Page 1

2016

plastik sanayi İSO

SIRALAMASINDA

İKİNCİ 500 FİRMA İÇİNE GİREN

PLASTİK VE KAUÇUK FİRMALARIN DEĞERLENDİRMESİ

Selçuk MUTLU PLASFED Genel Sekreteri V. Murat İNKÜN PAGDER Genel Sekreter Yrd.


“İkinci 500’de Plastik ve Kauçuk Sektörü Firmaları Güçlü Geliyor!” İkinci 500 firma arasında yer alan plastik ve kauçuk sektörü firmalarının üretimden satışlar ve net satışlar verileri incelendiğinde, İkinci 500 içindeki paylarını arttırdıkları gözlemlenmektedir. Bu kapsamda gerek plastik, gerekse kauçuk sektörü İkinci 500’ün sırasıyla %8,6 ve %6,6 artış sağladığı üretimden satışlar ve satış hasılatı göstergelerinde çok daha yüksek artış sağlamayı başarmışlardır. Söz konusu performans artışında son dönemde geliştirilen devlet teşviklerinin yanı sıra, 2015-2016 döneminde gerçekleştirilen yatırımların geri dönüşleriyle, plastik ve kauçuk sektörünün tedarikçi konumda olduğu sektörlerin, yaşanan kur dalgalanmalarının da etkisiyle, yurtiçi tedarike yönelmiş olmasının etkisi gözlemlenmektedir.

Rapor, “ İSO - Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2016 Özel Sayısı“ndaki veriler ve Endüstriyel Kodlar Anahtarı’nda tarif edilen NACE Rev.2, 2015 Kod: 22 “ Kauçuk ve Plastik Ürünlerin İmalatı” altında yer alan firmalar dikkate alınarak değerlendirilmiştir. NACE 22 altında ISIC Rev.2: 355 kod numarası altında kauçuk, ISIC Rev.2: 356 ‘da ise Başka Yerde Sınıflandırılmayan Plastik Mamulleri imal eden tesisler yer almaktadır. Plastik ve kauçuk sektörü ile ilgili olmasına rağmen, farklı NACE ve ISIC kod numaraları altında yer alan firmalar, firmaların özel bilgileri alınamadığından rapor kapsamına dâhil edilmemiştir.

2016 yılında Plastik ve Kauçuk sektörlerinde toplam 27 firmanın İkinci 500’e girdiği, bu firmalardan 3 tanesinin kauçuk, 24 tanesinin de plastik sektöründe faaliyet gösterdiği görülmektedir. 2015 yılında kauçuk sektöründen 2, plastik sektöründen de 22 olmak üzere toplam 24 firmanın İSO İkinci 500 sıralamasına girdiği dikkate alındığında, 2016 yılında plastik sektöründe İSO sıralamasına giren firma sayısı 3 artmış, kauçuk firma sayısı ise 1 artmış. 2016 yılında İSO İkinci 500 sıralamasında yer alan firma sayısında; Gıda ürünlerinin imalatı 89 firma ile önde gelmiştir. Sıralamaya giren firma sayısı 20’yi geçen diğer sektörler; Tekstil ürünlerinin imalatı, Ana metal sanayii, Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı, Giyim eşyalarının imalatı, Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı, Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı, Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı, Elektrikli teçhizat imalatı, Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı, Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) sanayi kollarından oluşmuştur.

1


2016 Yılında Sektörler Bazında İSO Sıralamasında İkinci 500'e Giren Firma Sayıları Firma Sayısı 89 81 44 38 30 28 27 27 21 20 20 13 62

Sektörler Gıda ürünlerinin imalatı Tekstil ürünlerinin imalatı Ana metal sanayii Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı Giyim eşyalarının imalatı Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı Elektrikli teçhizat imalatı Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı Diğer Sektörler Toplamı TOPLAM

500

Kaynak: ISO

İSO sıralamasına giren İkinci 500 büyük firmanın, 2016 yılında 2015 yılına kıyasla ortalama olarak ihracat hariç tüm göstergelerde pozitif performans sağlamalarına karşı, İkinci 500’e giren plastik firmalarının net aktifler ve ihracat dışındaki tüm göstergelerde pozitif performans gösterdikleri görülmektedir.

