Page 1

2016

plastik sanayi İSO

SIRALAMASINDA

İLK 500 FİRMA İÇİNE GİREN

PLASTİK VE KAUÇUK FİRMALARIN DEĞERLENDİRMESİ

Selçuk MUTLU PLASFED Genel Sekreteri V. Murat İNKÜN PAGDER Genel Sekreter Yrd.


Rapor, “ İSO - Türkiye’nin Birinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2016 Özel Sayısı“ndaki veriler ve Endüstriyel Kodlar Anahtarı’nda tarif edilen NACE Rev.2, 2015 Kod: 22 “ Kauçuk ve Plastik Ürünlerin İmalatı” altında yer alan firmalar dikkate alınarak değerlendirilmiştir. NACE 22 altında ISIC Rev.2: 355 kod numarası altında kauçuk, ISIC Rev.2: 356 ‘da ise Başka Yerde Sınıflandırılmayan Plastik Mamulleri imal eden tesisler yer almaktadır. Plastik ve kauçuk sektörü ile ilgili olmasına rağmen, farklı NACE ve ISIC kod numaraları altında yer alan firmalar, firmaların özel bilgileri alınamadığından rapor kapsamına dâhil edilmemiştir.

2016 yılında Plastik ve Kauçuk sektörlerinde toplam 20 firmanın Birinci 500’e girdiği, bu firmalardan 6 tanesinin kauçuk, 14 tanesinin de plastik sektöründe faaliyet gösterdiği görülmektedir. 2015 yılında kauçuk sektöründen 6, plastik sektöründen de 14 olmak üzere toplam 20 firmanın İSO Birinci 500 sıralamasına girdiği dikkate alındığında, 2016 yılında plastik sektöründe İSO sıralamasına giren firma sayısı aynı kalmış, kauçuk firma sayısı ise aynı kalmıştır. 2016 yılında İSO Birinci 500 sıralamasında yer alan firma sayısında; Gıda ürünlerinin imalatı 98 firma ile önde gelmiştir. Sıralamaya giren firma sayısı 20’yi geçen diğer sektörler; Ana metal sanayii, Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı, Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı, Tekstil ürünlerinin imalatı, Elektrikli teçhizat imalatı, Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı, Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı sanayi kollarından oluşmuştur.

2016 Yılında Sektörler Bazında İSO Sıralamasında Birinci 500'e Giren Firma Sayıları Firma Sayısı 98 68 43 42 38 34 28 20 15 15 15 13 71

Sektörler Gıda ürünlerinin imalatı Ana metal sanayii Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı Tekstil ürünlerinin imalatı Elektrikli teçhizat imalatı Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı Giyim eşyalarının imalatı Diğer Sektörler Toplamı TOPLAM

500

Kaynak: ISO

1


İSO sıralamasına giren Birinci 500 büyük firmanın, 2016 yılında 2015 yılına kıyasla ortalama olarak tüm göstergelerde pozitif performans sağlamalarına karşı, Birinci 500’e giren plastik firmalarının üretimden satışlar (net), satış hasılatı (net), net aktifler, dönem karı (vergi öncesi), ihracat, çalışan sayısı (kişi), dışındaki tüm göstergelerde pozitif performans gösterdikleri görülmektedir.

Plastik Sektöründe Birinci 500'e Giren Firmaların Performans Değişimleri (2016/2015) (Milyon TL) PLASTİK SEKTÖRÜ

İSO BİRİNCİ 500 FİRMA

Performans Değişimi (%) İSO Plastik BİRİNCİ Sektörü 500 -5,4 8,8

2015

2016

2015

2016

Üretimden Satışlar (Net)

6.932,3

6.559,1

450.505,1

490.042,7

Satış Hasılatı (Net)

