Page 35

Plastik Sanayicileri Derneği

Kâğıt Bardakların İç Yüzeyinin Plastik Kaplı Olduğunun Bilinme Düzeyi21 2013 Plastik Algı Araştırmasına göre katılımcıların %42’si kağıt bardakları sağlıklı bulduğunu ifade ederken katılımcıların sadece %6’sı plastik bardakları sağlıklı bulduklarını ifade etmişlerdir. Ancak, “Kağıt bardakların sıvıya değen kısımlarının plastik olduğunu biliyor musunuz?” sorusuna verilen yanıtlar, “Sizce plastik bardak mı, kağıt bardak mı sağlıklıdır?” sorusuna verilen yanıtların bilinçli bir şekilde verilmediğini ortaya koymaktadır. Zira katılımcıların %78’i kağıt bardakların sıvıya değen iç yüzeylerinin plastik kaplı olduğunu bilmediklerini ifade etmişlerdir.

Kâğıt Bardakların İç Yüzeyinin Plastik Kaplı Olduğunun Bilime Düzeyi (%) %22

%78

Evet

Hayır

Cinsiyet ve Bölge Kırılımı Verilen cevaplar cinsiyet dağılımında farklılaşma yaratmamaktadır. Kağıt bardakların iç yüzeylerinin plastik olduğunun bilinmeme oranlarının bölgesel dağılımına baktığımız zaman, “hayır, bilmiyordum” ve “fikrim yok” yanıtlarını verenlerin oranı %88,4 olan Doğu Anadolu Bölgesi bu konuda bilincin en düşük olduğu bölgedir. Doğu Anadolu Bölgesi’ni %86,3 ile Karadeniz Bölgesi, %85,7 ile Güney Doğu Anadolu Bölgesi, %81 ile Ege Bölgesi, %80,2 ile İç Anadolu Bölgesi, %71,3 ile Akdeniz Bölgesi ve %69,7 ile Marmara Bölgesi takip etmektedir. Kağıt Bardakların İç Yüzeyinin Plastik Kaplı Olduğunun Bilime Düzeyinin Cinsiyet ve Bölge Dağılımı Kadın (A)

Erkek (B)

Akdeniz (C)

İç Anadolu (D)

D. Anadolu (E)

Marmara (F)

Ege (G)

Karadeniz (H)

G.D. Anadolu (I)

624

628

157

181

112

396

163

110

133

Evet

22,3

22,3

28,7 EGHI

19,9

11,6

30,3 DEGHI

19

13,6

14,3

Hayır

77,7

77,5

71,3

80.2 CFI

88.4 CI

69.7 CI

81.0 CI

86.3 CI

85,7

Yaş ve SES Kırılımı Kağıt bardakları sağlıklı bulduklarını ifade edenlerin en yoğun bulunduğu 55+ yaş grubunun %79,6’sı kağıt bardakların iç yüzeylerinin plastikle kaplı olduğunu bilmediklerini ifade etmektedir. Plastik bardakların sağlıklı olduğunu ifade edenlerin en yoğun bulunduğu 15-17 yaş grubunda da durum çok farklı değil; %84,4’ü kağıt bardakların iç yüzeyinin plastiklerle kaplı olduğunu bilmiyor. Kağıt bardakların iç yüzeyinin plastik kaplı olduğunu bildiklerini ifade edenlerin en yoğun olduğu 25-34 yaş grubunda dahi “biliyorum” cevabını verenlerin oranı %27,5’i geçmemektedir. Kağıt bardakların iç yüzeylerinin plastik kaplı olduğunun bilinmeme oranlarının sosyo-ekonomik statü gruplarına göre dağılımına baktığımız zaman, “hayır, bilmiyordum” yanıtını verenler alt sınıfta %80,9, alt orta sınıfta %78, üst sınıfta %77,8 ve üst orta sınıfta %75,5’tir. 21

Plastik Algı Sorusu 16: Kağıt bardakların içinin (sıvıya değen kısmının) plastik kaplı olduğunu biliyor musunuz?

33

2013 Plastik Algı Araştırması Değerlendirme Raporu  

PAGDER, tarafından GfK Türkiye’ye yaptırılan ve 20 Şubat – 14 Mart 2013 tarihleri arasında, Türkiye’nin 7 bölgesi ve 15 şehrinde gerçekleşti...

Advertisement