Plastik Sektöründe İkinci 500 'e Giren Firmaların Performans Değişimleri (2016/2015) (Milyon TL) PLASTİK SEKTÖRÜ

Performans Değişimi (%)

İSO İKİNCİ 500 FİRMA

Plastik İSO İKİNCİ Sektörü 500

2015

2016

2015

2016

Üretimden Satışlar (Net)

2.876,2

3.434,1

75.641,6

82.175,3

19,4

8,6

Satış Hasılatı (Net)

3.330,5

3.788,5

87.332,1

93.058,6

13,8

6,6

Brüt Katma Değer

337,2

620,2

19.436,0

21.622,1

83,9

11,2

Öz Sermaye

558,2

602,7

34.782,2

40.591,4

8,0

16,7

Net Aktifler

1.911,4

1.885,7

88.121,0

102.766,4

-1,3

16,6

57,7

114,1

4.393,5

4.417,9

97,7

0,6

298.130 4.988

279.036 5.866

7.855.586 218.601

7.635.241 221.734

-6,4 17,6

-2,8 1,4

Dönem Karı (Vergi Öncesi) İhracat (1.000 $) Çalışan Sayısı (Kişi) Kaynak: ISO

2


Plastik sektöründe faaliyet gösteren ve İSO sıralamasında İkinci 500 arasına giren firmaların 2016 yılında İSO İkinci 500 büyük firma içindeki payları şu şekilde gerçekleşmiştir; Üretimden Satışlar (Net) payı 3,8'den 4,2'ye yükselmiştir. Satış Hasılatı (Net) payı 3,8'den 4,1'e yükselmiştir. Brüt Katma Değer payı 1,7'den 2,9'a yükselmiştir. Öz Sermaye payı 1,6'dan 1,5'e düşmüştür. Net Aktifler payı 2,2'den 1,8'e düşmüştür. Dönem Karı (Vergi Öncesi) payı 1,3'ten 2,6'ya yükselmiştir. İhracat (1.000 $) payı 3,8'den 3,7'ye düşmüştür. Çalışan Sayısı (Kişi) payı 2,3'ten 2,6'ya yükselmiştir.

Plastik Sektöründe İkinci 500'e Giren Firmaların İmalat Sanayi İkinci 500 Firma İçindeki Performans Payları (%) 2015

2016

Üretimden Satışlar (Net)

3,8

4,2

Satış Hasılatı (Net)

3,8

4,1

Brüt Katma Değer

1,7

2,9

Öz Sermaye

1,6

1,5

Net Aktifler

2,2

1,8

Dönem Karı (Vergi Öncesi)

1,3

2,6

İhracat (1.000 $) Çalışan Sayısı (Kişi)

3,8 2,3

3,7 2,6

Kaynak: ISO

3


İSO sıralamasına giren İkinci 500 büyük firmanın, 2016 yılında 2015 yılına kıyasla ortalama olarak ihracat hariç tüm göstergelerde pozitif performans sağlamalarına karşı, İkinci 500’e giren kauçuk firmalarının dönem karı (vergi öncesi), dışındaki tüm göstergelerde pozitif performans gösterdikleri görülmektedir.

Kauçuk Sektöründe İkinci 500 'e Giren Firmaların Performans Değişimleri (2016/2015) (Milyon TL) KAUÇUK SEKTÖRÜ

İSO İKİNCİ 500 FİRMA

Performans Değişimi (%) İSO Kauçuk İKİNCİ Sektörü 500 26,0 8,6

2015

2016

2015

2016

Üretimden Satışlar (Net)

388,8

490,0

75.641,6

82.175,3

Satış Hasılatı (Net)

428,6

1.147,3

87.332,1

93.058,6

167,7

6,6

Brüt Katma Değer

27,7

145,9

19.436,0

21.622,1

426,0

11,2

Öz Sermaye

46,8

109,9

34.782,2

40.591,4

134,7

16,7

Net Aktifler

300,3

553,3

88.121,0

102.766,4

84,2

16,6

1,2

-2,4

4.393,5

4.417,9

-292,4

0,6

65.815 140

138.971 1.236

7.855.586 218.601

7.635.241 221.734

111,2 782,9

-2,8 1,4

Dönem Karı (Vergi Öncesi) İhracat (1.000 $) Çalışan Sayısı (Kişi) Kaynak: ISO

Kauçuk sektöründe faaliyet gösteren ve İSO sıralamasında İkinci 500 arasına giren firmaların 2016 yılında İSO İkinci 500 büyük firma içindeki payları şu şekilde gerçekleşmiştir; Üretimden Satışlar (Net) payı 0,5'ten 0,6'ya yükselmiştir. Satış Hasılatı (Net) payı 0,5'ten 1,2'ye yükselmiştir. Brüt Katma Değer payı 0,1'den 0,7'ye yükselmiştir. Öz Sermaye payı 0,1'den 0,3'e yükselmiştir. Net Aktifler payı 0,3'ten 0,5'e yükselmiştir. Dönem Karı (Vergi Öncesi) payı 0'dan -0,1'e düşmüştür. İhracat (1.000 $) payı 0,8'den 1,8'e yükselmiştir. Çalışan Sayısı (Kişi) payı 0,1'den 0,6'ya yükselmiştir.

