Page 1

2017

plastik sanayi İSO

SIRALAMASINDA

İLK 500 FİRMA İÇİNE GİREN

PLASTİK VE KAUÇUK FİRMALARIN DEĞERLENDİRMESİ

Selçuk MUTLU PLASFED Genel Sekreteri V. Murat İNKÜN PAGDER Genel Sekreter Yrd.


Rapor, “ İSO - Türkiye’nin Birinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2017 Özel Sayısı“ndaki veriler ve Endüstriyel Kodlar Anahtarı’nda tarif edilen NACE Rev.2, 2015 Kod: 22 “ Kauçuk ve Plastik Ürünlerin İmalatı” altında yer alan firmalar dikkate alınarak değerlendirilmiştir. NACE 22 altında ISIC Rev.2: 355 kod numarası ile kauçuk ve ISIC Rev.2: 356 kod numarası ile ise Başka Yerde Sınıflandırılmayan Plastik Mamulleri imal eden tesisler yer almaktadır. Plastik ve kauçuk sektörü ile ilgili olmasına rağmen, farklı NACE ve ISIC kod numaraları altında yer alan firmalar, firmaların özel bilgileri alınamadığından rapor kapsamına dâhil edilmemiştir.

2017 yılında plastik ve kauçuk sektörlerinde toplam 22 firmanın Birinci 500’e girdiği, bu firmalardan 6 tanesinin kauçuk, 16 tanesinin de plastik sektöründe faaliyet gösterdiği görülmektedir. 2016 yılında kauçuk sektöründen 6, plastik sektöründen de 14 olmak üzere toplam 20 firmanın İSO Birinci 500 sıralamasına girdiği dikkate alındığında, 2017 yılında plastik sektöründe İSO Birinci 500 sıralamasına giren firma sayısı 2 artmış, kauçuk firma sayısı ise aynı kalmıştır. 2017 yılında İSO Birinci 500 sıralamasında yer alan firma sayısında; gıda ürünlerinin imalatı 88 firma ile önde gelmiştir. Sıralamaya giren firma sayısı 20’yi geçen diğer sektörler; ana metal sanayii, motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı, tekstil ürünlerinin imalatı, elektrikli teçhizat imalatı, diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı, kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı, kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı sanayi kollarından oluşmuştur.

2017 Yılında Sektörler Bazında İSO Sıralamasında Birinci 500'e Giren Firma Sayıları Firma Sayısı 88 76 44 40 36 35 29 22 18 16 15 12 69

Sektörler Gıda ürünlerinin imalatı Ana metal sanayii Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı Tekstil ürünlerinin imalatı Elektrikli teçhizat imalatı Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı Giyim eşyalarının imalatı Diğer Sektörler Toplamı TOPLAM

500

Kaynak: ISO

1


İSO sıralamasına giren Birinci 500 büyük firmanın, 2017 yılında 2016 yılına kıyasla ortalama olarak tüm göstergelerde pozitif performans sağladığı görülmektedir.

Plastik Sektöründe Birinci 500'e Giren Firmaların Performans Değişimleri (2017/2016) (Milyon TL) PLASTİK SEKTÖRÜ

İSO BİRİNCİ 500 FİRMA

Performans Değişimi (%) İSO Plastik BİRİNCİ Sektörü 500 43,8 33,2

2016

2017

2016

2017

Üretimden Satışlar (Net)

6.559,1

9.435,2

490.042,7

652.711,5

Satış Hasılatı (Net)

