Page 27

Plastik Sanayicileri Derneği

“Plastikler Bu Kadar Çok Kullanılmasa Çevremiz Daha Temiz Olur.” Fikrine Katılım Düzeyleri15 2009 yılı Plastik Algısı Araştırmasında plastiklerin daha az kullanılmasının daha az çevre kirliliğine sebep olacağını düşünenlerin oranı %87 iken bu durum 2013 çalışmasında da çok fazla değişmemiş olup oran %86’ya düşmüştür. Bu fikre katılmayanların oranı 2009 çalışmasında %12 iken 2013 çalışmasında %8’e düşmüş ve plastik kullanımının çevre kirliliği yarattığı yönündeki olumsuz algı %3 oranında artmıştır. 2013 ve 2009 yılları Plastik Kullanımın Çevre Kirliliğini Arttırdığı/Arttırmadığı Yönündeki Algı (%) 62

45

42

24

7

6

7

6 1

*@S¶K¶XNQTL

*DRHMKHJKD*@S¶K¶XNQTL

%HJQH8NJ

'Hk*@S¶KL¶XNQTL

/DJ*@S¶KL¶XNQTL

2013

1

2009

Cinsiyet ve Bölge Kırılımı Plastik kullanımının çevre kirliliğini arttırdığı yönündeki algı cinsiyet bazında %1’in altında bir farklılaşma göstermektedir. Daha çok plastik kullanımının daha çok çevre kirliliği yaratacağı fikri %96 oranında “katılıyorum” ve “kesinlikle katılıyorum” cevaplarını veren İç Anadolu Bölgesi ve %94 oranında yine aynı cevapları veren katılımcıların bulunduğu Ege Bölgesi’nde daha yaygındır. Plastik kullanımının çevre kirliliği yaratmadığını ifade eden katılımcıların çoğunlukta olduğu bölgeler ise %19 ile Akdeniz Bölgesi, %10 ile Karadeniz ve %9 ile Marmara bölgeleri olmuştur. Plastik Kullanımın Çevre Kirliliğini Arttırdığı/Arttırmadığı Yönündeki Algının Cinsiyet ve Bölge Dağılımı (%) 7

7

7

1

1

1

7

7

6

62

61

4

1 1

2

16

62

24

24

23

Total

*@C¶M

$QJDJ!

1

1

2

2

3

8

17

Kesinlikle Katılıyorum 15

2

4

5 40

6 5

85

58

70

74

21

20

38 21

11 JCDMHY"

Katılıyorum

30

12

µk M@CNKT#

# M@CNKT$

Pek Katılmıyorum

,@QL@Q@ %

$FD&

Hiç Katılmıyorum

46

33

*@Q@CDMHY '

32

34

& # M@CNKT(

Fikri Yok

Plastik Algı Sorusu 10: “Plastikler bu kadar çok kullanılmasa çevremiz daha temiz olur” fikrine katılıyor musunuz?

25

2013 Plastik Algı Araştırması Değerlendirme Raporu  
2013 Plastik Algı Araştırması Değerlendirme Raporu  

PAGDER, tarafından GfK Türkiye’ye yaptırılan ve 20 Şubat – 14 Mart 2013 tarihleri arasında, Türkiye’nin 7 bölgesi ve 15 şehrinde gerçekleşti...

Advertisement