7.696,0

7.512,9

508.057,2

554.784,6

-2,4

9,2

Brüt Katma Değer

494,6

589,0

152.412,7

182.806,6

19,1

19,9

Öz Sermaye

862,0

998,1

202.827,0

233.608,9

15,8

15,2

Net Aktifler

4.149,1

3.810,7

508.593,6

612.689,5

-8,2

20,5

76,7

37,3

28.319,5

37.734,2

-51,4

33,2

451.865 6.321

443.797 5.330

53.449.817 648.413

55.107.521 662.944

-1,8 -15,7

3,1 2,2

Dönem Karı (Vergi Öncesi) İhracat (1.000 $) Çalışan Sayısı (Kişi) Kaynak: ISO

Plastik sektöründe faaliyet gösteren ve İSO sıralamasında Birinci 500 arasına giren firmaların 2016 yılında İSO Birinci 500 büyük firma içindeki payları şu şekilde gerçekleşmiştir; Üretimden Satışlar (Net) payı 1,5'ten 1,3'e düşmüştür. Satış Hasılatı (Net) payı 1,5'ten 1,4'e düşmüştür. Brüt Katma Değer payı 0,3 ile aynı kalmıştır. Öz Sermaye payı 0,4 ile aynı kalmıştır. Net Aktifler payı 0,8'den 0,6'ya düşmüştür. Dönem Karı (Vergi Öncesi) payı 0,3'ten 0,1'e düşmüştür. İhracat (1.000 $) payı 0,8 ile aynı kalmıştır. Çalışan Sayısı (Kişi) payı 1'den 0,8'e düşmüştür.

2


Plastik Sektöründe Birinci 500'e Giren Firmaların İmalat Sanayi Birinci 500 Firma İçindeki Performans Payları (%) 2015

2016

Üretimden Satışlar (Net)

1,5

1,3

Satış Hasılatı (Net)

1,5

1,4

Brüt Katma Değer

0,3

0,3

Öz Sermaye

0,4

0,4

Net Aktifler

0,8

0,6

Dönem Karı (Vergi Öncesi)

0,3

0,1

İhracat (1.000 $) Çalışan Sayısı (Kişi)

0,8 1,0

0,8 0,8

Kaynak: ISO

İSO sıralamasına giren Birinci 500 büyük firmanın, 2016 yılında 2015 yılına kıyasla ortalama olarak tüm göstergelerde pozitif performans sağlamalarına karşı, Birinci 500’e giren kauçuk firmalarının üretimden satışlar (net), satış hasılatı (net), ihracat, dışındaki tüm göstergelerde pozitif performans gösterdikleri görülmektedir.

Kauçuk Sektöründe Birinci 500'e Giren Firmaların Performans Değişimleri (2016/2015) (Milyon TL)

2015

2016

Üretimden Satışlar (Net)

5.616,7

5.530,4

Performans Değişimi İSO BİRİNCİ 500 FİRMA (%) İSO Kauçuk 2015 2016 BİRİNCİ Sektörü 500 450.505,1 490.042,7 -1,5 8,8

Satış Hasılatı (Net)

6.402,8

6.265,5

508.057,2

554.784,6

-2,1

9,2

Brüt Katma Değer

1.566,3

1.767,2

152.412,7

182.806,6

12,8

19,9

Öz Sermaye

2.065,9

2.320,7

202.827,0

233.608,9

12,3

15,2

Net Aktifler

5.625,0

6.509,5

508.593,6

612.689,5

15,7

20,5

386,6

580,1

28.319,5

37.734,2

50,1

33,2

1.106.862 10.517

871.348 10.839

-21,3 3,1

3,1 2,2

KAUÇUK SEKTÖRÜ

Dönem Karı (Vergi Öncesi) İhracat (1.000 $) Çalışan Sayısı (Kişi)

53.449.817 55.107.521 648.413 662.944

Kaynak: ISO

3


Kauçuk sektöründe faaliyet gösteren ve İSO sıralamasında Birinci 500 arasına giren firmaların 2016 yılında İSO Birinci 500 büyük firma içindeki payları şu şekilde gerçekleşmiştir; Üretimden Satışlar (Net) payı 1,2'den 1,1'e düşmüştür. Satış Hasılatı (Net) payı 1,3'ten 1,1'e düşmüştür. Brüt Katma Değer payı 1 ile aynı kalmıştır. Öz Sermaye payı 1 ile aynı kalmıştır. Net Aktifler payı 1,1 ile aynı kalmıştır. Dönem Karı (Vergi Öncesi) payı 1,4'ten 1,5'e yükselmiştir. İhracat (1.000 $) payı 2,1'den 1,6'ya düşmüştür. Çalışan Sayısı (Kişi) payı 1,6 ile aynı kalmıştır.