7.512,9

10.364,5

554.784,6

735.718,0

38,0

32,6

Brüt Katma Değer

589,0

693,5

182.806,6

218.686,9

17,7

19,6

Öz Sermaye

998,1

1.243,2

233.608,9

263.286,0

24,6

12,7

Net Aktifler

3.810,7

4.516,5

612.689,5

710.517,5

18,5

16,0

37,3

131,1

37.734,2

59.878,9

251,8

58,7

443.797 5.330

486.981 7.100

55.107.521 662.944

64.484.234 674.320

9,7 33,2

17,0 1,7

Dönem Karı (Vergi Öncesi) İhracat (1.000 $) Çalışan Sayısı (Kişi) Kaynak: ISO

Plastik sektöründe faaliyet gösteren ve İSO sıralamasında Birinci 500 arasına giren firmaların 2017 yılında İSO Birinci 500 büyük firma içindeki payları şu şekilde gerçekleşmiştir; Üretimden Satışlar (Net) payı 1,3'ten 1,4'e yükselmiştir. Satış Hasılatı (Net) payı 1,4 ile aynı kalmıştır. Brüt Katma Değer payı 0,3 ile aynı kalmıştır. Öz Sermaye payı 0,4'ten 0,5'e yükselmiştir. Net Aktifler payı 0,6 ile aynı kalmıştır. Dönem Karı (Vergi Öncesi) payı 0,1'den 0,2'ye yükselmiştir. İhracat (1.000 $) payı 0,8 ile aynı kalmıştır. Çalışan Sayısı (Kişi) payı 0,8'den 1,1'e yükselmiştir.

2


Plastik Sektöründe Birinci 500'e Giren Firmaların İmalat Sanayi Birinci 500 Firma İçindeki Performans Payları (%) 2016

2017

Üretimden Satışlar (Net)

1,3

1,4

Satış Hasılatı (Net)

1,4

1,4

Brüt Katma Değer

0,3

0,3

Öz Sermaye

0,4

0,5

Net Aktifler

0,6

0,6

Dönem Karı (Vergi Öncesi)

0,1

0,2

İhracat (1.000 $) Çalışan Sayısı (Kişi)

0,8 0,8

0,8 1,1

Kaynak: ISO

İSO sıralamasına giren Birinci 500 büyük firmanın, 2017 yılında 2016 yılına kıyasla ortalama olarak tüm göstergelerde pozitif performans sağlamalarına karşı, Birinci 500’e giren kauçuk firmalarının brüt katma değer, öz sermaye, net aktifler, dönem karı (vergi öncesi), ihracat, çalışan sayısı (kişi), dışındaki tüm göstergelerde pozitif performans gösterdikleri görülmektedir.

Kauçuk Sektöründe Birinci 500'e Giren Firmaların Performans Değişimleri (2017/2016) (Milyon TL)

2016

2017

Üretimden Satışlar (Net)

5.530,4

6.836,5

Performans Değişimi İSO BİRİNCİ 500 FİRMA (%) İSO Kauçuk 2016 2017 BİRİNCİ Sektörü 500 490.042,7 652.711,5 23,6 33,2

Satış Hasılatı (Net)

6.265,5

8.063,1

554.784,6

735.718,0

28,7

32,6

Brüt Katma Değer

1.767,2

1.399,4

182.806,6

218.686,9

-20,8

19,6

Öz Sermaye

2.320,7

1.780,9

233.608,9

263.286,0

-23,3

12,7

Net Aktifler

6.509,5

5.616,8

612.689,5

710.517,5

-13,7

16,0

580,1

223,4

37.734,2

59.878,9

-61,5

58,7

871.348 10.839

697.713 7.482

-19,9 -31,0

17,0 1,7

KAUÇUK SEKTÖRÜ

Dönem Karı (Vergi Öncesi) İhracat (1.000 $) Çalışan Sayısı (Kişi)

55.107.521 64.484.234 662.944 674.320

Kaynak: ISO

3


Kauçuk sektöründe faaliyet gösteren ve İSO sıralamasında Birinci 500 arasına giren firmaların 2017 yılında İSO Birinci 500 büyük firma içindeki payları şu şekilde gerçekleşmiştir; Üretimden Satışlar (Net) payı 1,1'den 1'e düşmüştür. Satış Hasılatı (Net) payı 1,1 ile aynı kalmıştır. Brüt Katma Değer payı 1'den 0,6'ya düşmüştür. Öz Sermaye payı 1'den 0,7'ye düşmüştür. Net Aktifler payı 1,1'den 0,8'e düşmüştür. Dönem Karı (Vergi Öncesi) payı 1,5'ten 0,4'e düşmüştür. İhracat (1.000 $) payı 1,6'dan 1,1'e düşmüştür. Çalışan Sayısı (Kişi) payı 1,6'dan 1,1'e düşmüştür.

