Page 37

Plastik Sanayicileri Derneği

Plastiklerin Yeteri Kadar Geri Dönüştürüldüğüne/Dönüştürülmediğine İnanma Düzeyinin Cinsiyet ve Bölge Dağılımı (%) 17

17

16

13

27

1

13

9 11

12

11

14

10 22

22

22

11

21

29

23

34 41

9

40

42

9 Total

*@C¶M

$QJDJ!

Kesinlikle Katılıyorum

11

43

12

44

27

19

9

67

52

24

53

6 10

14

28

19

6

9 JCDMHY"

# M@CNKT$

µk M@CNKT#

Katılıyorum

20

11

9

3

,@QL@Q@ %

Pek Katılmıyorum

4 $FD&

4 & # M@CNKT(

*@Q@CDMHY '

Hiç Katılmıyorum

Fikri Yok

Yaş ve SES Kırılımı Plastiklerin yeteri kadar geri dönüştürüldüğüne inananların en yoğun olduğu yaş grubu, katılımcılarının %64,2’sinin verdikleri cevaplarla 15-17 yaş grubu olmuştur. Plastiklerin yeteri kadar dönüştürülmediğine inandıklarını en çok ifade eden yaş grubu ise, katılımcılarının %39’unun verdikleri cevaplarla 25-34 yaş grubudur. Plastiklerin yeteri kadar geri dönüştürülmediğine inananların en yoğun olduğu sosyo-ekonomik statü grubu üst grup olarak ifade edilen statü grubudur ve katılımcılarının %42’si plastiklerin yeteri kadar geri dönüştürüldüğüne inanmadıklarını ifade etmişlerdir. Alt orta sınıf statü grubu ise, bu gruptan katılımcıların %55,5’inin verdikleri “kesinlikle katılıyorum” ve “katılıyorum” cevaplarına göre plastiklerin yeteri kadar dönüştürüldüğüne inandıklarını en çok ifade eden statü grubu olmuştur.

Plastiklerin Yeteri Kadar Geri Dönüştürüldüğüne/Dönüştürülmediğine İnanma Düzeyinin Yaş ve Sosyo-Ekonomik Statü Grubuna Göre Dağılımı (%) 19

17

8

11

14

15

14

22

24

25

24

37

39

39

59 41

9 Total

)

*

Kesinlikle Katılıyorum

35 12

9

10

5

+

50

10 ,

Katılıyorum

-

10

9

4  .

Pek Katılmıyorum

!/

19

47

38

34

41 9

"1

Hiç Katılmıyorum

13

21

24

26

20

8

12

19 22

16

16

16

5

8

10

16

22

11

14

14

25

7 "2

#$3

Fikri Yok

KAYNAKÇA 12-

GfK Türkiye. ( 2009 ). Plastik Algı Araştırması Raporu. İstanbul: PAGEV. GfK Türkiye. ( 2013 ). Plastik Algı Araştırması Raporu. İstanbul: PAGDER.

35

2013 Plastik Algı Araştırması Değerlendirme Raporu  
2013 Plastik Algı Araştırması Değerlendirme Raporu  

PAGDER, tarafından GfK Türkiye’ye yaptırılan ve 20 Şubat – 14 Mart 2013 tarihleri arasında, Türkiye’nin 7 bölgesi ve 15 şehrinde gerçekleşti...

Advertisement