Kauçuk Sektöründe Birinci 500'e Giren Firmaların İmalat Sanayi Birinci 500 Firma İçindeki Performans Payları (%) 2015

2016

Üretimden Satışlar (Net)

1,2

1,1

Satış Hasılatı (Net)

1,3

1,1

Brüt Katma Değer

1,0

1,0

Öz Sermaye

1,0

1,0

Net Aktifler

1,1

1,1

Dönem Karı (Vergi Öncesi)

1,4

1,5

İhracat (1.000 $) Çalışan Sayısı (Kişi)

2,1 1,6

1,6 1,6

Kaynak: ISO

2015 yılında Birinci 500’e giren plastik firmaları dolar bazında sektör toplam üretiminden %7,4, ihracatından da %8,4 pay alırken; 2016 yılında, toplam plastik mamul üretiminden %6,2, toplam plastik mamul ihracatından ise %8,9 pay almıştır.

4


Plastik Sektöründe Birinci 500’e Giren Firmaların Toplam Plastik Sektörü İçindeki Payları (Milyon $) 2015

2016

Sektörün Toplam Üretim Değeri

34.228,5 35.114,9

Birinci 500'e Giren Plastik Firmalarının Toplam Üretimleri

2.547,8

2.170,2

7,4

6,2

5.371,2

4.967,4

451,9 8,4

443,8 8,9

Birinci 500'e Giren Firmaların Toplam Sektör Üretimindeki Payı (%) Sektörün Toplam Ürün İhracatı (Hammadde Dahil) Birinci 500'e Giren Firmaların Toplam Ürün İhracatı (Hammadde Dahil) Birinci 500'e Giren Firmaların Toplam Sektör Ürün İhracatındaki Payı (%) Kaynak: ISO

2015 yılında Birinci 500’e giren kauçuk firmaları dolar bazında sektör toplam üretiminden %71, ihracatından da %43,8 pay alırken; 2016 yılında, toplam kauçuk mamul üretiminden %60,8, toplam kauçuk mamul ihracatından ise %39,5 pay almıştır.

Kauçuk Sektöründe Birinci 500’e Giren Firmaların Toplam Kauçuk Sektörü İçindeki Payları (Milyon $) 2015

2016

Sektörün Toplam Üretim Değeri

2.908,4

3.010,2

Birinci 500'e Giren Kauçuk Firmalarının Toplam Üretimleri

2.064,3

1.829,9

71,0

60,8

Sektörün Toplam Ürün İhracatı (Hammadde Dahil)

2.525,2

2.203,2

Birinci 500'e Giren Firmaların Toplam Ürün İhracatı (Hammadde Dahil) Birinci 500'e Giren Firmaların Toplam Sektör Ürün İhracatındaki Payı (%)

1.106,9 43,8

871,3 39,5

Birinci 500'e Giren Firmaların Toplam Sektör Üretimindeki Payı (%)

Kaynak: ISO

5


İSO sıralamasında Birinci 500’e giren firmaların 2015 yılındaki 46,9 milyar dolarlık toplam ihracatları 2016 yılında 45,1 milyar dolara inerek %3,76 azalmıştır. Buna karşılık plastik ve kauçuk sektöründe Birinci 500’e giren firmaların toplam ihracatlarında %15,63 düşüş gözlenmiştir. Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı, Ana metal sanayii sektörleri Birinci 500 firmalarının toplam ihracatından %10'un üzerinde pay alırken plastik ve kauçuk firmalarının Birinci 500 toplam ihracatından aldıkları pay %2,91 olarak gerçekleşmiştir. İSO Birinci 500'e Giren Firmaların Sektörler Bazında İhracat Performansı (Milyon $)