Kauçuk Sektöründe Birinci 500'e Giren Firmaların İmalat Sanayi Birinci 500 Firma İçindeki Performans Payları (%) 2016

2017

Üretimden Satışlar (Net)

1,1

1,0

Satış Hasılatı (Net)

1,1

1,1

Brüt Katma Değer

1,0

0,6

Öz Sermaye

1,0

0,7

Net Aktifler

1,1

0,8

Dönem Karı (Vergi Öncesi)

1,5

0,4

İhracat (1.000 $) Çalışan Sayısı (Kişi)

1,6 1,6

1,1 1,1

Kaynak: ISO

4


2016 yılında Birinci 500’e giren plastik firmaları dolar bazında sektör toplam üretiminden %6,2, ihracatından da %8,9 pay alırken; 2017 yılında, toplam plastik mamul üretiminden %6,9, toplam plastik mamul ihracatından ise %11,2 pay almıştır. Plastik Sektöründe Birinci 500’e Giren Firmaların Toplam Plastik Sektörü İçindeki Payları (Milyon $) 2016

2017

Sektörün Toplam Üretim Değeri

35.114,9 37.674,7

Birinci 500'e Giren Plastik Firmalarının Toplam Üretimleri

2.170,2

2.585,0

6,2

6,9

4.967,4

4.339,8

443,8 8,9

487,0 11,2

Birinci 500'e Giren Firmaların Toplam Sektör Üretimindeki Payı (%) Sektörün Toplam Ürün İhracatı (Hammadde Dahil) Birinci 500'e Giren Firmaların Toplam Ürün İhracatı (Hammadde Dahil) Birinci 500'e Giren Firmaların Toplam Sektör Ürün İhracatındaki Payı (%) Kaynak: ISO

2016 yılında Birinci 500’e giren kauçuk firmaları dolar bazında sektör toplam üretiminden %60,8, ihracatından da %39,5 pay alırken; 2017 yılında, toplam kauçuk mamul üretiminden %58, toplam kauçuk mamul ihracatından ise %28 pay almıştır. Kauçuk Sektöründe Birinci 500’e Giren Firmaların Toplam Kauçuk Sektörü İçindeki Payları (Milyon $) 2016

2017

Sektörün Toplam Üretim Değeri

3.010,2

3.227,2

Birinci 500'e Giren Kauçuk Firmalarının Toplam Üretimleri

1.829,9

1.873,0

60,8

58,0

2.203,2

2.495,0

871,3 39,5

697,7 28,0

Birinci 500'e Giren Firmaların Toplam Sektör Üretimindeki Payı (%) Sektörün Toplam Ürün İhracatı (Hammadde Dahil) Birinci 500'e Giren Firmaların Toplam Ürün İhracatı (Hammadde Dahil) Birinci 500'e Giren Firmaların Toplam Sektör Ürün İhracatındaki Payı (%) Kaynak: ISO

5


İSO sıralamasında Birinci 500’e giren firmaların 2016 yılındaki 45,1 milyar dolarlık toplam ihracatları 2017 yılında 51,6 milyar dolara çıkarak %14,5 artmıştır. Buna karşılık plastik ve kauçuk sektöründe Birinci 500’e giren firmaların toplam ihracatlarında %9,9 düşüş gözlenmiştir. Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı, Ana metal sanayii sektörleri Birinci 500 firmalarının toplam ihracatından %10'un üzerinde pay alırken plastik ve kauçuk firmalarının Birinci 500 toplam ihracatından aldıkları pay %2,3 olarak gerçekleşmiştir.

