deja aþi trãit dragostea vieþii dvs., însã persoana iubitã nu vã mai împãrtãºeºte sentimentele ori iubirea ce vã leagã s-a rãcit. Atunci gãsiþi soluþia în braþele dragostei. Sau poate cã deja ai pe cineva, însã nu eºti foarte sigur(ã) dacã este persoana potrivitã, alãturi de care sã-þi petrecei întreaga viaþã. Sã ºti cã tocmai din aceastã cauzã Terapia Iubirii este pentru tine!!! "...Dumnezeu este dragoste." (1 Ioan 4:8) Te afli printre acele persoane care încã îºi mai aºteaptã jumãtatea? Zilele ºi nopþile de singurãtate te chinuie? Atunci Terapia Iubirii este ºi pentru tine!!!

Terapia Iubirii Sâmbãtã la ora 18:00

Combate criza! Criza vine atât pentru sãrac, cât ºi pentru bogat, pentru cel mare, dar ºi pentru cel mic. Depinde de viziunea fiecãruia, dacã va fi distrus ori întãrit de crizã. ªi poate cã vã întrebaþi: Cum se poate ca criza sã întãreascã pe cineva? Atunci când tu te pleci în faþa ei, când tu te temi de ea, devi slab, însã, când Pr. Lucian priveºti criza cu revoltã, te întãreºti pentru a o învinge. Pentru cã cine priveºte cu ochii credinþei nu se uitã la mãrimea problemelor ci luptã pentru a le învinge aºa cum propria biblie ne aratã în exemplul crizei din Israel: În Samaria a fost o mare foamete, ºi atât de mult au strâmtorat-o încât un cap de mãgar preþuia optzeci de sicli de argint, ºi un sfert de cab de gãinaþ de porumbel cinci sicli de argint. ªi pe când trecea împãratul pe zid, o femeie i-a strigat: “Scapã-mã, împãrate, domnul meu!” El a rãspuns: “Dacã nu te scapã Domnul, cu ce sã te scap eu? Cu venitul ariei sau al teascului?” (2 Regi 6:25-27) Vedeþi dvs.: în perioada aceea era o mare foamete pe pãmânt, atât de mare încât persoanele cumpãrau un pic de cab de gãinaþ pentru a se alimenta ºi în zilele de astãzi nu e diferit. Nu puþine persoane trãiesc o viaþã plinã de sãrãcie, mizerie ºi umilinþã din cauza problemelor financiare, însã aºa cum existã crizã, existã ºi o ieºire pentru o astfel de situaþie. Profetul Elisei a fãcut o provocare ºi a spus: Elisei a zis: “Ascultaþi cuvântul Domnului! Aºa vorbeºte Domnul: “Mâine, la ceasul acesta, se va vinde la poarta Samariei o mãsurã de floare de fãinã cu un siclu ºi douã mãsuri de orz cu un siclu.” Cãlãreþul pe braþul cãruia se rezema împãratul a rãspuns omului lui Dumnezeu: “Chiar dacã ar face Domnul ferestre în cer, cum s-ar putea întâmpla un asemenea lucru?” ªi Elisei a zis: “Vei vedea cu ochii tãi: dar tu nu vei mânca din ele.” Profetul din zilele de astãzi este omul lui Dumnezeu care se aflã în altar ºi dacã persoana ascultã de cuvintele acestui om a lui Dumnezeu, ea se va putea bucura de o rãsplatã astfel învingând criza. La fel s-a întâmplat ºi în trecut cu cei care au crezut, însã cãlãreþul care s-a îndoit nu a putut gusta din binecuvântarea lui Dumnezeu. Astfel, persoana care se îndoieºte, nu poate gusta din binecuvântãrile lui Dumnezeu, ci doar aceia care cred, reuºesc sã se bucure de acest privilegiu. În consecinþã, aceºtia vor învinge criza.

Combate ºi tu criza!