Sektörler Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı Ana metal sanayii Elektrikli teçhizat imalatı Gıda ürünlerinin imalatı Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı Tekstil ürünlerinin imalatı Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı Diğer ulaşım araçlarının imalatı Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) Giyim eşyalarının imalatı Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı Tütün ürünleri imalatı Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç) Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı Metal cevherleri madenciliği Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı Mobilya imalatı Diğer Sektörler Toplamı TOPLAM

201 Artış (%) 5 2016/201 (%) 5 Pay

201 6 (%) Pay

2015

2016

14.108

16.796

16,0

30,1 37,2

6.366 5.184 4.081 2.651 3.029 1.990 1.559 811

5.998 4.214 4.100 2.498 2.159 2.157 1.315 1.004

-6,1 -23,0 0,5 -6,1 -40,3 7,8 -18,5 19,3

13,6 11,1 8,7 5,7 6,5 4,2 3,3 1,7

13,3 9,3 9,1 5,5 4,8 4,8 2,9 2,2

1.065

947

-12,5

2,3

2,1

783 1.098

846 822

7,5 -33,6

1,7 2,3

1,9 1,8

921

705

-30,7

2,0

1,6

354

480

26,3

0,8

1,1

330

308

-7,4

0,7

0,7

181 374 279

207 199 126

12,7 -87,5 -121,3

0,4 0,8 0,6

0,5 0,4 0,3

89

107

16,9

0,2

0,2

82 1.551

77 56

-6,3 -2687,9

0,2 3,3

0,2 0,1

46.884

45.120

-3,9

100

100

6


2016 YILINDA İSO SIRALAMASINDA BİRİNCİ 500’E GİREN PLASTİK VE KAUÇUK FİRMALARI (Nace: 22 - ISIC: 355-356) (Milyon TL) 2016 Sıralama FİRMALAR

Üretimden Net Satışlar Satışlar

BKD

Öz Kaynak

Aktif Dönem İhracat Çalışan FAVÖK Toplamı K/Z (Milyon $) Sayısı

57

BRİSA Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş.

1612,3

1832,9

736,3

496,2

2717,1

63,7

342,6

174,6

2580

85

Goodyear Lastikleri T.A.Ş.

1089,3

1357,6

324,2

384,8

780,1

76,1

110,4

247,9

1741

97

Köksan Pet ve Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

978,4

1335,1

-

-

-

-

-

128,6

-

100

TP Endüstriyel ve Ticari Lastikler A.Ş.

966,9

1102,2

353,5

333,0

829,3

94,4

131,6

110,0

1874

101

Petlas Lastik San. ve Tic. A.Ş.

965,1

1005,5

-

679,0

1352,7

-

-

155,0

2611

162

Korozo Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

691,5

745,2

-

-

-

-

-

-

-

177

Teklas Kauçuk San. ve Tic. A.Ş.

645,1

698,4

284,5

393,5

550,4

342,5

348,2

171,6

1882

192

Ege Profil Tic. ve San. A.Ş.

598,6

691,7

-

-

-

-

-

29,3

-

209

Naksan Plastik ve Enerji San. ve Tic. A.Ş.

552,9

658,0

187,3

464,6

1837,6

-26,3

194,3

45,7

2230

242

Adopen Plastik ve İnşaat Sanayi A.Ş.

485,9

576,7

199,2

213,8

1036,6

-4,8

135,1

75,9

1402

253

Süper Film Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

469,9

474,3

-

-

-

-

-

8,7

-

256

Polibak Plastik Film San. ve Tic. A.Ş.

466,4

467,7

62,1

121,6

397,3

12,3

42,7

59,8

508

262

Elif Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

459,1

473,1

-

-

-

-

-

-

-

287

Vatan Plastik San. ve Tic. A.Ş.

