Page 36

Plastik Sanayicileri Derneği

Kağıt Bardakların İç Yüzeyinin Plastik Kaplı Olduğunun Bilime Düzeyinin Yaş ve Sosyo-Ekonomik Statü Grubuna Göre Dağılımı

15 - 17 (J)

18 – 24 (K)

25 - 34 (L)

35 - 44 (M)

45 - 54 (N)

55 + (O)

AB (P)

C1 (R)

C2 (S)

DE (T)

134

279

378

214

154

93

207

368

483

194

Evet

15,7

21,9

27.5 JN

22,4

16,9

20,4

22,2

24,5

21,9

19,1

Hayır

84,4

78,1

72,5

77,5

83,1

79,6

77,8

75,5

78

80,9

Plastiklerin Geri Dönüşümüyle İlgili Değerlendirme22 2013 Plastik Algı Araştırmasına göre katılımcıların yarısı plastiklerin yeteri kadar geri dönüştürüldüğüne, %33’ü yeteri kadar geri dönüştürülmediğine inanıyor. %17’sinin ise bu konuda bir fikirleri yok.

Plastiklerin Yeteri Kadar Geri Dönüştürüldüğüne/Dönüştürülmediğine İnanma Düzeyi (%)

%17

%9

%11

%41 %22

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Pek Katılmıyorum

Hiç Katılmıyorum

Fikri Yok

Cinsiyet ve Bölge Kırılımı Ankete katılan 624 kadının 306’sı, 628 erkek katılımcının 320’si plastiklerin yeteri kadar geri dönüştürüldüğüne inanırken 212 kadın ve 207 erkek plastiklerin yeteri kadar geri dönüştürüldüğüne inanmamaktadır. Plastiklerin yeteri kadar dönüştürüldüğüne dair inanışının en yaygın olduğu bölge %77,9 oranında katılımcının “katılıyorum” ve “kesinlikle katılıyorum” cevaplarını verdiği Ege Bölgesi olurken aksi yönde inanışın en yaygın olduğu bölge %44 oranında katılımcının “pek katılmıyorum” ve “hiç katılmıyorum” cevaplarını verdiği Doğu Anadolu Bölgesi olmuştur. Güney Doğu Anadolu Bölgesi katılımcılarının %53’ünün konuyla ilgili bir fikirlerinin olmadığını ifade etmeleri de dikkat çekici başka bir bulgudur.

22

34

Plastik Algı Sorusu 17: Plastiklerin yeteri kadar geri dönüştürüldüğüne inanıyor musunuz?

2013 Plastik Algı Araştırması Değerlendirme Raporu  

PAGDER, tarafından GfK Türkiye’ye yaptırılan ve 20 Şubat – 14 Mart 2013 tarihleri arasında, Türkiye’nin 7 bölgesi ve 15 şehrinde gerçekleşti...

2013 Plastik Algı Araştırması Değerlendirme Raporu  

PAGDER, tarafından GfK Türkiye’ye yaptırılan ve 20 Şubat – 14 Mart 2013 tarihleri arasında, Türkiye’nin 7 bölgesi ve 15 şehrinde gerçekleşti...

Advertisement