4


Kauçuk Sektöründe İkinci 500'e Giren Firmaların İmalat Sanayi İkinci 500 Firma İçindeki Performans Payları (%) 2015

2016

Üretimden Satışlar (Net)

0,5

0,6

Satış Hasılatı (Net)

0,5

1,2

Brüt Katma Değer

0,1

0,7

Öz Sermaye

0,1

0,3

Net Aktifler

0,3

0,5

Dönem Karı (Vergi Öncesi)

0,0

N/A

İhracat (1.000 $) Çalışan Sayısı (Kişi)

0,8 0,1

1,8 0,6

Kaynak: ISO

2015 yılında İkinci 500’e giren plastik firmaları dolar bazında sektör toplam üretiminden %3,1, ihracatından da %5,6 pay alırken; 2016 yılında, toplam plastik mamul üretiminden %3,2, toplam plastik mamul ihracatından ise %5,6 pay almıştır.

Plastik Sektöründe İkinci 500’e Giren Firmaların Toplam Plastik Sektörü İçindeki Payları (Milyon $) 2015

2016

Sektörün Toplam Üretim Değeri

34.228,5 35.114,9

İkinci 500 'e Giren Plastik Firmalarının Toplam Üretimleri

1.057,1

1.136,3

3,1

3,2

5.371,2

4.967,4

298,1 5,6

279,0 5,6

İkinci 500 'e Giren Firmaların Toplam Sektör Üretimindeki Payı (%) Sektörün Toplam Ürün İhracatı (Hammadde Dahil) İkinci 500 'e Giren Firmaların Toplam Ürün İhracatı (Hammadde Dahil) İkinci 500 'e Giren Firmaların Toplam Sektör Ürün İhracatındaki Payı (%) Kaynak: ISO

5


2015 yılında İkinci 500’e giren kauçuk firmaları dolar bazında sektör toplam üretiminden %4,9, ihracatından da %2,6 pay alırken; 2016 yılında, toplam kauçuk mamul üretiminden %5,4, toplam kauçuk mamul ihracatından ise %6,3 pay almıştır.

Kauçuk Sektöründe İkinci 500’e Giren Firmaların Toplam Kauçuk Sektörü İçindeki Payları (Milyon $)

Sektörün Toplam Üretim Değeri İkinci 500 'e Giren Kauçuk Firmalarının Toplam Üretimleri İkinci 500 'e Giren Firmaların Toplam Sektör Üretimindeki Payı (%) Sektörün Toplam Ürün İhracatı (Hammadde Dahil) İkinci 500 'e Giren Firmaların Toplam Ürün İhracatı (Hammadde Dahil) İkinci 500 'e Giren Firmaların Toplam Sektör Ürün İhracatındaki Payı (%)

2015

2016

2.908,4

3.010,2

142,9

162,1

4,9

5,4

2.525,2

2.203,2

65,8 2,6

139,0 6,3

Kaynak: ISO

İSO sıralamasında İkinci 500’e giren ve ihracat verilerini şeffaf bir şekilde paylaşan firmaların 2015 yılındaki 6,2 milyar dolarlık toplam ihracatları 2016 yılında 5,8 milyar dolara inerek %5,55 azalmıştır. Buna karşılık plastik ve kauçuk sektöründe İkinci 500’e giren ve ihracat verilerini şeffaf bir şekilde paylaşan firmaların toplam ihracatlarında %14,85 artış gözlenmiştir. Giyim eşyalarının imalatı, Gıda ürünlerinin imalatı, Ana metal sanayii, Tekstil ürünlerinin imalatı, Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı sektörleri İkinci 500 firmalarının toplam ihracatından %10'un üzerinde pay alırken plastik ve kauçuk firmalarının İkinci 500 toplam ihracatından aldıkları pay %7,15 olarak gerçekleşmiştir.