Astmul - o boalã de neînvins? Potrivit raportului Global Burden of Asthma aproximativ 300 de milioane de oameni din înteaga lume suferã din cauza astmului. Raportul este o compilaþie de date referitoare la rãspândirea ºi impactul astmului în întreaga lume. Astmul este o afecþiune cronicã a plãmânilor caracterizatã prin probleme respiratorii recurente cum ar fi: lipsa de aer, respiraþie ºuieratã, apãsare în piept ºi tuse. Simptomele astmatice variazã pe parcursul aceleiaºi zile, în cadrul sãptãmânii, precum ºi pe întreg parcursul anului, de la o lunã la alta. Ele sunt mai grave noaptea ºi în primele ore ale dimineþii. Chiar dacã astmul nu poate fi vindecat, acesta poate fi tratat în mod eficient. Un exemplu de o astfel de persoanã care a suferit foarte mult din cauza astmului este ºi dna. Maria, care de 20 de ani suferea cu aceastã problema. Ca orice persoanã care suferã de o anumitã problemã de sãnãtate ºi dânsa a încercat sã se trateze, dar din pãcate tratamentul pe care îl urma îi fãcea mai mult rãu decât bine. "De 20 de ani sufãr din cauza astmului. Mereu trebuia sã umblu cu spray-urile dupã mine. Din cauza Ventolinului aveam tensiunea foarte mare. Nu stãteam douã sãptãmâni acasã cã trebuia sã vinã salvarea sã mã ducã la spital. Doctorii mi-au spus cã nu mai ºtiu ce sã-mi facã. Nu puteam sã respir fãrã ele, nu puteam sã merg, sã duc greutate. Noaptea mã trezeam mereu din cauza crizelor de astm. Doctorii chiar mi-au sugerat sã merg la salinã. Am încercat ºi aceastã variantã, mergeam de douã ori pe an, dar nu se vedea nici un rezultat. Când fãceam crize ºi trebuia sã merg la spital, mã punea mereu la perfuzii, la un moment dat doctorii nici nu mai ºtiau unde sã bage acul pentru cã venele mele erau...distruse. Dupã seriile de rugãciuni pe care le-am fãcut la Catedrala Credinþei pot spune cã sunt vindecatã. Pot sã respir, noaptea dorm liniºtitã, pot sã merg. Sunt o altã persoanã. Îi mulþumesc lui Dumnezeu pentru aceastã minune. " Dna. Maria


PAGINA UNIVERSALA

9

S.O.S - TINERII ADOLESCENÞI Ieftine ºi mai uºor de procurat, etnobotanicele au câºtigat rapid teren. Sãptãmânal, la Spitalul de Urgenþã ajung pacienþi în stare gravã, dupã ce consumã substanþe care se vând sub e t i c h e t a d e îngrãºãmânt pentru flori sau de sãruri de baie. Sunt de fapt substanþe obþinute în laborator, care dau imediat dependenþã. „Fiind nenumãrate combinaþii, nu le putem pune în evidenþã în laborator. Tratamentul se aplicã în funcþie de simptome: manifestãri cardiace, deprimarea stãrii de conºtienþã, prurit (pacienþii au senzaþia de gândaci care le umblã pe sub piele)”, spune dr. Rodica Ciolacu. Teoretic, vânzãtorii de etnobotanice nu pot fi acuzaþi, deoarece pe aceste produse scrie cã nu sunt pentru uz uman. Tinerii gãsesc pe internet toate informaþiile ºi pot comanda aceste droguri online, aºa cum comanzi o pizza. Foarte grav este cã aceste produse, concepute pentru uz extern, sunt administrate intravenos, deci intern, mãrind pericolul de deces. Etnobotanicele dau dependenþã imediatã, iar efectele lor secundare nu sunt pe deplin cunoscute. Oficial, toate magazinele cu etnobotanice au fost închise acum câteva luni. Neoficial, au rãmas deschise ºi peste 500.000 de adolescenþi sunt dependenþi de aceste "ierburi". Forumurile, mai periculoase decât magazinele Orice informaþii ai vrea despre etnobotanice, le afli de pe forumuri, unde gãseºti imediat persoane nerãbdãtoare sã-þi spunã ce ºi cum. Tipuri de droguri, efecte halucinogene, afrodiziace sau euforice, toate-þi sunt descrise cu lux de amãnunte. Cei care scriu pe aceste forumuri nu au mai mult de 16 ani ºi-þi povestesc cu detaºare cum au aflat de ele de la un prieten sau cum le-au consumat prima datã la o petrecere „tare”. Mai grav este cã majoritatea le considerã cea mai bunã modalitate de a se distra cu prietenii, sunt convinºi cã etnobotanicele nu dau dependenþã ºi cã se pot opri oricând. „Alaltãieri am fumat o iarbã la spice shop. Nu ºtiu ce sortiment era, important e cã am fumat-o. La început, am râs 10 minute,

