Page 20

Plastik Sanayicileri Derneği

Kendisi/Ambalajı Plastik Olduğu için Satın Alınmayan Ürünlerin Cinsiyet ve Bölge Dağılımı

BAZ

TOPLAM

Kadın (A)

Erkek (B)

Akdeniz (C)

İç Anadolu (D)

D. Anadolu (E)

Marmara (F)

Ege (G)

1252

624

Karadeniz G.D. Anadolu (H) (I)

628

157

181

112

396

163

110

133

-

2.7 D

3D

1,8

0,9

3.8 D

0,6

1,8

2,8

0,6

1,8

7.5 DEFGH

Tabak, Çanak vb.

3,3

3,7

2,9

10,8 DEFGHI

Çatal, Kaşık, Bıçak

2,6

3,4

1,8

3,2

Oyuncak

1,4

1

1,9

2.5 DG

-

1,8

2.5 DG

-

-

1,5

Oyuncak

1,4

1,8

1,1

7.6 DEFGHI

-

-

0,8

-

1,8

0,8

Şişe/Matara

0,6

0,3

0,8

1,3

-

0,9

0,3

-

1,8

0,8

Deterjan Kabı

0,5

1B

-

1.3 F

-

0,9

-

-

1.8 F

0,8

Su Şişesi/Su Damacanası

0,5

0,5

0,5

1.9 F

-

0,9

-

-

0,9

0,8

Hayır, plastik olduğu için satın almadığım ürün olmadı

90

88,5

91,6

73,2

99.4 CEFHI

92 C

91.2 CI

96.9 CFHI

89.1 C

84.2 C

Yaş ve SES Kırılımı 18-54 yaş arası 1025 katılımcının sadece 105’i plastik olduğu için almadığı ürün olduğunu belirtmişlerdir. Bu yaş aralığında genel olarak bardak ve tabak, çanak vb. ürünler plastik olduğu takdirde tercih edilmeyen ürünler olarak ifade edilmiştir. 15-17 yaş arası 134 katılımcının 11’inin ve 55 yaş üzeri 93 katılımcının ise 9’unun plastik olduğu için satın almadıkları ürünler bulunmaktadır. Orta sınıf olarak tabir edilen sosyo-ekonomik statü grubu, alt ve üst statü gruplarından yaklaşık %4 oranında daha fazla “plastik olduğu için satın almadığım ürün olmadı” yanıtını vermişlerdi. Sosyo-ekonomik statü gruplarına göre plastik olması durumunda tercih edilmeyecek olan ürünlerin oranlarına baktığımızda üst sınıf olarak tabir edilen sosyo-ekonomik statü grubunun %4,8 oranıylaplastik olması durumunda oyuncakları, alt sınıfın %5,2 ile tabak, çanak vb. ürünleri ve orta sınıfın ise %6,6 oranıyla bardağı tercih etmediklerini söyleyebiliriz. Kendisi/Ambalajı Plastik Olduğu için Satın Alınmayan Ürünlerin Yaş ve Sosyo-Ekonomik Statü Grubuna Göre Dağılımı

BAZ

TOPLAM

15 - 17 (J)

18 – 24 (K)

25 - 34 (L)

35 - 44 (M)

45 - 54 (N)

55 + (O)

AB (P)

C1 (R)

C2 (S)

DE (T)

1252

134

279

378

214

154

93

207

368

483

194

Bardak

3,3

3

3,2

4

3,7

1,9

2,2

2,9

4,3

2,3

4,1

Tabak, Çanak vb.

2,6

1,5

3,2

3,2

2,3

1,9

1,1

3,4

1,1

2,3

5.2 R

Çatal, Kaşık, Bıçak

1,4

1,5

1,1

1,9

0,9

0,6

3,2

1,9

1,4

1

2,1

Oyuncak

1,4

-

1,8

1,9

1,4

1,3

1,1

4.8 RST

1,1

0,6

0,5

Şişe/Matara

0,6

1,5

0,4

0,3

0,5

-

2.2 L

0,5

-

0,4

2.1 RS

Deterjan kabı

0,5

-

0,7

-

1.4 L

0,6

-

1.4S

0,3

0,2

0,5

Su Şişesi/Su Damacanası

0,5

0,7

0,4

0,5

0,9

-

-

0,5

0,3

0,6

0,5

Hayır, plastik olduğu için satın almadığım ürün olmadı

90

91,8

90

88,9

88,8

92,9

90,3

87,4

91

91,5

87,1

%0,5’in altındaki değerler tabloda gösterilmemiştir.

Plastik Poşet Algısı10 2009 yılında yapılan Plastik Algı Araştırmasına göre çalışmaya katılanların %89’u plastik poşetlerin çevreye zararlı olduğunu ve %8’i ise zararsız olduğunu düşündüklerini ifade ederken geçen 4 yıl içinde plastik algısı olumlu yönde değişmiş olup, plastik poşetlerin çevreye zararlı olduğunu düşünenlerin oranı %7 azalmış ve zararsız olduğunu düşünenlerin oranı ise %4 oranında artmıştır. Dolayısıyla 4 yıl içerisinde plastik poşet algısının %11 oranında olumlu yönde geliştiğini söyleyebiliriz. 10

18

Plastik Algı Sorusu 5: Sizce plastik poşetler çevreye zararlı mı?

2013 Plastik Algı Araştırması Değerlendirme Raporu  

PAGDER, tarafından GfK Türkiye’ye yaptırılan ve 20 Şubat – 14 Mart 2013 tarihleri arasında, Türkiye’nin 7 bölgesi ve 15 şehrinde gerçekleşti...

Advertisement