6


İSO İkinci 500'e Giren Firmaların Sektörler Bazında İhracat Performansı (Milyon $)*

Sektörler

2015

2016

Giyim eşyalarının imalatı Gıda ürünlerinin imalatı Ana metal sanayii Tekstil ürünlerinin imalatı Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı Elektrikli teçhizat imalatı Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı Mobilya imalatı Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç) Diğer madencilik ve taş ocakçılığı Tütün ürünleri imalatı Metal cevherleri madenciliği Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması İçeceklerin imalatı Diğer Sektörler Toplamı

706 815 865 722

824 729 716 682

Artış (%) 2016 / 2015 16,8 -10,5 -17,2 -5,6

574

626

9,0

9,3

10,7

364 436

418 306

14,9 -29,8

5,9 7,0

7,2 5,2

320

256

-20,1

5,2

4,4

242

242

0,1

3,9

4,1

207

237

14,3

3,3

4,1

219 147 74

194 193 104

-11,3 31,4 40,9

3,5 2,4 1,2

3,3 3,3 1,8

35

73

108,5

0,6

1,3

62 57 66 53 18 18 187

66 54 45 36 20 17 8

5,2 -6,6 -32,3 -32,4 7,2 -9,0 -95,7

1,0 0,9 1,1 0,9 0,3 0,3 3,0

1,1 0,9 0,8 0,6 0,3 0,3 0,1

6.188

5.845

-5,6

100

100

TOPLAM

* Yalnızca verilerini şeffaf olarak paylaşmış olan firmaların verileri analize dâhil edilmiştir.

7

2015 (%) Pay

2016 (%) Pay

11,4 13,2 14,0 11,7

14,1 12,5 12,2 11,7


2016 YILINDA İSO SIRALAMASINDA İKİNCİ 500’E GİREN PLASTİK VE KAUÇUK FİRMALARI (Nace: 22 - ISIC: 355-356) (Milyon TL) 2016 Sıralama FİRMALAR 7 84 111 131 143 155 169 173 193 231 267 275 331 340 358 361 375 380 385 395 401 415 439 446 469 477 492

Greif FPS Turkey Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. Sanica Isı Sanayi A.Ş. Eskapet Pet Ürünleri Kimya Gıda Nakliye San. ve Tic. Ltd. Şti. Subor Boru San. ve Tic. A.Ş. Contitech Lastik San. ve Tic. A.Ş. Klöckner Pentaplast Gebze Ambalaj Maddeleri A.Ş. Ziylan Taban San. ve Tic. A.Ş. SAFAŞ Saf Plastik San. ve Tic. A.Ş. Kros Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. Serra Sünger ve Petrol Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Eurotec Mühendislik Plastikleri San. ve Tic. A.Ş. Egeplast Ege Plastik Tic. ve San. A.Ş. Pirelli Otomobil Lastikleri A.Ş. Bareks Plastik Film Ekstrüzyon San. ve Tic. A.Ş. Renksan Plastik Sünger San. ve Tic. Ltd. Şti. Farel Plastik Elektrik ve Elektronik İmalat Sanayi A.Ş. Netafim Sulama Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Beno Plastik Ambalaj ve Kalıp San. Tic. Ltd. Şti. Özler Plastik San. ve Tic. A.Ş. Arılı Plastik Sanayii A.Ş. Kompen PVC Yapı ve İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. Teknik Plastik Greiner Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. Alpplas Endüstriyel Yatırımlar A.Ş. Sümer Plastik ve Kağıt San. Tic. A.Ş. Hatipoğlu Plastik Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş.

Üretimden Net Satışlar Satışlar 240,8 208,4 200,6 195,4 186,4 182,3 180,4 175,5 164,6 155,2 153,5 140,5 139,0 135,3 134,8 132,9 132,1 130,6 128,5 127,5 123,7 116,2 115,0 110,3 109,2 105,5

244,5 218,3 214,1 202,4 190,9 187,6 220,7 202,6 164,8 217,6 153,5 148,3 791,6 144,1 142,0 145,0 163,6 140,9 138,6 134,9 133,9 120,9 151,1 113,8 112,8 137,3

BKD

Öz Kaynak

71,0 178,4 102,1 56,3 37,5 36,5 33,1 108,4 30,2 30,4 28,1 24,5 29,6

58,9 130,0 130,5 37,0 72,1 72,9 45,0 59,4 41,3 65,4

8

Aktif Dönem İhracat Çalışan FAVÖK Toplamı K/Z (Milyon $) Sayısı 140,2 299,0 253,6 294,4 73,4 263,9 479,9 98,7 132,3 147,2 103,6 152,6