apoi mi s-a uscat gura ºi m-am speriat. Inima îmi bãtea foarte tare, simþeam cã visez ºi cã mã trezesc din vis, când de fapt eram în realitate. Ieri am fost ameþit ºi confuz. Adicã nu realizam unde mã aflu, ce fac, nu mã puteam concentra. Acum e la fel. Nu gândesc la întreaga capacitate, nu mã pot concentra ºi memoria, pe termen scurt, îmi lipseºte”, povesteºte Teddy, un bãiat de 17 ani. Ce sunt "etnobotanicele"? Se încadreazã în categoria stimulente halucinogene, conþin derivaþi de sintezã, adicã droguri sintetice, ºi n-au nicio legãturã cu plantele. Fenomenul a cãpãtat o amploare extraordinarã ºi este o provocare pentru sistemul de sãnãtate. Ce efect au asupra psihicului? Provoacã o stare de euforie, de încredere în sine, de agitaþie psihomotorie, de neliniºte. Consumatorii au o nevoie disperatã de a relua consumul. Dorinþa de a consuma este foarte mare, dar dacã sunt scoºi din anturaj, îºi revin dupã câteva zile. Ce urmãri au asupra sãnãtãþii? Devastatoare! Atacã scoarþa cerebralã mai rãu decât heroina. Dacã un consumator de heroinã cu o vechime de zece ani încã este destul de bine, un consumator de „etnobotanice” nu va rezista atât. Consumul acestor „etnobotanice” declanºeazã stãri asemãnãtoare schizofreniei, dar din fericire sunt reversibile. Cum îºi pot da seama pãrinþii când copilul lor consumã astfel de substanþe? Copiii îºi schimbã comportamentul, nu mai merg la ºcoalã, întârzie acasã, umblã noaptea, pierd ore întregi la computer, dar nu studiazã, ci fac schimb de informaþii de unde sã ia droguri mai ieftine. Pupilele sunt mãrite, privirea fixã, apar mici pustule purulente, ca o acnee, pe faþã ºi pe corp. Au o stare de nervozitate ºi de agitaþie accentuatã, cu accese paranoice (se simt urmãriþi, ameninþaþi de diverse pericole). Lipsa de preocupare, prea mult timp liber fãrã supraveghere ºi bani daþi pe mâna copiilor nu sunt lucruri bune. Acordaþi-le atenþie, fãceþivã timp sã-i ascultaþi ºi comunicaþi cu ei! În urmã cu câþiva ani, lupta antidrog se purta pentru combaterea consumului de heroina, cel mai cãutat drog în Bucureºti, însã în prezent, activitatea s-a direcþionat ºi pe etnobotanice, potrivit ªefului Direcþiei de Investigare a Infracþiunilor de Criminalitate Organizatã ºi Terorism, Codruþ Olaru. „Etnobotanicele au luat locul altor droguri , prezentând o atractivitate mai mare pentru consumatorii tineri”, a adãugat acesta.

Înainte de a ajunge la Biserica Universalã, aveam o urã foarte mare împotriva tatãlui meu pentru cã se despãrþise de mama mea. Înãuntrul meu era o mare suferinþã din aceastã cauzã. Oricât de mult încercam sã-l iert, nu reuºeam. În mijlocul acestor probleme, am început sã mã droghez. De la 14 ani am început cu droguri uºoare, apoi am devenit un dependent. M-am drogat pâna la vârsta de 20 de ani. Am consumat tot felul de droguri: haºis, cocainã, extazi, marijuana, etc. În tot acest timp, tot salariul meu se ducea numai pe droguri. Nu reuºeam sã realizez nimic. Dar cel mai dificil moment al vieþii mele a fost atunci când toatã familia mea mi-a întors spatele...rãmãsesem singur. În aceste momente teribile ale vieþii mele am cunoscut Biserica Universalã, iar din acel moment viaþa mea s-a schimbat complet. Acum sunt eliberat complet de droguri, mi-am iertat tatãl, familia este restauratã total. Astãzi, ceea ce credeam cã Fane este imposibil de realizat s-a întâmplat. Am propria familie ºi sunt binecuvântat în tot ceea ce fac. Îîi mulþumesc din toatã inima lui Dumnezeu pentru cã a avut milã de mine ºi m-a scos din aceastã lume nebunã în care oricând poþi sã-þi pierzi viaþa. Un sfat pentru cei care cred cã este doar o distracþie: la început totul poate pãrea o joacã, dar... aceastã joacã te poate face sã pierzi tot ce ai mai drag: familia, prietenii ºi cel mai important propria viaþã.