İSO Birinci 500'e Giren Firmaların Sektörler Bazında İhracat Performansı (Milyon $) Sektörler Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı Ana metal sanayii Elektrikli teçhizat imalatı Gıda ürünlerinin imalatı Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı Tekstil ürünlerinin imalatı Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) Diğer ulaşım araçlarının imalatı Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı Giyim eşyalarının imalatı Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı Tütün ürünleri imalatı Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç) Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı Diğer madencilik ve taş ocakçılığı Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı Metal cevherleri madenciliği Diğer Sektörler Toplamı TOPLAM

2016 2017 (%) (%) Pay Pay

2016

2017

Artış (%) 2017/2016

16.796

21.632

22,4

37,3 41,9

5.998 4.214 4.100 2.159 2.498 2.157 1.315

7.400 4.425 3.194 2.880 2.533 2.176 1.185

19,0 4,8 -28,4 25,1 1,4 0,9 -11,0

13,3 9,3 9,1 4,8 5,5 4,8 2,9

14,3 8,6 6,2 5,6 4,9 4,2 2,3

947

1.063

11,0

2,1

2,1

1.004 822 846

1.056 826 779

5,0 0,5 -8,6

2,2 1,8 1,9

2,0 1,6 1,5

705

736

4,2

1,6

1,4

480

438

-9,5

1,1

0,8

308

290

-6,1

0,7

0,6

199 207 3

282 233 158

29,3 11,0 98,3

0,4 0,5 0,0

0,5 0,5 0,3

107

132

18,7

0,2

0,3

126 86

100 80

-25,8 -7,3

0,3 0,2

0,2 0,2

45.076

51.600

12,6

100

100

6


2017 YILINDA İSO SIRALAMASINDA BİRİNCİ 500’E GİREN PLASTİK VE KAUÇUK FİRMALARI (Nace: 22 - ISIC: 355-356) (Milyon TL) 2017 Sıralama FİRMALAR

Üretimden Net Satışlar Satışlar

BKD

Öz Kaynak

Aktif Dönem İhracat Çalışan FAVÖK Toplamı K/Z (Milyon $) Sayısı

56

BRİSA Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş.

2.088,1

2.377,4

889,7

590,3

3.132,0

95,3

478,9

184,3

2.726

88

Goodyear Lastikleri T.A.Ş.

1.458,7

1.849,3

428,2

459,6

1.059,3

107,9

161,3

279,6

1.835

95

Petlas Lastik San. ve Tic. A.Ş.

1.337,1

1.388,2

-

730,9

1.425,5

-

-

167,8

2.921

96

Köksan Pet ve Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

1.329,1

1.726,9

-

-

-

-

-

147,7

-

135

Prometeon Turkey Endüstriyel ve Ticari Lastikler A.Ş.

1.015,0

1.292,3

-

-

-

-

-

-

-

161

Korozo Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

893,0

952,6

-

-

-

-

-

-

-

199

Ege Profil Tic. ve San. A.Ş.

766,6

871,8

-

-

-

-

-

-

-

230

Naksan Plastik ve Enerji San. ve Tic. A.Ş.

689,9

708,8

163,3

438,9

2.165,2

-26,2

73,5

41,6

1.932

243

Polibak Plastik Film San. ve Tic. A.Ş.

650,3

652,7

-

-

-

-

-

-

-

251

Süper Film Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

634,2

641,0

-

-

-

-

-

13,3

-

262

Adopen Plastik ve İnşaat Sanayi A.Ş.

600,8

764,4

213,1

235,0

1.183,9

12,4

164,7

69,2

1.472

269

Elif Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

584,3

605,2

-

-

-

-

-

-

-

280

Teklas Kauçuk San. ve Tic. A.Ş.

565,4

773,6

-

-

-

-

-

-

-

295

Vatan Plastik San. ve Tic. A.Ş.

542,4

551,0

-

-

-

-

-

41,9

440

326

Form Sünger ve Yatak San. Tic. A.Ş.

488,8

506,2

91,2

173,0

295,6

52,1

64,2

22,9

418

354

Esen Plastik San. ve Tic. A.Ş.

441,6

443,6

-

-

-

-

-

-

-

370

Georg Fischer Hakan Plastik Boru ve Profil San. Tic. A.Ş.

425,1

457,3

-

-

-

-

-

-

-

426

Öz-Ka Lastik ve Kauçuk San. Tic. A.Ş.

372,2

382,3

81,5

-

-

20,2

-

66,0

-

429

Greif FPS Turkey Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

370,3

372,8

136,2

111,8

163,6

52,9

68,0

93,3

1.760

443

Kalde Klima Orta Basınç Fittings ve Valf Sanayi A.Ş.

354,9

428,6

-

-

-

-

-

-

-

460

Superlit Boru Sanayi A.Ş.

