Page 11

Plastik Sanayicileri DerneÄ&#x;i

2013 Plastik AlgÄą AraĹ&#x;tÄąrmasÄą BulgularÄą3 Plastik denince ilk akla gelen ĂźrĂźn4 Plastik dendiÄ&#x;inde akla gelen ilk eĹ&#x;ya, 2009 yÄąlÄą araĹ&#x;tÄąrmasÄąnda %22 ile “leÄ&#x;enâ€? iken 2013 yÄąlÄą araĹ&#x;tÄąrmasÄąnda ise %16 ile plastik bardak olmuĹ&#x;tur. Plastik Denince Ä°lk Akla Gelen ĂœrĂźn (%) Bardak

16,4

3@A@J `@M@JUA

11,5

+D´DM

9,3

¡H¸D,@S@Q@

8,4

2T¡H¸DRH2T#@L@B@M@Rœ

7,8

/N¸DS-@XKNM3NQA@

6,9

2@JRÂś*NU@

6,8

`@S@K *@¸œJ !œk@J

5,9

2@MC@KXD 3@ATQD

4,4

.XTMB@J

3

2DODS

2,5

#DSDQI@M*@AÂś

2,5

,@R@

2,2

%1,5’in altÄąndaki deÄ&#x;erler tabloda gĂśsterilmemiĹ&#x;tir.

Cinsiyet ve BĂślge KÄąrÄąlÄąmÄą Erkek katÄąlÄąmcÄąlar tarafÄąndan da plastik denince ilk akla gelen ĂźrĂźn olan bardak, kadÄąn katÄąlÄąmcÄąlar tarafÄąndan %5 oranÄąnda daha az sĂśylenmiĹ&#x; olup, leÄ&#x;en diyen kadÄąn sayÄąsÄą erkeklerin iki katÄądÄąr. 2009 yÄąlÄąnda yapÄąlan araĹ&#x;tÄąrmada kadÄąn ve erkek katÄąlÄąmcÄąlarÄąn verdiÄ&#x;i cevaplar arasÄąnda bĂźyĂźk farklÄąlÄąklar bulunmaktadÄąr. 2009 yÄąlÄąnda kadÄąnlarÄąn %34’ßnĂźn ilk aklÄąna gelen plastik ĂźrĂźn olan leÄ&#x;en, erkeklerin ancak %9’unun ilk aklÄąna gelen ĂźrĂźndĂźr. 2009 çalÄąĹ&#x;masÄąnda erkekler %19’luk bir oranla ilk akÄąllarÄąna gelen plastik ĂźrĂźn olarak poĹ&#x;et/naylon torba derlerken kadÄąnlarÄąn sadece %2’lik kÄąsmÄą ilk olarak plastik poĹ&#x;et demiĹ&#x;lerdir. Akdeniz, Ege, Karadeniz ve GĂźney DoÄ&#x;u Anadolu bĂślgelerinde ilk akla gelen plastik ĂźrĂźn bardak iken İç Anadolu BĂślgesi’nde poĹ&#x;et/naylon torba, Marmara BĂślgesi’nde tabak, çanak vb. ve DoÄ&#x;u Anadolu BĂślgesi’nde leÄ&#x;en olmuĹ&#x;tur. Plastik Denince Ä°lk Akla Gelen ĂœrĂźnĂźn Cinsiyet ve BĂślge DaÄ&#x;ÄąlÄąmÄą TOPLAM

KadÄąn Erkek (A) (B)

Akdeniz (C)

İç Anadolu (D)

D.Anadolu (E)

Marmara (F)

Ege (G)

Karadeniz (H)

G.D.Anadolu (I)

BAZ

1252

624

628

157

181

112

396

163

110

133

Bardak

16,4

13,8

18.9 A

24.8 DFH

7,2

21.4 D

14.6 D

19 D

11,8

20.3 D

Tabak, Çanak vb.

11,5

11,5

11,5

4,5

3,9

8,9

18.7 CDEGH

6,7

10 D

18 CDEG

LeÄ&#x;en

9,3

12.5 B

6,1

5,1

2,2

24.1 CDFHI

7.6 D

15.3 CDFH

7.3 D

10.5 D

ĹžiĹ&#x;e/Matara

8,4

7,5

9,2

5,1

8,8

5,4

7,8

13.5 CEF

10

8,3

Su ĹžiĹ&#x;esi/Su DamacanasÄą

7,8

8,2

7,5

3,8

12.2 CFH

5,4

5,8

17.2 CEFHI

1,8

8.3 H

PoĹ&#x;et/Naylon Torba

6,9

6,9

6,8

1,9

24.9CEFGHI

1,8

5,8

3,1

2,7

3,8

SaksÄą/Kova

6,8

7,1

6,5

11.5 FGI

7.7 I

16.1 DFGHI

4.5 I

4.9 I

7.3 I

0,8

Çatal, KaĹ&#x;Äąk, BĹçak

5,9

5,8

6,1

13.4 EGHI

0,6

1,8

10.4 DEGI

1,2

5.5 DGI

0,8

Sandalye, Tabure

4,4

3,7

5,1

7.6 FI

3,9

2,7

2,5

9.2 DEFI

5,5

1,5

Oyuncak

3

2,9

3,2

2,5

2,8

-

3,3

0,6

10 CDEFGI

3

Sepet

2,5

2,2

2,7

1,3

-

3.6 DH

2.5 D

0,6

-

10.5 CDEFGH

Deterjan KabÄą

2,5

4.2 B

0,8

3.2 G

1,1

2.7 G

1,5

-

8.2 DFG

4.5 FG

Masa

2,2

2,1

2,4

5.7 DEI

0,6

0,9

2,8

2,5

1,8

-

3 4

2009 yÄąlÄą Plastik AlgÄą AraĹ&#x;tÄąrmasÄąnda yer alan aynÄą 12 plastik algÄą sorusu için kÄąyaslama yapÄąlarak deÄ&#x;erlendirilmiĹ&#x;tir. Plastik AlgÄą Sorusu 1: Plastik denilince aklÄąnÄąza gelen ilk 3 eĹ&#x;yayÄą sĂśyler misiniz?

9

2013 Plastik Algı Araştırması Değerlendirme Raporu  

PAGDER, tarafından GfK Türkiye’ye yaptırılan ve 20 Şubat – 14 Mart 2013 tarihleri arasında, Türkiye’nin 7 bölgesi ve 15 şehrinde gerçekleşti...

Advertisement