Slujbã de eliberare ºi dezlegare Vineri - ora 07:30, 10:00, 15:00, 19:00


10

PAGINA UNIVERSALA

ªase trãsãturi de personalitate pe care trebuie sã le aibã un antreprenor Sã ºtie sã colaboreze cu angajaþii, sã împartã în mod echitabil sarcinile, sã fie curios sau sã se axeze pe viitor sunt doar câteva dintre caracteristicile pe care un fondator de companie micã sau medie trebuie sã le aibã pentru a dezvolta un business de succes, scrie publicatia The Entrepreneur. Fiecare business de anvergurã micã sau medie este diferit. Însã un studiu realizat pe un eºantion de peste 1.100 de companii diferite, cu maximum 100 de angajaþi, realizat de Guardian Life Small Business Research Institute, a relevat care sunt principalele caracterisitici ale fondatorilor de companii care înregistreazã succes. Întrebãrile nu au urmãrit ce fac, practic, ºefii firmelor ci, mai degrabã, ce considerã ei cã ar conta cel mai mult pentru a pune bazele unei firme de succes - la nivel comportamental, pasional, psihologic. Per total, studiul a relevat ºase caracteristici de personalitate ale managerilor de succes. 1. Colaborare eficientã Din exterior ai putea considera cã un antreprenor de succes este acela care cunoaºte fiecare amãnunt din compania sa. Studiul a reliefat însã cã mult mai important este sã ºtii sã colaborezi cu angajaþii tãi. Cei mai buni manageri împart sarcinile pe anumite segmente, încheagã legãturi ºi echipe puternice ºi creeazã oportunitãþi ce motiveazã toþi angajaþii. 2. Curiozitate Managerii care s-au evidenþiat în acest studiu citesc des presa, cautã informaþii despre businessuri similare cu cele pe care le conduc, cautã sã inoveze. Dacã întrebi în mod constant ce face concurenþa, ce s-a mai inovat pe o anumitã piaþã, atunci în mod clar ai o oarecare “stofã de antreprenor”.

3. Axat pe viitor Persoanele care se asigurã cã au un “cash-flow sãnãtos” ºi îºi fac planuri pe o perioadã mai lungã de timp au, în general, mai mult succes decât fondatorii de afaceri care privesc în avans pe o perioadã scurtã. Este foarte important sã intuieºti ºi sã planifici ceea ce se va întâmpla peste câteva luni, un an. 4. Sã pãstrezi controlul Antreprenorii de succes din businessurile mici ºi medii sunt acele persoane care preferã libertatea de miºcare, care preferã sã îºi creeze propriul destin, mai degrabã decât confortul oferit de o multinaþionalã. 5. Conectat la tehnologie Cei mai buni fondatori de afaceri pun valoare pe cele mai noi informaþii din lumea tehnologicã. Mai important, aceºtia considerã cã anumite inovaþii tehnologice pot ajuta businessul sã se dezvolte mai eficient ºi sã ducã la reducerea costurilor. 6. Setat pe modul “activ” Cei mai performanþi antreprenori încearcã sã se diferenþieze de concurenþã, sunt proactivi ºi motivaþi sã munceascã mai mult, mai eficient ºi îºi pãstreazã optimismul chiar ºi în perioade economice dificile.

Secretul unei minuni Minunea este ceva supranatural, care depãºeºte limitele de percepþie senzorialã ale fiinþei umane. În zilele de astãzi vedem multe minuni în jurul nostru, mai ales cu privire la transformarea vieþii unor oameni prin intermediul credinþei care face ca Dumnezeu sã facã miracole de neînchipuit. Astfel, paraliticii se ridicã din scaunul cu rotile, orbii vãd iarãºi, surzii aud etc. Cum se produce însã, minunea ºi ce stã la baza realizãrii ei, a rãmas încã un mister pentru mulþi dintre noi. Secretul pe care mulþi nu îl ºtiu este cã dacã noi credem în inima noastrã cu toatã puterea, Dumnezeu îºi întinde mâna ºi înfãptuieºte miracolul sperat. Iatã aºadar, în cele ce urmeazã, un exemplu de minune dintre cele realizate la Biserica Universalã:

"Mã numesc Nicoleta, sunt din jud. Gorj. Am fost foarte grav bolnavã de vreo patru ani de zile. Am mers la mulþi medici în Tg. Jiu, Timiºoara, Cluj-Napoca ºi Craiova. Am ajuns pâna la urmã ºi în Bucureºti. Eram disperatã, mergeam la diferiþi doctori, dar nici unul nu putea sã mã ajute. Aveam o infecþie cronicã în organism care nu ceda la nici un fel de tratament. O dna. doctoriþã din Bucureºti, mi-a sugerat sã fac testul de cancer. În acel moment am simþit cã toatã viaþa mea se terminã. Mã gândeam cã dacã se confirmã cã am cancer atunci cu siguranþã voi muri. Eram disperatã, plângeam pe strãzi, nu ºtiam încotro sã o iau. În acele momente am ajuns la Catedrala Credinþei ºi mi-am pus toatã nãdejdea în Iisus Hristos. Mam rugat ca Dumnezeu sã mã vindece, sã facã o minune sã se întâmple în viaþa mea. ªi minunea s-a întâmplat. Când am fãcut testul de cancer a ieºit negativ ºi nu doar atât am fost vindecatã total. Nu mai am nici o problemã de sãnãtate. Am fãcut toate analizele de trei ori ºi de fiecare datã mi-a ieºit cã sunt perfect sãnãtoasã. Nu mai existã nici o îndoialã, Iisus Hristos m-a vindecat. "


11

PAGINA UNIVERSALA

Migrena - mai mult decât o durere de cap Toþi oamenii a avut experienþa unei dureri de cap. Dacã nu este foarte inconfortabilã, desigur, dispare cu puþinã odihnã sau cu un calmant. Pe de alta parte, totuºi, migrenele sunt mult mai grave decât durerea de cap obiºnuitã. Noþiunile preconcepute cum cã bãrbaþii nu suferã crize de migrenã, sunt nefondate. Oricum, femeile par sã experimenteze aceste crize mai frecvent decât bãrbaþii. Înþelegerea tuturor variaþiilor simptomelor de migrena, cauzele ºi tratamentul, sunt complicate. În aceste condiþii, este foarte important pentru persoanele cu aceasta afecþiune sã ºtie care sunt cauzele ºi simptomele pe care le prezintã ºi de asemenea tratamentul care se potriveºte cel mai bine. Menþinerea unei legãturi permanente cu un medic, permite o mai bunã cunoaºtere a acestei afecþiuni. Durerea severã, asociatã migrenei, localizatã de obicei de la tâmplã pânã la ceafã poate dura între 4 ºi 72 ore. Persoanele care suferã de migrenã, pot avea simptome de ameþealã, amorþealã, afecþiuni ale vederii, stãri de somnolenþã ºi chiar senzaþii de vomã înainte ºi în timpul crizei. Cauzele migrenei, nu sunt pe deplin cunoscute. În orice caz, majoritatea experþilor sunt de pãrere cã sunt de naturã geneticã ºi ambientale. Cauzele migrenei au fost împãrþite în trei categorii: alimentaþia, mediul ambiant ºi factorii psihologici. Cauzele care fac parte din categoria alimentaþiei, variazã de la ciocolatã, produse lactate ºi citrice, la ulei ºi sare. Cauzele care provin din cea de-a doua categorie, includ mirosurile ºi zgomotele puternice, variaþiile vremii (ºi ale presiunii atmosferice) ºi chiar lumina fluorescentã. Cauzele psihologice, pot fi controlate. Menþinerea unui nivel scãzut de stres, exerciþiile fizice, un somn adecvat, sunt câteva din metodele de prevenire a migrenelor. Medicaþia este de obicei, primul mijloc la care apeleazã persoanele care suferã de migrene, dar rãspunsul organismului la acest tip de tratament variazã de la persoanã la persoanã. Calmante precum aspirina, acetaminofenul ºi ibuprofenul, pot avea efect. Dacã aceste medicamente nu ajutã, urmãtorul pas este consultarea unui medic. În timp, chiar dacã medicamentele o pot calma, este importantã ºi încercarea de a face faþã migrenei fãrã a apela la ajutorul acestora. Medicii americani sunt de pãrere cã cea mai bunã metodã de a trata o migrena fãrã a apela la ajutorul medicamentelor este de a minimaliza lumina ºi sunetul ºi de a dormi. Odatã adormit, organismul îºi poate reveni din migrenã, dar cea mai bunã metodã este de a afla ce anume declanºeazã migrena ºi de a încerca evitarea acestor cauze determinante. Soþul meu venea la bisericã de ceva timp, dar eu nu vroiam sã vin, aveam un ele îndoieli. Sufeream de dureri groaznice de cap. Timp de zece ani m-am chinuit cu aceastã durere insuportabilã. Am fost la doctor, mi-au dat analgezice, dar doar atât, nu aveau ce altceva sã-mi facã. Mi-au spus cã voi suferi cu aceastã problemã toatã viaþa. În momentul în care începea aceastã durere, timp de trei zile nu mã simþeam în stare sã fac Anonim nimic, orice medicament luam nu-ºi fãcea efectul. Imaginaþi-vã cum era pentru mine ca femeie sã nu pot face nimic în casã timp de trei zile. Dar, îi mulþumesc lui Dumnezeu cã soþul meu a cunoscut aceastã bisericã ºi cã pânã la urmã am putut ºi eu sã vin sã particip la slujbele de sãnãtate pentru a mã vindeca. Acum, mã simt bine, nu mai am nimic. Nu o sã pot sã-i mulþumesc niciodatã lui Dumnezeu pentru aceastã minune.