431,4

438,8

-

-

-

-

-

41,4

424

351

Georg Fischer Hakan Plastik Boru ve Profil San. Tic. A.Ş.

355,9

370,6

-

-

-

-

-

-

-

402

Form Sünger ve Yatak San. Tic. A.Ş.

302,0

316,0

60,5

131,7

252,1

21,2

36,3

15,3

418

443

Kalde Klima Orta Basınç Fittings ve Valf Sanayi A.Ş.

272,4

306,7

-

-

-

-

-

-

-

477

Öz-Ka Lastik ve Kauçuk San. Tic. A.Ş.

251,9

268,9

68,6

34,2

279,9

3,4

57,7

12,2

151

488

Sepaş Plastik Kimya İnşaat Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

247,4

404,5

-

-

-

-

-

10,1

-

489

Superlit Boru Sanayi A.Ş.

247,2

254,4

80,0

66,4

287,1

34,9

57,9

29,0

348

7


2015 YILINDA İSO SIRALAMASINDA BİRİNCİ 50’E GİREN PLASTİK VE KAUÇUK FİRMALARI (Nace: 22 - ISIC: 355-356) (Milyon TL) 2015 Sıralama FİRMALAR

Üretimden Net Satışlar Satışlar

BKD

Öz Kaynak

Aktif Dönem İhracat Çalışan FAVÖK Toplamı K/Z (Milyon $) Sayısı

53

BRİSA Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş.

1621,8

1855,0

707,1

596,3

2036,4

209,2

385,9

173,3

-

72

TP Endüstriyel ve Ticari Lastikler A.Ş.

1153,2

1335,0

330,8

298,3

754,1

48,2

110,6

262,2

2244

82

Naksan Plastik ve Enerji San. ve Tic. A.Ş.

1033,5

1192,5

193,6

490,0

1777,0

85,8

166,7

58,2

3034

84

Goodyear Lastikleri T.A.Ş.

1025,6

1294,4

273,2

393,3

781,9

83,7

114,2

263,2

1647

107

Petlas Lastik San. ve Tic. A.Ş.

881,1

911,1

-

595,8

1166,7

-

-

151,4

2489

108

Köksan Pet ve Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

867,4

1168,4

-

-

-

-

-

124,9

-

163

Korozo Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

626,1

665,5

-

-

-

-

-

-

-

193

Polinas Plastik San. ve Tic. A.Ş.

542,6

556,6

-

-

666,4

-

-

64,6

603

216

Süper Film Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

502,2

507,2

-

-

-

-

-

13,2

-

228

Teklas Kauçuk San. ve Tic. A.Ş.

478,9

550,7

178,4

221,5

314,3

118,1

124,7

159,5

1917

240

Standard Profil Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

456,0

456,5

76,9

-39,4

571,6

-72,6

-56,5

97,3

2220

242

Adopen Plastik ve İnşaat Sanayi A.Ş.

451,2

537,0

158,0

210,7

901,0

4,8

75,4

79,5

1213

268

Polibak Plastik Film San. ve Tic. A.Ş.

411,7

412,8

-

-

-

-

-

-

-

271

Ege Profil Tic. ve San. A.Ş.

409,6

470,1

-

-

-

-

-

29,2

-

272

Pakpen Plastik Boru ve Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş.

409,3

410,2

98,6

45,9

589,3

-23,1

41,4

22,9

724

284

Elif Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

400,5

410,2

-

-

-

-

-

-

-

286

Vatan Plastik San. ve Tic. A.Ş.

399,4

408,8

-

-

-

-

-

47,3

355

351

Kalde Klima Orta Basınç Fittings ve Valf Sanayi A.Ş.

328,3

384,4

-

-

-

-

-

-

-

386

Georg Fischer Hakan Plastik Boru ve Profil San. Tic. A.Ş.

302,8

315,3

-

-

-

-

-

-

-

465

Form Sünger ve Yatak San. Tic. A.Ş.

247,7

257,1

44,4

115,4

215,3

9,2

16,0

12,1

392

8

Iso birinci 500 2016  
Advertisement