Page 24

Plastik Sanayicileri Derneği

“Hiç katılmıyorum” ve “pek katılmıyorum” cevapları göz önüne alındığında plastik oyuncakların çocuklar için zararlı olmadığı fikrinin en yaygın olduğu bölgeler %13 ile Akdeniz Bölgesi, %10 ile Karadeniz Bölgesi ve %6 ile Marmara Bölgesi olmuştur. Kesinlikle zararlı olduğunu düşündüğünü en çok ifade eden bölge %51 ile Akdeniz Bölgesi’dir. “Kesinlikle katılıyorum” ve “katılıyorum” cevapları dikkate alındığında ise olumsuz algının en fazla olduğu bölgeler %97 ile İç Anadolu Bölgesi, %95 ile Ege Bölgesi, %94 ile Doğu Anadolu Bölgesi ve %92 ile Marmara Bölgesi’dir. Bu bölgeleri %81 ile Akdeniz ve Karadeniz bölgeleri ve son olarak %76 ile plastik oyuncakların çocuklar için zararlı olduğunu en az ifade eden Güney Doğu Anadolu Bölgesi takip etmektedir.

Plastik Oyuncakların Zararlı Olduğu Fikrine Katılma Düzeyi Cinsiyet ve Bölge Dağılımı (%)

1

6

6

1

6

1

4

4

4

5

1

2

2 1

5

3

1

2

2

1

10

3

5

5

12

56

56

57

33

33

33

5 65

30

68

64

22

3

70

40

25

41

41

51

Total

*@C¶M

32

$QJDJ!

Kesinlikle Katılıyorum

JCDMHY"

26

# M@CNKT$

µk M@CNKT#

Katılıyorum

28

,@QL@Q@ %

Pek Katılmıyorum

$FD&

35

& # M@CNKT(

*@Q@CDMHY '

Hiç Katılmıyorum

Fikri Yok

Yaş ve SES Kırılımı Plastik oyuncakların çocuklar için zararlı olduğunu en çok düşünen yaş grubu %91’lik oranla 15-17 ve 25-44 yaş grubu olmuştur. Zararlı olmadığı fikrine en çok katılan grup ise %9 ile 18-24 yaş grubudur. Plastik oyuncakların zararlı olduğunu düşündüğünü en çok ifade eden ve zararlı olmadığını düşündüğünü en az ifade eden sosyo-ekonomik statü grupları sıralaması üst sınıf, üst orta sınıf, alt orta sınıf ve alt sınıf şeklindedir.

Plastik Oyuncakların Zararlı Olduğu Fikrine Katılma Düzeyi Yaş ve Sosyo-Ekonomik Statü Grubuna Göre Dağılımı (%)

1

6

2

5

2

4

56

33

Total

1

5

28

)

60

35

31

*

5

2

+

10

8 1

3

52

Kesinlikle Katılıyorum

22

5

4

8

63

1

55

36

,

Katılıyorum

3

2

3

53

57

34

31

-

4

 .

Pek Katılmıyorum

1

5

4

58

35

!/

1

6

8 1

5

5

57

59

49

33

30

37

"1

Hiç Katılmıyorum

"2 Fikri Yok

#$3

2013 Plastik Algı Araştırması Değerlendirme Raporu  

PAGDER, tarafından GfK Türkiye’ye yaptırılan ve 20 Şubat – 14 Mart 2013 tarihleri arasında, Türkiye’nin 7 bölgesi ve 15 şehrinde gerçekleşti...

2013 Plastik Algı Araştırması Değerlendirme Raporu  

PAGDER, tarafından GfK Türkiye’ye yaptırılan ve 20 Şubat – 14 Mart 2013 tarihleri arasında, Türkiye’nin 7 bölgesi ve 15 şehrinde gerçekleşti...

Advertisement