Centrul de Ajutor Spiritual în România Luni

Marþi

Miercuri

Vineri

Duminicã

Militari

09:00

09:00

09:00

09:00

09:00

Strada Iuliu Maniu nr. 6D, Tel: 0735.185.113

15:00

15:00

15:00

15:00

15:00

19:00

19:00

19:00

19:00

Luni

Marþi

Miercuri

Vineri

Duminicã

09:00

09:00

Ferentari Strada Vâltoarei nr. 1, Tel: 0735.565.676 19:00

15:00

15:00

19:00

19:00

19:00

Luni

Marþi

Miercuri

Vineri

Duminicã

Ploieºti

09:00

09:00

09:00

09:00

09:00

Strada Elena Doamna nr. 78, Tel:

15:00

15:00

15:00

15:00

15:00

18:00

18:00

18:00

18:00

Dacã ºi dvs. vã doriþi o viaþã fãrã durere, vã aºteptãm în fiecare Marþi la Catedrala Credinþei sau la Centrul de Ajutor cel mai apropiat de dvs.

Slujba pentru sãnãtate Marþi la ora 07:30, 10:00, 15:00, 19:00 Nr. 107 - 2011 Produs de: Biserica Universalã Design: Departament Grafic Universal E-mail: orientarespirituala@paginauniversala.ro ªos Fundeni, nr. 11 - sector 2 Bucureºti - TEL. 021 255 73 00

Toate drepturile sunt rezervate. Nici o parte din conþinutul acestei reviste nu poate fi reprodusã, copiatã sau transmisãfie eletronic, manual sau într-o altã modalitate, dacã nu are permisiunea scrisã a producãtorului. Pentru a pãstra identatea persoanei pozele unor marturisiri pot fi orientative.


AGENDA SÃPTÃMÂNALÃ

Luni - ora 09:00, 15:00, 19:00 Congres Financiar

Marþi - ora 07:30, 10:00, 15:00, 19:00 Sãnãtate

Miercuri - ora 09:00, 15:00, 19:00 Studiu Biblic

ªomaj, datorii, neajunsuri, firma în faliment, lipsa locului de muncã

Boli cronice, hepatitã, cancer diabet, parezã, dureri

Dezvoltaþi-vã viaþa spiritualã citind ºi înþelegând Cuvântul Dumnezeu

Joi - ora 09:00, 15:00, 19:00 Familie

Vineri - ora 07:30, 10:00, 15:00, 19:00 Dezlegare

Sâmbãtã - ora 07:30 Lucruri imposibile

Neînþelegeri, trãdare singurãtate, certuri

Insomnie, blesteme, depresie, vicii vrãjitorie, nervozitate

Ce este imposibil pentru dvs?

Duminicã - ora 09:00, 15:00 Transformarea Vieþii Dumnezeu vã poate da ceea ce aveþi nevoie pentrua lãsa trecutul în urma, devenind astfel o nouã persoanã binecuvântatã de El.

Sâmbãtã - ora 18:00 Terapia Iubirii

Catedrala Credinþei CATEDRALA CREDINÞEI

Sau la Centrul de Ajutor cel mai aproape de dvs.

ªos. Fundeni nr. 11 Sector 2, Bucureºti (Vis-a-vis de Supermarketul XXL)

Tot ce ai nevoie pentru a fi FERICIT(Ã) se aflã în interiorul tãu! Asistã la EMISIUNEA 021.255.73.00

OTV Zilnic - ora 06:30

TIMPURILE ACTUALE www.paginauniversala.ro

Pagina Universala  

Catedrala Locaşul Credinţei - şos. Fundeni nr.11, sector 2, Bucureşti (Tel. 021.255.73.00) Site: www.paginauniversala.ro E-mail biserică: o...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you