341,6

354,8

-

110,2

348,5

-

-

33,7

421

485

Sanica Isı Sanayi A.Ş.

322,2

326,9

89,6

174,3

359,6

39,9

64,3

23,3

657

7


2016 YILINDA İSO SIRALAMASINDA BİRİNCİ 50’E GİREN PLASTİK VE KAUÇUK FİRMALARI (Nace: 22 - ISIC: 355-356) (Milyon TL) 2016 Sıralama FİRMALAR

Üretimden Net Satışlar Satışlar

BKD

Öz Kaynak

Aktif Dönem İhracat Çalışan FAVÖK Toplamı K/Z (Milyon $) Sayısı

57

BRİSA Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş.

1.612,3

1.832,9 736,3

496,2

2.717,1

63,7

342,6

174,6

2.580

85

Goodyear Lastikleri T.A.Ş.

1.089,3

1.357,6 324,2

384,8

780,1

76,1

110,4

247,9

1.741

97

Köksan Pet ve Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

978,4

1.335,1

-

-

-

-

128,6

-

100

TP Endüstriyel ve Ticari Lastikler A.Ş.

966,9

1.102,2 353,5

333,0

829,3

94,4

131,6

110,0

1.874

101

Petlas Lastik San. ve Tic. A.Ş.

965,1

1.005,5

-

679,0

1.352,7

-

-

155,0

2.611

162

Korozo Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

691,5

745,2

-

-

-

-

-

-

-

177

Teklas Kauçuk San. ve Tic. A.Ş.

645,1

698,4

284,5

393,5

550,4

342,5

348,2

171,6

1.882

192

Ege Profil Tic. ve San. A.Ş.

598,6

691,7

-

-

-

-

-

29,3

-

209

Naksan Plastik ve Enerji San. ve Tic. A.Ş.

552,9

658,0

187,3

464,6

1.837,6

-26,3

194,3

45,7

2.230

242

Adopen Plastik ve İnşaat Sanayi A.Ş.

485,9

576,7

199,2

213,8

1.036,6

-4,8

135,1

75,9

1.402

253

Süper Film Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

469,9

474,3

-

-

-

-

-

8,7

-

256

Polibak Plastik Film San. ve Tic. A.Ş.

466,4

467,7

62,1

121,6

397,3

12,3

42,7

59,8

508

262

Elif Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

459,1

473,1

-

-

-

-

-

-

-

287

Vatan Plastik San. ve Tic. A.Ş.

431,4

438,8

-

-

-

-

-

41,4

424

351

Georg Fischer Hakan Plastik Boru ve Profil San. Tic. A.Ş.

355,9

370,6

-

-

-

-

-

-

-

402

Form Sünger ve Yatak San. Tic. A.Ş.

302,0

316,0

60,5

131,7

252,1

21,2

36,3

15,3

418

443

Kalde Klima Orta Basınç Fittings ve Valf Sanayi A.Ş.

272,4

306,7

-

-

-

-

-

-

-

477

Öz-Ka Lastik ve Kauçuk San. Tic. A.Ş.

251,9

268,9

68,6

34,2

279,9

3,4

57,7

12,2

151

488

Sepaş Plastik Kimya İnşaat Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

247,4

404,5

-

-

-

-

-

10,1

-

489

Superlit Boru Sanayi A.Ş.

247,2

254,4

80,0

66,4

287,1

34,9

57,9

29,0

348

-

8

Profile for PAGDER

2017 İSO Sıralamasında İlk 500 Firma İçine Giren Plastik ve Kauçuk Firmalarının Değerlendirilmesi  

PLASFED Plastik Sanayicileri Federasyonu 2017 İSO Sıralamasında İlk 500 Firma İçine Giren Plastik ve Kauçuk Firmalarının Değerlendirilmesi

2017 İSO Sıralamasında İlk 500 Firma İçine Giren Plastik ve Kauçuk Firmalarının Değerlendirilmesi  

PLASFED Plastik Sanayicileri Federasyonu 2017 İSO Sıralamasında İlk 500 Firma İçine Giren Plastik ve Kauçuk Firmalarının Değerlendirilmesi

Advertisement