Page 10

Plastik Sanayicileri Derneği

TEKNİK RAPOR DEĞERLENDİRMESİ Plastik Algısı Soruları 1. 2.

Plastik denilince aklınıza gelen ilk 3 eşyayı söyler misiniz? Plastik eşyalarınızdan vazgeçmeniz gerekse vazgeçeceğiniz 3 eşya neler olurdu, ilk vazgeçeceğinizden başlayarak sıralar mısınız? Plastik eşya/ambalaj yerine okuyacaklarımdan hangisini tercih edersiniz? a. Cam b. Kâğıt c. Teneke, çelik, alüminyum d. Ahşap Kendisi veya ambalajı plastik olduğu için satın almadığınız herhangi bir ürün var mı? Varsa hangileri olduğunu belirtir misiniz? Sizce plastik poşetler çevreye zararlı mı? Plastik poşetlerinizi kullandıktan sonra ne yapıyorsunuz? • Çöpe atıyorum • Çöp poşeti olarak kullanıyorum • Geri dönüştürülmek üzere ayırıyorum • Diğer Plastik oyuncakların çocuklar için zararlı olduğu fikrine katılıyor musunuz? Plastiklere karşı bir kampanyada yer alır mısınız? Plastiklerle ilgili olumsuz bir haber okuduğunuzda ya da duyduğunuzda, plastik bir ürünü almaktan vazgeçtiğiniz oldu mu? “Plastikler bu kadar çok kullanılmasa çevremiz daha temiz olur.” fikrine katılıyor musunuz? Plastiklerin kansere yol açtığı fikrine katılıyor musunuz? “Plastik doğada ancak bin yılda yok olur.” tezine inanıyor musunuz? Polikarbonat damacana ve PET şişelerdeki suların sağlıksız olduğu fikrine katılıyor musunuz? Plastik alışveriş poşetlerinin kullanımının yasaklanması, market ve pazar alıverişlerinizi zorlaştırır mı? Sizce plastik bardak mı yoksa kâğıt bardak mı sağlıklıdır? Kâğıt bardakların içinin ( sıvıya değen kısmının) plastik kaplı olduğunu biliyor musunuz? Plastiklerin yeteri kadar geri dönüştürüldüğüne inanıyor musunuz?

3.

4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Analiz Notları Sorular

• Plastik algı soruları ilgili sayfalarda dip not şeklinde yer alır. • Teknik raporda yer alan tüm tablolar 2013 yılına ait Plastik Akgı Araştırmasının tabloları.

Tablo ve Grafikler

• Teknik raporda yer alan grafikler, özellikle 2009 yılı çalışmasına ait olduğu belirtilmediği takdirde 2013 algı çalışmasına aittir. • Araştırma sonuçları “cinsiyet” , “SES”, “yaş” ve “bölge” olmak üzere dört ayrı kırılımda hazırlanmıştır.

Analiz Kırılımı

DİKKAT: Rapor genelindeki bazı 30’un altında olan kırılımlar “kalitatif” bulgu olarak değerlendirilmelidir. Bu bulgular üzerinden marka ya da ürüne yönelik genellemeler yapılamaz. • Grafik ve tablolarda kullanılan büyük harfler (A, B, C,..)2 %95 güven aralığında anlamlı farkları ifade eder.

İstatistiki olarak anlamlı farklar

• 1252 kişilik çalışma, örneklemi %95 güven düzeyinde +/- maksimum %2.79 örneklem hata payı ile temsil etmektedir.

2 İstatistiki testlerin okunuşuna bir örnek: Testlerde “A” ile kodlanan kadın sütununun altındaki istatistiki rakamların yanlarında erkek katılımcılar için kodlanmış olan “B” harfinin bulunması, kadın katılımcıların verdiği cevapların erkek katılımcıların verdiği cevaplardan anlamlı derecede farklı olduğunu ifade eder.

8

2013 Plastik Algı Araştırması Değerlendirme Raporu  

PAGDER, tarafından GfK Türkiye’ye yaptırılan ve 20 Şubat – 14 Mart 2013 tarihleri arasında, Türkiye’nin 7 bölgesi ve 15 şehrinde gerçekleşti...

Advertisement