1,3 11,7 37,7 13,5 4,5 3,5 10,5 -6,9 17,4 0,8 0,6 13,0 4,2

9,9 40,6 58,0 28,4 11,3 11,4 13,6 41,7 21,1 13,4 17,4 8,7 11,6

73,2 0,0 30,1 14,0 21,1 5,0 0,6 1,9 28,1 6,8 138,3 28,2 12,9 9,9 28,9 18,9

1871 622 230 837 685 305 330 551 145 325 346 320 114 421


2015 YILINDA İSO SIRALAMASINDA İKİNCİ 500’E GİREN PLASTİK VE KAUÇUK FİRMALARI (Nace: 22 - ISIC: 355-356) (Milyon TL) 2015 Sıralama FİRMALAR 45 46 64 103 121 151 166 200 210 237 242 244 290 367 383 395 408 416 418 423 441 464 479 493

Eskapet Pet Ürünleri Kimya Gıda Nakliye San. ve Tic. Ltd. Şti. Öz-Ka Lastik ve Kauçuk San. Tic. A.Ş. Sepaş Plastik Kimya İnşaat Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. Contitech Lastik San. ve Tic. A.Ş. Ünsa Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. Sunjüt Suni Jüt San. ve Tic. A.Ş. Sanica Isı Sanayi A.Ş. Farmamak Ambalaj Maddeleri ve Ambalaj Makineleri San. ve Tic. A.Ş. Ziylan Taban San. ve Tic. A.Ş. Subor Boru San. ve Tic. A.Ş. SAFAŞ Saf Plastik San. ve Tic. A.Ş. Serra Sünger ve Petrol Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Novaplast Plastik San. ve Tic. A.Ş. Superlit Boru Sanayi A.Ş. Kompen PVC Yapı ve İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. Özler Plastik San. ve Tic. A.Ş. Sümer Plastik ve Kağıt San. Tic. A.Ş. Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. Egeplast Ege Plastik Tic. ve San. A.Ş. Bareks Plastik Film Ekstrüzyon San. ve Tic. A.Ş. Renksan Plastik Sünger San. ve Tic. Ltd. Şti. Polin Su Parkları ve Havuz Sistemleri A.Ş. Berke Plastik San. ve Tic. A.Ş.

Üretimden Net Satışlar Satışlar 206,1 206,0 200,7 182,7 170,2 166,5 160,5 158,1 152,4 150,1 149,5 139,4 124,1 120,2 117,8 115,5 114,3 113,3 111,8 107,9 102,1 99,0 96,8

211,8 241,5 293,8 187,1 188,7 168,0 168,4 159,1 172,4 185,1 166,8 197,7 157,7 125,4 128,4 123,8 116,8 146,9 123,9 117,6 108,9 102,0 167,5

BKD

Öz Kaynak

27,7 12,1 28,5 9,2 33,6 60,0 36,3 61,3 23,0 18,1 21,7 33,5 -

46,8 43,9 19,1 38,2 67,6 100,4 70,2 34,4 39,1 66,4 24,6 54,2 -

Aktif Dönem İhracat Çalışan FAVÖK Toplamı K/Z (Milyon $) Sayısı 300,3 112,8 86,3 75,0 191,4 131,6 222,5 212,6 238,0 188,5 67,6 157,3 71,1 156,5 -

9

1,2 1,8 -12,8 -26,0 -2,5 28,4 10,7 25,4 11,8 4,7 8,6 7,6 -

41,9 10,2 1,5 -35,0 9,6 42,0 16,8 45,9 15,6 6,0 13,1 15,2 -

27,8 7,9 17,7 57,9 57,2 58,5 18,9 23,5 6,5 23,3 1,8 10,6 19,5 10,7 21,9 0,1 -

140 456 917 549 468 199 752 235 285 262 133 281 136 315 -

2016 İSO sıralamasında İkinci 500 Firma İçine Giren Plastik ve Kauçuk Firmalarının Değerlendirilmesi  

2016 İSO sıralamasında İkinci 500 Firma İçine Giren Plastik ve Kauçuk Firmalarının Değerlendirilmesi

2016 İSO sıralamasında İkinci 500 Firma İçine Giren Plastik ve Kauçuk Firmalarının Değerlendirilmesi  

2016 İSO sıralamasında İkinci 500 Firma İçine Giren Plastik ve Kauçuk Firmalarının Değerlendirilmesi

Advertisement